ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รฟท.

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563


สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ


| ค้นหา แผน งบประมาณปี 2563 เดือน :
| ค้นหา ฝ่าย/สำนักงาน :
รหัสโครงการ EGP
ชื่อโครงการ : ฝ่าย/สำนักงาน
เงินงบประมาณ
ดาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    P62090018230

งานรักษาความสะอาดตึกอำนวยการ ฯลฯ ภายในโรงงานมักะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:10:30
1,813,700.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018205

งานรักษาความสะอาดตึกบัญชาการ, พัสดุ, สื่อสารฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:58:28
5,943,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018208

งานรักษาความปลอดภัยตึกบัญชาการฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:59:41
3,297,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018213

งานทำความสะอาดบ้านพักรถไฟจิตรลดา ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:02:32
672,300.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028014

งานจ้างเหมาปรับปรุงชุดควบคุมสื่อสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่ สถานีโยทะกา, สถานีบ้านสร้าง, สถานีบ้านปากพลี, สถานีปราจีนบุรี, สถานีโคกมะกอก, สถานีประจันตคาม, สถานีบ้านดงบัง, สถานีกบินทร์บุรี, สถานีหนองสัง, สถานีสระแก้ว, สถานีวัฒนานคร และสถานีอรัญประเทศ จำนวน 12 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:08:22
5,989,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018215

งานรักษาความสะอาดตึกอายุรกรรม, ตึกเสรีเริงฤทธิ์ รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:05:52
5,269,300.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100121501

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแค้มป์คาร์ และอื่นๆ งานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:06:12
1,816,200.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100121497

งานจ้างซ่อมวาระหนักแคร่รถ บบท.10 (แค้มป์คาร์) จำนวน 1 คัน งานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:04:39
1,500,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018221

งานบำบัดน้ำเสีย ภายใน รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:06:55
578,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018225

งานเก็บขยะบริเวณบ้านพักนิคมมักกะสันเขต 1-8, ที่แฟลตหัวหมาก, แฟลตมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:07:56
1,633,900.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043780

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเสาโทรเลข เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.1/1 - กม.34/16 ระหว่างสถานีบ้านแหลม - สถานีแม่กลอง ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:14:57
11,100,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043804

งานจัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ เขตควบคุมสายใต้ (นครปฐม - น้ำตก, หนองปลาดุก - สุพรรณบุรี)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:20:16
57,363,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018211

งานทำความสะอาดแฟลตวัดดวงแข ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:00:49
574,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100120198

งานจัดซื้อเครื่องรถยนต์รางเบา งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:41:35
875,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018235

งานทำความสะอาดถนน รอบย่าน ไอซีดี ลาดกระบัง ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:11:34
1,997,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043775

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเสาโทรเลข เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.130/11 (1) - 141/16 ระหว่างสถานีชุมทางศรีราชา - สถานีแหลมฉบัง ในเส้นทางสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:13:48
11,700,000.00
ตุลาคม - 2562    
    M6210027499

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานีรถไฟฟ้า ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจก ที่สูงเกินกว่า ๔ เมตร ในระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 29/10/2562 13:15:17
4,122,200.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100081569

จ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกี้สัมภาระ(บพห.) จำนวน 27 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/10/2562 14:08:27
67,234,000.00
ตุลาคม - 2562    
    M62100002627

บริหารการเดินรถไฟฟ้า ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvanabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 2/10/2562 14:23:15
50,000,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090032204

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาท ภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 18/9/2562 8:57:31
11,100,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028060

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน และสถานีบางบำหรุ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:13:51
23,408,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028052

จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล (CTC-ST1) จำนวน 7 วงจร

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:13:01
11,800,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018227

งานบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:09:23
578,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080022492

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบำรุงทางเขตหัวหิน (อาคาร คสล. ๒ชั้น) ที่ย่านสถานีหัวหิน กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:31:51
6,631,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043788

จัดหาเครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบดิจิตอลย่านความถี่ VHF ชนิดมือถือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:17:17
38,520,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043797

งานจัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ เขตควบคุมสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางฉะเชิงเทรา - ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางคลองสิบเก้า - อรัญประเทศ)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:18:41
130,281,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043814

จัดซื้อเครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงสายเคเบิลโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:21:30
3,203,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62110016196

จ้างซ่อมดัดแปลงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำใช้ รถ บชส.ที่ สรง.ทส.จำนวน 24 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:08:25
2,400,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016204

จ้างซ่อมประตูเหล็กม้วน จำนวน 19 บาน ที่แขวง สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:09:47
1,900,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016147

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณอื่น ๆ ที่แขวง สรพ.กค. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:28:38
1,420,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120216

งานจัดซื้อใบมีดรถเจียรราง (Milling) งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:43:54
8,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110002386

จ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานมักกะสัน ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/11/2562 8:44:32
15,450,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080040098

งานซ่อมหนักด้วยรถอัดหินสายแยกกันตัง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 10:07:47
12,813,200.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080040100

งานจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างทางส่วนล่าง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 10:09:51
17,453,500.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090044994

งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีท่าม่วง บ้านพักนายสถานี จำนวน 1 หลัง, บ้านพักผู้ช่วยนายสถานีและเสมียนแบบแบ่งห้องพัก 2 ห้อง จำนวน 1 หลัง, บ้านพักพนักงานคุมประแจและบ้านพักรันนิ่งรูมที่ย่านสถานีท่าม่วง แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 15:02:11
11,196,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120175

งานจ้างทำอุปกรณ์รถแกงคาร์ งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:37:42
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016433

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Engine Control Panel รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2562 13:56:42
700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080040088

งานปรับปรุงรถแคมป์คาร์เพื่อใช้ในหน่วยงานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน ที่กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ จำนวน 2 คัน และที่กองบำรุงทางเขตลำปาง จำนวน 3 คัน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:54:11
10,618,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120293

งานจัดซื้อหินเจียรนัยราง (Milling) งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:46:08
3,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090044999

งานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักรันนิ่งรูม ชก. พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 หลัง ที่ย่านสถานีเพชรบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:57:28
4,981,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090045018

งานจัดหาหินโรยทางพร้อมขนบรรทุกขึ้นตู้รถไฟ ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:47:29
3,239,600.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090045024

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก นตท.ลำปลายมาศ กม.345+882.00 แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:39:30
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080040084

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักนายตรวจทางดอนเมือง พร้อมบ้านพักพนักงานบำรุงทางแบบ Row House 6 ห้อง ที่ย่านสถานีคลองรังสิต ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:50:40
10,489,700.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120182

งานจ้างทำตัวเรือนรถตรวจการณ์ขนาดเบา งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:39:36
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016192

จ้างซ่อมเย็บเบาะรถ บชส. ที่แขวง สรง.อด.จำนวน 40 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:35:52
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016144

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยว และวาระ 1 เดือน ของรถโดยสารปรับอากาศ และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรจ.หใ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:25:57
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016140

จ้างซ่อมทำวาระรถพ่วง รถโดยสาร และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรพ.ชพ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:23:43
1,830,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016137

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยว และวาระ 1 เดือน รถโดยสารปรับอากาศ ที่ พตร.หนองคาย ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:20:50
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016133

จ้างซ่อมบำรุงรถพ่วงวาระ 8 เดือน และวาระปานกลาง และวาระอื่น ๆ ที่แขวง สรพ.กค.ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:17:58
1,300,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110031184

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหินและอื่นๆ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/11/2562 16:26:23
27,510,800.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016176

จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ทำการกองลากเลื่อนเขตทุ่งสง, แขวง สรง.ทส., แขวง สรจ.ทส. และห้องพักพนักงานรถจักรที่ทุ่งสง, ธำ และ ตร. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:31:48
1,460,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016186

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อมที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:33:50
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016161

ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อนและตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่แขวง สรจ.รส. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/11/2562 14:01:48
1,510,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090032207

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า ของการรถไฟฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 18/9/2562 9:05:59
3,610,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016160

จ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน และตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่แขวง สรพ.ชพ.ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:03:22
1,510,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016183

จ้างซ่อมหนักปรับปรุงภาพลักษณ์รถโดยสารโบกี้ชั้น 3 ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:07:19
19,200,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120298

งานจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถเจียรราง (Milling) งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:48:16
4,700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016197

จ้างปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าโรงซ่อมที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:37:53
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016175

จ้างทำความสะอาดรถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณแขวงรถพ่วงชุมพร และห้องพักพนักงานรถจักรที่ชุมพร ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:06:04
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016143

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยว และวาระ 1 เดือน ของรถโดยสารปรับอากาศ และงานอื่น ๆ ที่ สรจ.ทส. (รท.,ธำ.) ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 9:59:34
1,690,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016148

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณที่ทำการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา, แขวง สรจ.รส. และแขวง สรง.รส. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:01:43
2,900,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100121488

งานวางรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ กม.404+747.95 - กม.404+787.95 ระหว่างสถานีบ้านตูม - สถานีแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:03:28
2,411,970.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016169

จ้างทำความสะอาดโรงรถพ่วง และพื้นที่ใช้สอย และงานอื่น ๆ ของแขวง สรพ.ปพ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:04:39
730,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080022479

งานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา (ส่วนกลาง) ที่ตึกบัญชาการชั้น ๑-๓ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:00:55
2,940,000.00
ธันวาคม - 2562    
    M62110010859

งานบริการตรวจสอบและประเมินสภาพ (Condition Check of Airport Rail Link Project System) ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link anc City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 14/11/2562 9:26:47
20,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080040086

งานก่อสร้างโรงงานซ่อมบำรุงเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:52:27
23,186,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080022497

งานปรับปรุงพื้นทางแขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:37:18
6,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120030605

จัดซื้อของชำรวย เพื่อมอบแด่ลูกค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 6/12/2562 14:38:25
-423,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080022496

งานปรับปรุงพื้นทางแขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:36:23
8,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080022486

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:23:51
36,919,000.00
สิงหาคม - 2562    
    P62080006759

งานบริการที่ปรึกษาเพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 6/8/2562 9:53:38
5,000,000.00
สิงหาคม - 2562    
    P62080039199

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:52:14
12,200,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080022500

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ต่างๆ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางเทพา กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:41:10
619,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080036101

งานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 28/8/2562 8:40:53
1,056,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039362

งานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์แปลงสัญญาณ และชุดควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่,สถานีนาม่วง,สถานีวัดควนมีด,สถานีจะนะ,สถานีท่าแมงลัก,สถานีเกาะสะบ้า,สถานีเทพา,สถานีตาแปด,สถานีปัตตานี,สถานีนาประดู่ สถานีวัดช้างให้ และสถานีคลองทราย จำนวน 12 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:39:35
5,529,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039218

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลส่งสัญญาณโทรคมนาคม รถไฟแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:41:08
4,982,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039215

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบควบคุมโทรคมนาคมรถไฟและสายเคเบิลย่านสถานีมักกะสันถึงโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:42:16
4,786,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039209

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.255/2-กม.261/4 ระหว่างสถานีสามร้อยยอด - สถานีสามกระทาย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:46:50
2,612,300.00
กันยายน - 2562    
    P62080038917

งานซ่อมชุดรับและส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกระหว่างสถานีระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 18 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:56:56
1,309,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039202

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.595/11 - กม.683/3 ระหว่างสถานีปางป๋วย - สถานีขุนตาน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:50:18
12,200,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080040090

งานจ้างทำความสะอาดบริเวณแฟลตย่าน นว. 2 หลัง แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:56:55
750,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039198

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโครงข่ายเครื่องทวนสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ในเขตควบคุม CTC

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:53:03
15,054,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039196

งานซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI (LSIS CO.,LTD) จำนวน 15 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:53:47
1,642,400.00
กันยายน - 2562    
    P62080039180

งานจ้างซ่อมเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ แขวงบำรุงรักษาธนบุรี จำนวน 5 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:54:45
7,683,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080038906

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนับล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:57:38
1,305,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080038783

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณโทรคมนาคมรถไฟ จากงานสถานที่ กรุงเทพถึงหอสัญญาณกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:58:13
698,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080040080

งานจัดหาเครื่องถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:46:02
950,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039207

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.395/1 - กม.401/1 ระหว่างสถานีบ้านเต็งหนาม - ย่านสถานีบ้านตูม แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:48:54
2,900,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090045070

งานก่อสร้างซ่อมบำรุงทางรถไฟ และอื่นๆ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:30:55
40,064,500.00
กันยายน - 2562    
    P62090018193

งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารตึกบัญชาการ, อาคารบริหารทรัพย์สิน และตึกพัสดุ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:53:13
33,078,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090018198

งานจัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี พร้อมกระบะเหล็ก จำนวน 3 คัน ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:55:27
3,051,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090027992

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณประจำที่ จำนวน 29 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:05:34
8,900,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028003

งานจัดหาควบคุมและสั่งการระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI - BT จำนวน 8 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:07:10
6,000,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028026

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) (Frauscher) แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี จำนวน 13 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:09:54
19,700,000.00
กันยายน - 2562    
    M6209000854

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 6/9/2562 16:09:58
18,967,200.00
กันยายน - 2562    
    P62090028041

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) เส้นทางสายเหนือ งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ จำนวน 5 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:10:52
9,500,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028049

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) BAIMER เส้นทางสายแม่น้ำ - โรงกลั่น งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ จำนวน 6 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:11:56
11,400,000.00
กันยายน - 2562    
    P62110031176

งานปรับปรุงโรงฝึกงานอาคาร ๗ เพื่อรองรับ Driving Simulator ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/11/2562 16:23:24
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016170

จ้างทำความสะอาดรถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณ พตร.หนองคาย และห้องพนักงานรถจักรที่หนองคาย ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/11/2562 13:54:18
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100120205

งานจ้างผลิตแม่แรงนิจิ 10 ตัน งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:42:53
3,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100120190

งานจัดซื้อเครื่องยนต์รถแกงคาร์ งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:40:34
2,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110031180

งานจ้างเหมาปรับปรุงแผนกบัญชี และการเงิน ฝ่ายการช่างกล งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/11/2562 16:24:47
800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110050112

น้ำดื่มบริสุทธิ์ ขนาด 350 ml. จำนวน 120,000 โหล

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/11/2562 9:54:49
4,224,360.00
มกราคม - 2563    
    P62100120317

งานจัดซื้อสายไฮดรอลิค งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:52:52
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62080040094

งานปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ สถานีรถไฟศิลาอาสน์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:59:17
550,000.00
มกราคม - 2563    
    P62080022490

งานซ่อมปรับปรุงแคมป์คาร์ บบท.๒, กซข.ป.๑๑๐ ของงานเครื่องกลบำรุงทางหนักกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:30:43
4,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100120146

งานรื้อถอนอาคารโรงเชื่อมรางและโรงเก็บวัตถุไวไฟ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:36:03
2,051,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110042984

งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานควบคุมการเดินรถหาดใหญ่ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 15:03:27
581,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042981

งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานสถานที่หาดใหญ่ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:59:02
646,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042975

งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายสถานีบ้านดินลาน แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:58:03
714,017.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042974

งานจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาสถานีชุมทางหาดใหญ่ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:57:07
3,070,246.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042969

งานจ้างวางรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ที่ กม.๘๔๐+๓๓๖.๑๑ - ๘๔๐+๓๗๑.๑๑ ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:55:50
1,059,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042962

งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:53:36
650,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042987

งานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านพักในย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ ๒ แห่ง แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 15:05:09
654,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042989

งานจ้างซ่อมปรับปรุงสถานียะลา แขวงบำรุงทางเทพา กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 15:06:34
1,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100121526

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงที่ทำการแพทย์เขตทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:09:39
560,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100121515

งานจ้างเหมาซ่อมรางระบายน้ำบริเวณบ้านพักรถไฟ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:08:34
955,300.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100121507

งานจ้างเหมาประดับหินใหญ่ยาแนวลาดคอสะพาน กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:07:17
776,365.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62090045064

งานจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วสถานีบำเหน็จณรงค์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:34:25
597,400.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100120333

งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:55:14
3,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040095

งานจ้างเหมาเชื่อมพอกแผลสันราง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 10:01:27
12,387,900.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040096

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 10:02:59
18,456,240.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040097

งานจัดซื้อหินโรยทาง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 10:05:24
6,210,900.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100120345

งานจัดซื้อใบบิเตอร์อัดหินแบบติดแผ่นทังสเตนคาร์ไบด์ งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:56:18
5,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62100121348

งานจัดซื้อชุดเลเซอร์รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:59:39
4,100,000.00
เมษายน - 2563