ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รฟท.

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563


สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

| ค้นหา แผน งบประมาณปี 2563 เดือน :
| ค้นหา ฝ่าย/สำนักงาน :
รหัสโครงการ EGP
ชื่อโครงการ : ฝ่าย/สำนักงาน
เงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    P62090018211

งานทำความสะอาดแฟลตวัดดวงแข ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:00:49
574,000.00
ตุลาคม - 2562    
    M6210027499

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานีรถไฟฟ้า ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจก ที่สูงเกินกว่า ๔ เมตร ในระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 29/10/2562 13:15:17
4,122,200.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018225

งานเก็บขยะบริเวณบ้านพักนิคมมักกะสันเขต 1-8, ที่แฟลตหัวหมาก, แฟลตมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:07:56
1,633,900.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018221

งานบำบัดน้ำเสีย ภายใน รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:06:55
578,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018215

งานรักษาความสะอาดตึกอายุรกรรม, ตึกเสรีเริงฤทธิ์ รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:05:52
5,269,300.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028052

จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล (CTC-ST1) จำนวน 7 วงจร

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:13:01
11,800,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100081569

จ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกี้สัมภาระ(บพห.) จำนวน 27 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/10/2562 14:08:27
67,234,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62110002387

ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับพนักงานโรงงานมักกะสัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:11:07
1,900,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100120198

งานจัดซื้อเครื่องรถยนต์รางเบา งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:41:35
875,000.00
ตุลาคม - 2562    
    M62100002627

บริหารการเดินรถไฟฟ้า ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvanabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 2/10/2562 14:23:15
50,000,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043775

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเสาโทรเลข เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.130/11 (1) - 141/16 ระหว่างสถานีชุมทางศรีราชา - สถานีแหลมฉบัง ในเส้นทางสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:13:48
11,700,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090032204

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาท ภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 18/9/2562 8:57:31
11,100,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018213

งานทำความสะอาดบ้านพักรถไฟจิตรลดา ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:02:32
672,300.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018208

งานรักษาความปลอดภัยตึกบัญชาการฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:59:41
3,297,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018205

งานรักษาความสะอาดตึกบัญชาการ, พัสดุ, สื่อสารฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:58:28
5,943,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028060

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน และสถานีบางบำหรุ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:13:51
23,408,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018227

งานบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:09:23
578,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018230

งานรักษาความสะอาดตึกอำนวยการ ฯลฯ ภายในโรงงานมักะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:10:30
1,813,700.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018235

งานทำความสะอาดถนน รอบย่าน ไอซีดี ลาดกระบัง ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:11:34
1,997,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043814

จัดซื้อเครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงสายเคเบิลโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:21:30
3,203,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028014

งานจ้างเหมาปรับปรุงชุดควบคุมสื่อสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่ สถานีโยทะกา, สถานีบ้านสร้าง, สถานีบ้านปากพลี, สถานีปราจีนบุรี, สถานีโคกมะกอก, สถานีประจันตคาม, สถานีบ้านดงบัง, สถานีกบินทร์บุรี, สถานีหนองสัง, สถานีสระแก้ว, สถานีวัฒนานคร และสถานีอรัญประเทศ จำนวน 12 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:08:22
5,989,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043780

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเสาโทรเลข เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.1/1 - กม.34/16 ระหว่างสถานีบ้านแหลม - สถานีแม่กลอง ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:14:57
11,100,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100121497

งานจ้างซ่อมวาระหนักแคร่รถ บบท.10 (แค้มป์คาร์) จำนวน 1 คัน งานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:04:39
1,500,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080022492

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบำรุงทางเขตหัวหิน (อาคาร คสล. ๒ชั้น) ที่ย่านสถานีหัวหิน กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:31:51
6,631,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090044994

งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีท่าม่วง บ้านพักนายสถานี จำนวน 1 หลัง, บ้านพักผู้ช่วยนายสถานีและเสมียนแบบแบ่งห้องพัก 2 ห้อง จำนวน 1 หลัง, บ้านพักพนักงานคุมประแจและบ้านพักรันนิ่งรูมที่ย่านสถานีท่าม่วง แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 15:02:11
11,196,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090032207

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า ของการรถไฟฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 18/9/2562 9:05:59
3,610,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016433

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Engine Control Panel รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2562 13:56:42
700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016204

จ้างซ่อมประตูเหล็กม้วน จำนวน 19 บาน ที่แขวง สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:09:47
1,900,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016196

จ้างซ่อมดัดแปลงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำใช้ รถ บชส.ที่ สรง.ทส.จำนวน 24 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:08:25
2,400,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016183

จ้างซ่อมหนักปรับปรุงภาพลักษณ์รถโดยสารโบกี้ชั้น 3 ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:07:19
19,200,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016197

จ้างปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าโรงซ่อมที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:37:53
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016192

จ้างซ่อมเย็บเบาะรถ บชส. ที่แขวง สรง.อด.จำนวน 40 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:35:52
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016186

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อมที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:33:50
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120216

งานจัดซื้อใบมีดรถเจียรราง (Milling) งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:43:54
8,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016161

ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อนและตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่แขวง สรจ.รส. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/11/2562 14:01:48
1,510,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110002386

จ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานมักกะสัน ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/11/2562 8:44:32
15,450,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120298

งานจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถเจียรราง (Milling) งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:48:16
4,700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120175

งานจ้างทำอุปกรณ์รถแกงคาร์ งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:37:42
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016358

ซื้อ ตลับลูกปืนรถโดยสาร Special Angular Contact Ball Bearing JB - 1 D NSK ชนิดรังเหล็ก จำนวน 1,400 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:47:47
8,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016387

ซื้อ STATIC TRANSISTOR BALLAST จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:58:24
600,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016513

Repair Kit for PSM-46E Super Spool Valve ใช้งานกับเครื่อง Compressor รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 90 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/12/2562 8:48:55
900,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016500

จัดซื้อ Inlet Valve Assembly สำหรับซ่อม HS-4 Control Air Valve (Wabco 3216H) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 20 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2562 9:29:29
700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016376

ซื้อ เหล็กเหนียวแผ่น ขนาดกว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:55:58
5,200,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016362

ซื้อ ด้ายดิบชนิดไม่มีแป้งปนลักษณะเป็นกลุ่ม ยาวเส้นละไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 6,000 กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:52:38
700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016347

ซื้อ CHANGE OVER COCK R1 P/N 71950/1,2,3,4 ใช้กับระบบห้ามล้อรถโดยสาร จำนวน 70 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:51:20
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016213

ซื้อโครงเก้าอี้สแตนเลสรถโดยสาร บชส. 76 ที่นั่ง จำนวน 24 คัน ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:48:54
2,200,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016394

ซื้อ เครื่องสูบน้ำชนิดโยกด้วยมือ เบอร์ 3 จำนวน 120 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:58:35
950,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016388

ซื้อ TELESCOPIC GUIDE RAIL จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:55:49
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016343

ซื้อ PISTON SLEEVE ใช้กับหม้อสูบรถสินค้า จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:13:48
2,500,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016363

ซื้อ ใบมีดกลึง สำหรับกลึงล้อ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:48:37
1,600,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120293

งานจัดซื้อหินเจียรนัยราง (Milling) งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:46:08
3,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016350

ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS ของ ADJUSTABLE RELAY VALVE จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:47:06
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016336

ซื้อ เลี่ยวโป๊วพลาสติก จุกระป๋องละ 4.5 กก. จำนวน 5,000 กระป๋อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:44:57
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016584

ซื้อ I 71950/1 Change – Over Cock R1 นิ้ว Lead/Trail Drg.3B 47056 จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:25:38
1,200,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016400

ซื้อ ชุดเฟืองทองเหลืองตัวนอนและตัวตั้ง สำหรับซ่อมพัดลมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:24:49
3,240,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016395

ซื้อ บานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่างบานบน จำนวน 600 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:23:56
610,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016390

ซื้อ กรอบอลูมิเนียมบานกระจกหน้าต่างรถ บชส. จำนวน 700 กรอบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:23:03
850,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016371

ซื้อ ดอกสว่านและดอกต๊าป ขนาดต่าง ๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:19:44
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016351

ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE 1 CT จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:15:28
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016370

ซื้อ Babbitt Bearing Alloy ingot จำนวน 3,000 กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:49:23
3,600,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62120016583

งานจ้างหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก.2) เพื่อความปลอดภัย กม.1008+908.00 ระหว่างสถานีตาแปด - สถานีปัตตานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:01:35
1,950,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016660

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานไฟฟ้า (ก.1) เพื่อความปลอดภัย กม.161+804 ระหว่างสถานีพัทยา - สถานีบ้านห้วยขวาง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณศรีราชา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:08:30
1,990,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120026111

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดตั้งบริษัทและการคัดเลือกผู้บริหาร พนักงาน บริษัทลูก เพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ โดยวิธีคัดเลือก

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 25/12/2562 11:01:58
20,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015690

ซื้อ TEMP LABLE จำนวน 10,000 ชิ้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/12/2562 9:40:52
1,900,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015592

ซื้อสปริงก้านยันชานปะทะของรถโดยสาร (BUFFING STEM) จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 11:02:21
750,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015567

ซื้อ ตลับลูกปืน Axle.Bearing BT2-8690D-01 จำนวน 100 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 11:01:40
4,440,500.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015561

ซื้อหม้อเพลา PC-24 รวมฝาหน้า จำนวน 200 หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 11:01:05
3,200,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015694

ซื้อยางรองเต้ากันโคลงแคร่ Swing Motion จำนวน 1,400 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:36:37
620,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015593

ซื้อชานปะทะรถโดยสาร จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:29:27
525,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015589

ซื้อแหนบแคร่ PENNSYLVANIA จำนวน 10 ตับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:28:36
941,600.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015562

ซื้อหม้อเพลา PC-25 รวมฝาหน้าและฝาหลัง จำนวน 200 หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:27:53
4,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016683

จ้างซ่อมเครื่องประจุแบตเตอรี่ 24 Vdc 40 A สำหรับเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ จำนวน 11 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:11:34
220,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016487

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.498+914.05 ระหว่างสถานีบ้านด่าน - สถานีปางต้นผึ้ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:57:56
1,980,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016668

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.86+952.00 ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ - สถานีพานทอง และ กม.160+185.45 ระหว่างสถานีบ้านดงบัง - สถานีกบินทร์บุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:09:34
3,750,000.00
ธันวาคม - 2562    
    M62110010859

งานบริการตรวจสอบและประเมินสภาพ (Condition Check of Airport Rail Link Project System) ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link anc City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 14/11/2562 9:26:47
20,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016656

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้าควบคุมการทำงานระยะไกล พร้อมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ก.0) เพื่อความปลอดภัย กม.38+781.00 ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - สถานีคลองหลวงแพ่ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:07:25
1,990,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016646

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.233+311.50 ระหว่างสถานีสระแก้ว - สถานีวัฒนานคร แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:06:23
1,990,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016640

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.634+409.85 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - สถานีสุราษฏร์ธานี แขวงบำรุงรักษาอาณติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:05:12
1,990,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016598

งานจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งไฟตอนประแจ 80 ปอนด์ เบอร์ 6 และเบอร์ 7 ที่สถานียะลา แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:04:14
1,850,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016592

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.859+356.00 ระหว่างสถานีบ้านต้นโดน - สถานีเขาชัยสน กม.893+470.00 ระหว่างสถานีหารเทา - สถานีโคกทราย กม.900+141.00 ระหว่างสถานีโคกทราย - สถานีควนเนียง และ กม.1003+531.00 ระหว่างสถานีตาแปด - สถานีปัตตานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:02:42
7,950,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015597

ซื้อปากขอพ่วงlแบบแนทมอล์ล จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:30:21
500,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016537

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.506+466.50 ระหว่างสถานีบ้านด่าน - สถานีปางต้นผึ้ง และ กม.614+730.30 ระหว่างสถานีแม่เมาะ - สถานีผาลาด และ กม.646+782.00 ระหว่างสถานีลำปาง - ห้างฉัตร แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:59:06
5,955,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016101

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบควบคุมและแปลงสัญญาณระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI สถานีสระบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:55:57
1,890,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015885

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.220+040.05 ระหว่างสถานีลำนารายณ์ - สถานีแผ่นดินทอง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:53:30
1,980,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120030605

จัดซื้อของชำรวย เพื่อมอบแด่ลูกค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 6/12/2562 14:38:25
-423,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016680

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก.1) เพื่อความปลอดภัย กม.112+914 ระหว่างสถานีบ้านป๊อกแป๊ก - สถานีสระบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:10:28
1,980,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015718

ซื้อเพลากึ่งสำเร็จรูปสำหรับแคร่รถโดยสาร PC-24 จำนวน 100 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 9:13:01
3,424,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015614

ซื้อสีทาพื้นระบบงาน TPM หน่วยงานต้นสังกัด กองผลิตที่ สชอ., สลก., สวย., สลส. จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 9:07:16
500,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015565

ซื้อหม้อเพลา JR-West รวมฝาหน้า จำนวน 272 หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 9:04:26
4,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080022479

งานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา (ส่วนกลาง) ที่ตึกบัญชาการชั้น ๑-๓ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:00:55
2,940,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080006759

งานบริการที่ปรึกษาเพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 6/8/2562 9:53:38
5,000,000.00
สิงหาคม - 2562    
    P62080039180

งานจ้างซ่อมเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ แขวงบำรุงรักษาธนบุรี จำนวน 5 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:54:45
7,683,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028026

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) (Frauscher) แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี จำนวน 13 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:09:54
19,700,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028003

งานจัดหาควบคุมและสั่งการระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI - BT จำนวน 8 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:07:10
6,000,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090027992

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณประจำที่ จำนวน 29 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:05:34
8,900,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039218

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลส่งสัญญาณโทรคมนาคม รถไฟแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:41:08
4,982,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039199

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:52:14
12,200,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080038917

งานซ่อมชุดรับและส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกระหว่างสถานีระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 18 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:56:56
1,309,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080040090

งานจ้างทำความสะอาดบริเวณแฟลตย่าน นว. 2 หลัง แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:56:55
750,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080040080

งานจัดหาเครื่องถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:46:02
950,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039198

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโครงข่ายเครื่องทวนสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ในเขตควบคุม CTC

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:53:03
15,054,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039215

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบควบคุมโทรคมนาคมรถไฟและสายเคเบิลย่านสถานีมักกะสันถึงโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:42:16
4,786,000.00
กันยายน - 2562    
    M6209000854

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 6/9/2562 16:09:58
18,967,200.00
กันยายน - 2562    
    P62080022500

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ต่างๆ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางเทพา กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:41:10
619,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080038783

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณโทรคมนาคมรถไฟ จากงานสถานที่ กรุงเทพถึงหอสัญญาณกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:58:13
698,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039196

งานซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI (LSIS CO.,LTD) จำนวน 15 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:53:47
1,642,400.00
กันยายน - 2562    
    P62080039207

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.395/1 - กม.401/1 ระหว่างสถานีบ้านเต็งหนาม - ย่านสถานีบ้านตูม แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:48:54
2,900,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039362

งานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์แปลงสัญญาณ และชุดควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่,สถานีนาม่วง,สถานีวัดควนมีด,สถานีจะนะ,สถานีท่าแมงลัก,สถานีเกาะสะบ้า,สถานีเทพา,สถานีตาแปด,สถานีปัตตานี,สถานีนาประดู่ สถานีวัดช้างให้ และสถานีคลองทราย จำนวน 12 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:39:35
5,529,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090018198

งานจัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี พร้อมกระบะเหล็ก จำนวน 3 คัน ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:55:27
3,051,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028049

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) BAIMER เส้นทางสายแม่น้ำ - โรงกลั่น งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ จำนวน 6 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:11:56
11,400,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028041

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) เส้นทางสายเหนือ งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ จำนวน 5 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:10:52
9,500,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080038906

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนับล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:57:38
1,305,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039209

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.255/2-กม.261/4 ระหว่างสถานีสามร้อยยอด - สถานีสามกระทาย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:46:50
2,612,300.00
กันยายน - 2562    
    P62080036101

งานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 28/8/2562 8:40:53
1,056,000.00
กันยายน - 2562    
    P63010017750

จ้างเก็บตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2563 15:31:24
1,399,560.00
มกราคม - 2563    
    P62100104325

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Voith Transmission จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2563 13:38:11
3,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002576

จัดซื้อ รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาดยกได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้งานที่ สบด.กท. และ สบค.บซ. งทป.เลขที่ 21/2562 จำนวน 2 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2563 13:47:27
492,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015700

จัดซื้อ อะไหล่เครื่องยนต์ CATERPILLAR C175-16 รถจักร CSR จำนวน 1 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2563 16:09:29
3,580,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009943

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอก, พัดลมไอน้ำ, เครื่องสร้างลมเย็น สถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:19:46
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017495

จัดซื้อ Air Filter สำหรับใช้กับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2563 16:46:08
2,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016158

จ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน และตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรดีเซลและรถดีเซลรางที่ สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/3/2563 9:07:31
780,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002578

จัดซื้อ แม่แรงไฮโดรลิคแยกส่วนขนาด 60 ตัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ใช้งานที่ สรพ.ชพ. งทป.เลขที่ 26/2562 จำนวน 2 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/3/2563 15:46:58
329,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017757

จ้างตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่นรถจักรดีเซล ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2563 13:43:53
1,520,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016538

จัดซื้อ Circuit Breaker สำหรับซ่อม R. Gauge , switch รถดีเซลราง THN จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/3/2563 14:23:22
1,600,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016522

จัดซื้อ Generator Assembly P/N 0-37000-0402-008 สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 16 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 14:00:01
12,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015575

จ้างซ่อม Controlled Slack Coupler จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/8/2563 15:05:21
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009993

จ้างซ่อมประแจและเปลี่ยนสายเคเบิลประแจซีเมนต์ สถานีบางซื่อ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:25:06
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009986

โครงการจ้างทำอุปกรณ์อาณัติสัญญาณ จำนวน 20 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:24:14
400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009975

โครงการจ้างทำอุปกรณ์เครื่องกั้นถนน จำนวน 6 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:23:03
1,288,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104342

จัดซื้อ Driving Gear Z 20 T จำนวน 30 Pcs. และ Thrust Bearing จำนวน 100 Pcs. สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/2/2563 9:10:33
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009956

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กสายใต้และสายตะวันออก จำนวน 150 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:22:11
250,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104340.

จัดซื้อ ชุดซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN,NKF และATR จำนวน 15 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/3/2563 8:40:42
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104535

จัดซื้อ Control Relay Coil 1-8, Coil 1-11 สำหรับรถดีเซลราง THN NKF ATR จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/3/2563 8:53:15
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104345

จัดซื้อ Spring Coupling สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN,NKF และ ATR จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/3/2563 9:56:37
6,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017737

จ้างเปลี่ยนหัวฉีดเครื่องยนต์ MTU พร้อมอะไหล่ จำนวน 128 หัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/3/2563 13:49:33
11,520,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016434

จัดซื้อ Armature P/N 64-01-5017 สำหรับซ่อม Starting Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 120 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/3/2563 14:21:11
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104428

จัดซื้อ Draft Gear และอะไหล่ชุดรังแหนบยางเครื่องพ่วงพร้อมแผ่นรอง สำหรับซ่อม Automatic Tight Lock Coupler รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR (ใน 1 Set. ประกอบด้วย 2 รายการ) จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/3/2563 10:13:26
1,850,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024878

จ้างซ่อม Stator,Re - Coil ด้าน Main และ Excite ของ Traction Generator Model HE43477-04 R สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน ๒ ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/3/2563 12:34:48
840,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002573

จัดซื้อ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Inverter ขนาด 500 แอมป์ ใช้ไฟ 220/380 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้งานที่ สบจ. และ สบซ.บซ.2 งทป.เลขที่ 15/2562 จำนวน 3 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2563 13:26:15
136,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016439

จัดซื้อ Brush Holder With Pressure Arms And Insulated Studs สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 240 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/3/2563 9:48:58
2,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104474

จัดซื้อ ชุดผ้าม่านหน้าต่าง ชุดผ้าม่านประตูขึ้น-ลง ห้อง พขร. ชค. รถดีเซลราง THN NKF DAEWOO จำนวน 100 ชุด ( 2 รายการ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/3/2563 11:04:22
510,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015705

จัดซื้อ Injector P/N 443-9454 อะไหล่เครื่องยนต์ CATERPILLAR C175-16 รถจักร CSR. จำนวน 96 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/3/2563 14:50:12
12,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015707

จัดซื้อ Piston , Liner และ Ring Sets สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/3/2563 15:15:57
11,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016511

จัดซื้อ Radiator Complete (RBT,RHT) Drg. No. 2-4101D21-001 P/N 504.59010PI2 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 320 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/3/2563 15:34:07
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016529

จัดซื้อ Voltage regulator assembly Drg. No. 0-44000-1150 สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 11 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/3/2563 11:13:12
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009953

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 150 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:21:31
250,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009947

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กส่วนกลาง จำนวน 1,300 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:20:37
2,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024799

จ้างถอด ตรวจ ประกอบ ติดตั้ง เครื่องยนต์ทุกประเภท จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/4/2563 10:49:09
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104434

จัดซื้อ อะไหล่ ชุดยาง Block Brake Unit 16 รายการ สำหรับซ่อม Block Brake Unit ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 200 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/3/2563 16:12:22
1,840,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017494

จัดซื้อ Elastic Support Type 4085 Item No.1 P/N 8 017 897 Ref.5 อะไหล่สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 240 Pc

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/3/2563 16:22:01
1,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017747

จ้างล้างทำความสะอาดภายในห้องขับรถจักรดีเซล ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา ๑๒ เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2563 8:44:48
1,760,000.00
มกราคม - 2563    
    P6211016563

จัดซื้อ Transmitter 8312 สำหรับ P. Speedometer Equipment รถดีเซลราง THN. (P/N 5.8312.001/01008) จำนวน 36 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/3/2563 14:30:13
6,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P61110004395

จัดซื้อ โคมไฟส่องสว่างห้องโดยสาร รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo (รวม 10 คัน) จำนวน 9 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/4/2563 15:42:34
2,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016461

จัดซื้อ Electro-Pneumatic Valve Evd 650 With 90V., D.C.Coil Drg.No.6012 330 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/3/2563 9:16:50
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015578

จ้างตรวจรอยร้าวและติด Track พร้อมทำสีลำตัวเครื่องพ่วงรถสินค้าและรถโดยสาร จำนวน 150 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2563 17:14:36
1,950,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024861

จ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator ของ Main Generator Type GT 605 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/3/2563 16:45:07
5,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024894

จ้างถอด รื้อล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนควบและวัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ลากจูง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้าจำนวน 720 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/3/2563 17:11:06
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024757

จัดซื้อ Shaft of TM.Blower (ไม่มีร่องลิ่ม) จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/3/2563 8:42:10
600,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104592

จัดซื้อ Washer Spring M 20 จำนวน 2,000 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/3/2563 15:48:59
1,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63030022851

จัดซื้อ Lubricating Oil Pad (เบาะรองน้ำมัน) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 3,180 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/3/2563 17:32:42
4,900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104373

จัดซื้อ Hexagon Bolt และ Nut สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13/18 SPEZ รถดีเซลราง RHN จำนวน 50 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/4/2563 9:30:07
460,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016342

จัดซื้อ น้ำยาเคมี NALCO 2000 ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนในระบบน้ำหล่อเย็นของรถจักรดีเซลไฟฟ้า (บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม) จำนวน 10,000 กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/4/2563 8:28:23
4,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002575

จัดซื้อ เครื่องทำเกลียวท่ออัตโนมัติ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ใช้งานที่ สบซ.บซ.2 และ สฟร.กท. งทป.เลขที่ 18/2562 จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/4/2563 12:15:52
116,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016463

จัดซื้อ Brush Holder With Pressure Arms สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 270 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/3/2563 8:39:22
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104367

จัดซื้อ Hexagon Bolt & Nut สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13/18 รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 50 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/4/2563 8:42:36
460,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024884

จ้างซ่อม Re - Coil ด้าน Auxiliary ของ Stator Traction Alternator Model 5GMG200 ใช้สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน ๖ ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2563 9:07:57
950,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002558

จัดซื้อ เครื่องฉีดน้ำร้อน-น้ำเย็น แรงดันสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,200 ลิตร/ชั่วโมง ปรับแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 200 บาร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด ใช้งานที่ สปอ.กท. , สรพ.กค. และ สลล. งทป.เลขที่ 56/2563 จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/4/2563 15:15:26
850,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104576

จัดซื้อ Control Relay 24 VDC With Socket ของรถดีเซลรางฯ Sprinter จำนวน 300 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/4/2563 15:39:13
2,250,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016501

จัดซื้อ Bearing Unit Assembly Class F-Special Short Cup อะไหล่สำหรับซ่อม Wheel และ Axle ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 276 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/4/2563 10:16:02
8,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024719

จัดซื้อเครื่องอะไหล่ Center pin Device (อุปกรณ์ส่วนควบครบชุดพร้อมใช้งาน) สำหรับซ่อม Center Pivot รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 20 Sets. (1 Set.ประกอบด้วย 3 รายการ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/4/2563 13:52:25
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016138

จ้างซ่อมทำวาระรถจักร รถดีเซลราง และงานอื่นๆ ที่แขวง สรจ.อด. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/4/2563 14:09:45
1,900,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017956

จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถโดยสาร (ในโรงซ่อม) ระยะเวลา 2 ปี

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2563 16:01:42
2,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017741

จ้างซ่อมวาระ PM 1,000 ชั่วโมง เครื่องยนต์ CATERPILLAR รุ่น C175-16 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 63 ครั้ง (เครื่อง)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/4/2563 9:17:27
10,458,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024901

จ้างซ่อมแผง 1316 สำหรับ MSP ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 25 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2563 13:02:15
6,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024880

จ้างซ่อม Traction Motor Model HS21241-01R Assembly for Complete Set ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID.จำนวน ๖ Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 8:46:03
9,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016497

จัดซื้อ Bolster Mount Ref.96 #388D240P2 สำหรับใช้งานกับแคร่รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 112 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 8:53:23
1,600,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016515

จัดซื้อ Injector P/N EX52407500024 หรือ P/N X52407500024 อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 96 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/3/2563 9:53:04
13,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024979

จ้างทำความสะอาดโครงรถจักรและอุปกรณ์รถจักร จำนวน 11 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/4/2563 8:42:19
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016446

จัดซื้อ Lamp Head Light สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 1,500 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/1/2563 16:00:25
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024946

จัดซื้อชุดไฟหน้ารถจักรดีเซลไฟฟ้า (LED) 2 รายการ (100 Sets./รายการ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2563 15:29:19
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016562

จัดซื้อ Starting Motor Delco Remy Model 1998459 24 V. DC # 1113277 สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 71 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2563 9:55:15
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016495

จัดซื้อ Ball และ Roller Bearing Set อะไหล่สำหรับซ่อม TM. Blower รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 50 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/3/2563 13:30:47
600,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016451

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2563 14:37:48
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010010005

งานจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ราง จำนวน 61 คัน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:25:52
1,342,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015699

จัดซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Automatic Coupler and Draft Gear สำหรับซ่อม Automatic Tight Lock Coupler ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2563 14:35:42
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010010015

งานจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:28:36
614,420.00
มกราคม - 2563    
    P6110016172

ว่าจ้างทำความสะอาดรถจักร และบริเวณพื้นที่ใช้สอย แขวง สรจ.ลป. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2563 14:28:05
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016458

จัดซื้อ Pinion 18 Teeth Drg.No.7017 463 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 48 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/1/2563 13:26:26
1,250,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016561

จัดซื้อSpacer Ring สำหรับซ่อม Shift-Control Valve Group of Part รถดีเซลราง RDH จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/1/2563 10:28:08
980,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017839

จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องยนต์ Perkins 4 สูบ รถดีเซลราง ATR จำนวน 4 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/3/2563 11:03:34
960,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015712

จัดซื้อ เครื่อง AC Dielectric Test Set ขนาด 10 KVA ใช้งานที่ สอก. งทป.เลขที่ 112/2557 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/1/2563 10:03:44
4,750,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016162

จ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน และตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ (สรจ.หใ.) ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2563 9:21:59
1,510,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100003885

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของฝ่าย/สำนักงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 27/12/2562 12:55:42
21,982,900.00
มกราคม - 2563    
    P62120044509

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของฝ่าย/สำนักงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 27/12/2562 12:54:07
11,462,000.00
มกราคม - 2563    
    M62120020011

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 26/12/2562 9:26:27
18,967,200.00
มกราคม - 2563    
    P63010024818

จัดซื้อ ชุดท่อไอเสียสแตนเลส ชนิดยืดหยุ่นในตัวได้ พร้อมฉนวนหุ้มผ้าใยแก้วกันความร้อน (4 Pcs./Set) จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/3/2563 14:18:30
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104591

จัดซื้อ หม้อเพลาสำหรับรถดีเซลราง ADR. Journal Box Assembly แผนผังเลขที่ TR400038 (TR400039) จำนวน 32 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2563 14:48:00
1,079,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017845

จ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลราง ณ โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/3/2563 16:35:07
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017898

จ้างซ่อมปรับปรุงกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่างรถดีเซลราง Daewoo รุ่น ๑ ชนิดไม่มีห้องขับ จำนวน ๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2563 10:16:16
3,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017893

จ้างปรับปรุงห้องพัสดุแขวงสารวัตรบำรุงรถดีเซลรางกรุงเทพ 1 จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/8/2563 14:20:36
498,620.00
มกราคม - 2563    
    P62100104329

จัดซื้อ Cover Intermediate สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 5 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/3/2563 16:17:48
600,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016465

จัดซื้อ Power Supply รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 20 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/3/2563 8:36:29
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002570

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากำลังป้อนจ่ายที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2563 11:13:09
8,810,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016165

จ้างทำความสะอาดห้องนอน ดูแลรักษาเครื่องนอน และรับส่งมอบลูกกุญแจห้องนอนในห้องนอนพนักงานรถจักร บนรถ บสพ., บพห. ที่พ่วงในขบวนรถที่เข้าและออกสถานีกรุงเทพ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/1/2563 17:25:56
730,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016583

จัดซื้อ WEARING PARTS Group A สำหรับรถดีเซลราง THN. (1 Set consists of 5 items) จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 13:39:25
3,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100109949

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมถนนราชปรารถ

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:34:07
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100092853

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการปรับปรุงสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อการให้บริการกับสถานีกลางบางซื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:35:38
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016586

ซื้อ ชั้นวางสิ่งของ และอุปกรณ์เสริมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:54:14
12,457,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016402

ซื้อ กระจกแผ่น ขนาดต่างๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:52:42
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016397

ซื้อ ยางปูพื้นรถโดยสารชนิด PVC ขนาด 2.2 มม. x 2.5 มม. x 20 ม. จำนวน 30 ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:51:36
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015706

จัดซื้อ Turbo Charger GP P/N 512-9324 เครื่องยนต์ CATERPILLAR C175-16 รถจักร CSR จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 17:20:37
5,500,000.00
มกราคม - 2563    
    62097503119

จ้างปรับปรุงทำสีภายนอก-ภายในห้องโดยสาร ห้องขับ ห้องสุขา พื้นรถ พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้โดยสารรถดีเซลราง THN จำนวน 6 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/1/2563 8:39:20
5,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015698

PGU Control Box (for Daewoo) จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/1/2563 16:01:39
350,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002591

ปั๊มน้ำดิบและท่อ PE พร้อมงานติดตั้งปั๊มน้ำดิบและเดินท่อ Polyethylene Pipe พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ใช้งานที่ สบซ.บซ.1 งทป.เลขที่ 79/2560 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/1/2563 10:49:06
2,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104465

จัดซื้อฐานเก้าอี้นั่ง พขร.-ชค. สำหรับรถดีเซลรางพร้อมรางเลื่อนและอุปกรณ์ปรับระดับ จำนวน 36 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2563 15:59:07
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017490

จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit สำหรับซ่อม Knorr Tread Brake (Block Brake) Unit type PEC7-EFTSX P/N II 89981/22TL ( 1 Set ประกอบด้วย 83 รายการ) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 80 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 11:10:41
6,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104596

จ้างฉีดล้างทำความสะอาดส่วนล่างรถดีเซลรางทุกชนิด สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ADR,ASR จำนวน 16 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 10:40:29
479,638.20
มกราคม - 2563    
    P62100109883

โครงการจ้างขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีธนบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:32:06
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016392

ซื้อ กุญแจประตูและกุญแจมือจับ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:49:23
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016381

ซื้อ Outer Coil Spring (Drg.MSZ9-04-00-003) จำนวน 1,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:47:45
2,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62010039905

จัดซื้อ เครื่องทำลมอัดสำรองในโรงงานพร้อมระบบสภาพลม ใช้งานที่ สบซ.บซ.2 งทป.เลขที่ 118/2559 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 16:10:12
6,607,000.00
มกราคม - 2563    
    P61120037347

จัดซื้อ Wheel & Axle Assembly Order No. AA1200 with bearing assembly (1 Set consisting of 13 Item) จำนวน 12 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 17:12:05
39,216,000.00
มกราคม - 2563    
    P61120037346

จัดซื้อ #LTRA00001(3X6768) Wheelset and Bearing Assembly Ref.1 Fig.1 Part Bulletin 30116-003 (1 Set consisting of 21 Item) สำหรับรถจักร GEA จำนวน 12 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 17:23:47
39,216,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016514

จัดซื้อ Bearing Unit Complete (Blower Side and Turbine Side) สำหรับซ่อม Turbocharger เครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 120 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/1/2563 8:33:04
7,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016494

จัดซื้อ Ball & Roller Bearing Set ( 1 Set ประกอบด้วย 6 รายการ) อะไหล่สำหรับซ่อม Cooling Fan รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 60 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/1/2563 10:59:32
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016432

จัดซื้อ Armature Complete สำหรับซ่อม Fuel oil pump motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 40 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/1/2563 15:02:23
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010010437

โครงการประเมินค่างาน ออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ประกาศวันที่ 31/1/2563 16:37:08
18,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016375

ซื้อ เหล็กเหนียวแผ่น ขนาดกว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:45:57
6,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104422

ว่าจ้างซ่อมและตรวจสอบรอยร้าวลำตัวเครื่องพ่วงรถดีเซลรางโดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ (Ultrasonic Phased Array) สำหรับซ่อม Automatic Tight Lock Coupler (THN,NKF,ATR,ADR,ASR) จำนวน 50 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 9:27:22
2,187,500.00
มกราคม - 2563    
    P62110016503

จัดซื้อ Roller Bearing P/N LL641148/LL641111 (8864953P111) ของ U-Tube สำหรับซ่อม Wheel and Axle รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 9:40:25
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016435

จัดซื้อ TRACTION CABLE RADOX (Awg Strands สำหรับ General Purpose Hardware Tab 85000) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2563 9:51:13
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026781

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมควบคุมการเดินรถ ตั้งแต่ กม.519/2-กม.519/9 ระหว่างสถานีโนนสะอาด-สถานีห้วยเกิ้ง กม.538/1-กม.546/9,กม.550/11-กม.556/8 ระหว่างสถานีหนองตะไก้-สถานีหนองขอนกว้าง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 12:59:00
5,922,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026777

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมควบคุมการเดินรถ ตั้งแต่ กม.396/9-กม.407/13 จำนวน 123 ต้น ระหว่างสถานีบ้านหัน-สถานีบ้านไผ่ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:00:04
5,852,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026774

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมควบคุมการเดินรถ ตั้งแต่ กม.515/7-กม.574/7 จำนวน 160 ต้น ระหว่างสถานีศรีสะเกษ-สถานีอุบลราชธานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:00:42
5,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026770

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางสายใต้ตอนบน จำนวน 28 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:02:45
10,501,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026767

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:04:09
12,487,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026764

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:04:44
8,327,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026758

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางสายเหนือและส่วนกลาง จำนวน 16 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:05:18
8,039,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015701

จัดซื้อ Injector Complete ของเครื่องยนต์ Pielstick รถจักร Alsthom จำนวน 160 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2563 16:10:55
4,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016447

จัดซื้อ Mobile Contact และ Fixed Contact สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2563 9:15:55
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100109939

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาพื้นที่และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณที่หยุดรถตลาดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:33:30
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016552

จัดซื้อ Movable Contact Ass y สำหรับซ่อม K Control Valve รถดีเซลราง THN จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2563 16:28:32
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100109932

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่แนวเส้นทางสายบางซื่อ-คลองตัน (พื้นที่เช่าราย บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด โครงการ 3-4-5)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:32:50
800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015713

จัดซื้อ Hydraulic Puller and Press Device (Mobile) พร้อมติดตั้ง ใช้งานที่ สอป. งทป.เลขที่ 111/2560 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 10:51:08
5,513,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016480

จัดซื้อ Inducer อะไหล่สำหรับซ่อม Turbocharger รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:13:00
580,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100109988

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีสงขลา (พื้นที่เช่าราย บริษัท มิตรทองสงขลา จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:24:21
800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100110013

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกเอกชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ แปลง A

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:25:10
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016489

จัดซื้อ Complete Set of Crankshaft ใช้งานกับเครื่อง Compressor รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/1/2563 8:48:23
4,600,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016455

จัดซื้อ Magnet Valve # 17MV38E1A สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/1/2563 8:41:55
800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016575

จัดซื้อ Relief Valve สำหรับซ่อม Air Suspension Equipment รถดีเซลราง Sprinter จำนวน 12 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 16:35:08
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016210

ซื้่อเบาะชนิดฉีดโฟมพร้อมโครงเบาะนั่ง เบาะพิง พนักพิงศีรษะทั้งชุด สำหรับรถโดยสาร บชส.ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 24 คัน ที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 16:06:48
4,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015566

ซื้อ Cylindrical Roller Bearing No.KE/JC2A(JR-WEST) จำนวน 272 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 16:03:40
11,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015554

ซื้อ ล้อรีดทึบ รถสินค้า Class D จำนวน ๑,๐๐๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 16:01:00
25,428,550.00
มกราคม - 2563    
    P62110016367

ซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ สำหรับขจัดคราบสกปรก (Water Based) จำนวน 200 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:43:34
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62010039917

จัดซื้อ Toque Wrench ขนาด 100-600 Ft.lb. และ ขนาด 200-1,000 Ft.lb ใช้งานที่ สลจ. งทป.เลขที่ 14/2562 จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2563 12:50:53
270,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010058869

ซื้อ ไม้เนื้อแข็งสำหรับทำหีบแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:30:23
1,230,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016374

ซื้อ เหล็กเหนียวฉาก ขนาดต่างๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:44:38
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024948

จัดซื้อ ประตูตู้ไฟฟ้า (แบบสไลด์) ของรถจักร ALS. จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2563 12:39:17
750,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016337

จัดซื้อ Fuel Injection Pump for Perkins Model YB 80733 (P/N DB 2635-5066) หรือ (P/N 2643U609) จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2563 13:03:35
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104425

เรื่อง ว่าจ้างซ่อม Brake Shoe & Hanger สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 200 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2563 15:25:45
413,020.00
มกราคม - 2563    
    P62100104343

จัดซื้อ Direction Gear Sets. สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN., NKF. และ ATR. จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/2/2563 8:26:31
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016546

จัดซื้อ Foot Operate Whistle Valve, Complete สำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 53 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/2/2563 9:21:01
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016487

จัดซื้อ Crankshaft Complete สำหรับซ่อม Air Compressor รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/2/2563 8:27:45
2,600,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016525

จัดซื้อ Piston 100 mm. (Consisting of Item 1-6) สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 48 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/2/2563 12:26:34
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002586

จัดซื้อ สว่านแท่นเจาะ ใช้งานที่ สบซ.บซ.2 งทป.เลขที่ 62/2562 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/2/2563 12:49:43
38,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104605

จัดซื้อ โครงแคร่กำลัง (Power Bogie Frame หรือ D Frame) และ โครงแคร่ตาม (Trailer Bogie Frame หรือ T Frame) ของรถดีเซลราง THN. , NKF. และ ATR จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/2/2563 17:01:10
44,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104340

จัดซื้อ ชุดซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN,NKF และATR จำนวน 15 Sets..

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2563 11:00:32
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104350

จัดซื้อ Cover Flange สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 40 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 10:21:47
2,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017492

จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit สำหรับซ่อม Knorr Tread Brake (Block Brake) Unit type PEC7-EXTSXV P/N II 89946/4TL สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 40 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2563 15:16:18
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104514

จ้างซ่อม AC Generator ของรถดีเซลรางฯ THN, NKF, ATR จำนวน 13 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 15:32:25
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016484

จัดซื้อ Big End Bearing Shell อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 320 Pairs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 8:59:14
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015714

จัดซื้อ เครื่องวัดล้อ Laser Wheel Profiler พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด ใช้งานที่ วอก และ สบร.กท.1 งทป.เลขที่ 04/2562 จำนวน 2 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2563 10:42:41
3,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002580

จัดซื้อ เครื่องพับไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ใช้งานที่ สรง.ทส. งทป.เลขที่ 37/2562 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 10:33:51
2,940,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015542

จัดซื้อ Turbo charger p/n 2674A080 เครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB จำนวน 15 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 10:04:14
1,950,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017738

จ้างซ่อมวาระ E (๑๕,๐๐๐ ชั่วโมง) เครื่องยนต์ MTU ๑๖V ๔๐๐๐ R๔๑ R ของรถจักร ALSTHOM จำนวน ๖ ครั้ง (เครื่อง)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 16:38:10
3,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P2110002583

จัดซื้อ ประแจทอร์ค ขนาด 40-700 Nm พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้งานที่ วลป. งทป.เลขที่ 43/2562 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 17:08:53
195,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104356

จัดซื้อ ชุดซ่อม Voith Turbo Transmission T211rZ สำหรับรถดีเซลราง Daewoo (Output Shaft และ Gear wheel) (ใน 1 Set ประกอบด้วย 2 รายการ) จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 10:01:40
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015710

จัดซื้อ เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ ขนาด Charge Output : 24-66-72 VDC. Charge 100 A - 500 A (MAX) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์สายไฟฟ้า ใช้งานที่ สซร.สม. งทป.เลขที่ 45/2562 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 13:55:55
145,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010010012

งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองใช้งานทั่วประเทศ จำนวน 230 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:26:34
1,518,897.50
มกราคม - 2563    
    P63010024752

จัดซื้อ Piston Ring Assembly Set สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse รถจักร ALSTHOM (1 Set ประกอบด้วย 5 รายการ) จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 16:15:50
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104577

จัดซื้อ Timer Relay ขนาด 24 VDC. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับรถดีเซลราง Sprinter จำนวน 60 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 8:15:27
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016437

จัดซื้อ Brush Holder Assembly สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 96 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2563 13:38:36
1,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017510

จัดซื้อ Vertical Damper ใช้งานกับแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM ตามแผนผังเลขที่ Drg. No. OFF 2873 G จำนวน 400 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 8:53:47
4,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P61120016355

ซื้อ ตลับลูกกลิ้งคอเพลา No.23122 C/C 3 จำนวน 780 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:41:11
4,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016353

ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE2cSL จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:25:03
7,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016346

ซื้อ CYLINDER BODY I 39317 ใช้กับหม้อสูบรถสินค้า จำนวน 60 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:22:49
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016151

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณที่ทำการแขวง สรจ.ลป. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 9:15:23
950,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002574

จัดซื้อ เครื่องตัดโลหะ (Air Plasma Cutting) Max. Cutting 25 mm. พร้อมเครื่องทำลมอัด ใช้งานที่ สบจ. และ สรจ.ธบ. งทป.เลขที่ 16/2562 จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/1/2563 10:38:50
962,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002572

จัดซื้อ รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 5 ตัน ใช้งานที่ สบค.บซ. งทป.เลขที่ 06/2562 จำนวน 1 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/1/2563 10:23:41
2,113,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016159

จ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน และตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่แขวง สรจ.ทส. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2563 15:09:55
1,510,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016496

จัดซื้อ PURFLEX FILTER ใช้งานกับงานซ่อมส่วนบนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 300 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2563 14:19:26
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016452

จัดซื้อ Roller Bearing NSK. No.NJ-328 AIM.C4.E.P6+HJ-328 สำหรับซ่อม Main Alternator รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2563 8:40:55
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62050030741

จัดซื้อ Radiator Ref.No.1 P/N 84A 202 067 P1 ตามแผนผังเลขที่ 4523DE3-0008 1/2 และ 2-4523DE3-0008 2/2 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 6 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2563 12:26:34
7,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010013368

งานก่อสร้างชานชาลาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่หยุดรถวุฒากาศ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 8/1/2563 17:12:35
1,767,700.00
มกราคม - 2563    
    P62100104430

จัดซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Automatic Tight Lock Coupler รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/2/2563 16:53:23
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016440

จัดซื้อ Cable Anti-Gasoil 1X95 Sq.mm. สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1,000 เมตร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2563 13:24:20
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016507

จัดซื้อ Rubber Vibration Isolator for Motor Suspension สำหรับซ่อม Bogie Frame รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID.จำนวน 94 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2563 13:16:06
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009933

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องผลักดันอากาศอาคารสถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:50:40
500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009896

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศห้องรีเลย์สถานีไฟสี ST1-ST4

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:50:00
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009890

จัดหาอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:49:00
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024756

จัดซื้อ HP Lined Cylinder Complete Part No. 110.170.00.08 ( 3 Items / Set) จำนวน 100 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/2/2563 13:34:27
2,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015688

จัดซื้อ น้ำยาระบายความร้อนเครื่องยนต์ CUMMINS KTA-19 จำนวน 200 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/2/2563 16:49:34
530,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024854

จ้างซ่อม Connecting rod ของเครื่องยนต์ Cummins Model N855 รถดีเซลราง จำนวน 360 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2563 10:47:19
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016445

จัดซื้อ Electro Valve สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 50 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2563 8:17:41
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016453

จัดซื้อ Time Delay Relay สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2563 13:43:26
3,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024764

จัดซื้อ Coupling P/N 8.273.0.700.705.7 จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2563 14:28:50
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010013389

งานตัดป่า, ผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 8/1/2563 17:19:50
6,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017816

จ้างซ่อมพร้อมทำวาระอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ บฟก.ป (Air Condition Power Van With Facilities Compartment) จำนวน 9 คัน สำหรับชุดรถโดยสาร 8 ขบวน จำนวน 1 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/6/2563 14:28:46
14,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017743

จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (CAT) รุ่น 3516 BHD วาระ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง จำนวน ๗๕ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/7/2563 7:57:05
9,600,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024839

จ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Cummins KTA50L จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/7/2563 8:42:35
1,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017913

ซื้อBrake pad ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 2,040 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/6/2563 8:37:56
11,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104357

จัดซื้อ ชุดซ่อม Voith Turbo Transmission T211rZ รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/6/2563 8:24:49
3,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017892

จ้างปรับปรุงกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่างรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. ทั้งคัน จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/6/2563 15:38:34
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017824

จ้างซ่อมวาระ 1 เดือน ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศของรถโดยสารปรับอากาศ 115 คัน ที่สถานีกรุงเทพ (ย่านพหลโยธิน) จำนวน 1,500 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/6/2563 14:45:16
1,990,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024904

จ้างซ่อม Reverser Drum Type TV 1366 (J20 J21) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 8 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/6/2563 12:43:22
2,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017764

ว่าจ้างซ่อม Air Dryer รถจักร CSR จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/6/2563 8:48:51
4,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016459

จัดซื้อ Set of 4 Brush Holder Insulating Supports (Drg.No.5622 808 Sauf Rep.8 5622 865 Sauf Rep.8) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 36 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/7/2563 9:13:31
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104460

จ้างซ่อมโครงสร้างใต้ท้องรถ สำหรับรถดีเซลราง THN, NKF และATR จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/5/2563 12:58:45
1,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002581

จัดซื้อ รอกสลิงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง น้ำหนักยก 2 ตัน ใช้งานที่ สลอ. งทป.เลขที่ 41/2562 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/6/2563 9:12:49
1,121,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017802

จัดซื้อ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Hitachi พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/7/2563 14:35:06
2,020,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024766

จัดซื้อ Crankcase Part No. 8.273.0.111.701.7 สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Compressor Knorr VV450/150-3 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/7/2563 15:47:07
6,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024856

จ้างซ่อมเครื่องยนต์ Cummins รุ่น N855-R2 ของรถดีเซลราง จำนวน 24 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/6/2563 13:04:08
21,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016550

จัดซื้อ Levelling Valve Complete สำหรับซ่อม Air Suspension Equipment รถดีเซลราง Sprinter จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/7/2563 16:03:07
6,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104431

จัดซื้อ Draft Gear และ อะไหล่ชุดซ่อม Automatic Tight Lock Coupler รถดีเซลรางฯ SPRINTER จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/6/2563 9:08:52
630,000.00
มกราคม - 2563    
    P6301001774

จ้างล้างทำความสะอาดรถจักรดีเซล ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จำนวน 2,200 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/6/2563 8:56:54
2,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017841

ว่าจ้างดูแล Battery รถดีเซลราง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/6/2563 15:40:02
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024687

จ้างซ่อมตัวรถพร้อมทำสี 2K ภายนอก ภายใน รถจักร ALS. ซ่อมหนักทุกส่วน จำนวน 8 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2563 9:44:16
2,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017774

จัดซื้อ Compressor Motor Scroll Type ZR 108 KTE-TF7 -592 ของเครื่องปรับอากาศรถโดยสารปรับอากาศ 115 คัน จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/6/2563 15:17:02
2,660,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017498

จัดซื้อ Element Filter Engine (Resistor Corrosion) ยี่ห้อ Donaldson P/N P552076 หรือยี่ห้อ Fleetguard P/N WF2076 ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 1,502 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/6/2563 14:23:11
980,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016512

จัดซื้อ Cylinder Head Complete (ใน 1 Set ประกอบด้วย 13 รายการ) ใช้งานกับเครื่องยนต์ Pielstick 16PA4V 185 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 144 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/6/2563 11:07:21
25,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62080040094

งานปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ สถานีรถไฟศิลาอาสน์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:59:17
550,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024723

จัดซื้อ Nose Block Assembly (Suspension Support) สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 108 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/5/2563 9:12:27
960,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024688

จ้างซ่อมตัวรถพร้อมทำสี 2K ภายนอก - ภายใน รถจักร HID. ซ่อมหนักทุกส่วน จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/7/2563 17:10:39
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024726

จัดซื้อ จาระบีขนาดบรรจุถัง 208 ลิตร ยี่ห้อ Mobile SHC 460 (Mobilith SHC 460 Lithium complex synthetic grease) สำหรับซ่อมแคร่รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 14 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/5/2563 9:24:40
2,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017837

จ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ส่วนบนรถดีเซลราง จำนวน ๑,๕๐๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/7/2563 14:49:13
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016360

จัดซื้อ แท่งห้ามล้อ ชนิด High Phosphorus สำหรับใช้กับรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinter, Daewoo และรถโดยสารปรับอากาศ ITR ตามแผนผังเลขที่ DP4-2600 จำนวน 80,000 แท่ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/7/2563 14:56:17
26,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104361

จัดซื้อ H23.352150 Output Drive Flange 225/90.7x68.5 สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211rZ รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 7 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/7/2563 10:25:14
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104368

จัดซื้อ Flange Input สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13/18 รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/7/2563 9:23:12
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017793

จัดซื้อ Air Condition Unit ยี่ห้อ Merak Model KL-09 MCP รถ APVC ของรถโดยสารปรับอากาศชุด 115 คัน จำนวน 2 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/5/2563 8:39:35
2,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016413

จัดซื้อ Main Alternator สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR ตามแผนผังเลขที่ CDJF201N-000-000WX จำนวน 2 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/7/2563 10:41:35
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104372

จัดซื้อ Labyrinth Cover 235 สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13/18 SPEZ รถดีเซลราง RHN จำนวน 20 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/6/2563 9:32:52
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024970

จ้างซ่อม Rewinding และประกอบ AC.Motor Blower 480 V.,55.4 A. 60 Hz.(TM.Blower) Model 5K 320 KL 120 D 33 ขนาด 47 HP สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน ๒๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/7/2563 10:03:55
2,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104588

จัดซื้อชุดหม้อสูบรถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2563 9:16:14
956,580.00
มกราคม - 2563    
    P63010024916

จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟ Power และ Control ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/7/2563 14:14:38
5,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024834

จ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Pielstick วาระ 12,000 ชั่วโมง รถจักร ALS. จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/6/2563 11:02:11
8,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63030022831

จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงรถจักรดีเซลรางบางซื่อและหย่วยซ่อมศรีราชา จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/5/2563 13:20:46
3,198,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017871

จ้างซ่อมหนัก (Overhaul) พร้อมอะไหล่เครื่องยนต์ Perkins YB 6 สูบ สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/5/2563 13:56:43
3,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104436

จัดซื้อ อะไหล่ Flanged Bushing Item 1.2 และ Pin Item 110 สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/5/2563 8:57:36
288,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002594

จัดซื้อ เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ ขนาด Charge Output : 24-66-72 VDC. Charge 100 A - 500 A (MAX) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์สายไฟฟ้า ใช้งานที่ สรจ.ทส. , สรจ.หใ. และ สรงรส. งทป.เลขที่ 39/2561 จำนวน 3 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/5/2563 11:06:30
392,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024735

จ้างรื้อ ประกอบ Cooling Fan สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/6/2563 15:57:13
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016462

จัดซื้อ Wick Assembly สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 576 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/5/2563 14:07:07
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024968

เรื่องจ้างซ่อม Rewinding และประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน Motor Compressor Model 5KS 286 QPB 3303 D8 ขนาด 40 HP.3 Phase 480 V.AC. ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/5/2563 15:15:09
1,456,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024947

จัดซื้อชุดไฟ Room Light (LED) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 140 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2563 11:05:23
500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017497

จัดซื้อ Element Lub Oil P/N P551670 หรือ P/N LF3325 สำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 4,280 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/5/2563 13:14:32
1,920,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104527

จัดซื้อ Pressure Switch Control สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/6/2563 10:35:34
300,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017843

จ้างตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำระบายความร้อนรถดีเซลราง ณ โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/6/2563 14:18:54
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017832

จ้างซ่อมหนัก (General Overhaul) พร้อมอะไหล่ เครื่องยนต์ Perkins ๖ สูบ TW,TWA รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/6/2563 14:45:13
2,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017744

ว่าจ้างซ่อมวาระ ๔,๐๐๐ ชั่วโมง เครื่องยนต์ CATERPILLAR รุ่น 3516B HD ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒๕ ครั้ง (เครื่อง)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/6/2563 15:59:20
6,125,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002592

จัดซื้อ ชุดเครื่อง Hydraulic Torque Wrench ใช้งาน วซร.กท. , วซค.บซ. , วซด.กท. , สรพ.ธบ. งทป.เลขที่ 87/2560 จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/6/2563 16:14:30
3,996,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024784

จ้างรื้อ ล้าง คัดแยก ขนส่ง อุปกรณ์ Gear Case รถจักรดีเซลไฟฟ้า (สัญญา 1 ปี) จำนวน 420 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/6/2563 14:37:55
570,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024845

จ้างซ่อม Cylinder Head ของเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1, N855-R2 รถดีเซลราง จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/6/2563 13:33:46
2,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016554

จัดซื้อ Overhaul Kit for Axle drive Gear Type E 13/18 รถดีเซลราง Daewoo ( 1 Set Consist of 12 Items) จำนวน 17 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/5/2563 13:17:07
17,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017803

จัดซื้อ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma รุ่น AD90L-4B3 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/6/2563 14:49:52
2,020,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017512

จัดซื้อ Cam Disc (102) สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 673 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/6/2563 10:49:18
3,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002588

จัดซื้อ ชุด Calibration Tank for Testing (Load Box) สำหรับทดสอบรถจักรดีเซลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และติดตั้ง ใช้งาน สอค. งทป.เลขที่ 77/2560 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/6/2563 11:15:51
2,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015541

จัดซื้อ อะไหล่เครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB (14 รายการ/ชุด) จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/6/2563 15:32:56
1,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100120146

งานรื้อถอนอาคารโรงเชื่อมรางและโรงเก็บวัตถุไวไฟ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:36:03
2,051,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024727

จัดซื้อ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียวและแผ่นรอง วัสดุ Cast Caprolactums Monomer Cast Poly A Mide (Nylatron Linner) จำนวน 180 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/6/2563 10:13:16
950,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017730

จ้างบำรุงรักษาแบตเตอรี่ จำนวน ๑๒ เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/6/2563 10:02:01
1,980,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110031176

งานปรับปรุงโรงฝึกงานอาคาร ๗ เพื่อรองรับ Driving Simulator ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/11/2562 16:23:24
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016170

จ้างทำความสะอาดรถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณ พตร.หนองคาย และห้องพนักงานรถจักรที่หนองคาย ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/11/2562 13:54:18
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024832

จ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Pielstick ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/7/2563 12:50:57
1,806,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024853

ว่าจ้างซ่อม Crankshaft เครื่องยนต์ Cummins รุ่น N855 ของรถดีเซลราง จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/5/2563 16:10:39
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017500

จัดซื้อ Element, Fuel Filter P/N P550202 หรือ P/N FF202 สำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 2,260 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/5/2563 13:24:09
1,250,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024715

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Rod ตามแผนผัง TR 1 510640 Without Rubber Link ใช้วัสดุเหล็กเกรด AISI 1020 สำหรับซ่อมแคร่ (Bogie Frame) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 200 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/5/2563 8:58:49
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017496

จัดซื้อ Filter Fuel (Element, Fuel Filter) P/N P552216 หรือ P/N FS1216 สำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 2,872 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/5/2563 13:21:26
3,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104437

จัดซื้อ อะไหล่ Bush Item 165.2 และ PEC7 Without Spring actuator สำหรับซ่อม Block Brake รถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/5/2563 9:55:58
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110031180

งานจ้างเหมาปรับปรุงแผนกบัญชี และการเงิน ฝ่ายการช่างกล งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/11/2562 16:24:47
800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016406

จัดซื้อ Gear Cover สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR แผนผังเลขที่ QSJZ24-50-01-000 จำนวน 30 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/7/2563 16:22:09
8,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024953

จัดซื้อ สายไฟ Power 4 GKW ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/7/2563 10:50:26
6,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016566

จัดซื้อ Wearing Part Group C , Group D และ Group H สำหรับซ่อม Voith Transmission Type T 211 RZ รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2563 13:03:17
8,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024749

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Compressor Westinghouse ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/7/2563 16:05:42
1,450,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104423

จัดซื้อ Major Overhaul Kit for Block Brake ( 31 Items /1 Set ) รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 50 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2563 15:54:42
4,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024872

จ้างซ่อม Traction Motor Model TA671 พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set ใช้งานกับ รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2563 16:18:11
15,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024862

จ้างซ่อม Traction Motor Model 5GE761 & Assembly สำหรับ Traction Motor ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 12 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/5/2563 8:44:57
19,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024958

จัดซื้อ Reversing Drum Model. 17DP33A1 ใช้งานกับรถจักร GEA. จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/5/2563 13:37:42
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024802

จ้างรื้อ ล้าง ทำความสะอาดเครื่องยนต์ Pielstick จำนวน ๒๕ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/5/2563 14:33:59
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017515

Oil Pump และ Oil Motor สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/7/2563 16:11:59
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016209

จัดซื้อ พัดลม Brushless ขนาด 16 นิ้ว 24 V.DC จำนวน 120 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/6/2563 9:01:15
1,030,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024778

จัดซื้อ Double Check Valve Complete (7 Items/Set) ใช้งานกับอุปกรณ์ Air Brake ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 10:33:10
850,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017815

จ้างจัดหาพนักงานเทคนิคดูแลพร้อมอยู่ประจำรถ บฟก.ป (Air Condition Power Van With Facilities Compartment) จำนวน 9 คัน สำหรับชุดรถโดยสาร (Passenger Coach Set) จำนวน 8 ขบวน จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/7/2563 10:49:39
17,520,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024765

จัดซื้อ High-Pressure piston Set, Dia 125 mm. ใช้งานกับ Compressor KNORR VV450/150-3 ( ใน 1 Set ประกอบด้วย 6 Items) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/3/2563 16:02:32
1,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016206

จัดซื้อ เม็ดสาร AMT เครื่องทำอากาศแห้ง สำหรับ AIR DRYER (AMT TUBE AIR DRYER) จำนวน 4 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/7/2563 16:59:44
1,070,000.00
มกราคม - 2563    
    P2110016132

จ้างซ่อมรถจักร, รถดีเซลรางวาระต่างๆ และงานอื่นๆ ที่แขวง สรพ.กค. ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/7/2563 14:16:04
1,465,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017882

จัดซื้อ Shock Absorber สำหรับปรับเอนพนักพิงที่นั่งโดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo รุ่น 2 จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/7/2563 15:22:48
820,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017883

จัดซื้อ Chock สำหรับปรับเอนพนักพิงที่นั่งโดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/7/2563 15:30:37
620,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017950

ซื้อชุดหลอดไฟ LED ชนิดฝัง ขนาด DC 24 โวลท์ 20 วัตต์ จำนวน 900 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/7/2563 9:24:15
2,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024967

จ้างซ่อม Rewinding Auxiliary Generator Assembly Model HE 43531-05 QB ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID.จำนวน 4 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:20:33
599,842.00
มกราคม - 2563    
    P63010024783

จ้างรื้อ ล้างอุปกรณ์ห้ามล้อรถจักร (Block Brake Unit) รถจักรดีเซลไฟฟ้า (สัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 300 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/6/2563 14:59:28
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63030022837

จ้างซ่อมวาระปานกลางรถ บชส.ชนิดโดยสารชั้นที่ 3 ที่แขวงรถจักรลำปาง (สรจ.ลป.) จำนวน 24 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/6/2563 15:56:14
8,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024887

จ้างซ่อม Traction Motor Model 5GE792 & Assembly for Complete Set ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 6 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/6/2563 14:04:34
9,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024873

จ้างซ่อม Armature Re - Coil เปลี่ยน Commutator เปลี่ยนเพลาสำหรับ Traction Motor Model TA671 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๑๒ ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/5/2563 14:49:56
6,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010018005

ซื้อแผ่นรองกันสึก (Wear Plate) ขนาด 3x85x120 mm. จำนวน 640 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:57:35
250,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016180

จ้างซ่อมปรับปรุงหน้าอุดด้านหน้าและด้านท้ายรถดีเซลราง NKF ที่ สซร.สม. จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/7/2563 13:38:36
1,980,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017948

ซื้อพัดลมรถโดยสารชนิดส่ายรอบตัว ขนาดใบพัด 16 นิ้ว แบบไม่มีแปรงถ่าน (Brushless DC motor) จำนวน 300 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:25:10
2,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017953

ซื้อหลอด LED ขั้วเขี้ยว B.22 ขนาด 24 v. DC.20W จำนวน 3,000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:26:50
540,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017967

ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสารปรับอากาศ "DAEWOO" Group:Bogie#AP56101C03-A Air Spring ตามแผนผังเลขที่ TR740014 จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:30:04
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017973

ซื้อแผ่นรองกันสึก (Wear Plate) แคร่ Daewoo ขนาด 6x115x280 mm. จำนวน 770 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:34:59
340,000.00
มกราคม - 2563    
    P6301007987

ซื้อตัวดันดานขัดอินเดียบราเทียร์ จำนวน 200 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:41:20
242,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017991

ซื้อ Outer ,Inner Coil Spring แคร่ T-11 จำนวน 512 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:43:29
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017840

จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่ Overhaul เครื่องยนต์ Perkins YB รถดีเซลราง จำนวน ๖ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/7/2563 14:25:00
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017993

ซื้อ Friction Spring แคร่ Ride control Sumitomo จำนวน 900 ขด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:45:47
1,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017927

ซื้ออะไหล่ระบบลมของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:21:28
2,600,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010018015

ซื้อ DEAD LEVER GUIDE Mark 6 ตามแผนผังเลขที่ 1-4TG4-003 จำนวน 114 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:55:23
310,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017921

ซื้อ Journal Spring รถ APVC ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 16 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:20:13
350,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010018020

ซื้อหัวคานห้ามล้อ (brake shoe Holder) จำนวน 128 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:59:50
370,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016454

จัดซื้อ Excitation Control Panel Ref.No.1 P/N 17FL339 A1 , A4 ( 1 Set ประกอบด้วย 12 รายการ) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/3/2563 10:06:17
30,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024903

จ้างซ่อมแผงรีเลย์ TTR รุ่น ๑ ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๕ Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/5/2563 10:24:06
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104551

จัดซื้อ Main Engine Control Box Complete Set ตามแผนผังเลขที่ Drg. No. EW030251 และ Dwg. No. ED240036 สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 6 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/3/2563 10:29:27
6,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024885

จ้างซ่อม Rotor Re-Coil ด้าน Main และด้าน Excite สำหรับ Traction Alternator Model 5GMG200 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 12 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/8/2563 13:08:09
5,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017907

ซื้อ Emergency Brake Valve NB11 ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/8/2563 9:01:52
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016163

จ้างทำความสะอาดโรงรถจักร และพื้นที่บริเวณใช้สอยที่ทำการ สรจ.ธบ. และ สรพ.ธบ. ระยะเวลา ๑๒ เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/8/2563 8:59:50
1,190,000.00
มกราคม - 2563    
    P62080022490

งานซ่อมปรับปรุงแคมป์คาร์ บบท.๒, กซข.ป.๑๑๐ ของงานเครื่องกลบำรุงทางหนักกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:30:43
4,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017782

จัดซื้อInjector Ass”y ของเครื่องยนต์ Perkins YB 6 สูบ P/N 2645A026 จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/4/2563 10:46:11
680,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017779

จัดซื้อ Timing Case ของเครื่องยนต์ Perkins YB 6 สูบ P/N 3716C522 จำนวน 50 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/4/2563 11:01:42
520,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017999

ซื้อ (Brake Beam) แคร่ Ride control Class C. (1-7BCF2-016) จำนวน 136 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:49:48
610,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017992

ซื้อ Friction Spring แคร่ BARBER จำนวน 200 ขด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:38:18
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017903

ซื้อ Adapter สำหรับต่อ Semi Permanent Coupler ของรถโดยสาร115คัน จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:18:35
486,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017909

ซื้อ สายสัญญาณระบบ PIS จำนวน 10 เส้น ของรถโดยสารชุด 115 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:19:39
500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017920

ซื้อ Journal spring (Inner) รถ ANF ,ANS ,ANSF ,ARC ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 20 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:20:38
180,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017925

ซื้อ Axle Box รถโดยสารรุ่น 115 คัน. จำนวน 32 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:21:44
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017931

ซื้อฝาหม้อเพลาของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:22:35
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017943

ซื้อฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายครบชุด จำนวน 1,000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:23:46
200,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017952

ซื้อหลอดไฟ LED T8 24โวลท์ DC จำนวน 1,500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:24:59
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017958

ซื้อแผงสวิตช์ไฟรถโดยสาร จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:30:25
340,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017972

ซื้อแผ่นรองกรอบเครื่องพ่วงขนาด 6 x 83 x 180 mm. จำนวน 770 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:31:40
170,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017932

ซื้อ EXTERNAL LED DISPLAY ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 10 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:23:06
500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017986

ซื้อตัวยกดานขัดอินเดียชนิด ปลดล่าง จำนวน 200 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:36:38
264,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016174

จ้างทำความสะอาดรถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณหน่วย 10 พิษณุโลก และห้องพักพนักงานรถจักรที่พิษณุโลก ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/4/2563 10:53:58
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017997

ซื้อคานห้ามล้อ (Brake Beam) แคร่ Ride control Class B จำนวน 160 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:40:33
710,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010018004

ซื้อแผ่นรองกันสึกซอก Bolster แคร่ Barber ขนาด 10x127x195 mm. จำนวน 640 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:41:59
330,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010018014

ซื้อราวดึงห้ามล้อ (ราวร่นใต้แคร่) แคร่ Daewoo. จำนวน 40 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:42:53
215,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010018019

ซื้อราวดึงห้ามล้อ (ราวร่นใต้แคร่) แคร่ T-11. จำนวน 64 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:43:41
340,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010018025

ซื้อยางรองเต้ากันโคลงแคร่ Bardken Australia จำนวน 132 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:44:25
320,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010018031

ซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) สังกัด วซค.บซ. จำนวน 139 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:45:12
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015571

จ้างติด Track ล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน ๒,๐๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 16:10:24
2,438,000.00
มกราคม - 2563    
    P6211001650

จัดซื้อ Gear and Flinger Assembly Ref. No.16 Part No. 84A203132G1 สำหรับซ่อม Wheel & Axle รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 24 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:06:04
6,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017905

ซื้อ Pole Wheel ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 8 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:16:52
500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017914

ซื้อ Different valve ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 26 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 15:18:36
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017977

ซื้อสลักหัวกลมขนาด 3/4" ยึดความหนาระหว่าง 1.1/4" - 1.1/2 นิ้วพร้อม Collar จำนวน 360 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2563 13:35:42
150,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015579

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายเมนภายในอาคารโรงเครื่องมือกลผลิต จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/8/2563 10:19:17
1,980,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024902

จ้างซ่อมแผง ๑๓๑๗ สำหรับ MSP ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน ๒๕ Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/8/2563 11:07:15
5,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024908

ว่าจ้างซ่อม Engine Control Governor (LCC 102) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/8/2563 10:40:53
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63030022853

จัดซื้อ Blade Shaft ของ Turbocharger เครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/7/2563 16:20:29
2,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024775

จัดซื้อ HUB FAN ใช้งานกับตัวเร่งสายอุปกรณ์เครื่องยนต์ สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/7/2563 14:04:53
1,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017771

จัดซื้อ น้ำยาระบายความร้อนเครื่องยนต์ CUMMINS KTA-19 P/N CC2848 Fleetguard ES Compleat ขนาดบรรจุถังละ 18.93 ลิตร จำนวน 230 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/7/2563 15:38:24
640,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024767

จัดซื้อ Crank Shaft P/N 8.273.0.140.710.7 จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/4/2563 9:01:41
2,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63037454709

จัดซื้อ Heavy Duty DC. Starting Contactor Type 36840307-05 2 Pole 100 A. ของรถจักร HID จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/4/2563 15:49:13
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016518

จัดซื้อ Coupler P/N 41A201566 PT-1 ตามแผนผังเลขที่ 41D700760 (Mark 1) สำหรับซ่อม Bogie Frame รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 60 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/4/2563 16:20:24
4,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024700

จัดซื้อ โครงห้องรังผึ้ง และโครงห้องเครื่องยนต์ รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/4/2563 8:16:25
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016569

จัดซื้อ ชุดซ่อม Air Dryer สำหรับรถดีเซลราง Sprinter จำนวน 9 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/8/2563 14:55:32
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010018046

ซื้อชุดโคมไฟห้องโดยสาร กรอบ พร้อมหลอด แอลอีดี T8 ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 16:02:53
850,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016486

จัดซื้อDuplex Pressure Gauge (MR And BP) Type Dia.80 อุปกรณ์สำหรับใช้งานในระบบ Air Brake รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 44 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/7/2563 9:42:11
1,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016369

จัดซื้อ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ยี่ห้อแค๊ตเตอร์พิลล่าร์ (Caterpillar) Model C175 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 25 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/4/2563 8:17:53
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016456

จัดซื้อ Control Governor GAC. Model LCC 102 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/7/2563 16:18:15
3,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016582

จัดซื้อ Air Cleaner Element ของรถดีเซลราง SPRINTER จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/4/2563 8:43:35
3,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024722

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียว แผ่นรองเหล็ก และแหวนแบน สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 288 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/4/2563 11:13:06
960,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024703

จ้างซ่อมช่องใส่ Fitted Rod ของ Axle Box รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 192 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/7/2563 14:57:49
960,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024725

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Hex Bolt with Washer&Spacer 1x5 In.(Bolt Head and Thred Make By Forming) Properties Class 10.9, Tensile Strength 100-110 Kgf.Min/mm2 จำนวน 864 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/5/2563 9:01:38
650,000.00
มกราคม - 2563    
    P62010039932

จัดซื้อ Hydraulic Lifting Table แบบมีล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ใช้งานที่ สรจ.รส. งทป.เลขที่ 29/2562 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/5/2563 9:05:44
1,138,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024875

จ้างซ่อม Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil และเปลี่ยน Connection Bar Frame ของ Traction Motor Model TA671 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/7/2563 14:07:16
2,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024694

จัดซื้อ ใบพัดลมระบายความร้อนรังผึ้งรถจักร GEA. (ใบพัด 8 ใบ) จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/5/2563 15:06:20
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017503

จัดซื้อ Alternator 140 Amp.74 VDC. With Voltage Regulator ยี่ห้อ NIEHOFF สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/4/2563 14:15:53
3,600,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016131

จ้างซ่อมวาระรถดีเซลรางและงานอื่นๆ ที่ สซร.สม. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/7/2563 9:58:07
751,480.00
มกราคม - 2563    
    P63010024927

จัดซื้อ FSR. รถจักร GEA. จำนวน 60 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/4/2563 15:37:53
1,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017493

จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit สำหรับซ่อม Knorr Tread Brake (Block Brake) Unit type PEC7-EXTSXV P/N II 89948/2TL สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 40 Sets. (1 Set ประกอบด้วย 64 รายการ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/4/2563 8:49:09
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63030022830

ว่าจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นโรงซ่อมรถจักรดีเซลบางซื่อและโรงซ่อมศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/4/2563 15:07:17
1,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016573

จัดซื้อ Piston Ring Set ใช้สำหรับซ่อม C-1200 Mechanically driven air compressor สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 94 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/8/2563 16:02:19
850,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120024138

งานซ่อมปรับปรุงแคร่รถ บบท.๑๐ (แค้มป์คาร์) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในหน่วยงานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 14:07:29
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017491

จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit สำหรับซ่อม Knorr Tread Brake (Block Brake) Unit type PEC7-EXTSX P/N II 89979/4TL สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 80 Sets. (1 Set ประกอบด้วย 54 รายการ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/4/2563 9:17:05
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024844

จ้างซ่อม PT Pump เครื่องยนต์ Cummins รุ่น N855-R2 รถดีเซลราง THN จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/8/2563 13:48:32
1,136,879.92
มกราคม - 2563    
    P63010024714

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ เสาแขวน TM. ชนิดยาวพร้อมแป้นเกลียวและอัด BUSH วัสดุเหล็ก SCM440 จำนวน 140 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/4/2563 8:59:22
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024737

จ้างซ่อม Cooler Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/7/2563 10:17:19
840,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016460

จัดซื้อ Pressure Switch พร้อมฐานรองสำหรับรถจักรดีเซลไไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 110 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/7/2563 9:08:54
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024843

จ้างซ่อม PT. Pump เครื่องยนต์ Cummins รุ่น NTA855-R1 รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/8/2563 9:48:23
3,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P6210014429

จัดซื้อ อะไหล่ Knuckle สำหรับซ่อม Automatic Tight Lock Coupler ของรถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/8/2563 9:10:39
160,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024977

จัดซื้อ Auxiliary Alternator Assembly (6 KVA, 60 Volts, 57.7 Amp., 90 Hz., 2,700 Rpm., 3 Phase, 4 Pole) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 2 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/7/2563 15:27:17
3,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024917

จ้างซ่อมรื้อเปลี่ยนสายไฟระบบ Power และระบบ Control ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/7/2563 14:25:25
7,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024836

จ้างซ่อม PT Pump เครื่องยนต์ Cummins รุ่น KTA50L รถจักร GEA. จำนวน ๓๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/8/2563 8:18:33
4,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120024177

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบำรุงทางเขตหาดใหญ่, ที่ทำการแขวงบำรุงทางหาดใหญ่และที่ทำการนายตรวจทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 14:22:32
31,577,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010022445

งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีหลักสี่ - ที่หยุดรถคลองรังสิต กม.๒๑+๕๐๐ - ๒๘+๔๘๑ แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 14/1/2563 14:44:38
54,995,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110016164

ว่าจ้างทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงรถดีเซลรางสมุทรสาครและบริเวณอื่นๆ ฝั่งมหาชัยบ้านแหลม ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/2/2563 9:57:59
900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036191

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแสงสว่างไฟย่านบ้านพักสถานีลำปาง ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:30:38
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009229

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุง เครื่องกั้นถนนชนิดทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) BAIMER เส้นทางมักกะสัน-หัวตะเข้ งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ จำนวน 8 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:38:12
12,458,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100110037

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่สถานีอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:26:39
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100110030

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก (พื้นที่เช่าราย บริษัท มหิศร จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:25:54
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036084

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงดวงโคมเป็นหลอด LED ภายในอาคาร โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:24:39
1,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058049

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture EA) และกำกับดูแล มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล (Integration Platform) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 31/1/2563 14:28:34
31,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036090

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสถานีสุไหงโกลก ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:25:39
1,631,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63030022855

จัดซื้อ Display for Rail Application P/N X00E50203601/S0002 (X00E50211267/S0001) ใช้งาน กับเครื่องยนต์ MTU รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/7/2563 16:01:34
1,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009238

งานจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนระบบตรวจสอบเครื่องกั้นถนนทางไกล จำนวน 8 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:39:06
8,263,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036170

งานจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบันทึกและคำนวณหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:28:45
1,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036182

งานจัดหามิเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (AMR Meter) เพื่อใช้งานในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:29:40
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040100

งานจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างทางส่วนล่าง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:06:31
10,940,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009820

งานจ้างเหมารื้อย้ายเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลฯ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1 )ที่ กม.617+073.42- กม.617+092.87 (กม.616/16 - กม.617/5) ระหว่างสถานีท่าฉาง ถึง สถานีคลองไทร ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:43:00
895,700.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058794

จ้างซ่อมหนักรถ บกข.ป. รุ่น (1001-1010) จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/7/2563 9:44:06
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010013385

งานปรับปรุงชานชาลาสถานีกรุงเทพเป็น Ballast less Track ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 8/1/2563 17:18:47
206,810,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058791

จ้างซ่อมหนัก รถ บสส. รุ่นหมายเลข 4 ตัว จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/6/2563 10:45:06
18,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040095

งานจ้างเหมาเชื่อมพอกแผลสันราง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:08:17
13,455,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P๖๓๐๑๐๐๕๘๐๗๓

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานโครงการพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System: FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 30/1/2563 18:09:55
30,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009880

งานจ้างทำอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนฯ จำนวน 2 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:47:51
4,875,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009785

งานจ้างเหมาซ่อมระบบประกาศเวลาขบวนรถไฟ และประชาสัมพันธ์ด้วยจอภาพ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:41:34
3,765,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009859

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมนาฬิกา ที่สถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:45:03
494,800.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009250

งานจ้างซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:39:58
1,425,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009794

งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประกาศสาธารณะประจำสถานี จำนวน 12 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:42:14
2,128,150.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020006166

งานจ้างเหมาขนย้ายและเปลี่ยนประแจขนาด ๑๐๐ ปอนด์ เอ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:10:51
9,786,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020006169

งานจ้างเหมาผู้ช่วยคนตรวจทางและผู้ช่วยคนรถบำรุงทาง และงานบำรุงทางอื่นๆ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:13:10
3,561,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100120333

งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:55:14
3,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020012852

งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 11/2/2563 11:55:15
180,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009442

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conderence System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีชุมทางหาดใหญ่, นครราชสีมา และ อุตรดิตถ์ จำนวน 3 ระบบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:40:49
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    p631010010437

ประเมินค่างาน ออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ประกาศวันที่ 3/2/2563 12:56:07
18,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009874

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนับเพลาล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ Teifenbach จำนวน 1 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:47:05
5,616,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058959

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ Kawasaki KW-20 จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:11:53
1,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058843

อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สำหรับรถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 15:59:03
243,600.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058837

โคมไฟสัญญาณ สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 15:57:28
1,697,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058815

โครงเก้าอี้สแตนเลสรถโดยสาร บชส.76 ที่นั่ง จำนวน 210 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 15:52:38
1,845,300.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058807

กุญแจประตู รถโดยสารทั่วไป จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 15:51:04
1,488,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058913

จ้างซ่อมวาระหนักอุบัติเหตุ รถ บนอ.ป.1002 จำนวน 1 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/8/2563 15:53:40
3,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010059005

"ซื้อ Emergency Brake Application Valve จำนวน 15 ชุด"

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:32:56
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010059000

"ซื้อ Adjuster Ear for Salck Adjuster จำนวน 300 อัน"

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:32:03
1,650,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058995

"ซื้อ Door Closser รถ บนท.ป.รุ่น 84 คัน จำนวน 30 ชุด"

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:30:35
1,350,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058984

ซื้อ เหล็กพื้นลูกฟูก วัสดุสแตนเลส จำนวน 300 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:28:19
2,730,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058976

ซื้อ ถังพักลมขนาด 100 ลิตร จำนวน 60 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:25:12
480,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058829

ซื้อ Battery Charger and DC/DC convertor Ref. DWG.No.BX-046A และตาม Technical Requirement ของทางการฯ ใช้กับ รถ บพห. จำนวน 8 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/2/2563 8:22:03
2,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058966

"ซื้อ Pedestal Wear Plate รถโดยสาร จำนวน 3 รายการ "

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:14:08
3,450,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058881

โครงหีบแบตเตอรี่รถโดยสาร จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 16:29:09
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058953

ซื้อ Brake Shoe Head แคร่ R-157 และ TKZ-3 จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:11:01
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058948

ซื้อ Bolster Spring แคร่ KW-20 จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:09:53
3,750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058943

"ซื้อ Journal Spring แคร่ PC-26,26A จำนวน 1000 ชุด"

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:08:59
5,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058923

"ซื้อ Spacer (เหล็กปรับเครื่องฉุดลาก) จำนวน 2 รายการ "

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 9:47:40
1,843,800.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100104339

ซื้อ # H23.167920 Output shaft 115 x 238,3 และ # H23.166910 Gearwheel 258/105 x 48,5 สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 9:42:47
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058917

ซื้อ ตู้ Home Pump รถ.บนท.ป.และ บนอ.ป. จำนวน 25 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 9:24:49
463,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058880

ซื้อ หีบแบตเตอรี่ (Battery Box Complete Set) จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 9:19:49
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058870

ซื้อ ไม้เนื้อแข็งพื้นราง - ลิ้น จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 9:14:54
1,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110016364

ซื้อ น้ำมันชะล้าง(ไวท์สปิริท) จำนวน 200 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 9:13:18
3,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058986

ซื้อ Buffing Stem (ก้านยันชานปะทะ) ตามแผนผังเลขที่ 3-TP13/015/1 จำนวน 260 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:34:27
1,905,800.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058857

ซื้อ Ceiling Fan 16 นิ้ว 24V.DC. รถโดยสารทั่วไป จำนวน 150 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 8:54:33
1,950,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058971

ซื้อ จานรองศูนย์กลางแคร่ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 10:21:15
2,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042989

งานจ้างซ่อมปรับปรุงสถานียะลา แขวงบำรุงทางเทพา กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 15:06:34
1,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010021377

จ้างจัดทำเหรียญเงินเบิกทางพร้อมกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงิน จำนวน 100 เหรียญ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 14/1/2563 13:20:36
115,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058797

จ้างซ่อมหนัก รถ บนท.ป.รุ่น 1001-1084 จำนวน 14 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/8/2563 18:01:37
16,380,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040098

งานซ่อมหนักด้วยรถอัดหินสายแยกกันตัง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:12:36
28,466,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010008846

งานจ้างเหมารื้อย้ายอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนและอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ที่กม.156+331.00 ระหว่างสถานีหนองทรายขาว-บ้านหมี่ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 10:59:47
3,037,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010008863

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุมจำนวน 5 แห่ง และควบคุมการทำงานระยะไกลที่สถานี จำนวน 6 แห่ง เส้นทางสายใต้ แขวงบำรุงรักษาอ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:02:07
23,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010008871

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ (ข.1) CBI เส้นทางสายเหนือ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา จำนวน 8 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:03:13
10,815,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010008917

งานจ้างเหมาซ่อมโคมสัญญาณไฟสี CBI-LGIS จำนวน 8 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:04:35
11,885,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010008932

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) CBI+LGIS เส้นทางสายเหนือ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา จำนวน 7 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:05:49
10,850,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009005

งานจ้างซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี (Siemens) จำนวน 2 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:06:43
1,552,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009016

งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบควบคุมอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI (LSIS Co.,LTD) จำนวน 8 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:08:02
11,804,200.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009037

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนับล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ Frauscher จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:09:28
2,992,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058853

อะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 16:00:45
299,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009218

งานซ่อมอุปกรณ์ CTS-CTC งานควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล จำนวน 7 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:12:00
679,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058858

Pulley และ Box Cover Terminal ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 16:01:44
756,200.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042974

งานจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาสถานีชุมทางหาดใหญ่ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:57:07
3,070,246.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042969

งานจ้างวางรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ที่ กม.๘๔๐+๓๓๖.๑๑ - ๘๔๐+๓๗๑.๑๑ ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:55:50
1,059,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042962

งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:53:36
650,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110016356

ซื้อ TAPER ROLLER BEARING AAR.STANDARD CLASS C ขนาด 5 นิ้ว x 9 นิ้ว จำนวน 1,000 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/5/2563 12:59:42
12,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010059001

ซื้อ Spindle Sleevc for Slack adjuster จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 16:45:21
750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058996

ซื้อ ชุดแขวนบานประตู L&R รถ บนอ.ป. จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 16:44:25
1,920,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058985

ซื้อ แหนบยันกูบรถโดยสารทั่วไป จำนวน 46 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 16:43:27
1,909,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058972

ซื้อ Special Pin และ Special Bush จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 16:41:35
850,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058944

ซื้อ Journal Spring แคร่ KW-20 จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 16:36:40
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058918

ซื้อ ถังน้ำใต้ท้องรถ JR Hokkaido จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/2/2563 16:30:31
1,480,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058852

ซื้อ อะไหล่ซ่อม Regulator จำนวน 10 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 17:41:45
821,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009051

งานจัดซื้อชุดควบคุมและสั่งการระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI-BT (Bombardier) จำนวน 7 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:11:00
5,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058835

ซื้อ หลอด LED และ หลอดไส้ สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:02:54
636,400.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058862

ซื้อ โคมFlu 10w.24V.DC. ชนิดฝัง รถโดยสารทั่วไป จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2563 9:11:15
475,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058991

ซื้อ ประตูเลื่อน รถ บนท.ป รุ่น 84 คัน วัสดุ SUS.304 จำนวน 10 บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:35:25
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058975

ซื้อ อะไหล่เครื่องห้ามล้อ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:33:38
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058952

ซื้อ Brake Shoe Head แคร่ JNR และ KW-20 จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:26:18
2,700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058947

ซื้อ Bolster Spring แคร่ PC-26,26A จำนวน 500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:24:31
6,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058942

ซื้อ Journal Spring แคร่ PC-25 จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:37:24
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058921

ซื้อ Striking Casting (Size 12 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว) จำนวน 300 ชิ้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:35:00
1,380,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058892

ซื้อ โครงเก้าอี้พร้อมเบาะนั่ง พิงหลัง พิงศรีษะ ฉีดโฟมพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.ป.รุ่น ITR. จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:34:10
1,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058879

ซื้อ กระจกใส Tempered ขนาด 5 x 666 x 777 มม. ใช้กับรถ ควีนแลนด์ จำนวน 200 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:31:24
170,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058856

ซื้อ หัวต่อสายไฟฟ้า สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 10 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:07:07
183,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058845

ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุม A/C Control Box สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ รุ่น 84 คัน จำนวน 12 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:47:02
387,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058840

ซื้อ Fuse และชุดกล่องชุมสาย สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 7 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:04:01
428,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058855

ซื้อ Breaker สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 7 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:48:44
870,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058830

ซื้อ Voltage Regulator สำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:00:53
1,160,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058811

ซื้อ แผ่นพลาสวูด จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 10:56:48
1,926,250.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110016478

ซื้อ Needle Push Rod และ Needle Spring อะไหล่สำหรับซ่อม Injector รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 10:56:34
1,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110016568

ซื้อ Diaphragm สำหรับรถดีเซลราง NKF จำนวน 196 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 10:54:02
700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62120015689

ซื้ออะไหล่ Air Compressor Atlas Copco Scroll SFR12 2S ADH 300 จำนวน 8 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 10:49:52
2,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    63017104360

ซื้อ Air dryer (Norgren) สำหรับซ่อม Air dryer รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 6 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 10:45:01
6,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110016430

Overhaul Kit Pre-Lub Start Motor 50 MT Type 400 32 Volt Heavy Duty Starter จำนวน 48 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 10:06:05
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058813

ซื้อ มือจับทางขึ้นตัวรถ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/5/2563 9:51:13
1,120,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020025561

งานปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องอบรมในศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ จำนวน 5 ห้อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 18/2/2563 14:36:00
12,582,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020025558

งานจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 32 จุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 18/2/2563 14:34:20
4,530,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058871

ซื้อ ไม้สักไสเรียบ 2 หน้า จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/5/2563 16:16:28
5,480,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058846

ซื้อ Box และ Cover ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:05:01
440,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058859

ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุมเครื่องยนต์รถปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:21:18
867,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058841

ซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 17:22:39
236,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058836

"ซื้อ พัดลมรถ บกข. และ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ "

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 17:10:36
561,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058831

ซื้อ อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำรถโดยสารธรรมดา จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 17:00:27
757,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058821

ซื้อ โครงเก้าอี้พร้อมเบาะนั่ง บกข. ชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 48 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 16:58:36
1,440,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058814

ซื้อ ก๊อกกดน้ำล้างส้วม จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 16:54:01
510,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009868

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโคมสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 18 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:33:53
6,362,800.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058997

ซื้อ ชุดแกนเกลียว Slack Adjuster รถโดยสารทั่วไป จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:36:10
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058945

ซื้อ Journal Spring แคร่ TR-217 และ TR-217D จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:27:50
3,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058932

ซื้อ พูลเลย์เพลาล้อ (Axle Pulley Malleable Iron) ตามแผนผัง P7-2333A จำนวน 80 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:25:38
880,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058919

ซื้อ ถังน้ำใต้ท้องรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 4 ใบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:24:10
720,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058834

ซื้อ โคม Saloon Ceiling Light พร้อมหลอด และ โคม Lavatory และ Vestiblue Ceiling Light สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:44:47
1,760,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058865

ซื้อ กระจกรถ บนท.ป. รุ่น ITR จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:21:59
880,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058951

ซื้อ Air Spring Complete รถ บนอ.ป.1001-1022 จำนวน 32 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:57:14
7,520,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058860

ซื้อ Motor 24V.DC. Germany สำหรับประตูของรถ บนอ.ป. 1001-1020 จำนวน 10 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:49:26
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058866

ซื้อ กระจกรถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:50:09
1,725,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058874

ซื้อ ผ้าหนังเทียม จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:51:42
285,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058873

ซื้อ ไม้สัก จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:22:40
1,040,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058946

ซื้อ Bolster Spring แคร่ PC-25,25A จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:56:15
3,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058847

ซื้อ ปั๊มน้ำไฟฟ้า สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 17:38:19
1,065,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058962

ซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ Kawasaki (KW-20) จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:59:36
1,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010059003

ซื้อ สปริงดันกระจก (Sash balace) ชนิดแขนคู่ จำนวน 400 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:04:44
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058809

ซื้อ เครื่องดันกระจกหน้าต่างรถโดยสาร (L+R) จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:14:24
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058823

ซื้อ ถังเก็บสิ่งปฏิกูล รถรุ่น 115 คัน จำนวน 8 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:16:30
3,440,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058838

ซื้อ Starting Motor 24V.DC. Part No.5840172 สำหรับรถ บกข. จำนวน 10 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:18:14
299,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058844

ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สำหรับรถ บนอ.ป. และ รถ บนท.ป. ITR จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:19:02
804,800.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058883

ซื้อ ถาดรองขาโต๊ะอาหาร รถ. บนท.,บนท.ป จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:52:20
105,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080043773

จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม ขนาด 50 KVA ใช้งานที่ย่านสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา, ขนาด 50 KVA, 250 KVA ใช้งานที่ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง และขนาด 160 KVA ใช้งานที่ย่านสถานีศิลาอาสน์ รวมจำนวน 4 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 24/2/2563 10:06:59
1,156,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020039553

งานจัดหารถตรวจสภาพทาง จำนวน ๑ คัน กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 26/2/2563 16:13:57
280,140,000.00
มีนาคม - 2563    
    P3030022826

ซื้อตลับลูกปืน Cylindrical Roller Bearing No.KE/JC2A (JR-WEST) จำนวน 272 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/6/2563 8:53:30
15,134,500.00
มีนาคม - 2563    
    P63030041083

งานจ้างเหมารื้อย้ายเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า ที่ กม.88+369.10 ระหว่างสถานีพระแก้ว - ชุมทางบ้านภาชี จำนวน 1 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:51:03
1,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030041015

งานจ้างเหมารื้อถอนเสารับส่งวิทยุสื่อสารควบคุมการเดินรถ จำนวน 3 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:50:07
1,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62100104482

ซื้อเก้าอี้นั่งผู้โดยสาร (Passenger seat) รถดีเซลราง DAEWOO อุบัติเหตุ จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/3/2563 13:22:39
4,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62100104528

ซื้อ Relay Control For LightingสำหรับรถดีเซลรางTHN,NKF,ATR จำนวน 45 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2563 15:24:22
540,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010017751

ว่าจ้างทำวาระ 3 เดือน ระบบปรับอากาศของรถจักร CSR. จำนวน 120 เครื่อง ที่หน่วยซ่อมรถจักรศรีราชา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2563 14:19:23
840,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030026467

จ้างซัก อบ รีดผ้า ของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 17/3/2563 14:18:58
720,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010017748

ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน น้ำมันเชื้อเพลิงและทราย จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2563 13:51:45
1,520,000.00
มีนาคม - 2563    
    P๖๓๐๒๐๐๑๖๒๔๙

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวด ราคาและจัดการประกวดราคา (Tender Management TM) โครงการก่อสร้างโรงซ่อมรถสินค้า แห่งใหม่ที่คลองสิบเก้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 12/2/2563 17:18:00
1,488,500.00
มีนาคม - 2563    
    P63010024932

จัดซื้อ WATER LEVEL SWITCH Model NWS-N25 200-0070 สำหรับรถจักร GEA. จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/6/2563 8:20:26
720,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030042237

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.190+649 ระหว่างสถานีวังโพ - น้ำตก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:54:32
2,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62110016134

ว่าจ้างซ่อมทำวาระ 1 เดือน,วาระ 3 เดือน,วาระ 6 เดือน และวาระ 1 ปี และซ่อมอุปกรณ์รถดีเซลราง รถจักร และงานอื่นๆ ที่แขวง สรจ.รส. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/2/2563 11:45:25
2,370,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030022849

ซื้อชุดสายไฟต่อระหว่างขบวน ใช้สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/7/2563 15:32:57
900,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020039638

งานจ้างเหมาซ่อมชุดสั่นหินรุ่น DGS-๖๒N (บสน.๒) งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 26/2/2563 16:20:44
21,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020039547

งานก่อสร้างชานชาลาพร้อมที่พักผู้โดยสาร ที่หยุดรถจอมทอง ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 26/2/2563 16:08:17
3,305,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020038525

ปรับปรุงห้อง 105, 107, 108 ฝ่ายปริการสินค้า ชั้น 1 ตึกบัญชาการ

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 26/2/2563 12:47:10
3,155,600.00
มีนาคม - 2563    
    P63010017733

ว่าจ้างซ่อมวาระ B (3,000 ชม.) ของเครื่องยนต์ MTU16V4000R41R ซึ่งติดตั้งบนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 16 ครั้ง (เครื่อง)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2563 15:21:20
2,240,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020033488

งานจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดและส่วนกลางเพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุดที่สำนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย (ยศเส) และรอบนอกการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 24/2/2563 10:30:49
5,992,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020033509

งานจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดและส่วนควบเพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 24/2/2563 10:28:55
9,537,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030022857

จัดซื้อ Axle Motor Bearing (PS) อะไหล่สำหรับใช้งานกับเพลาล้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM ตามแผนผังเลขที่ Drg. No. 1-4101D1-001/1 จำนวน 180 คู่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/6/2563 9:21:42
5,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030042835

งานจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องนับเพลาล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ Teiffencach จำนวน 8 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 14:00:58
4,913,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020039543

งานปรับปรุงถนน คสล.บริเวณย่านสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี.ลาดกระบัง ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 26/2/2563 16:06:08
3,240,700.00
มีนาคม - 2563    
    P63010022040

งานจัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็ก (เซฟตี้) ชนิดหุ้มส้นและชนิดหุ้มข้อ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานทั่วประเทศ แผนกการพัสดุ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 14/1/2563 14:33:51
2,800,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030022850

จัดซื้อ Connecting Rod #8.273.0.150.002.6 อะไหล่สำหรับใช้งาน Air Compressor รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 50 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/4/2563 9:20:14
850,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030022863

จัดซื้อ V - Belt สำหรับใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/4/2563 11:39:18
2,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010024943

ซื้อชุดสายไฟข้างเครื่องยนต์ ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 15 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/3/2563 14:02:45
500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030022856

จัดซื้อ Axle Motor Bearing (CS) อะไหล่สำหรับใช้งานกับเพลาล้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM ตามแผนผังเลขที่ Drg. No.TR 8010365 จำนวน 180 คู่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/5/2563 9:51:34
5,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010024754

ซื้อ Air Outlet Manifold P/N131 969 ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/3/2563 17:13:22
1,100,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62100104327

ซื้อ Plate Lock Bearing 6217และ Snap Switch 800a สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/3/2563 16:45:55
800,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030041096

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ 2 แท่นคาน (ทางรถไฟทางคู่) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.122+174.70 ระหว่างสถานีบ้านกลับ - ป่าหวาย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:52:53
2,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030042842

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกั้นถนน จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 14:02:28
1,565,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030041176

งานจ้างเหมาซ่อมสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวนรถ และงานป้ายหยุดสะท้อนแสงพร้อมป้ายเตือนกระพริบแสง ในพื้นที่ศูนย์บำรุงรักษาส่วนกลาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:53:47
11,511,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030042829

งานจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องนับเพลาล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ Frauscher จำนวน 6 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 14:00:12
8,512,040.00
มีนาคม - 2563    
    P63030042822

งานจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องนับเพลาล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ Thales จำนวน 3 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:59:28
5,834,800.00
มีนาคม - 2563    
    P63030042817

งานจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี (Bombardier) จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:58:31
7,921,840.00
มีนาคม - 2563    
    P63030042813

งานจ้างทำดวงโคมไฟแสงสว่างโซเดียมแลมป์ ชนิด แอลอีดี เพื่อความปลอดภัยทางผ่านเสมอระดับเครื่องกั้นถนนรถไฟ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:57:41
4,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030042806

งานจ้างทำชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณและชุดควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ จำนวน 1 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:56:58
1,980,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030042798

งานจ้างซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBL จำนวน 12 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:56:02
3,460,840.00
มีนาคม - 2563    
    P63030042774

งานจ้างทำลูกตราทางสะดวกระหว่างสถานี จำนวน 9 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/3/2563 13:55:23
1,085,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62110016141

ว่าจ้างซ่อมทำวาระรถจักร และงานอื่นๆ ที่แขวง สรพ.ชพ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/3/2563 13:53:27
1,110,000.00
มีนาคม - 2563    
    62100104362

ซื้อ H23.169012 Ring100/90x19 สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211rZ รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 100 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/3/2563 16:04:25
400,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010059411

จ้างจัดทำแหนบทองคำที่ระลึกพนักงานที่ทำงานครบ 25 ปี จำนวน 326 อัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 3/2/2563 13:53:50
900,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010022430

งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เพื่อใช้งานกับรถบำรุงทางหนักทั่วประเทศ แผนกการพัสดุ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 14/1/2563 14:35:14
6,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62100110050

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มุลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีธนบุรี (พื้นที่เช่าราย บริษัท ยูไนเต็ด โกบอล จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:27:25
700,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62100110059

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนา พื้นที่สถานีนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:28:08
1,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010017788

จัดซื้อ TURBO CHARGER P/N 2674A080 (452077-0004) ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6TG(YB) จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/7/2563 8:25:03
1,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010019676

งานก่อสร้างงานโยธา ระบบราง และติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:47:43
6,570,400,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010019723

งานก่อสร้างงานโยธา ระบบราง และติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:48:39
10,202,180,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010019734

งานก่อสร้างงานโยธา ระบบราง และติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:49:18
6,645,030,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010025727

จัดหาเหล็กห้ามล้อรางขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 700 อัน

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 29/1/2563 14:48:55
8,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030022860

จัดซื้อ Thrust Ring with Gland อะไหล่สำหรับใช้งานกับ Water Pump เครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/7/2563 10:23:45
800,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005792

งานปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนแผ่นปูทางผ่านคอนกรีตกำลังสูงสำเร็จรูป ที่ทางผ่านประตู ๒ รง.มส. กม.๕+๔๕๕.๐๐ สายตะวันออก และทางผ่านสวนอ้อย กม.๕+๔๗๒.๑๕ ทางแยกสายโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:38:05
5,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005933

งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีสามเสน - สถานีดอนเมือง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:52:15
485,017,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005955

งานเชื่อมพอกแผลสันราง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:05:35
2,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020006000

งานก่อสร้างบ้านพักพนักงานอาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น วบข.สุรินทร์ ที่ย่านสถานีนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:14:34
2,561,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020006003

งานก่อสร้างบ้านพักพนักงานอาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น วศธ.สุรินทร์ ที่ย่านสถานีนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:15:39
2,561,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020010186

งานก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 12/2/2563 10:03:34
7,759,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030022868

จัดซื้อ Oil Damper Assembly (OD 5082) (Type. OD 50A 120-700B) รถดีเซลราง THN. ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC. 2-032 จำนวน 170 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/7/2563 11:06:27
1,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010025752

จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นแบบมีจอ สำหรับใช้งานที่สถานี จำนวน 107 สถานี

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 29/1/2563 14:44:53
13,910,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63030046333

งานรื้อย้ายติดตั้งอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสีและเครื่องกั้นถนน ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน The High - Speed Rail Linking Three Airports Project สถานีพัทยา, สถานีชุมทางศรีราชา จำนวน 2 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/3/2563 11:30:37
2,562,000.00
เมษายน - 2563    
    P63030034204

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 19/3/2563 14:10:58
15,000,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006129

งานขุดดินเสริมบ่า ตอนนายตรวจทางบ้านหัน ปริมาณงาน ๑,๙๐๐ ลบ.ม. กม.๓๙๖+๖๒๐ - ๓๙๗+๒๔๘ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:02:36
486,300.00
เมษายน - 2563    
    P63020006141

งานขุดดินเสริมบ่า ตอนนายตรวจทางบ้านไผ่ ปริมาณงาน ๑,๕๐๐ ลบ.ม. กม.๔๐๓+๓๐๐ - ๔๐๓+๗๐๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:04:32
383,900.00
เมษายน - 2563    
    P63020006150

งานขุดดินเสริมบ่า ตอนนายตรวจทางขอนแก่น ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ ลบ.ม. กม.๔๔๑+๙๐๐ - ๔๔๓+๓๐๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:06:51
255,900.00
เมษายน - 2563    
    P63020006156

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงส่วนบนและอื่นๆ รถ บบท.๑๓ (แคมป์คาร์) งานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:09:02
1,500,000.00
เมษายน - 2563    
    P63030046239

งานรื้อย้ายติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสาโทรเลขรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน The High - Speed Rail Linking Three Airports Project ที่ กม.20/12 - 107/14 ระหว่างสถานีบ้านทับช้าง - สถานีชลบุรี ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/3/2563 11:24:29
62,449,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006011

งานปรับปรุงก่อสร้างเทพื้น คสล. รองรางที่โรงซ่อมรถพ่วงแขวงแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:20:10
23,076,000.00
เมษายน - 2563    
    P63030046289

งานรื้อย้ายติดตั้งอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสีและเครื่องกั้นถนนที่สถานีลาดกระบัง, สถานีหัวตะเข้ จำนวน 2 สถานี ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน The High - Speed Rail Linking Three Airports Project

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/3/2563 11:26:38
23,298,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006121

งานขุดดินเสริมบ่า ตอนนายตรวจทางหนองบัวลายที่เมืองพล ปริมาณงาน ๑,๘๐๐ ลบ.ม. กม.๓๕๖+๐๕๐ - ๓๕๖+๑๕๐ และ กม.๓๕๖+๙๕๐ - ๓๕๗+๐๐๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:56:23
460,700.00
เมษายน - 2563    
    P63030046328

งานรื้อย้ายติดตั้งอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสีและเครื่องกั้นถนน ที่สถานีพานทอง, สถานีชลบุรี จำนวน 2 สถานี ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน The High - Speed Rail Linking Three Airports Project

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/3/2563 11:29:43
61,712,000.00
เมษายน - 2563    
    P63030046248

งานรื้อย้ายติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสาโทรเลขรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน The High - Speed Rail Linking Three Airports Project ที่ กม.121/5 - 137/16 ระหว่างสถานีบางพระ - สถานีบางละมุง ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/3/2563 11:25:28
18,308,300.00
เมษายน - 2563    
    P63010024743

ว่าจ้างซ่อม Cooler Compressor Knorr Type VV450/150-4 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/3/2563 15:11:12
1,200,000.00
เมษายน - 2563    
    P62100110498

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:29:27
1,500,000.00
เมษายน - 2563    
    P63040020972

งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.๔ บก.๒ ฟ. อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น (ชนิดใต้ถุนโล่ง) ที่ย่านสถานีอรัญประเทศ กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/4/2563 10:04:54
8,027,000.00
เมษายน - 2563    
    P62100110078

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่ย่านพหลโยธิน พื้นที่ราย บริษัท เจริญพลาซ่า จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:28:50
900,000.00
เมษายน - 2563    
    M63040020524

บริการทำความสะอาด อาคารสำนังาน รวมทั้งอาคารสถานีรถไฟฟ้า ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจนที่สูงเกินกว่า ๔ เมตร ในระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 17/4/2563 10:04:03
4,122,200.00
เมษายน - 2563    
    P63040030323

จ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยวิธีคัดเลือก

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 20/4/2563 16:35:02
144,778,000.00
เมษายน - 2563    
    P๖๓๐๒๐๐๑๖๑๕๐

โครงการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) พร้อมจัดทำเอกสาร (ประกวดราคา, ควบคุมงานก่อสร้าง) โรงซ่อมหนักรถโดยสารประเภทชุด ที่สุพรรณบุรี

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 12/2/2563 17:13:29
60,000,000.00
เมษายน - 2563    
    P63030046319

งานรื้อย้ายติดตั้งอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสีและเครื่องกั้นถนน ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา, สถานีดอนสีนนท์ จำนวน 2 สถานี ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน The High - Speed Rail Linking Three Airports Project

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/3/2563 11:28:47
45,021,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006050

งานประดับลาดคันทางด้วยแผ่น คสล. ตอนนายตรวจทางหนองบัวลายที่เมืองพล ปริมาณงาน ๑๓๕ ตร.ม. กม.๓๕๖+๒๕๐ - ๓๕๖+๓๕๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:31:40
496,600.00
เมษายน - 2563    
    P63020006008

งานปรับปรุงก่อสร้างเทพื้น และทางเข้า ราง ๑-๑๒ ภายในโรงรถจักรนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:18:44
18,856,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006006

งานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรและรถดีเซลราง ที่ย่านสถานีอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:17:17
25,065,000.00
เมษายน - 2563    
    P63030046310

งานรื้อย้ายติดตั้งอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสีและเครื่องกั้นถนน ที่สถานีคลองหลวงแพ่ง, สถานีเปรง, สถานีคลองบางพระ จำนวน 3 สถานี ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน The High - Speed Rail Linking Three Airports Project

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/3/2563 11:27:36
62,354,000.00
เมษายน - 2563    
    P63030024177

งานขนย้ายรางรถไฟขนาด ๘๐ ปอนด์, ๑๐๐ ปอนด์ หมอนคอนกรีตและเครื่องยึดเหนี่ยวรางเก่าจากจุดเก็บกองมายังสถานีและยกขึ้นขบวนรถไฟพร้อมรัดตรึง เพื่อการขนส่งไปยังประเทศกัมพูชา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 13/3/2563 15:46:42
50,000,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006107

งานร่องน้ำ คสล. ชนิดเปิด ๐.๖๐ ม. x ๐.๗๐ ม. ตอนนายตรวจทางบ้านหัน ปริมาณงาน ๑๕๐ ม. กม.๓๙๑+๗๐๐ - ๓๙๑+๘๕๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:53:51
474,300.00
เมษายน - 2563    
    P63010017762

ว่าจ้างเปลี่ยนหัวฉีดพร้อมอะไหล่ ของเครื่องยนต์ CAT C175-16 KWT ซึ่งติดตั้งใช้การบนรถจักร CSR. จำนวน 32 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2563 15:36:55
2,750,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020005994

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:12:57
28,706,000.00
เมษายน - 2563    
    P63030031402

เช่าบริการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 23/3/2563 14:02:10
5,000,000.00
เมษายน - 2563    
    P63010024692

ว่าจ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถจักร รื้อและประกอบอุปกรณ์ส่วนบนรถจักร ซ่อมระบบห้ามล้อรถจักร สับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายรถจักรทุกชนิดและงานอื่นๆ ที่งานซ่อมส่วนบนรถจักร ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/3/2563 13:45:13
1,200,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006091

งานประดับลาดคันทางด้วยแผ่น คสล. ตอนนายตรวจทางขอนแก่น ปริมาณงาน ๑๓๐ ตร.ม. กม.๔๔๒+๘๕๐ - ๔๔๓+๕๐๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:48:26
478,200.00
เมษายน - 2563    
    P63030034293

จ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 19/3/2563 14:23:56
160,000,000.00
เมษายน - 2563    
    P63010017794

จัดซื้อ Compressor Motor Scroll Type ZR 81 KCE-TFD เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/7/2563 8:10:47
1,900,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006083

งานประดับลาดคันทางด้วยแผ่น คสล. ตอนนายตรวจทางบ้านหัน ปริมาณงาน ๑๒๐ ตร.ม. กม.๓๙๗+๕๕๘ - ๓๙๗+๖๒๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:35:24
441,400.00
เมษายน - 2563    
    P63020005775

งานก่อสร้างระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย น้ำฝนปนเปื้อนน้ำมัน ป้องกันน้ำท่วมบริเวณย่านสถานีกรุงเทพ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:35:24
194,393,000.00
เมษายน - 2563    
    P63030024155

งานจัดซื้อเครื่องยึดเหนี่ยวแพนดรอล กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 13/3/2563 15:40:20
4,764,400.00
เมษายน - 2563    
    P63020005944

งานจัดซื้อหินโรยทาง กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:00:21
6,000,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020005946

งานตัดป่าและอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝน กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:02:09
5,000,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020005949

งานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝน กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:04:15
2,900,000.00
เมษายน - 2563    
    P63010017890

จัดซื้อ Chock สำหรับปรับเอนพนักพิงที่นั่งโดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo รุ่น 1 จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/7/2563 14:42:15
620,000.00
เมษายน - 2563    
    P63040039326

งานจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนทางไกล จำนวน 6 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/4/2563 15:22:42
8,674,600.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040039340

งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนชุดเชื่อมต่อระบบสั่งการอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ซีบีไอ จำนวน 419 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/4/2563 15:23:46
12,151,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P62110016557

PRESSURE GOVERNOR สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/5/2563 15:02:08
1,200,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63010017889

จัดซื้อ Chock สำหรับปรับเอนพนักพิงที่นั่งโดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo รุ่นปรับปรุง No.CPJ31 จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/7/2563 14:49:41
770,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040039351

งานจ้างเหมาซ่อมแผงแสดงผลการทำงานเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ จำนวน 16 ทางผ่าน ที่สถานีรถไฟท่าเรือน้อย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/4/2563 15:24:36
6,540,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63010024905

ว่าจ้างซ่อม Control Hand Wheel ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/4/2563 15:44:23
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040039320

งานจ้างทำอุปกรณ์เครื่องกั้นถนน จำนวน 2 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/4/2563 15:21:27
3,265,200.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63010024740

ว่าจ้างซ่อม Radiator Compressor Knorr Type VV450/150-3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/4/2563 14:12:21
1,400,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040038111

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ของที่ทำการ พตร.นว. (สรพ.ปพ.) ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 27/4/2563 11:57:21
726,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63050003715

จ้างที่ปรึกษา งานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ระยะเร่งด่วนช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และโครงการรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 7/5/2563 13:45:06
18,992,526.53
พฤษภาคม - 2563    
    P63010017846

ว่าจ้างดูแลบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/5/2563 15:07:08
1,400,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63010017501

Filter By Pass Lf 777 ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 2,392 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/5/2563 14:53:34
1,100,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63010017499

Air Filter Set (2 Items/Set) ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 576 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/5/2563 15:00:48
4,100,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040039315

งานจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องนับเพลาล้อสำหรับเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ Teiffencach จำนวน 11 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/4/2563 15:20:31
8,985,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63047574156

ซื้อถังทรายดัดแปลง ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/5/2563 13:14:06
1,100,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63030022843

ว่าจ้างซ่อมวาระรถจักร รถดีเซลราง วาระ 8 เดือน รถ บทค. และงานอื่นๆ ที่โรงซ่อมรถจักรหน่วย 10 พิษณุโลก ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/5/2563 15:29:20
1,500,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63050013178

จ้างเหมาดำเนินงานโครงการภาพลักษณ์องค์กร และการสื่อสารภายนอกและภายในองค์กร รวมถึงกรณีที่อาจจะเกิดวิกฤตต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นวงกว้าง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/5/2563 15:16:02
5,000,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63010024788

จัดซื้อ Overhaul Kit for Propeller Shaft (7 Item/Set),Order No.A4806 รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 6 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/5/2563 10:50:33
1,600,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63010017514

Air Cleaner Element สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/5/2563 14:56:05
3,000,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040033820

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 22/4/2563 13:39:48
271,100,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63030024167

งานจัดหารถยก (Forklift) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๓ ตัน กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 13/3/2563 15:43:20
1,062,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63010059396

ดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 12 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 3/2/2563 13:55:33
195,000,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P62100110503

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่ สถานีหนองคาย

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:30:53
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63020005757

จัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ลูกข่าย (Rover) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คู่

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 5/2/2563 11:53:04
4,400,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63020005766

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วย ๑๐ ฉะเชิงเทรา (อาคาร คสล. ๒ ชั้น) และอาคารแฟลต ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๖๐ ห้อง) กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 26/2/2563 15:59:31
82,213,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63020010649

เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 11/2/2563 10:55:37
260,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P62100110500

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่ย่านพหลโยธิน (พื้นที่เช่าราย บริษัท ตลาด ซุปเปอร์ เช็ง จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:30:10
800,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040038113

งานก่อสร้างรั้ว คสล. ล้อมรอบที่ทำการแขวงรถจักรลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 27/4/2563 12:02:40
1,951,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    p63020010639

จัดซื้ดเครื่องทดสอบสปริงขนาดไม่น้อยกว่า 70 KN พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 12/2/2563 13:12:18
21,234,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63020039646

งานเปลี่ยนหมอนคอนกรีต เพื่อแก้ไขค่าขนาดทางในโค้ง ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 26/2/2563 16:22:41
1,513,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040039310

งานจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์อาณัติสัญญาณ จำนวน 10 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/4/2563 15:19:12
4,255,400.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040029694

งานบริการทำความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 20/4/2563 13:01:09
18,967,200.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63030046531

จัดจ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องกั้นถนน จำนวน 24 ลูก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/3/2563 12:00:10
192,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040033932

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 22/4/2563 13:47:24
177,685,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040034001

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 22/4/2563 13:53:16
166,600,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040034030

งานจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ (ICE) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 22/4/2563 14:00:33
27,300,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040034044

งานจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ (ICE) โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 22/4/2563 14:05:54
27,820,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040034056

งานจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ (ICE) โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 22/4/2563 14:10:36
21,950,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040038112

งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบเก็บและจ่ายน้ำประปาให้กับแขวงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 27/4/2563 12:01:23
3,454,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040038115

งานก่อสร้างโรงคลุมราง ๒, ๓, ๔ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 27/4/2563 12:03:56
2,708,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040039270

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีรถไฟ จำนวน 21 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/4/2563 15:12:56
12,345,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040039282

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่คลังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/4/2563 15:14:30
7,724,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040039289

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่แขวงรถจักร. แขวงรถพ่วง, ที่ทำการหน่วย 10 และแขวงโรงงาน จำนวน 14 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/4/2563 15:15:29
10,285,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040039296

งานจัดซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์ จำนวน 25 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/4/2563 15:17:16
328,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63040020967

งานก่อสร้างที่ทำการพนักงานเลื่อนรถ ย่านโรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/4/2563 9:56:19
3,750,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P62110016560

ซื้อ Safety Valve Complete รถดีเซลราง THN จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/6/2563 15:26:49
2,300,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63010024697

ซื้อเก้าอี้พนักงานขับรถจักร, ช่างเครื่อง ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID.จำนวน 28 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/6/2563 14:16:30
700,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63030022864

ซื้อ The start oil pump สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 2 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/6/2563 13:59:47
1,300,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060021827

งานปรับปรุงระบบประชุมห้องคณะกรรมการรถไฟฯ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 22/6/2563 11:09:10
2,449,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060018163

จัดซื้อ CYLINDER HEAD COMPLETE สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ CUMMINS KTA50L และ KT38L จำนวน 80 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2563 11:18:15
5,400,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060021833

งานปรับปรุงระบบประชุมพร้อมจอภาพ ห้องปฏิบัติการ อาคารตึกบัญชาการ การรถไฟฯ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 22/6/2563 11:10:26
1,674,800.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060028368

จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2563 (Safety SRT.) จำนวน 1,000 แผ่น

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/6/2563 13:38:37
98,618.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060018142

จัดซื้อ Circuit Breaker อุปกรณ์สำหรับใช้งานกับงานซ่อมไฟฟ้าควบคุมรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/7/2563 15:07:34
2,000,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060018141

จัดซื้อ Cover #8.273.0.787.700.6 อะไหล่สำหรับใช้งานกับระบบเครื่องทำลมอัดของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 40 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/7/2563 17:27:25
800,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060020348

งานจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทางและตัดป่าบริเวณทางผ่าน เพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี ๒๕๖๓ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:48:59
5,586,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060018151

จัดซื้อ Gauge Air Vacuum สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/8/2563 13:55:02
2,400,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63030022846

ซื้อ MAGNET VALVE สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 24 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/6/2563 15:08:07
1,500,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060018128

จ้างซ่อม Upper Swing Bolster PC-26 จำนวน 26 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2563 17:28:48
930,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060018129

จ้างซ่อม Upper Swing Bolster PC-25 และ PC-25A จำนวน 21 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/8/2563 16:02:24
750,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060018125

จ้างซ่อมเย็บหุ้มเบาะรถโดยสารทั่วไปทั้งคัน ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 25 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/8/2563 18:05:44
1,250,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63010024798

ว่าจ้างรื้อล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ Cummins KTA50L จำนวน 30 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/6/2563 14:18:55
800,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P 63040032906

ใบเสร็จสัมภาระฝาก

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 20/5/2563 15:20:55
162,600.00
มิถุนายน - 2563    
    P62110016130

ว่าจ้างซ่อมวาระรถจักรและงานอื่นๆ ที่ สรจ.ธบ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/6/2563 14:04:35
1,465,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060020344

งานจัดซื้อแผ่นยางรองแผ่นปูทางผ่านคอนกรีตกำลังสูง เพื่อใช้งานซ่อมปรับปรุงทางบนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ภายในแขวงบำรุงทางอุดรธานี ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:46:46
1,018,641.00
มิถุนายน - 2563    
    P63010024969

ว่าจ้างซ่อม Rewinding และประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3 Phase AC Motor Radiator Fan Model 5KS 364 SS 931 D18 W18 ขนาด 60/15 HP สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/6/2563 14:21:53
1,000,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63010024696

ซื้อเก้าอี้พนักงานขับรถจักร, ช่างเครื่อง ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/6/2563 15:25:48
900,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63010017758

ว่าจ้างซ่อมสีภายนอกรถจักร จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/6/2563 14:15:58
2,200,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63060020290

งานก่อสร้างโรงฝึกงานอาคาร ๘ (โรงฝึกหัดระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำลอง) ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:29:35
32,421,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P62110016553

ซื้อ Oil Pressure Switch สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 183 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/6/2563 10:50:59
650,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63070009772

จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 (ระบบประเมินผลใหม่)

ศูนย์บริหารความเสี่ยง - ประกาศวันที่ 23/7/2563 11:16:15
12,000,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63030046525

งานรื้อย้ายและติดตั้งคืน Optic Fiber Cable (งานถาวรครั้งที่ 2) ที่ กม.88+387.30-กม.88+404.90 ระหว่างสถานีพระแก้ว-สถานีชุมทางบ้านภาชี ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/3/2563 12:01:20
329,906.54
กรกฎาคม - 2563    
    P63060020338

งานก่อสร้างบ้านพักรันนิ่งรูมช่างกล คสล. ๒ ชั้น ที่ย่านสถานีอรัญประเทศ จำนวน ๑ หลัง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:44:31
2,354,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63050016259

จัดหา รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 6 ตัน พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคแบบพับได้ (Knuckle or Articulating Boom Crane) ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน จำนวน ๑ คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 21/5/2563 13:56:10
3,633,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63030046541

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย ที่ กม.775+236.59 ระหว่างสถานีช่องเขา-สถานีร่อนพิบูลย์ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/3/2563 11:58:22
2,383,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070014418

ซื้ออะไหล่สำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ X-ray และช่องอุโมงค์สัมภาระและเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๗ สถานี

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 3/8/2563 14:36:23
9,857,503.40
กรกฎาคม - 2563    
    P63010024928

ซื้อ FSR ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE.จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/7/2563 13:07:33
3,000,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63010017844

ว่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลราง ณ โรงซ่อมรถดีเซลราง ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/6/2563 9:05:03
1,100,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63060020334

งานก่อสร้างบ้านพักรันนิ่งรูมช่างกล คสล. ๒ ชั้น ที่ย่านสถานีปราจีนบุรี จำนวน ๑ หลัง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:42:48
2,600,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63060020329

งานก่อสร้างบ้านพักรันนิ่งรูมช่างกล คสล. ๒ ชั้น ที่ย่านสถานีกบินทร์บุรี จำนวน ๑ หลัง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:41:04
2,572,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070017606

จ้างดำเนินการทดสอบทางวิชาการ (ข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อบรรจุเป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 22/7/2563 11:17:55
502,500.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070014266

งานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานี ถนนเลียบทางรถไฟ และอื่นๆ ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 16/7/2563 9:42:01
43,570,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070014246

งานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาประแจสับราง ซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ และบันไดเลื่อน ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 16/7/2563 9:41:18
86,430,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63010017862

ซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Air Compressor Type VV 160/200-2 ( แหวนสูบ1ชุด 7 รายการ ) จำนวน 45 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/7/2563 9:49:25
1,830,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070008981

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ GM๖V-๕๓T รถ กน.๙ (สบน.หใ.) งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 13/7/2563 13:38:51
3,500,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63060020311

งานก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ อาคาร คสล. ๒ ชั้น ๖ ห้อง (ชนิดใต้ถุนโล่ง) ที่ย่านสถานีสระแก้ว กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:36:07
8,677,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63010017872

ซื้อ ชุดซ่อม Emergency Brake Valve Type NB 11 P/N I 69411 จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/7/2563 9:48:09
700,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63030018528

จ้างติดตั้ง Automatic Train Protection ETCS Level 1 Train borne Equipment-Supply and Installation พร้อมอะไหล่ สำหรับติดตั้งบนรถดีเซลราง จำนวน 117 ชุด

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 17/3/2563 11:50:34
1,009,593,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63060020306

งานก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ อาคาร คสล. ๒ ชั้น ๑๐ ห้อง (ชนิดใต้ถุนโล่ง) ที่ย่านสถานีกบินทร์บุรี กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:34:08
13,631,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    D63070010609

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงคลุมราง 2,3,4 ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 1/7/2563 14:19:35
2,708,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P62100104521

ซื้อ Direction Sw. สำหรับรถดีเซลรางTHN,NKF,ATR จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/7/2563 15:32:27
1,000,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070008980

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ GM๖V-๕๓T รถ รบน.๐๒๘ (สบน.กท.) งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 13/7/2563 13:40:23
3,500,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070008976

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF๖M ๑๐๑๕ รถ บสน.๓ (สบน.ชพ.) งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 13/7/2563 13:46:46
4,300,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63010024918

ว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์แผงวงจร BATT.BOOT for MAE ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/6/2563 14:14:49
600,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63010017876

ซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Knorr Basic Impulse Valve ( I 47063 ) จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/7/2563 9:46:26
560,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070008979

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ GM๑๒V-๗๑ รถ บลน.๑ (สบง.) งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 13/7/2563 13:45:01
6,500,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63060020319

งานก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ อาคาร คสล. ๒ ชั้น ๖ ห้อง (ชนิดใต้ถุนโล่ง) ที่ย่านสถานีวัฒนานคร กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:37:29
8,194,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63010024690

ว่าจ้างรื้อหรือติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถจักร ALS GEA HID GE จำนวน 100 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/8/2563 13:40:26
1,500,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010024940

ซื้อ Current Transducer DC. 750 Amp. Out. 4-20 mA. สำหรับเครื่องยนต์ Catterpilla ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2563 16:19:06
500,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010024938

ซื้อ Current Transducer DC. 1000 Amp. Out. 4-20 mA. สำหรับเครื่องยนต์ Catterpilla ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2563 16:20:18
500,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010024939

ซื้อ Current Transducer DC. 290 Amp. Out. 4-20 mA. สำหรับเครื่องยนต์ Catterpilla ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2563 16:21:23
500,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010024850

ว่าจ้างซ่อม Injection Pump CAV DPA3260F530T สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/8/2563 14:11:42
2,700,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63030024170

งานจัดหารถไฟอเนกประสงค์สำหรับตรวจสะพานและอุโมงค์ จำนวน ๑ คัน กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 13/3/2563 15:44:43
330,545,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010024937

ซื้อ SAL-NANO RACK Part No.9812553 สำหรับเครื่องยนต์ Catterpilla ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/8/2563 12:54:54
800,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010024936

ซื้อ Voltage Transducer DC.0-1500 V.DC. Out. 0-10 V.DC. สำหรับเครื่องยนต์ Catterpilla ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 9 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/8/2563 12:53:55
550,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63050029993

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกของระบบเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง-สถานีโคกคราม จำนวน 3 สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 29/5/2563 14:42:46
4,300,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010024935

ซื้อ Voltage Transducer DC. 0-100 V.DC. Out. 0-10 V.DC. สำหรับเครื่องยนต์ Catterpilla ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 9 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/8/2563 12:52:44
550,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010017891

ซื้อ DP-45DS DOOR ENGINE with DS-9D Interlock Sw. #No.5171-1093620-01 จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/8/2563 13:44:52
2,500,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070028987

งานติดตั้งคานกันรถยนต์ชนสะพานเหล็ก กม.๒๓๖+๑๕๗.๗ ตอนนายตรวจทางโคกคลี แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 14:45:12
640,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070028984

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้าพร้อมตีเส้นจอดรถยนต์ บริเวณตึกบัญชาการรถไฟ พร้อมทาสีเปลี่ยนหลังคาสะพานทางเดินข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 14:41:03
750,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63050020722

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Automated External Defibrillator AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นแบบมีจอ จำนวน 109 เครือง และแบบชนิดพกพา จำนวน 23 เครื่อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 26/5/2563 14:17:28
17,160,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63050029981

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องสัญญาณประจำที่ชนิดประแจกลสายลวดพร้อมสัญญาณหางปลา ที่สถานีบ้านช่องใต้ และสถานีหินซ้อน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 29/5/2563 14:45:12
3,900,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070010495

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานประมวลผล (Notebook) จำนวน 130 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลที่ 1 (Desktop) พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 472 เครื่อง กำหนดระยะเวลา 4 เดือน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 5/8/2563 14:38:50
3,000,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001049

จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า GEC จำนวน 13 รายการ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 3/8/2563 14:21:19
730,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001047

จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า จำนวน 31 รายการ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 3/8/2563 14:20:12
3,800,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63050029987

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกของระบบเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตราและเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา ระหว่างสถานีชุมทางบ้านดารา-สถานีสวรรคโลก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 29/5/2563 14:44:09
4,400,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63060020304

งานก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟ พร้อมระบบอาณัติสัญญาณและอื่นๆ เข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบ ระหว่างสถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง - ท่าเรือสัตหีบ (เฟส ๒) กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/6/2563 11:31:32
32,000,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63050029974

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและประกับรางชนิดอัดกาวชนิดพิเศษ ขนาด 100 ปอนด์ ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า GEC ระหว่างสถานีทับกฤช-สถานีพิษณุโลก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 29/5/2563 14:45:55
5,800,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010024702

ว่าจ้างซ่อม Axle Box รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 120 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/7/2563 9:33:58
1,300,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010017825

ว่าจ้างทำวาระประจำเที่ยวระบบปรับอากาศรถโดยสารปรับอากาศใหม่ 115 คัน ที่สถานีกรุงเทพ (ย่านพหลโยธิน) จำนวน 5,000 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2563 13:25:16
2,000,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63010024919

ว่าจ้างซ่อมแผงวงจร GFM.for MAE ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/7/2563 13:22:46
600,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070028993

งานจัดหารถลากจูง (Utility Track Vehicle) จำนวน ๑๐ คัน ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 14:48:24
600,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080000655

ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (TOTAL STATION) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 4/8/2563 14:26:34
2,021,000.00
กันยายน - 2563