ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รฟท.

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563


สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

| ค้นหา แผน งบประมาณปี 2564 เดือน :
| ค้นหา ฝ่าย/สำนักงาน :
รหัสโครงการ EGP
ชื่อโครงการ : ฝ่าย/สำนักงาน
เงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    P63090072047

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขที่ชำรุด พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.351/6 - 394/13 ระหว่างสถานีชุมทางบัวใหญ่ - สถานีบ้านหัน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:04:45
5,146,200.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090046459

จัดซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้ารถเครื่องกลบำรุงทางหนัก กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:12:54
1,500,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090046455

จัดซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้ารถลากจูง กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:11:46
800,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090046453

จัดซื้อชุดเลเซอร์รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:09:55
4,000,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090046447

จัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก, รถตรวจสภาพทาง กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:08:47
13,000,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63070013794

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความภักดีของลูกค้าของการรถไฟฯ ประจำปี 2564

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 15/7/2563 15:30:19
3,610,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63100010006

งานจัดหาเครื่องสูบน้ำฯ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่โรงรถจักรบางซื่อ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/10/2563 15:26:04
1,740,300.00
ตุลาคม - 2563    
    P63070013788

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟฯ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 15/7/2563 15:32:19
27,000,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63080001679

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๔ (สายใหญ่) ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:26:41
23,266,502.88
ตุลาคม - 2563    
     P63100010037

งานก่อสร้างรันนิ่งรูม คสล. ๒ ชั้น ๒๔ เตียง ของพนักงานแขวงรถจักรบางซื่อ ที่ย่านสถานีแก่งคอย จำนวน ๑ หลัง แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/10/2563 15:39:34
3,391,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63080001680

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๔ (ทางสายแยกโรงกลั่นน้ำมันบางจาก) ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:31:12
2,271,091.94
ตุลาคม - 2563    
    P63090071894

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.112/1 - 117/2 ระหว่างสถานีบ้านหมอ - สถานีหนองโดน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา เส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:01:54
2,444,600.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090072069

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลข พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม จากภัยธรรมชาติ ตั้งแต่ กม.442/1 - กม.452/7 (1) ระหว่างสถานีเมืองที - สถานีกะโดนค้อ - สถานีศรีขรภูมิ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:06:14
5,756,300.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074491

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขพร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.63/1 - กม.64/20 ระหว่างสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - สถานีดอนสีนนท์ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา เส้นทางสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:08:21
2,692,100.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074524

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.270/2 - กม.344/13 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ - สถานีโนนทองหลาง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:09:39
11,875,800.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074832

งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล จำนวน 9 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:18:09
985,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63080001684

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหิน ประจำปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ และแขวงบำรุงทางนครปฐม ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:39:55
19,209,670.27
ตุลาคม - 2563    
    P63100065632

จัดทำของชำร่วยเพื่อมอบให้กับลูกค้าในเทศกาลปีใหม่

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 16/10/2563 9:42:46
410,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63100061151

จ้างรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร และที่ทำการแพทย์เขตบางซื่อ จำนวน 2 งาน ระยะเวลา 12 เดือน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 15/10/2563 15:17:36
950,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63080001681

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:35:05
13,235,779.37
ตุลาคม - 2563    
    P63090074840

งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า (ซีบีไอ)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:18:58
2,000,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074542

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขที่ชำรุด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.458/13 - 459/8 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านดารา - สถานีท่าสัก ที่ กม.458/9 - 467/16 สถานีชุมทางบ้านดารา - สถานีคลองมะพลับ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ เส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:11:00
5,812,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074815

งานจ้างเหมาซ่อมระบบชุมสายโทรคมนาคมสถานีนครราชสีมา พร้อมส่วนควบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:17:24
4,692,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074805

งานจ้างเหมาซ่อมระบบชุมสายโทรคมนาคากรุงเทพ พร้อมส่วนควบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:16:39
5,845,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074796

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 9 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:15:46
6,528,000.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074784

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขที่ชำรุด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.758/1 - กม.850/2 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง - สถานีกันตัง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง เส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:14:49
11,279,800.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074756

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลข พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม ตั้งแต่ กม.101/7 - กม.123/16 ระหว่างสถานีโยทะกา - สถานีโคกมะกอก และ กม.172/15 - กม.173/2 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา เส้นทางสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:13:55
6,637,300.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074732

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลข พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม ตั้งแต่ กม.247/15 - กม.260/11 ระหว่างสถานีหนองคาง - สถานีสามร้อยยอด - สถานีสามกระทาย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:13:05
3,887,700.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090074713

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ที่ กม.132/10 - กม.185/14 ระหว่างสถานีบ้านช่องใต้ ถึง สถานีสุรนารายณ์ ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 5/10/2563 10:12:09
21,830,200.00
ตุลาคม - 2563    
    P63090046480

งานจ้างซ่อมปรับปรุงพลับพลาที่ประทับย่านสถานีบางปะอิน แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:16:42
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046426

งานจ้างเหมาซ่อมรถเจียรราง (Milling) กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:41:38
3,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046429

งานซื้ออะไหล่รถเจียรราง (Milling) กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:45:43
7,350,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046437

งานซื้อเครื่องถอด - ใส่เครื่องยึดเหนี่ยว (แพนดอล) กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:05:51
2,660,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63080001682

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางนครปฐม ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:38:39
12,451,780.31
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046422

งานจ้างผลิตแม่แรงยกรางนิจิ ๑๐ ตัน กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:39:38
3,500,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046465

งานจ้างการบริการข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:14:09
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046476

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาทาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:15:18
10,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046406

งานจ้างทำตัวเรือนรถแกงคาร์ กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:38:29
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63080003953

งานซื้อโดยการผลิต หรือจัดหาหินโรยทางพร้อมบรรทุกขึ้นตู้รถไฟ ประจำปี ๒๕๖๔ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2563 10:37:18
9,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046507

งานจ้างเหมาเปลี่ยนประแจ ๑๐๐ ปอนด์ หมอนคอนกรีตมุม ๑:๑๒ เลี้ยวซ้ายและขวาที่ย่านสถานีโคกสลุง กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:21:13
566,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63080003964

งานจัดหาหินโรยทางพร้อมขนบรรทุกขึ้นตู้รถไฟ ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2563 10:44:19
9,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63080003956

งานเปลี่ยนแผ่นปูทางผ่านคอนกรีตกำลังสูงสำเร็จรูป ๘๐ ปอนด์ บนสะพานไทย-ลาว กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2563 10:40:03
9,000,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63090046492

งานปรับปรุงพื้นทางแขวงบำรุงทางลำนารายณ์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:17:57
18,078,796.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63100010014

เครื่องยึดเหนี่ยวรางหมอนคอนกรีตโมโนบล็อกใช้กับราง ๑๐๐ ปอนด์ ชนิดแพนดอลทางตรงครบชุด (คลิ๊ป, อินซูเรเตอร์, แพด) กองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/10/2563 15:28:44
2,900,000.00
พฤศจิกายน - 2563    
    P63100010025

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก สบท.ลำปลายมาศ กม.๓๔๕+๘๐๙.๕๐ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/10/2563 15:33:46
1,000,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63100003728

1)จัดหากระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ของงานเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (TCT) พร้อมหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Honeywell รุ่น PC-42T Plus จำนวน 15,000,000 ใบ 2) จัดหากระดาษตั๋วสำหรับเครื่องจำหน่ายตั๋วบนขบวนรถ (TVT) จำนวน 10,000 ม้วน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 6/10/2563 15:19:29
15,408,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63060026046

งานจัดซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน (ระยะเวลา 1 ปี)

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 16/10/2563 10:28:34
1,000,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63070029149

งานซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณนิคมรถไฟ กม.๑๑ แยก ๑, ๓, ๗ ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:55:18
2,600,337.00
ธันวาคม - 2563    
    P63070029089

งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา อาคาร ๑, ๒ และ ๓ สำนักงานศูนย์ฝึกฯ ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:45:05
3,145,800.00
ธันวาคม - 2563    
    P63070029073

งานปรับปรุงคันดินกั้นน้ำฝั่งเรียบทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ และปรับปรุงถนนทางเข้าย่าน สขบ., พตร. ไอซีดี ลาดกระบัง ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:23:46
3,147,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63090046549

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงรางน้ำ สรจ.ทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:28:49
1,822,600.00
ธันวาคม - 2563    
    P63090046545

งานจ้างเหมาทาสีสะพานเหล็กที่ กม.๗๕๘+๘๓๖ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:27:01
882,693.00
ธันวาคม - 2563    
    P63090046540

งานจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาสะพาน กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:25:40
2,704,750.00
ธันวาคม - 2563    
    P63090046533

งานจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วที่ทำการ สบท.บ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:24:24
590,764.00
ธันวาคม - 2563    
    P63060026098

งานจัดซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน (ระยะเวลา 1 ปี)

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 24/6/2563 16:25:44
1,000,000.00
ธันวาคม - 2563    
    P63060026043

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง, อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง และอาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี)

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 16/10/2563 10:24:59
4,700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63030033780

บริหารการเดินรถไฟฟ้า ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 19/3/2563 11:50:47
350,000,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63060021836

งานจ้างเหมาซ่อมระบบประกาศสาธารณะและอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 8 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 22/6/2563 11:12:59
1,930,000.00
มิถุนายน - 2563    
    P63070000618

งานจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์และสายเคเบิลโทรคมนาคม ย่านสถานีหัวหิน และย่านสถานีชุมพร จำนวน 2 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:25:24
2,800,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000626

งานจ้างทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ผังควบคุมการเดินรถ จำนวน 10 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:28:45
2,950,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000613

งานจ้างเหมาซ่อมชุดแปลงสัญญาณและควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ (ผคร.กท.1 และ ผคร.กท.2) จำนวน 22 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:22:43
9,710,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000621

งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (ชุมสายรถไฟ)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:26:35
1,200,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070007292

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในและภายนอกสถานที่ และอาคารสถานีรถไฟบางซ่อน บางบำหรุ และตลิ่งชัน ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 20/7/2563 10:37:25
6,500,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000615

งานจ้างเหมาซ่อมระบบสายดินของโทรคมนาคมที่สถานีรถไฟ จำนวน 21 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:24:14
5,195,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63060021845

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่โรงซ่อมรถไฟมักกะสัน และโรงรถจักรบางซื่อ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 22/6/2563 11:15:59
3,278,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P6306002185

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ซุ้มทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟในส่วนกลาง และเส้นทางสายใต้ จำนวน 58 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 22/6/2563 11:20:32
22,834,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000607

งานจ้างเหมาซ่อมชุดแปลงสัญญาณและควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ (ผคร.ลป.) จำนวน 27 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:30:12
11,917,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63070000625

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบโทรคมนาคมที่สถานีศรีราชา และอาคารสำนักงานกลางไอซีดีลาดกระบัง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/7/2563 11:27:37
5,973,000.00
กรกฎาคม - 2563    
    P63080001686

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหิน กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:41:18
22,000,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001687

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:43:03
36,500,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001688

งานจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:45:20
18,000,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001693

งานซ่อมบำรุงทางด้วยรถอัดหินและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:52:27
70,250,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001694

งานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:56:38
1,023,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001695

งานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางลพบุรี กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:58:15
796,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001696

งานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:00:25
739,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001697

งานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:02:03
1,307,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001699

งานจ้างทำความสะอาดและงานบริเวณแฟลต ย่านนครสวรรค์ ๒ หลัง แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:04:50
750,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001701

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ปี ๒๕๖๔ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:06:11
53,000,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001706

งานจ้างเหมาผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง และคนประจำรถบำรุงทาง ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:08:15
950,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029066

งานทำความสะอาดตึกอำนวยการโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:19:38
1,640,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001708

งานจ้างเหมาผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง และคนประจำรถบำรุงทาง ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:09:52
950,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001709

งานจ้างเหมาผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง และคนประจำรถบำรุงทาง ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:10:49
1,100,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001703

งานจ้างเหมาผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง และคนประจำรถบำรุงทาง ปี ๒๕๖๔ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:07:16
950,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029059

งานทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณบ้านพักนิคมมักกะสัน เขต ๑-๘ และที่แฟลตรถไฟมักกะสัน, หัวหมาก ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:15:05
1,633,900.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080016876

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและประกับรางชนิดพิเศษ ชนิด 100 ปอนด์ ศูนย์บำรุงรักษาส่วนกลาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:18:50
12,000,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001710

งานจัดซื้อหินโรยทาง พร้อมขนบรรทุกขึ้นตู้รถไฟ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:11:47
10,199,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029036

งานรักษาความสะอาดตึกบัญชาการ, ตึกพัสดุ, สื่อสาร, อาคารบริหารทรัพย์สิน และอาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์ ฯลฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 14:56:30
5,943,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029040

งานรักษาความปลอดภัยตึกบัญชาการ, ตึกพัสดุ, ตึกฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ซุ้มทางเข้า - ออกสำนักงานใหญ่การรถไฟฯ และที่ทำการพนักงานสถานที่กรุงเทพ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:00:23
3,297,100.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029042

งานทำความสะอาดบริเวณแฟลตรถไฟวัดดวงแข ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:01:35
574,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029045

งานทำความสะอาดบ้านพักรถไฟจิตรลดา ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:03:30
672,300.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029070

งาน Over Ley ถนนรอบโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:22:06
738,500.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029052

งานบริหารจัดการควบคุมดูแลรักษา ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:13:06
578,100.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029161

งานเก็บทำความสะอาดถนน ตกแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ศูนย์การผลิตฯ ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:06:55
2,329,800.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029061

งานบริหารจัดการควบคุมดูแลรักษา ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:17:46
578,100.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029067

งานตัดป่าฝั่งติดถนนจตุรทิศ โรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:20:57
600,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029079

งานทำความสะอาด อาคารสำนักงาน อาคาร ๑, ๒, ๓ และอาคารสัมนา ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟฯ ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:25:39
1,990,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029082

งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่ทำการงานสถานที่บางซื่อ, ที่ทำการพนักงานสถานที่ กม.๑๑ โรงเก็บพัสดุงานสถานที่ กม.๑๑ และที่ทำการ ววจ. ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:37:03
825,200.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029086

งานทำความสะอาด, ดูแลบำรุงรักษาต่างๆ ในบริเวณที่ทำการพนักงานสถานที่บางซื่อ, ที่ทำการพนักงานสถานที่ กม.๑๑ และที่ทำการ ววจ. ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:42:14
580,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029159

งานเปลี่ยนหลังคา Metal Sheet บ้านพักรถไฟบางซื่อ บ้านเลขที่ ๕๒๔/๑๕ ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:04:46
835,300.00
สิงหาคม - 2563    
    P63070029051

งานรักษาความสะอาดตึกอายุรกรรม, ตึกเสรีเริงฤทธิ์ รพ.บุรฉัตร อาคาร ๔ และอื่นๆ บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:07:27
5,169,800.00
สิงหาคม - 2563    
     P63080016841

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีรถไฟ จำนวน 38 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:15:02
23,480,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001712

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น ตอนนายตรวจทางนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:16:28
3,455,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080016867

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลข พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.2/1 - กม.33/1 ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีมหาชัย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:17:47
12,884,300.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080016858

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขที่ชำรุดและสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.641/6 - 652/9 ระหว่างสถานีเขาหัวควาย - สถานีบ้านพลู แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง เส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:16:33
5,801,500.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080016838

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนขบวนรถ จำนวน 222 คัน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:13:41
11,694,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080016831

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนขบวนรถ Ladies 10 ตู้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/8/2563 15:12:18
1,149,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001726

จัดซื้อหินโรยทางพร้อมขนบรรทุกขึ้นตู้รถไฟ ที่ย่านสถานีบางกล่ำ เพื่อใช้งานในพื้นที่กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:28:59
14,264,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001725

จัดจ้างงานก่อสร้างซ่อมบำรุงทางรถไฟ และอื่นๆ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:27:59
65,682,066.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001717

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น ตอนพนักงานสถานที่นครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:19:14
3,593,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001715

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น ตอนนายตรวจทางจันเสน จำนวน ๑ หลัง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:17:53
3,157,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001724

งานจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมหนักรถอัดหิน อน.๘ รุ่น ๐๙-๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔ งานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:26:41
1,600,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001718

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น ตอนนายตรวจทางเนินมะกอก จำนวน ๑ หลัง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:20:30
4,333,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001720

งานจัดซื้อ Geosynthetic เพื่อซ่อมบำรุงพื้นทางอ่อนในจุดที่หน่วย สบง. เข้าดำเนินการล้างหิน ใช้งานที่แขวงบำรุงทางอยุธยา ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:22:38
13,768,500.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001722

งานจัดหารถยก (Forklift) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๓ ตัน ยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ใช้งานในพื้นที่โรงงานซ่อมบำรุงเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:23:56
600,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P63080001723

งานจัดซื้ออะไหล่สำหรับเปลี่ยนตามวาระของรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก ประจำปี ๒๕๖๔ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 17:25:08
11,250,000.00
สิงหาคม - 2563    
    P62120015539

ซื้อ Cylinder Cover 10 นิ้ว จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/9/2563 9:34:14
1,700,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090013581

งานก่อสร้างช่องน้ำเพื่อแก้ไขความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีรือเสาะ - ลาโละ (กม.๑,๐๗๘/๑๔-๑๕) ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:16:53
7,600,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090004900

งานก่อสร้างขยายสะพานและท่อสี่เหลี่ยม คสล. ลอดใต้ทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย จำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีโคกคราม - นครศรีธรรมราช (กม.๘๑๓/๓-๔) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 16:53:52
9,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090004809

งานก่อสร้างขยายสะพานและท่อสี่เหลี่ยม คสล. ลอดใต้ทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย จำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีโคกคราม - นครศรีธรรมราช (กม.๘๑๒/๑๕-๑๖) ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 16:50:23
8,300,000.00
กันยายน - 2563    
    P63070028993

งานจัดหารถลากจูง (Utility Track Vehicle) จำนวน ๑๐ คัน ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 14:48:24
600,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080000655

ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (TOTAL STATION) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 4/8/2563 14:26:34
2,021,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080001053

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงงาน - คลังพัสดุสื่อสารบางซื่อ, อาคารควบคุมระบบอาณััติสัญญาณทางไกล กม.11 อาคารที่ทำการฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และบริเวณคลังพัสดุ (ST1) เชียงราก รวม 4 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 3/8/2563 14:24:05
2,717,280.00
กันยายน - 2563    
    P63090013546

งานก่อสร้างขยายสะพานและท่อสี่เหลี่ยม คสล. ลอดใต้ทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย จำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีโคกคราม - นครศรีธรรมราช (กม.๘๑๔+๙๐๐) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:03:20
8,300,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090013562

งานก่อสร้างช่องน้ำเพื่อแก้ไขความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีเด่นชัย - ปากปาน (กม.๕๓๔/๑๖-๕๓๕/๑) ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:11:18
6,700,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090013575

งานก่อสร้างช่องน้ำเพื่อแก้ไขความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีมาบกะเบา - ผาเสด็จ (กม.๑๓๘/๔-๑๐) ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:14:00
4,361,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090004982

งานก่อสร้างขยายสะพานและท่อสี่เหลี่ยม คสล. ลอดใต้ทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย จำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีโคกคราม - นครศรีธรรมราช (กม.๘๑๔/๘-๙) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 16:58:10
9,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090013589

งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำ เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ - พานทอง (กม.๘๕/๕-๖) จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:19:22
10,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090013595

งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำ เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ - พานทอง (กม.๘๘/๑๒-๑๓) จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:28:57
15,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090013604

งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำ เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีใสใหญ่ - ช่องเขา - ร่อนพิบูลย์ (กม.๗๖๘/๓-๔) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:31:50
4,500,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090013608

งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำ เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - ดอนสีนนท์ (กม.๗๐/๑๑-๑๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:34:03
30,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090013617

งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำ เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีบ้านเหลื่อม - หนองหลวง (กม.๓๔๖/๔-๕) ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 17:36:55
3,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63060018121

ว่าจ้างตรวจรอยร้าวและซ่อมโครงแคร่ สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 16 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/9/2563 14:00:15
2,100,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090004802

งานก่อสร้างขยายสะพานและท่อสี่เหลี่ยม คสล. ลอดใต้ทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย จำนวน ๑ ช่วง ระหว่างสถานีโคกคราม - นครศรีธรรมราช (กม.๘๑๒/๑๑-๑๒) จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 16:42:41
15,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63040028846

บริการทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ที่มีความสูงเกินกว่า ๔ เมตร (ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจก) บริเวณระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 24/4/2563 14:48:24
65,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038416

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๔๐๙+๕๖๕) สายตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์ (ช่วงสถานีชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี) ๑ ช่วง จังหวัดสุรินทร์ ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 15:19:58
31,997,000.00
กันยายน - 2563    
    P63010024842

ว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins KT 38L รถจักร GEK จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/8/2563 13:15:04
930,000.00
กันยายน - 2563    
    P62110016565

ซื้อ VM 14-4H Magnet Valve 24 V. สำหรับซ่อม M. Air Brake - Control System จำนวน 40 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/9/2563 10:22:40
3,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080003961

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2563 10:41:33
59,853,707.00
กันยายน - 2563    
    P63010024874

ว่าจ้างซ่อม Frame Re – Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil และเปลี่ยน Connection Bar ของ Traction Motor Model TA671 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/9/2563 15:01:59
1,200,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038390

จัดจ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม คสล. ๒ ชั้น ๒๔ เตียง ของพนักงานแขวงรถจักร ที่ย่านสถานียะลา จำนวน ๑ หลัง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/9/2563 14:39:08
5,167,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080001690

งานจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหิน แขวงบำรุงทางวังก์พง ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:47:09
15,000,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080003951

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๔ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2563 10:35:48
31,430,199.00
กันยายน - 2563    
    P63080024721

จ้างรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บังคับคดี ริมถนนเทอดพระเกียรติ แปลงถาวร2

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 21/8/2563 14:00:21
1,772,900.00
กันยายน - 2563    
    P62120015548

ว่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงแนวตั้ง You Ji (PM) จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/8/2563 9:41:30
1,500,000.00
กันยายน - 2563    
    P63010017842

ว่าจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่และน้ำยาระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ณ โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 4,000 คัน ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/8/2563 14:24:43
1,100,000.00
กันยายน - 2563    
    M63090001799

งานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 2/9/2563 8:13:28
1,056,000.00
กันยายน - 2563    
    P63010024819

Hose Set ( Lub. Oil. Water.Drain. เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักร ALSTHOM ( 1 Set ประกอบด้วย 4 รายการ)จำนวน 25 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/9/2563 9:30:50
1,200,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038425

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๘๒+๑๐๐ - กม.๑๐๘+๕๕๐) สายสุพรรณบุรี จ.นครปฐม - จ.สุพรรณบุรี (ช่วงชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี) ๕ ช่วง จังหวัดนครปฐม ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 15:40:55
15,513,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038387

จัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พตร.ธำ. แขวงรถจักรทุ่งสง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/9/2563 14:32:50
2,060,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038435

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๕๙๐+๔๓๙ – กม.๖๔๓+๑๒๖) สายเหนือ จ.ลำปาง (ช่วงรังสิต – เชียงใหม่) ๖ ช่วง จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 16:30:02
72,751,100.00
กันยายน - 2563    
    P62100104597

ว่าจ้างซ่อม Cooling Group สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 3 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/9/2563 14:48:26
561,750.00
กันยายน - 2563    
    P63080038409

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๑๔๒+๙๙๕ – กม.๑๖๗+๗๐๐) สายตะวันออก จ.ปราจีนบุรี (ช่วงสถานีมักกะสัน – อรัญประเทศ) ๗ ช่วง จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 15:04:38
22,686,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038432

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๔๙๐+๘๑๒ – กม.๕๗๐+๙๓๕) สายตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ – จ.อุบลราชธานี (ช่วงสถานีชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี) ๗ ช่วง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 16:10:33
8,714,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038427

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๔๖๓+๑๒๘ – กม.๔๘๖+๔๐๓) สายเหนือ จ.อุตรดิตถ์ (ชุมทางบ้านดารา) - จ.สุโขทัย (สวรรคโลก) ๖ ช่วง จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 15:48:47
39,509,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080003973

งานก่อสร้างรั้วและราวสแตนเลสกั้นพื้นที่รอบบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2563 10:28:21
1,844,785.00
กันยายน - 2563    
    P63080038420

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๕+๗๔๔ – กม.๑๕+๘๗๑) สายตะวันออก (ช่วงสถานีมักกะสัน – อรัญประเทศ) ๓ ช่วง กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 15:35:46
29,520,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038413

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๑๙๒+๓๒๙ – กม.๒๐๘+๖๐๑) สายตะวันออก จ.สระแก้ว (ช่วงสถานีมักกะสัน – อรัญประเทศ) ๒ ช่วง จังหวัดสระแก้ว ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 15:15:36
52,023,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038408

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๑๑๔+๐๗๖ – กม.๑๒๐+๕๓๐) สายตะวันออก จ.นครนายก – จ.ปราจีนบุรี (ช่วงสถานีมักกะสัน – อรัญประเทศ) ๔ ช่วง จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 15:00:21
47,521,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038403

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๗๖+๘๕๗) สายเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วงสถานีรังสิต-เชียงใหม่) ๑ ช่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 14:55:04
50,616,000.00
กันยายน - 2563    
    P63080038394

งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ (กม.๔๒๑+๘๖๐ – กม.๔๗๑+๕๑๖) สายเหนือ จ.พิษณุโลก – จ.อุตรดิตถ์ (ช่วงสถานีรังสิต – เชียงใหม่) ๑๐ ช่วง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 14:50:00
64,970,500.00
กันยายน - 2563    
    P63010017887

ซื้อ Rotary Valve Seat Ass'y Part No#1323-4079872-01(K3547) จำนวน 5 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/9/2563 10:16:13
530,000.00
กันยายน - 2563    
    P63090046442

จัดซื้ออะไหล่รถล้างหิน กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:07:07
1,000,000.00
มกราคม - 2564    
    P63070029155

งานซ่อมปรับปรุงทาสี แฟลต ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๑ บริเวณนิคมรถไฟ กม.๑๑ ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:59:24
3,443,600.00
มกราคม - 2564    
    P63070029047

งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักรถไฟจิตรลดา เลขที่ ๕๔ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:05:42
1,068,000.00
มกราคม - 2564    
    P63090046523

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงทางรถไฟ และอื่นๆ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:23:12
15,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63060026100

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ไอซีดีลาดกระบัง, อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง และอาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี)

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 24/6/2563 16:21:16
4,700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63070029164

งานซ่อมปรับปรุงที่ทำการพนักงานสถานที่ธนบุรี และที่ทำการพยาบาลธนบุรี ตอนพนักงานสถานที่ธนบุรี งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 16:10:46
739,000.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63100010056

งานจัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงป้ายสัญญาณต่างๆ ตั้งแต่สถานีวังด้วน - สถานีชุมพร แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/10/2563 15:41:45
540,992.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63100010067

งานจัดซื้อเครื่องมือปลีกย่อยและเครื่องใช้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 2/10/2563 15:43:17
607,354.00
กุมภาพันธ์ - 2564    
    P63070029141

งานปรับปรุงที่ทำการงานสถานที่บางซื่อ และที่ทำการพนักงานสถานที่ กม.๑๑ ตอนพนักงานสถานที่ กม.๑๑ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/8/2563 15:48:01
848,238.00
มีนาคม - 2564    
    P63090046553

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทคนิค (๔ ห้อง) เลขที่ ๑๐๒ ย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2563 18:31:49
943,041.00
มีนาคม - 2564