ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รฟท.

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563


สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

| ค้นหา แผน งบประมาณปี 2563 เดือน :
| ค้นหา ฝ่าย/สำนักงาน :
รหัสโครงการ EGP
ชื่อโครงการ : ฝ่าย/สำนักงาน
เงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    P62080043788

จัดหาเครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบดิจิตอลย่านความถี่ VHF ชนิดมือถือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:17:17
38,520,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018211

งานทำความสะอาดแฟลตวัดดวงแข ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:00:49
574,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018235

งานทำความสะอาดถนน รอบย่าน ไอซีดี ลาดกระบัง ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:11:34
1,997,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018230

งานรักษาความสะอาดตึกอำนวยการ ฯลฯ ภายในโรงงานมักะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:10:30
1,813,700.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018227

งานบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:09:23
578,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018225

งานเก็บขยะบริเวณบ้านพักนิคมมักกะสันเขต 1-8, ที่แฟลตหัวหมาก, แฟลตมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:07:56
1,633,900.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018221

งานบำบัดน้ำเสีย ภายใน รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:06:55
578,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100121501

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแค้มป์คาร์ และอื่นๆ งานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:06:12
1,816,200.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043780

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเสาโทรเลข เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.1/1 - กม.34/16 ระหว่างสถานีบ้านแหลม - สถานีแม่กลอง ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:14:57
11,100,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028014

งานจ้างเหมาปรับปรุงชุดควบคุมสื่อสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่ สถานีโยทะกา, สถานีบ้านสร้าง, สถานีบ้านปากพลี, สถานีปราจีนบุรี, สถานีโคกมะกอก, สถานีประจันตคาม, สถานีบ้านดงบัง, สถานีกบินทร์บุรี, สถานีหนองสัง, สถานีสระแก้ว, สถานีวัฒนานคร และสถานีอรัญประเทศ จำนวน 12 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:08:22
5,989,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043804

งานจัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ เขตควบคุมสายใต้ (นครปฐม - น้ำตก, หนองปลาดุก - สุพรรณบุรี)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:20:16
57,363,000.00
ตุลาคม - 2562    
    M62100002627

บริหารการเดินรถไฟฟ้า ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvanabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 2/10/2562 14:23:15
50,000,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018215

งานรักษาความสะอาดตึกอายุรกรรม, ตึกเสรีเริงฤทธิ์ รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:05:52
5,269,300.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018213

งานทำความสะอาดบ้านพักรถไฟจิตรลดา ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:02:32
672,300.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018205

งานรักษาความสะอาดตึกบัญชาการ, พัสดุ, สื่อสารฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:58:28
5,943,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018208

งานรักษาความปลอดภัยตึกบัญชาการฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:59:41
3,297,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043775

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเสาโทรเลข เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.130/11 (1) - 141/16 ระหว่างสถานีชุมทางศรีราชา - สถานีแหลมฉบัง ในเส้นทางสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:13:48
11,700,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100121497

งานจ้างซ่อมวาระหนักแคร่รถ บบท.10 (แค้มป์คาร์) จำนวน 1 คัน งานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:04:39
1,500,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62110002387

ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับพนักงานโรงงานมักกะสัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:11:07
1,900,000.00
ตุลาคม - 2562    
    M6210027499

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานีรถไฟฟ้า ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจก ที่สูงเกินกว่า ๔ เมตร ในระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 29/10/2562 13:15:17
4,122,200.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028052

จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล (CTC-ST1) จำนวน 7 วงจร

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:13:01
11,800,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028060

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน และสถานีบางบำหรุ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:13:51
23,408,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090032204

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาท ภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 18/9/2562 8:57:31
11,100,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043814

จัดซื้อเครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงสายเคเบิลโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:21:30
3,203,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080022492

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบำรุงทางเขตหัวหิน (อาคาร คสล. ๒ชั้น) ที่ย่านสถานีหัวหิน กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:31:51
6,631,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100081569

จ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกี้สัมภาระ(บพห.) จำนวน 27 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/10/2562 14:08:27
67,234,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100120198

งานจัดซื้อเครื่องรถยนต์รางเบา งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:41:35
875,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100120298

งานจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถเจียรราง (Milling) งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:48:16
4,700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016350

ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS ของ ADJUSTABLE RELAY VALVE จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:47:06
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110002386

จ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานมักกะสัน ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/11/2562 8:44:32
15,450,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120293

งานจัดซื้อหินเจียรนัยราง (Milling) งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:46:08
3,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016336

ซื้อ เลี่ยวโป๊วพลาสติก จุกระป๋องละ 4.5 กก. จำนวน 5,000 กระป๋อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:44:57
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100121488

งานวางรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ กม.404+747.95 - กม.404+787.95 ระหว่างสถานีบ้านตูม - สถานีแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:03:28
2,411,970.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120216

งานจัดซื้อใบมีดรถเจียรราง (Milling) งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:43:54
8,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016183

จ้างซ่อมหนักปรับปรุงภาพลักษณ์รถโดยสารโบกี้ชั้น 3 ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:07:19
19,200,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016343

ซื้อ PISTON SLEEVE ใช้กับหม้อสูบรถสินค้า จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:13:48
2,500,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016351

ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE 1 CT จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:15:28
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016371

ซื้อ ดอกสว่านและดอกต๊าป ขนาดต่าง ๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:19:44
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016384

ซื้อ FRICTION SHOE จำนวน 1,500 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:22:05
1,700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016390

ซื้อ กรอบอลูมิเนียมบานกระจกหน้าต่างรถ บชส. จำนวน 700 กรอบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:23:03
850,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016395

ซื้อ บานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่างบานบน จำนวน 600 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:23:56
610,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016400

ซื้อ ชุดเฟืองทองเหลืองตัวนอนและตัวตั้ง สำหรับซ่อมพัดลมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:24:49
3,240,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016584

ซื้อ I 71950/1 Change – Over Cock R1 นิ้ว Lead/Trail Drg.3B 47056 จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:25:38
1,200,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016433

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Engine Control Panel รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2562 13:56:42
700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016212

ซื้อเบาะชนิดฉีดโฟมพร้อมโครงเบาะนั่ง เบาะพิง พนักพิงศีรษะทั้งชุด สำหรับรถโดยสาร บชส.ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 24 คัน ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:43:04
4,800,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016196

จ้างซ่อมดัดแปลงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำใช้ รถ บชส.ที่ สรง.ทส.จำนวน 24 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:08:25
2,400,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120182

งานจ้างทำตัวเรือนรถตรวจการณ์ขนาดเบา งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:39:36
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016169

จ้างทำความสะอาดโรงรถพ่วง และพื้นที่ใช้สอย และงานอื่น ๆ ของแขวง สรพ.ปพ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:04:39
730,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016148

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณที่ทำการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา, แขวง สรจ.รส. และแขวง สรง.รส. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:01:43
2,900,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016197

จ้างปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าโรงซ่อมที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:37:53
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016192

จ้างซ่อมเย็บเบาะรถ บชส. ที่แขวง สรง.อด.จำนวน 40 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:35:52
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016186

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อมที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:33:50
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016176

จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ทำการกองลากเลื่อนเขตทุ่งสง, แขวง สรง.ทส., แขวง สรจ.ทส. และห้องพักพนักงานรถจักรที่ทุ่งสง, ธำ และ ตร. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:31:48
1,460,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016144

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยว และวาระ 1 เดือน ของรถโดยสารปรับอากาศ และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรจ.หใ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:25:57
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016137

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยว และวาระ 1 เดือน รถโดยสารปรับอากาศ ที่ พตร.หนองคาย ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:20:50
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016133

จ้างซ่อมบำรุงรถพ่วงวาระ 8 เดือน และวาระปานกลาง และวาระอื่น ๆ ที่แขวง สรพ.กค.ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/11/2562 9:17:58
1,300,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016161

ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อนและตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่แขวง สรจ.รส. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/11/2562 14:01:48
1,510,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016204

จ้างซ่อมประตูเหล็กม้วน จำนวน 19 บาน ที่แขวง สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/11/2562 10:09:47
1,900,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016213

ซื้อโครงเก้าอี้สแตนเลสรถโดยสาร บชส. 76 ที่นั่ง จำนวน 24 คัน ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:48:54
2,200,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016513

Repair Kit for PSM-46E Super Spool Valve ใช้งานกับเครื่อง Compressor รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 90 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/12/2562 8:48:55
900,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016500

จัดซื้อ Inlet Valve Assembly สำหรับซ่อม HS-4 Control Air Valve (Wabco 3216H) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 20 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2562 9:29:29
700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016403

ซื้อ สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียว ขนาดต่าง ๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 9:01:20
950,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016393

ซื้อ กุญแจมือบิดประตูชาน จำนวน 340 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:59:29
800,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016387

ซื้อ STATIC TRANSISTOR BALLAST จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:58:24
600,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016376

ซื้อ เหล็กเหนียวแผ่น ขนาดกว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:55:58
5,200,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016368

ซื้อ ถุงมือหนังสำหรับใช้งานทั่วไป จำนวน 4,000 คู่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:54:02
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016362

ซื้อ ด้ายดิบชนิดไม่มีแป้งปนลักษณะเป็นกลุ่ม ยาวเส้นละไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 6,000 กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:52:38
700,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090044994

งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีท่าม่วง บ้านพักนายสถานี จำนวน 1 หลัง, บ้านพักผู้ช่วยนายสถานีและเสมียนแบบแบ่งห้องพัก 2 ห้อง จำนวน 1 หลัง, บ้านพักพนักงานคุมประแจและบ้านพักรันนิ่งรูมที่ย่านสถานีท่าม่วง แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 15:02:11
11,196,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016347

ซื้อ CHANGE OVER COCK R1 P/N 71950/1,2,3,4 ใช้กับระบบห้ามล้อรถโดยสาร จำนวน 70 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 8:51:20
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100120175

งานจ้างทำอุปกรณ์รถแกงคาร์ งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:37:42
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080040084

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักนายตรวจทางดอนเมือง พร้อมบ้านพักพนักงานบำรุงทางแบบ Row House 6 ห้อง ที่ย่านสถานีคลองรังสิต ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:50:40
10,489,700.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080040088

งานปรับปรุงรถแคมป์คาร์เพื่อใช้ในหน่วยงานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน ที่กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ จำนวน 2 คัน และที่กองบำรุงทางเขตลำปาง จำนวน 3 คัน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:54:11
10,618,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016388

ซื้อ TELESCOPIC GUIDE RAIL จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:55:49
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016358

ซื้อ ตลับลูกปืนรถโดยสาร Special Angular Contact Ball Bearing JB - 1 D NSK ชนิดรังเหล็ก จำนวน 1,400 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:47:47
8,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090045024

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก นตท.ลำปลายมาศ กม.345+882.00 แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:39:30
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090032207

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า ของการรถไฟฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 18/9/2562 9:05:59
3,610,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016363

ซื้อ ใบมีดกลึง สำหรับกลึงล้อ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:48:37
1,600,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016370

ซื้อ Babbitt Bearing Alloy ingot จำนวน 3,000 กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:49:23
3,600,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016383

ซื้อ BRAKE COUPLING (1" X R 1.1/4" 560 mm. LONG.) จำนวน 1,500 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:55:12
3,600,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090044999

งานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักรันนิ่งรูม ชก. พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 หลัง ที่ย่านสถานีเพชรบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:57:28
4,981,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016389

ซื้อ VERTICAL OIL DAMPER ขนาด 90 KG./CM/SEC. จำนวน 1,400 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:57:47
11,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016394

ซื้อ เครื่องสูบน้ำชนิดโยกด้วยมือ เบอร์ 3 จำนวน 120 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:58:35
950,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62110016373

ซื้อ เหล็กแผ่นไร้สนิม ขนาดต่าง ๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:50:12
6,200,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62120024109

งานจ้างเหมาซ่อมชุดสั่นหิน งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 14:01:06
1,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120024097

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ GM๖V-๕๓T. (กน.๑๑) งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 13:59:02
3,500,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015614

ซื้อสีทาพื้นระบบงาน TPM หน่วยงานต้นสังกัด กองผลิตที่ สชอ., สลก., สวย., สลส. จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 9:07:16
500,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120024069

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ GM๖V-๙๒T. (อน.๑๑) งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 13:54:51
4,300,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120024066

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ BF๖M๑๐๑๓ (กน.๑๔) งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 13:49:39
3,600,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120024051

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ GM๖V-๕๓T. (กน.๑๒) งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 13:46:48
3,500,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016683

จ้างซ่อมเครื่องประจุแบตเตอรี่ 24 Vdc 40 A สำหรับเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ จำนวน 11 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:11:34
220,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120026111

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดตั้งบริษัทและการคัดเลือกผู้บริหาร พนักงาน บริษัทลูก เพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ โดยวิธีคัดเลือก

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 25/12/2562 11:01:58
20,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016680

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก.1) เพื่อความปลอดภัย กม.112+914 ระหว่างสถานีบ้านป๊อกแป๊ก - สถานีสระบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:10:28
1,980,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015690

ซื้อ TEMP LABLE จำนวน 10,000 ชิ้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/12/2562 9:40:52
1,900,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015595

ซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ PC-26 จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 9:06:17
674,100.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015591

ซื้อก้านยันชานปะทะรถโดยสาร จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 9:05:17
856,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015565

ซื้อหม้อเพลา JR-West รวมฝาหน้า จำนวน 272 หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2562 9:04:26
4,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015596

ซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ KW-20 จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 11:02:55
657,515.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015562

ซื้อหม้อเพลา PC-25 รวมฝาหน้าและฝาหลัง จำนวน 200 หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:27:53
4,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015694

ซื้อยางรองเต้ากันโคลงแคร่ Swing Motion จำนวน 1,400 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:36:37
620,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015592

ซื้อสปริงก้านยันชานปะทะของรถโดยสาร (BUFFING STEM) จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 11:02:21
750,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015589

ซื้อแหนบแคร่ PENNSYLVANIA จำนวน 10 ตับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:28:36
941,600.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015567

ซื้อ ตลับลูกปืน Axle.Bearing BT2-8690D-01 จำนวน 100 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 11:01:40
4,440,500.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015561

ซื้อหม้อเพลา PC-24 รวมฝาหน้า จำนวน 200 หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 11:01:05
3,200,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015593

ซื้อชานปะทะรถโดยสาร จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:29:27
525,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015597

ซื้อปากขอพ่วงlแบบแนทมอล์ล จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2562 10:30:21
500,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016467

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโคมสัญญาณไฟสีและใบธงเป็นหลอด แอล.อี.ดี. เพื่อความปลอดภัยที่สถานีแก่งเสือเต้น สถานีโคกสลุง สถานีลำนารายณ์ สถานีสุระนารายณ์ สถานีแผ่นดินทอง สถานีโคกคลี สถานีช่องสำราญ สถานีวะตะแบก สถานีห้วยยายจิ๋ว สถานีบำเหน็จณรงค์ สถานีจตุรัส สถานีหนองฉิม สถานีบ้านเหลื่อม และสถานีหนองพลวง รวม 14 สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:56:57
18,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120024129

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพักนายตรวจสายปราจีนบุรี ๑ หลัง และบ้านพักพนักงาน ๖ ห้อง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 14:05:48
11,278,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016668

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.86+952.00 ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ - สถานีพานทอง และ กม.160+185.45 ระหว่างสถานีบ้านดงบัง - สถานีกบินทร์บุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:09:34
3,750,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016537

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.506+466.50 ระหว่างสถานีบ้านด่าน - สถานีปางต้นผึ้ง และ กม.614+730.30 ระหว่างสถานีแม่เมาะ - สถานีผาลาด และ กม.646+782.00 ระหว่างสถานีลำปาง - ห้างฉัตร แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:59:06
5,955,000.00
ธันวาคม - 2562    
    M62110010859

งานบริการตรวจสอบและประเมินสภาพ (Condition Check of Airport Rail Link Project System) ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link anc City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 14/11/2562 9:26:47
20,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62110016147

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณอื่น ๆ ที่แขวง สรพ.กค. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/12/2562 10:50:15
1,900,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120030605

จัดซื้อของชำรวย เพื่อมอบแด่ลูกค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 6/12/2562 14:38:25
-423,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015859

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.128+234 ระหว่างสถานีแก่งคอย - สถานีบ้านช่องใต้ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:52:21
1,980,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015885

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.220+040.05 ระหว่างสถานีลำนารายณ์ - สถานีแผ่นดินทอง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:53:30
1,980,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016101

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบควบคุมและแปลงสัญญาณระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI สถานีสระบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:55:57
1,890,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080040086

งานก่อสร้างโรงงานซ่อมบำรุงเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:52:27
23,186,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016487

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.498+914.05 ระหว่างสถานีบ้านด่าน - สถานีปางต้นผึ้ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:57:56
1,980,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016573

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.398+525.60 ระหว่างสถานีบ้านเต็งหนาม - สถานีบ้านตูม แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:00:16
1,950,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016583

งานจ้างหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก.2) เพื่อความปลอดภัย กม.1008+908.00 ระหว่างสถานีตาแปด - สถานีปัตตานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:01:35
1,950,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016656

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้าควบคุมการทำงานระยะไกล พร้อมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ก.0) เพื่อความปลอดภัย กม.38+781.00 ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - สถานีคลองหลวงแพ่ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:07:25
1,990,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016660

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานไฟฟ้า (ก.1) เพื่อความปลอดภัย กม.161+804 ระหว่างสถานีพัทยา - สถานีบ้านห้วยขวาง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณศรีราชา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:08:30
1,990,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016592

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.859+356.00 ระหว่างสถานีบ้านต้นโดน - สถานีเขาชัยสน กม.893+470.00 ระหว่างสถานีหารเทา - สถานีโคกทราย กม.900+141.00 ระหว่างสถานีโคกทราย - สถานีควนเนียง และ กม.1003+531.00 ระหว่างสถานีตาแปด - สถานีปัตตานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:02:42
7,950,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016598

งานจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งไฟตอนประแจ 80 ปอนด์ เบอร์ 6 และเบอร์ 7 ที่สถานียะลา แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:04:14
1,850,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016640

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.634+409.85 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - สถานีสุราษฏร์ธานี แขวงบำรุงรักษาอาณติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:05:12
1,990,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120016646

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.233+311.50 ระหว่างสถานีสระแก้ว - สถานีวัฒนานคร แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 16:06:23
1,990,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62120015946

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย กม.614+554.92 ระหว่างสถานีนาทา - สถานีหนองคาย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2562 15:54:47
1,998,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080022479

งานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา (ส่วนกลาง) ที่ตึกบัญชาการชั้น ๑-๓ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:00:55
2,940,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080006759

งานบริการที่ปรึกษาเพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 6/8/2562 9:53:38
5,000,000.00
สิงหาคม - 2562    
    P62080040090

งานจ้างทำความสะอาดบริเวณแฟลตย่าน นว. 2 หลัง แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:56:55
750,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080040080

งานจัดหาเครื่องถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:46:02
950,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080038906

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนับล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:57:38
1,305,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080038917

งานซ่อมชุดรับและส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกระหว่างสถานีระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 18 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:56:56
1,309,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039180

งานจ้างซ่อมเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ แขวงบำรุงรักษาธนบุรี จำนวน 5 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:54:45
7,683,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039196

งานซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI (LSIS CO.,LTD) จำนวน 15 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:53:47
1,642,400.00
กันยายน - 2562    
    P62080039198

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโครงข่ายเครื่องทวนสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ในเขตควบคุม CTC

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:53:03
15,054,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039207

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.395/1 - กม.401/1 ระหว่างสถานีบ้านเต็งหนาม - ย่านสถานีบ้านตูม แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:48:54
2,900,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039215

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบควบคุมโทรคมนาคมรถไฟและสายเคเบิลย่านสถานีมักกะสันถึงโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:42:16
4,786,000.00
กันยายน - 2562    
    M6209000854

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 6/9/2562 16:09:58
18,967,200.00
กันยายน - 2562    
    P62080022500

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ต่างๆ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางเทพา กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:41:10
619,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080036101

งานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 28/8/2562 8:40:53
1,056,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039209

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.255/2-กม.261/4 ระหว่างสถานีสามร้อยยอด - สถานีสามกระทาย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:46:50
2,612,300.00
กันยายน - 2562    
    P62080039362

งานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์แปลงสัญญาณ และชุดควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่,สถานีนาม่วง,สถานีวัดควนมีด,สถานีจะนะ,สถานีท่าแมงลัก,สถานีเกาะสะบ้า,สถานีเทพา,สถานีตาแปด,สถานีปัตตานี,สถานีนาประดู่ สถานีวัดช้างให้ และสถานีคลองทราย จำนวน 12 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:39:35
5,529,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039218

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลส่งสัญญาณโทรคมนาคม รถไฟแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:41:08
4,982,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039199

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:52:14
12,200,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080038783

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณโทรคมนาคมรถไฟ จากงานสถานที่ กรุงเทพถึงหอสัญญาณกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:58:13
698,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090027992

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณประจำที่ จำนวน 29 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:05:34
8,900,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028003

งานจัดหาควบคุมและสั่งการระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI - BT จำนวน 8 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:07:10
6,000,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028026

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) (Frauscher) แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี จำนวน 13 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:09:54
19,700,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028041

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) เส้นทางสายเหนือ งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ จำนวน 5 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:10:52
9,500,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028049

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) BAIMER เส้นทางสายแม่น้ำ - โรงกลั่น งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ จำนวน 6 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:11:56
11,400,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090018198

งานจัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี พร้อมกระบะเหล็ก จำนวน 3 คัน ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:55:27
3,051,000.00
กันยายน - 2562    
    P63010013389

งานตัดป่า, ผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 8/1/2563 17:19:50
6,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016367

ซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ สำหรับขจัดคราบสกปรก (Water Based) จำนวน 200 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:43:34
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P61120016355

ซื้อ ตลับลูกกลิ้งคอเพลา No.23122 C/C 3 จำนวน 780 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:41:11
4,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016353

ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE2cSL จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:25:03
7,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016346

ซื้อ CYLINDER BODY I 39317 ใช้กับหม้อสูบรถสินค้า จำนวน 60 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:22:49
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016151

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณที่ทำการแขวง สรจ.ลป. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 9:15:23
950,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002574

จัดซื้อ เครื่องตัดโลหะ (Air Plasma Cutting) Max. Cutting 25 mm. พร้อมเครื่องทำลมอัด ใช้งานที่ สบจ. และ สรจ.ธบ. งทป.เลขที่ 16/2562 จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/1/2563 10:38:50
962,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002572

จัดซื้อ รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 5 ตัน ใช้งานที่ สบค.บซ. งทป.เลขที่ 06/2562 จำนวน 1 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/1/2563 10:23:41
2,113,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016159

จ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน และตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่แขวง สรจ.ทส. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2563 15:09:55
1,510,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016374

ซื้อ เหล็กเหนียวฉาก ขนาดต่างๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:44:38
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016452

จัดซื้อ Roller Bearing NSK. No.NJ-328 AIM.C4.E.P6+HJ-328 สำหรับซ่อม Main Alternator รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2563 8:40:55
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P2110002583

จัดซื้อ ประแจทอร์ค ขนาด 40-700 Nm พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้งานที่ วลป. งทป.เลขที่ 43/2562 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 17:08:53
195,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010013368

งานก่อสร้างชานชาลาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่หยุดรถวุฒากาศ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 8/1/2563 17:12:35
1,767,700.00
มกราคม - 2563    
    P62110016437

จัดซื้อ Brush Holder Assembly สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 96 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2563 13:38:36
1,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016440

จัดซื้อ Cable Anti-Gasoil 1X95 Sq.mm. สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1,000 เมตร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2563 13:24:20
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016507

จัดซื้อ Rubber Vibration Isolator for Motor Suspension สำหรับซ่อม Bogie Frame รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID.จำนวน 94 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2563 13:16:06
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009933

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องผลักดันอากาศอาคารสถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:50:40
500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009896

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศห้องรีเลย์สถานีไฟสี ST1-ST4

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:50:00
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016496

จัดซื้อ PURFLEX FILTER ใช้งานกับงานซ่อมส่วนบนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 300 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2563 14:19:26
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015566

ซื้อ Cylindrical Roller Bearing No.KE/JC2A(JR-WEST) จำนวน 272 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 16:03:40
11,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026758

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางสายเหนือและส่วนกลาง จำนวน 16 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:05:18
8,039,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026764

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:04:44
8,327,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026767

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:04:09
12,487,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026770

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางสายใต้ตอนบน จำนวน 28 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:02:45
10,501,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026774

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมควบคุมการเดินรถ ตั้งแต่ กม.515/7-กม.574/7 จำนวน 160 ต้น ระหว่างสถานีศรีสะเกษ-สถานีอุบลราชธานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:00:42
5,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026777

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมควบคุมการเดินรถ ตั้งแต่ กม.396/9-กม.407/13 จำนวน 123 ต้น ระหว่างสถานีบ้านหัน-สถานีบ้านไผ่ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 13:00:04
5,852,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010026781

งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมควบคุมการเดินรถ ตั้งแต่ กม.519/2-กม.519/9 ระหว่างสถานีโนนสะอาด-สถานีห้วยเกิ้ง กม.538/1-กม.546/9,กม.550/11-กม.556/8 ระหว่างสถานีหนองตะไก้-สถานีหนองขอนกว้าง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/1/2563 12:59:00
5,922,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016435

จัดซื้อ TRACTION CABLE RADOX (Awg Strands สำหรับ General Purpose Hardware Tab 85000) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2563 9:51:13
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015554

ซื้อ ล้อรีดทึบ รถสินค้า Class D จำนวน ๑,๐๐๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 16:01:00
25,428,550.00
มกราคม - 2563    
    P62110016375

ซื้อ เหล็กเหนียวแผ่น ขนาดกว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:45:57
6,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016210

ซื้่อเบาะชนิดฉีดโฟมพร้อมโครงเบาะนั่ง เบาะพิง พนักพิงศีรษะทั้งชุด สำหรับรถโดยสาร บชส.ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 24 คัน ที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 16:06:48
4,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016575

จัดซื้อ Relief Valve สำหรับซ่อม Air Suspension Equipment รถดีเซลราง Sprinter จำนวน 12 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 16:35:08
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016586

ซื้อ ชั้นวางสิ่งของ และอุปกรณ์เสริมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:54:14
12,457,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016455

จัดซื้อ Magnet Valve # 17MV38E1A สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/1/2563 8:41:55
800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015701

จัดซื้อ Injector Complete ของเครื่องยนต์ Pielstick รถจักร Alsthom จำนวน 160 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2563 16:10:55
4,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016489

จัดซื้อ Complete Set of Crankshaft ใช้งานกับเครื่อง Compressor รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/1/2563 8:48:23
4,600,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016397

ซื้อ ยางปูพื้นรถโดยสารชนิด PVC ขนาด 2.2 มม. x 2.5 มม. x 20 ม. จำนวน 30 ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:51:36
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016381

ซื้อ Outer Coil Spring (Drg.MSZ9-04-00-003) จำนวน 1,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:47:45
2,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009890

จัดหาอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:49:00
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120024028

งานซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 13:40:42
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120024138

งานซ่อมปรับปรุงแคร่รถ บบท.๑๐ (แค้มป์คาร์) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในหน่วยงานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 14:07:29
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120044509

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของฝ่าย/สำนักงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 27/12/2562 12:54:07
11,462,000.00
มกราคม - 2563    
    M62120020011

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 26/12/2562 9:26:27
18,967,200.00
มกราคม - 2563    
    P62120004754

จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี ที่สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 24/12/2562 10:05:13
410,122.00
มกราคม - 2563    
    P62120024177

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบำรุงทางเขตหาดใหญ่, ที่ทำการแขวงบำรุงทางหาดใหญ่และที่ทำการนายตรวจทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 14:22:32
31,577,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120024143

งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน อาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น พทน.นครราชสีมา ที่ย่านสถานีนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 14:08:34
1,601,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016447

จัดซื้อ Mobile Contact และ Fixed Contact สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2563 9:15:55
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120024120

งานจ้างเหมาซ่อมเกียร์ ZF ๖WG-๒๐๐ (อน.๑๒) งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 14:03:50
2,150,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016446

จัดซื้อ Lamp Head Light สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 1,500 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/1/2563 16:00:25
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120024035

งานซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 13:42:45
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015712

จัดซื้อ เครื่อง AC Dielectric Test Set ขนาด 10 KVA ใช้งานที่ สอก. งทป.เลขที่ 112/2557 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/1/2563 10:03:44
4,750,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110031180

งานจ้างเหมาปรับปรุงแผนกบัญชี และการเงิน ฝ่ายการช่างกล งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/11/2562 16:24:47
800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110031176

งานปรับปรุงโรงฝึกงานอาคาร ๗ เพื่อรองรับ Driving Simulator ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/11/2562 16:23:24
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016170

จ้างทำความสะอาดรถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณ พตร.หนองคาย และห้องพนักงานรถจักรที่หนองคาย ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/11/2562 13:54:18
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100120317

งานจัดซื้อสายไฮดรอลิค งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:52:52
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100120205

งานจ้างผลิตแม่แรงนิจิ 10 ตัน งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:42:53
3,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100120146

งานรื้อถอนอาคารโรงเชื่อมรางและโรงเก็บวัตถุไวไฟ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:36:03
2,051,000.00
มกราคม - 2563    
    P62080040094

งานปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ สถานีรถไฟศิลาอาสน์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:59:17
550,000.00
มกราคม - 2563    
    P62080022490

งานซ่อมปรับปรุงแคมป์คาร์ บบท.๒, กซข.ป.๑๑๐ ของงานเครื่องกลบำรุงทางหนักกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:30:43
4,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016402

ซื้อ กระจกแผ่น ขนาดต่างๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:52:42
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016451

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2563 14:37:48
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010010012

งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองใช้งานทั่วประเทศ จำนวน 230 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:26:34
1,518,897.50
มกราคม - 2563    
    P63010010005

งานจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ราง จำนวน 61 คัน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:25:52
1,342,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009993

จ้างซ่อมประแจและเปลี่ยนสายเคเบิลประแจซีเมนต์ สถานีบางซื่อ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:25:06
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009986

โครงการจ้างทำอุปกรณ์อาณัติสัญญาณ จำนวน 20 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:24:14
400,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009975

โครงการจ้างทำอุปกรณ์เครื่องกั้นถนน จำนวน 6 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:23:03
1,288,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009956

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กสายใต้และสายตะวันออก จำนวน 150 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:22:11
250,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009953

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 150 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:21:31
250,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009947

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กส่วนกลาง จำนวน 1,300 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:20:37
2,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100003885

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของฝ่าย/สำนักงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 27/12/2562 12:55:42
21,982,900.00
มกราคม - 2563    
    P62110016562

จัดซื้อ Starting Motor Delco Remy Model 1998459 24 V. DC # 1113277 สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 71 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2563 9:55:15
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010010015

งานจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:28:36
614,420.00
มกราคม - 2563    
    P62120015699

จัดซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Automatic Coupler and Draft Gear สำหรับซ่อม Automatic Tight Lock Coupler ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2563 14:35:42
700,000.00
มกราคม - 2563    
    P6110016172

ว่าจ้างทำความสะอาดรถจักร และบริเวณพื้นที่ใช้สอย แขวง สรจ.ลป. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2563 14:28:05
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015714

จัดซื้อ เครื่องวัดล้อ Laser Wheel Profiler พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด ใช้งานที่ วอก และ สบร.กท.1 งทป.เลขที่ 04/2562 จำนวน 2 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2563 10:42:41
3,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016458

จัดซื้อ Pinion 18 Teeth Drg.No.7017 463 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 48 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/1/2563 13:26:26
1,250,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016561

จัดซื้อSpacer Ring สำหรับซ่อม Shift-Control Valve Group of Part รถดีเซลราง RDH จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/1/2563 10:28:08
980,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016165

จ้างทำความสะอาดห้องนอน ดูแลรักษาเครื่องนอน และรับส่งมอบลูกกุญแจห้องนอนในห้องนอนพนักงานรถจักร บนรถ บสพ., บพห. ที่พ่วงในขบวนรถที่เข้าและออกสถานีกรุงเทพ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/1/2563 17:25:56
730,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016154

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณแขวง สรพ.ชพ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/1/2563 17:20:47
1,450,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016142

จ้างตรวจซ่อมวาระหนักรถโดยสาร และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรง.ทส. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/1/2563 17:16:02
2,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010009943

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอก, พัดลมไอน้ำ, เครื่องสร้างลมเย็น สถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:19:46
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P61120037346

จัดซื้อ #LTRA00001(3X6768) Wheelset and Bearing Assembly Ref.1 Fig.1 Part Bulletin 30116-003 (1 Set consisting of 21 Item) สำหรับรถจักร GEA จำนวน 12 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 17:23:47
39,216,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002586

จัดซื้อ สว่านแท่นเจาะ ใช้งานที่ สบซ.บซ.2 งทป.เลขที่ 62/2562 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/2/2563 12:49:43
38,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104430

จัดซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Automatic Tight Lock Coupler รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/2/2563 16:53:23
1,200,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104605

จัดซื้อ โครงแคร่กำลัง (Power Bogie Frame หรือ D Frame) และ โครงแคร่ตาม (Trailer Bogie Frame หรือ T Frame) ของรถดีเซลราง THN. , NKF. และ ATR จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/2/2563 17:01:10
44,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104577

จัดซื้อ Timer Relay ขนาด 24 VDC. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับรถดีเซลราง Sprinter จำนวน 60 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 8:15:27
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104350

จัดซื้อ Cover Flange สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 40 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 10:21:47
2,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010010437

โครงการประเมินค่างาน ออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ประกาศวันที่ 31/1/2563 16:37:08
18,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002591

ปั๊มน้ำดิบและท่อ PE พร้อมงานติดตั้งปั๊มน้ำดิบและเดินท่อ Polyethylene Pipe พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ใช้งานที่ สบซ.บซ.1 งทป.เลขที่ 79/2560 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/1/2563 10:49:06
2,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016494

จัดซื้อ Ball & Roller Bearing Set ( 1 Set ประกอบด้วย 6 รายการ) อะไหล่สำหรับซ่อม Cooling Fan รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 60 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/1/2563 10:59:32
900,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016546

จัดซื้อ Foot Operate Whistle Valve, Complete สำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 53 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/2/2563 9:21:01
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P61120037347

จัดซื้อ Wheel & Axle Assembly Order No. AA1200 with bearing assembly (1 Set consisting of 13 Item) จำนวน 12 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 17:12:05
39,216,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010058869

ซื้อ ไม้เนื้อแข็งสำหรับทำหีบแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:30:23
1,230,000.00
มกราคม - 2563    
    P62010039905

จัดซื้อ เครื่องทำลมอัดสำรองในโรงงานพร้อมระบบสภาพลม ใช้งานที่ สบซ.บซ.2 งทป.เลขที่ 118/2559 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 16:10:12
6,607,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016583

จัดซื้อ WEARING PARTS Group A สำหรับรถดีเซลราง THN. (1 Set consists of 5 items) จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 13:39:25
3,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104596

จ้างฉีดล้างทำความสะอาดส่วนล่างรถดีเซลรางทุกชนิด สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ADR,ASR จำนวน 16 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 10:40:29
479,638.20
มกราคม - 2563    
    P62100104422

ว่าจ้างซ่อมและตรวจสอบรอยร้าวลำตัวเครื่องพ่วงรถดีเซลรางโดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ (Ultrasonic Phased Array) สำหรับซ่อม Automatic Tight Lock Coupler (THN,NKF,ATR,ADR,ASR) จำนวน 50 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/1/2563 9:27:22
2,187,500.00
มกราคม - 2563    
    P62100104465

จัดซื้อฐานเก้าอี้นั่ง พขร.-ชค. สำหรับรถดีเซลรางพร้อมรางเลื่อนและอุปกรณ์ปรับระดับ จำนวน 36 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2563 15:59:07
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016432

จัดซื้อ Armature Complete สำหรับซ่อม Fuel oil pump motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 40 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/1/2563 15:02:23
1,100,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104340

จัดซื้อ ชุดซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN,NKF และATR จำนวน 15 Sets..

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2563 11:00:32
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024756

จัดซื้อ HP Lined Cylinder Complete Part No. 110.170.00.08 ( 3 Items / Set) จำนวน 100 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/2/2563 13:34:27
2,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015688

จัดซื้อ น้ำยาระบายความร้อนเครื่องยนต์ CUMMINS KTA-19 จำนวน 200 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/2/2563 16:49:34
530,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024854

จ้างซ่อม Connecting rod ของเครื่องยนต์ Cummins Model N855 รถดีเซลราง จำนวน 360 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2563 10:47:19
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62010039917

จัดซื้อ Toque Wrench ขนาด 100-600 Ft.lb. และ ขนาด 200-1,000 Ft.lb ใช้งานที่ สลจ. งทป.เลขที่ 14/2562 จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2563 12:50:53
270,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016445

จัดซื้อ Electro Valve สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 50 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2563 8:17:41
2,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016392

ซื้อ กุญแจประตูและกุญแจมือจับ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/1/2563 15:49:23
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016453

จัดซื้อ Time Delay Relay สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2563 13:43:26
3,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016525

จัดซื้อ Piston 100 mm. (Consisting of Item 1-6) สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 48 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/2/2563 12:26:34
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017492

จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit สำหรับซ่อม Knorr Tread Brake (Block Brake) Unit type PEC7-EXTSXV P/N II 89946/4TL สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 40 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2563 15:16:18
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016487

จัดซื้อ Crankshaft Complete สำหรับซ่อม Air Compressor รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/2/2563 8:27:45
2,600,000.00
มกราคม - 2563    
    P62050030741

จัดซื้อ Radiator Ref.No.1 P/N 84A 202 067 P1 ตามแผนผังเลขที่ 4523DE3-0008 1/2 และ 2-4523DE3-0008 2/2 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 6 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2563 12:26:34
7,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024948

จัดซื้อ ประตูตู้ไฟฟ้า (แบบสไลด์) ของรถจักร ALS. จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2563 12:39:17
750,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016337

จัดซื้อ Fuel Injection Pump for Perkins Model YB 80733 (P/N DB 2635-5066) หรือ (P/N 2643U609) จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2563 13:03:35
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104425

เรื่อง ว่าจ้างซ่อม Brake Shoe & Hanger สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 200 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2563 15:25:45
413,020.00
มกราคม - 2563    
    P63010018030

จ้าง รปภ.ดูแลอาคารบริเวณ สบค.บซ./วซค.บซ. จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/2/2563 10:25:50
1,400,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104343

จัดซื้อ Direction Gear Sets. สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN., NKF. และ ATR. จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/2/2563 8:26:31
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016514

จัดซื้อ Bearing Unit Complete (Blower Side and Turbine Side) สำหรับซ่อม Turbocharger เครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 120 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/1/2563 8:33:04
7,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010024764

จัดซื้อ Coupling P/N 8.273.0.700.705.7 จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2563 14:28:50
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110002580

จัดซื้อ เครื่องพับไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ใช้งานที่ สรง.ทส. งทป.เลขที่ 37/2562 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 10:33:51
2,940,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016552

จัดซื้อ Movable Contact Ass y สำหรับซ่อม K Control Valve รถดีเซลราง THN จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2563 16:28:32
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016503

จัดซื้อ Roller Bearing P/N LL641148/LL641111 (8864953P111) ของ U-Tube สำหรับซ่อม Wheel and Axle รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 9:40:25
1,800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015713

จัดซื้อ Hydraulic Puller and Press Device (Mobile) พร้อมติดตั้ง ใช้งานที่ สอป. งทป.เลขที่ 111/2560 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 10:51:08
5,513,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017738

จ้างซ่อมวาระ E (๑๕,๐๐๐ ชั่วโมง) เครื่องยนต์ MTU ๑๖V ๔๐๐๐ R๔๑ R ของรถจักร ALSTHOM จำนวน ๖ ครั้ง (เครื่อง)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 16:38:10
3,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017488

ซื้อ กระจกเทมเปอร์ ใช้สำหรับซ๋อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 16:17:31
3,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016480

จัดซื้อ Inducer อะไหล่สำหรับซ่อม Turbocharger รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:13:00
580,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100109988

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีสงขลา (พื้นที่เช่าราย บริษัท มิตรทองสงขลา จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:24:21
800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100110013

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกเอกชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ แปลง A

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:25:10
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010017490

จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit สำหรับซ่อม Knorr Tread Brake (Block Brake) Unit type PEC7-EFTSX P/N II 89981/22TL ( 1 Set ประกอบด้วย 83 รายการ) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 80 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 11:10:41
6,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015698

PGU Control Box (for Daewoo) จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/1/2563 16:01:39
350,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100109883

โครงการจ้างขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีธนบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:32:06
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100109932

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่แนวเส้นทางสายบางซื่อ-คลองตัน (พื้นที่เช่าราย บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด โครงการ 3-4-5)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:32:50
800,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100109939

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาพื้นที่และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณที่หยุดรถตลาดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:33:30
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100092853

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการปรับปรุงสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อการให้บริการกับสถานีกลางบางซื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:35:38
10,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62120015706

จัดซื้อ Turbo Charger GP P/N 512-9324 เครื่องยนต์ CATERPILLAR C175-16 รถจักร CSR จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 17:20:37
5,500,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100109949

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมถนนราชปรารถ

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:34:07
1,500,000.00
มกราคม - 2563    
    62097503119

จ้างปรับปรุงทำสีภายนอก-ภายในห้องโดยสาร ห้องขับ ห้องสุขา พื้นรถ พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้โดยสารรถดีเซลราง THN จำนวน 6 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/1/2563 8:39:20
5,700,000.00
มกราคม - 2563    
    P62110016484

จัดซื้อ Big End Bearing Shell อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 320 Pairs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 8:59:14
5,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62100104514

จ้างซ่อม AC Generator ของรถดีเซลรางฯ THN, NKF, ATR จำนวน 13 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 15:32:25
1,300,000.00
มกราคม - 2563    
    P63010058829

ซื้อ Battery Charger and DC/DC convertor Ref. DWG.No.BX-046A และตาม Technical Requirement ของทางการฯ ใช้กับ รถ บพห. จำนวน 8 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/2/2563 8:22:03
2,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100121526

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงที่ทำการแพทย์เขตทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:09:39
560,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058834

ซื้อ โคม Saloon Ceiling Light พร้อมหลอด และ โคม Lavatory และ Vestiblue Ceiling Light สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:44:47
1,760,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100121515

งานจ้างเหมาซ่อมรางระบายน้ำบริเวณบ้านพักรถไฟ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:08:34
955,300.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058993

ซื้อ ประตูเลื่อนรถโดยสารทั่วไป (Partition Sliding Door) วัสดุ SUS.304 จำนวน 60 บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:36:09
3,180,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058819

ซื้อ ชุดครอบโครงเก้าอี้ รถ บนท. จำนวน 180 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:42:59
1,062,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058928

ซื้อ Automatic Coupler and Draft Gear สำหรับ รถ JR Hokkaido จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:35:55
1,281,320.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100121507

งานจ้างเหมาประดับหินใหญ่ยาแนวลาดคอสะพาน กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 17:07:17
776,365.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058970

ซื้อ Brake Rod จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:32:53
900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058892

ซื้อ โครงเก้าอี้พร้อมเบาะนั่ง พิงหลัง พิงศรีษะ ฉีดโฟมพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.ป.รุ่น ITR. จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:34:10
1,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058975

ซื้อ อะไหล่เครื่องห้ามล้อ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:33:38
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058983

ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมตัวรถ รถโดยสารทั่วไป จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:34:37
1,887,860.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100120333

งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/10/2562 16:55:14
3,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020012852

งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 11/2/2563 11:55:15
180,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058920

ซื้อ RH.Head Stock ( Type I ) จำนวน 66 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:53:06
1,947,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058883

ซื้อ ถาดรองขาโต๊ะอาหาร รถ. บนท.,บนท.ป จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:52:20
105,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020006166

งานจ้างเหมาขนย้ายและเปลี่ยนประแจขนาด ๑๐๐ ปอนด์ เอ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:10:51
9,786,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020006169

งานจ้างเหมาผู้ช่วยคนตรวจทางและผู้ช่วยคนรถบำรุงทาง และงานบำรุงทางอื่นๆ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:13:10
3,561,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62120015617

จ้างซ่อมปรับปรุงชุดพัดลม (FAN) สำหรับท่อระบายอากาศ จำนวน 6 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/2/2563 9:07:37
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058874

ซื้อ ผ้าหนังเทียม จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:51:42
285,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058991

ซื้อ ประตูเลื่อน รถ บนท.ป รุ่น 84 คัน วัสดุ SUS.304 จำนวน 10 บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:35:25
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058860

ซื้อ Motor 24V.DC. Germany สำหรับประตูของรถ บนอ.ป. 1001-1020 จำนวน 10 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:49:26
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058839

ซื้อ Printed Circuit Board สำหรับซ่อม Voltage Regulator & Lamp พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:45:45
820,800.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058855

ซื้อ Breaker สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 7 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:48:44
870,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058921

ซื้อ Striking Casting (Size 12 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว) จำนวน 300 ชิ้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:35:00
1,380,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058850

ซื้อ ตู้เย็นตู้แช่ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:47:52
484,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058845

ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุม A/C Control Box สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ รุ่น 84 คัน จำนวน 12 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:47:02
387,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058999

ซื้อ Spring Pay Out for Slack adjuster จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:36:53
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62120015569

จ้างผลิต Back Cover แคร่ Queensland จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/2/2563 9:04:04
797,150.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058866

ซื้อ กระจกรถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:50:09
1,725,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058851

ซื้อ อะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสารทั่วไป จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:06:08
351,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042975

งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายสถานีบ้านดินลาน แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:58:03
714,017.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058942

ซื้อ Journal Spring แคร่ PC-25 จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:37:24
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058934

ซื้อ Bearing Housing แคร่ KHM-L2M จำนวน 80 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:36:41
1,320,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042974

งานจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาสถานีชุมทางหาดใหญ่ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:57:07
3,070,246.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058926

ซื้อ ปากขอพ่วง จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:53:45
2,700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058861

ซื้อ กล่องชุมสาย 24V.DC. ของรถ บนท.ป. ,โคม Downlight ของรถ บนอ.ป. และสกรูสแตนเลส จำนวน 7 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:26:00
476,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058810

ซื้อ ปลายท่อ และฝาครอบท่อส้วม จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:42:13
1,356,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058856

ซื้อ หัวต่อสายไฟฟ้า สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 10 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:07:07
183,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042987

งานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านพักในย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ ๒ แห่ง แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 15:05:09
654,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042962

งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:53:36
650,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058811

ซื้อ แผ่นพลาสวูด จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 10:56:48
1,926,250.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058820

ซื้อ กลอนทองเหลืองพร้อมกรอบ จำนวน 400 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 10:57:45
900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058830

ซื้อ Voltage Regulator สำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:00:53
1,160,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058835

ซื้อ หลอด LED และ หลอดไส้ สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:02:54
636,400.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058840

ซื้อ Fuse และชุดกล่องชุมสาย สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 7 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:04:01
428,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058844

ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สำหรับรถ บนอ.ป. และ รถ บนท.ป. ITR จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:19:02
804,800.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    63017104360

ซื้อ Air dryer (Norgren) สำหรับซ่อม Air dryer รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 6 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 10:45:01
6,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058879

ซื้อ กระจกใส Tempered ขนาด 5 x 666 x 777 มม. ใช้กับรถ ควีนแลนด์ จำนวน 200 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:31:24
170,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058846

ซื้อ Box และ Cover ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 11:05:01
440,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058963

ซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ KHM-L KH-56 และ TB-61 จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:32:05
2,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058958

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ PC-26A, KHM-L และ KH-56 จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:31:11
4,370,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020025558

งานจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 32 จุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 18/2/2563 14:34:20
4,530,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020025561

งานปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องอบรมในศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ จำนวน 5 ห้อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 18/2/2563 14:36:00
12,582,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042981

งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานสถานที่หาดใหญ่ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:59:02
646,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110016430

Overhaul Kit Pre-Lub Start Motor 50 MT Type 400 32 Volt Heavy Duty Starter จำนวน 48 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 10:06:05
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042984

งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานควบคุมการเดินรถหาดใหญ่ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 15:03:27
581,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62120015689

ซื้ออะไหล่ Air Compressor Atlas Copco Scroll SFR12 2S ADH 300 จำนวน 8 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 10:49:52
2,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110016568

ซื้อ Diaphragm สำหรับรถดีเซลราง NKF จำนวน 196 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 10:54:02
700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110016478

ซื้อ Needle Push Rod และ Needle Spring อะไหล่สำหรับซ่อม Injector รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/2/2563 10:56:34
1,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058947

ซื้อ Bolster Spring แคร่ PC-26,26A จำนวน 500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:24:31
6,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058804

ซื้อ ยางปูพื้นจำนวน 45 ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 10:54:54
2,020,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042989

งานจ้างซ่อมปรับปรุงสถานียะลา แขวงบำรุงทางเทพา กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 15:06:34
1,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058952

ซื้อ Brake Shoe Head แคร่ JNR และ KW-20 จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:26:18
2,700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110042969

งานจ้างวางรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ที่ กม.๘๔๐+๓๓๖.๑๑ - ๘๔๐+๓๗๑.๑๑ ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 22/11/2562 14:55:50
1,059,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    p631010010437

ประเมินค่างาน ออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ประกาศวันที่ 3/2/2563 12:56:07
18,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009794

งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประกาศสาธารณะประจำสถานี จำนวน 12 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:42:14
2,128,150.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009785

งานจ้างเหมาซ่อมระบบประกาศเวลาขบวนรถไฟ และประชาสัมพันธ์ด้วยจอภาพ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:41:34
3,765,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009442

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conderence System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีชุมทางหาดใหญ่, นครราชสีมา และ อุตรดิตถ์ จำนวน 3 ระบบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:40:49
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009250

งานจ้างซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:39:58
1,425,500.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009238

งานจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนระบบตรวจสอบเครื่องกั้นถนนทางไกล จำนวน 8 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:39:06
8,263,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009229

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุง เครื่องกั้นถนนชนิดทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) BAIMER เส้นทางมักกะสัน-หัวตะเข้ งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ จำนวน 8 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:38:12
12,458,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009868

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโคมสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 18 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:33:53
6,362,800.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P๖๓๐๑๐๐๕๘๐๗๓

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานโครงการพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System: FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 30/1/2563 18:09:55
30,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058933

ซื้อ Isolating Rubber จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:54:25
1,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62110016164

ว่าจ้างทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงรถดีเซลรางสมุทรสาครและบริเวณอื่นๆ ฝั่งมหาชัยบ้านแหลม ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/2/2563 9:57:59
900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009874

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนับเพลาล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ Teifenbach จำนวน 1 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:47:05
5,616,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009218

งานซ่อมอุปกรณ์ CTS-CTC งานควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล จำนวน 7 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:12:00
679,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009051

งานจัดซื้อชุดควบคุมและสั่งการระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI-BT (Bombardier) จำนวน 7 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:11:00
5,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009037

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนับล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ Frauscher จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:09:28
2,992,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009016

งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบควบคุมอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI (LSIS Co.,LTD) จำนวน 8 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:08:02
11,804,200.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009005

งานจ้างซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี (Siemens) จำนวน 2 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:06:43
1,552,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010008932

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) CBI+LGIS เส้นทางสายเหนือ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา จำนวน 7 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:05:49
10,850,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058833

ซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับรถโดยสาร (Axle Alternator Type EVR.) (หรือเทียบเท่า) ขนาด 2.1 Kw. With Belt Tension จำนวน 16 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:17:20
1,920,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010008871

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ (ข.1) CBI เส้นทางสายเหนือ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา จำนวน 8 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:03:13
10,815,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058049

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture EA) และกำกับดูแล มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล (Integration Platform) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 31/1/2563 14:28:34
31,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100110030

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก (พื้นที่เช่าราย บริษัท มหิศร จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:25:54
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036084

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงดวงโคมเป็นหลอด LED ภายในอาคาร โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:24:39
1,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036090

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสถานีสุไหงโกลก ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:25:39
1,631,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036133

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพักบริเวณย่านสถานีชุมทางทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:26:56
1,700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036152

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพักบริเวณย่านสถานียะลา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:27:52
1,750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036170

งานจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบันทึกและคำนวณหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:28:45
1,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036182

งานจัดหามิเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (AMR Meter) เพื่อใช้งานในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:29:40
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010022462

งานจ้างเหมาก่อสร้างเรียงหินในกล่องเคเบี้ยน บริเวณคอสะพาน (ด้านเหนือ) กม.๕๗๖+๓๓๐.๐๐ ระหว่างสถานีดอนธูป - ท่าชนะ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 14/1/2563 14:48:21
1,839,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010022445

งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีหลักสี่ - ที่หยุดรถคลองรังสิต กม.๒๑+๕๐๐ - ๒๘+๔๘๑ แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 14/1/2563 14:44:38
54,995,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009820

งานจ้างเหมารื้อย้ายเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลฯ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1 )ที่ กม.617+073.42- กม.617+092.87 (กม.616/16 - กม.617/5) ระหว่างสถานีท่าฉาง ถึง สถานีคลองไทร ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:43:00
895,700.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010036191

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแสงสว่างไฟย่านบ้านพักสถานีลำปาง ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/1/2563 11:30:38
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009859

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมนาฬิกา ที่สถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:45:03
494,800.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62100110037

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่สถานีอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:26:39
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62120015602

จ้างซ่อมปรับปรุงห้องที่ทำการ วผผ. สำหรับระบบงาน TPM จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 15:25:14
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P621200015619

จ้างซ่อมปรับปรุงชุดลำเลียงแท่งห้ามล้อระบายความร้อน จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/2/2563 9:46:38
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010059002

ซื้อ Type-A Supply check valve จำนวน 15 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:36:48
825,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010013385

งานปรับปรุงชานชาลาสถานีกรุงเทพเป็น Ballast less Track ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 8/1/2563 17:18:47
206,810,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058997

ซื้อ ชุดแกนเกลียว Slack Adjuster รถโดยสารทั่วไป จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:36:10
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058986

ซื้อ Buffing Stem (ก้านยันชานปะทะ) ตามแผนผังเลขที่ 3-TP13/015/1 จำนวน 260 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:34:27
1,905,800.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010009880

งานจ้างทำอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนฯ จำนวน 2 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:47:51
4,875,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010008863

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุมจำนวน 5 แห่ง และควบคุมการทำงานระยะไกลที่สถานี จำนวน 6 แห่ง เส้นทางสายใต้ แขวงบำรุงรักษาอ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:02:07
23,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010021377

จ้างจัดทำเหรียญเงินเบิกทางพร้อมกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงิน จำนวน 100 เหรียญ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 14/1/2563 13:20:36
115,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058990

ซื้อ ชุดแกนเกลียว Slack Adjuster DRV-600 จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:03:10
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010008917

งานจ้างเหมาซ่อมโคมสัญญาณไฟสี CBI-LGIS จำนวน 8 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 11:04:35
11,885,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058854

ซื้อ Batter Charger & Mortor รถโดยสารทั่วไปจำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:20:34
412,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058849

ซื้อ โคมพร้อม LED Ceiling (Roof) Light 24 V.DC. 20W (แสงสีขาว)‬ จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:19:51
300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058838

ซื้อ Starting Motor 24V.DC. Part No.5840172 สำหรับรถ บกข. จำนวน 10 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:18:14
299,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010059004

ซื้อ 3/4 นิ้ว M Air Filter Complete จำนวน 15 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:37:35
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058823

ซื้อ ถังเก็บสิ่งปฏิกูล รถรุ่น 115 คัน จำนวน 8 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:16:30
3,440,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058817

ซื้อ ชุดครอบโครงเก้าอี้ รถ บนท.ป 1.5 มม. จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:15:21
900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058809

ซื้อ เครื่องดันกระจกหน้าต่างรถโดยสาร (L+R) จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:14:24
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058865

ซื้อ กระจกรถ บนท.ป. รุ่น ITR จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:21:59
880,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058998

ซื้อ Barel Spring for Slack Adjuster จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:03:57
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058873

ซื้อ ไม้สัก จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:22:40
1,040,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058981

ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมโครงประธาน รถโดยสารทั่วไป จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:01:53
1,554,140.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058974

ซื้อ Slack Adjuster แคร่ PCB-36 จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:01:09
1,340,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058969

ซื้ออะไหล่แคร่ PC-24,25,25A จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:00:21
2,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058962

ซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ Kawasaki (KW-20) จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:59:36
1,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058957

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ PC-24S และ TB-61 จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:58:47
1,490,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058951

ซื้อ Air Spring Complete รถ บนอ.ป.1001-1022 จำนวน 32 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:57:14
7,520,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058946

ซื้อ Bolster Spring แคร่ PC-25,25A จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:56:15
3,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058938

ซื้อ Journal Box แคร่ TKZ-3 จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 13:55:13
1,320,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010059003

ซื้อ สปริงดันกระจก (Sash balace) ชนิดแขนคู่ จำนวน 400 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:04:44
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058925

ซื้อ Pivot Pin ( YOKE PIN ) จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:24:51
1,470,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058980

ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมตัวรถ รถโดยสารทั่วไป จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:33:41
506,100.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058973

ซื้อ อะไหล่แคร่ TKZ-3 จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:32:55
1,025,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058968

ซื้อ Bolster Wear Plate จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:32:05
940,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020005754

งานจ้างผลิตชุดตะเฆ่ ขนาด ๑๐๐ ปอนด์ งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:27:21
17,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020005760

งานจัดซื้อแผ่นยางครอบหลังหมอนทางผ่าน งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:28:33
12,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058961

ซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ Fuji Car PC-26A จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:31:07
1,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058956

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ TS-209 จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:30:06
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058950

ซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Air Spring รถ บนท.ป.1001-1084 จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:28:31
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058945

ซื้อ Journal Spring แคร่ TR-217 และ TR-217D จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:27:50
3,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058859

ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุมเครื่องยนต์รถปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:21:18
867,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058932

ซื้อ พูลเลย์เพลาล้อ (Axle Pulley Malleable Iron) ตามแผนผัง P7-2333A จำนวน 80 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:25:38
880,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010008846

งานจ้างเหมารื้อย้ายอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนและอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ที่กม.156+331.00 ระหว่างสถานีหนองทรายขาว-บ้านหมี่ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 8/1/2563 10:59:47
3,037,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040095

งานจ้างเหมาเชื่อมพอกแผลสันราง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:08:17
13,455,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040096

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:09:45
19,005,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040097

งานจัดซื้อหินโรยทาง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:11:27
10,092,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040098

งานซ่อมหนักด้วยรถอัดหินสายแยกกันตัง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:12:36
28,466,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040100

งานจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างทางส่วนล่าง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:06:31
10,940,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058919

ซื้อ ถังน้ำใต้ท้องรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 4 ใบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:24:10
720,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058882

ซื้อ เบาะนั่ง พิงหลัง พิงศีรษะ รถ บชส. พร้อมฉีดโฟมขึ้นรูปพร้อมโครงทั้งชุด จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:23:19
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63010058937

ซื้อ Journal Box แคร่ Hyundai จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2563 14:26:51
660,000.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P63020033488

งานจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดและส่วนกลางเพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุดที่สำนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย (ยศเส) และรอบนอกการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 24/2/2563 10:30:49
5,992,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020033509

งานจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดและส่วนควบเพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 24/2/2563 10:28:55
9,537,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62080043773

จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม ขนาด 50 KVA ใช้งานที่ย่านสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา, ขนาด 50 KVA, 250 KVA ใช้งานที่ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง และขนาด 160 KVA ใช้งานที่ย่านสถานีศิลาอาสน์ รวมจำนวน 4 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 24/2/2563 10:06:59
1,156,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005770

งานปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนแผ่นปูทางผ่านคอนกรีตกำลังสูงสำเร็จรูป ที่ทางผ่านเพชรบุรี (ยมราช) กม.๒+๑๗๐.๓๐ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:33:24
13,409,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020006000

งานก่อสร้างบ้านพักพนักงานอาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น วบข.สุรินทร์ ที่ย่านสถานีนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:14:34
2,561,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005990

งานจัดซื้อหินโรยทาง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:10:44
4,711,800.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005989

งานจัดซื้อหินโรยทาง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:09:13
3,710,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005985

งานจัดซื้อหินโรยทาง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:06:53
3,800,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005942

งานปรับปรุงพื้นทางภายในพื้นที่กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:58:31
8,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005941

งานปรับปรุงพื้นทางและเสริมดินบ่าทาง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:57:23
8,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005939

งานเปลี่ยนราง ๑๐๐ ปอนด์ หมอนคอนกรีตโมโนบล็อคพร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวและประแจขนาด ๑๐๐ ปอนด์ มุม ๑:๑๒ ย่านสถานีรถไฟบางพระ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:56:21
3,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005934

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหิน สายสุพรรณบุรี ในพื้นที่แขวงบำรุงทางนครปฐม ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:53:21
11,110,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005933

งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีสามเสน - สถานีดอนเมือง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:52:15
485,017,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005932

งานปรับปรุงสภาพทางที่มีค่า QI มากกว่า ๒๐% กม.๖+๗๐๐.๐๐ - ๑๑+๐๐๐.๐๐ สายเหนือ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:51:12
1,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005929

งานซ่อมปรับปรุงทาง กม.๙+๖๒๘.๐๐ - ๑๐+๐๓๘.๐๐ (ขึ้น/ล่อง) สายพระราม ๖ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:49:07
4,050,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020006003

งานก่อสร้างบ้านพักพนักงานอาคารเดี่ยว คสล. ๒ ชั้น วศธ.สุรินทร์ ที่ย่านสถานีนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:15:39
2,561,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005792

งานปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนแผ่นปูทางผ่านคอนกรีตกำลังสูงสำเร็จรูป ที่ทางผ่านประตู ๒ รง.มส. กม.๕+๔๕๕.๐๐ สายตะวันออก และทางผ่านสวนอ้อย กม.๕+๔๗๒.๑๕ ทางแยกสายโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:38:05
5,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005987

งานจัดซื้อหินโรยทาง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:08:06
5,825,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005766

งานก่อสร้างแฟลตและที่ทำการพนักงานหน่วย ๑๐ ฝ่ายการช่างกล ที่ย่านสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ในแขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:31:25
82,213,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010059411

จ้างจัดทำแหนบทองคำที่ระลึกพนักงานที่ทำงานครบ 25 ปี จำนวน 326 อัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 3/2/2563 13:53:50
900,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010025727

จัดหาเหล็กห้ามล้อรางขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 700 อัน

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 29/1/2563 14:48:55
8,500,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010025752

จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นแบบมีจอ สำหรับใช้งานที่สถานี จำนวน 107 สถานี

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 29/1/2563 14:44:53
13,910,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010019734

งานก่อสร้างงานโยธา ระบบราง และติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:49:18
6,645,030,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010019723

งานก่อสร้างงานโยธา ระบบราง และติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:48:39
10,202,180,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010019676

งานก่อสร้างงานโยธา ระบบราง และติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:47:43
6,570,400,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62100110059

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนา พื้นที่สถานีนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:28:08
1,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62100110050

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มุลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีธนบุรี (พื้นที่เช่าราย บริษัท ยูไนเต็ด โกบอล จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:27:25
700,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010022040

งานจัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็ก (เซฟตี้) ชนิดหุ้มส้นและชนิดหุ้มข้อ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานทั่วประเทศ แผนกการพัสดุ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 14/1/2563 14:33:51
2,800,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63010022430

งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เพื่อใช้งานกับรถบำรุงทางหนักทั่วประเทศ แผนกการพัสดุ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 14/1/2563 14:35:14
6,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020005804

งานปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนแผ่นปูทางผ่านคอนกรีตกำลังสูงสำเร็จรูป ที่ทางผ่านฉิมพลี กม.๗+๔๗๕.๐๐ (ขึ้น/ล่อง) สายใต้ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ ศูนย์บำรุงทาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:43:53
2,150,000.00
มีนาคม - 2563    
    P62120024044

งานซื้ออะไหล่รถล้างหิน งานซ่อมบำรุงที่ ๑ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/12/2562 13:44:15
1,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P๖๓๐๒๐๐๑๖๒๔๙

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวด ราคาและจัดการประกวดราคา (Tender Management TM) โครงการก่อสร้างโรงซ่อมรถสินค้า แห่งใหม่ที่คลองสิบเก้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 12/2/2563 17:18:00
1,488,500.00
มีนาคม - 2563    
    P63020010186

งานก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 12/2/2563 10:03:34
7,759,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020012431

จัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ X-ray ช่องอุโมงค์สัมภาระ, เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) และเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบมือถือพกพา (Handheld Metal Detector) ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๗ สถานี

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 11/2/2563 15:51:19
9,857,803.40
มีนาคม - 2563    
    P63020005955

งานเชื่อมพอกแผลสันราง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:05:35
2,000,000.00
มีนาคม - 2563    
    P63020006156

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงส่วนบนและอื่นๆ รถ บบท.๑๓ (แคมป์คาร์) งานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:09:02
1,500,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006100

งานร่องน้ำ คสล. ชนิดเปิด ๐.๖๐ ม. x ๐.๗๐ ม. ตอนนายตรวจทางหนองบัวลายที่เมืองพล ปริมาณงาน ๖๐๐ ม. กม.๓๕๖+๑๐๐ - ๓๕๖+๗๐๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:50:48
1,897,400.00
เมษายน - 2563    
    P63020006107

งานร่องน้ำ คสล. ชนิดเปิด ๐.๖๐ ม. x ๐.๗๐ ม. ตอนนายตรวจทางบ้านหัน ปริมาณงาน ๑๕๐ ม. กม.๓๙๑+๗๐๐ - ๓๙๑+๘๕๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:53:51
474,300.00
เมษายน - 2563    
    P63020006006

งานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรและรถดีเซลราง ที่ย่านสถานีอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:17:17
25,065,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006129

งานขุดดินเสริมบ่า ตอนนายตรวจทางบ้านหัน ปริมาณงาน ๑,๙๐๐ ลบ.ม. กม.๓๙๖+๖๒๐ - ๓๙๗+๒๔๘ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:02:36
486,300.00
เมษายน - 2563    
    P63020006091

งานประดับลาดคันทางด้วยแผ่น คสล. ตอนนายตรวจทางขอนแก่น ปริมาณงาน ๑๓๐ ตร.ม. กม.๔๔๒+๘๕๐ - ๔๔๓+๕๐๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:48:26
478,200.00
เมษายน - 2563    
    P63020006150

งานขุดดินเสริมบ่า ตอนนายตรวจทางขอนแก่น ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ ลบ.ม. กม.๔๔๑+๙๐๐ - ๔๔๓+๓๐๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:06:51
255,900.00
เมษายน - 2563    
    P63020006121

งานขุดดินเสริมบ่า ตอนนายตรวจทางหนองบัวลายที่เมืองพล ปริมาณงาน ๑,๘๐๐ ลบ.ม. กม.๓๕๖+๐๕๐ - ๓๕๖+๑๕๐ และ กม.๓๕๖+๙๕๐ - ๓๕๗+๐๐๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:56:23
460,700.00
เมษายน - 2563    
    P62100110498

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:29:27
1,500,000.00
เมษายน - 2563    
    P62100110078

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่ย่านพหลโยธิน พื้นที่ราย บริษัท เจริญพลาซ่า จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:28:50
900,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006141

งานขุดดินเสริมบ่า ตอนนายตรวจทางบ้านไผ่ ปริมาณงาน ๑,๕๐๐ ลบ.ม. กม.๔๐๓+๓๐๐ - ๔๐๓+๗๐๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 18:04:32
383,900.00
เมษายน - 2563    
    P63020006008

งานปรับปรุงก่อสร้างเทพื้น และทางเข้า ราง ๑-๑๒ ภายในโรงรถจักรนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:18:44
18,856,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020005994

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:12:57
28,706,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006020

งานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๔,๒๔๐ ลบ.ม. แขวงบำรุงทางบัวใหญ่ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:27:11
5,994,500.00
เมษายน - 2563    
    P63020005775

งานก่อสร้างระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย น้ำฝนปนเปื้อนน้ำมัน ป้องกันน้ำท่วมบริเวณย่านสถานีกรุงเทพ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 16:35:24
194,393,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006011

งานปรับปรุงก่อสร้างเทพื้น คสล. รองรางที่โรงซ่อมรถพ่วงแขวงแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:20:10
23,076,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006087

งานประดับลาดคันทางด้วยแผ่น คสล. ตอนนายตรวจทางบ้านไผ่ ปริมาณงาน ๕๐๐ ตร.ม. กม.๔๐๓+๓๐๐ - ๔๐๓+๗๐๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:45:09
1,839,400.00
เมษายน - 2563    
    P63020006018

งานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๕,๐๐๐ ลบ.ม. แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:21:40
5,829,900.00
เมษายน - 2563    
    P63020006021

งานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๔,๐๑๐ ลบ.ม. แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:28:35
5,998,300.00
เมษายน - 2563    
    P๖๓๐๒๐๐๑๖๑๕๐

โครงการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) พร้อมจัดทำเอกสาร (ประกวดราคา, ควบคุมงานก่อสร้าง) โรงซ่อมหนักรถโดยสารประเภทชุด ที่สุพรรณบุรี

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 12/2/2563 17:13:29
60,000,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020005949

งานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝน กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:04:15
2,900,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020005946

งานตัดป่าและอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝน กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:02:09
5,000,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020005944

งานจัดซื้อหินโรยทาง กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:00:21
6,000,000.00
เมษายน - 2563    
    P63020006024

งานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๓,๔๔๐ ลบ.ม. แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:29:38
5,989,300.00
เมษายน - 2563    
    P63020006050

งานประดับลาดคันทางด้วยแผ่น คสล. ตอนนายตรวจทางหนองบัวลายที่เมืองพล ปริมาณงาน ๑๓๕ ตร.ม. กม.๓๕๖+๒๕๐ - ๓๕๖+๓๕๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:31:40
496,600.00
เมษายน - 2563    
    P63020006083

งานประดับลาดคันทางด้วยแผ่น คสล. ตอนนายตรวจทางบ้านหัน ปริมาณงาน ๑๒๐ ตร.ม. กม.๓๙๗+๕๕๘ - ๓๙๗+๖๒๐ แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 5/2/2563 17:35:24
441,400.00
เมษายน - 2563    
    P63020010643

ถุงพลาสติกรองระบขยะสีดำ ขนาด 24x36 นิ้ว จำนวน 8,000 กิโลกรัม

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 11/2/2563 10:54:02
295,320.00
พฤษภาคม - 2563    
    p63020010639

จัดซื้ดเครื่องทดสอบสปริงขนาดไม่น้อยกว่า 70 KN พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 12/2/2563 13:12:18
21,234,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63020014263

เครื่องควบคุมจ่ายแก๊สออกซิเจน จำนวน 1 ชุด

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 17/2/2563 9:28:57
275,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P62100110500

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่ย่านพหลโยธิน (พื้นที่เช่าราย บริษัท ตลาด ซุปเปอร์ เช็ง จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:30:10
800,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P62100110503

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่ สถานีหนองคาย

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 20/1/2563 13:30:53
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63020015406

กระดาษชำระชนิดม้วน ตาม มอก.214-2560 หรือผ่านการทดสอบจากสถาบันตรวจสอบคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐจำนวน 540,000 ม้วน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 17/2/2563 9:32:20
2,455,700.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63020010649

เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 11/2/2563 10:55:37
260,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63010059396

ดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 12 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 3/2/2563 13:55:33
195,000,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63020005757

จัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ลูกข่าย (Rover) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คู่

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 5/2/2563 11:53:04
4,400,000.00
พฤษภาคม - 2563    
    P63020010656

อากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 เครื่อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 11/2/2563 10:56:58
70,000.00
พฤษภาคม - 2563