ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รฟท.

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562


สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

การรถไฟฯ เห็นชอบ

สายงานรองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


สายงานรองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

- สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง

| ค้นหา แผน งบประมาณปี 2562 เดือน :
| ค้นหา ฝ่าย/สำนักงาน :
รหัสโครงการ EGP
ชื่อโครงการ : ฝ่าย/สำนักงาน
เงินงบประมาณ
ดาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    P61090009341

งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงานฝ่ายการช่างกล ย่านสถานีลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:40:02
850,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61100032846

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 8/10/2561 10:38:48
43,891,100.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080069011

งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่ทำการงานสถานที่บางซื่อ, ที่ทำการพนักงานสถานที่ กม.11 โรงเก็บพัสดุงานสถานที่ กม.11 และรักษาความปลอดภัยที่บริเวณกองวิเคราะห์วิจัย ตอนพนักงานสถานที่ กม.11 งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:05:57
825,300.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068999

งานทำความสะอาดศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา ตอนพนักงานสถานที่ กม.11 งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:01:36
2,000,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068982

งานจ้างเหมาทำความสะอาดถนนรอบย่านไอซีดี ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:55:18
1,997,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068972

งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ย่านไอซีดี.ลาดกระบัง (ผู้ประกอบการ 6 สถานี) ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:05:15
7,794,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068887

งานทำความสะอาดตึกอำนวยการ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:57:52
1,813,700.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068882

งานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:56:44
578,100.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068829

งานเก็บขยะบริเวณบ้านพักนิคมมักกะสันเขต 1-8, ที่แฟลตหัวหมาก ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:51:57
1,641,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068018

งานปรับปรุงห้องประชุมฝ่ายการช่างโยธา ชั้น 3 จัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:48:55
13,478,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068503

งานรักษาความสะอาดตึกอายุรกรรม, ตึกเสรีเริงฤทธิ์ รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:39:50
5,269,300.00
ตุลาคม - 2561    
    P61100032508

จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 8/10/2561 10:36:24
6,950,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068329

งานทำความสะอาดบ้านพักรถไฟจิตรลดา ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:22:44
672,300.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009246

งานปรับปรุงที่ทำการแพทย์เขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:13:56
820,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068140

งานรักษาความปลอดภัยตึกบัญชาการฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:01:57
3,297,100.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068115

งานรักษาความสะอาดตึกบัญชาการ, พัสดุ, สื่อสารฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:58:54
5,943,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068110

งานปรับปรุงห้องประชุมอาคารที่ทำการแขวงบำรุงทางแก่งคอย จัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:57:14
4,095,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068105

งานปรับปรุงห้องประชุมอาคารกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ จัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:55:33
5,410,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068097

งานปรับปรุงห้องประชุมอาคารกองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา จัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:53:35
7,146,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068027

งานปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง จัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:51:38
4,912,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068513

งานบำบัดน้ำเสีย ภายใน รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:41:01
578,100.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090086046

จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง และที่อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 30/9/2561 19:02:47
171,200.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009346

งานปรับปรุงชานชาลาสถานีหนองหล่ม ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:41:18
541,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009298

งานปรับปรุงที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:31:45
1,500,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009285

งานปรับปรุงพื้นบ้านพัก วบข.นว. ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:28:33
894,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090058845

งานจ้างยามรักษาความปลอดภัยที่ทำการ พสถ.บซ. และที่ทำการแพทย์บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:36:06
912,600.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090058847

งานทำความสะอาดถนน, ทางเดินเท้าในซอยบ้านพัก ตัดแต่งกิ่งไม้, กำจัดวัชพืชริมรั้วบ้านพัก, ลอกท่อและทางระบายน้ำบ้านพักรถไฟก่อสร้าง, บ้านพักรถไฟบางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:37:09
1,600,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090058848

งานทำความสะอาดโถง, ระเบียง, ทางเดินเท้า, เก็บขยะจากถังรองรับขยะที่มุมอาคารแฟลตรถไฟ, ทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถด้านล่างรอบอาคาร, ลอกรางระบายน้ำ, ปลูกหญ้าและบำรุงรักษาแฟลตรถไฟ 1-4 งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:38:39
1,890,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090008839

งานจ้างซ่อม-ทำอะไหล่ รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:26:20
1,000,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090058889

งานซ่อมปรับปรุงบานช่องแสงโรงงาน สรง.รส. แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 12:15:50
920,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61100032725

จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 8/10/2561 10:37:43
6,100,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090008748

งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:11:14
2,000,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61100032587

จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 8/10/2561 10:37:08
6,950,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090086048

จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 30/9/2561 19:06:03
57,266.66
ตุลาคม - 2561    
    P61100008503

ซื้อแผ่นวงจรเชื่อมต่อชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/10/2561 11:18:24
2,999,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61100008700

ซื้ออุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี (Bombardier) จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/10/2561 11:19:27
2,981,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090008660

งานจัดจ้างผลิตเหล็กประกับราง (ขนาด 100 ปอนด์) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:57:45
2,500,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61100032028

จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 8/10/2561 10:33:02
6,950,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61100032098

จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 8/10/2561 10:34:14
7,360,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61100032151

จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 8/10/2561 10:35:01
7,360,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61100032250

จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 8/10/2561 10:35:43
7,360,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068310

งานทำความสะอาดแฟลตวัดดวงแข ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:20:27
574,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090008818

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ 1013 งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:21:24
1,800,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068482

งานปรับปรุงห้องทำงานกองจัดซื้อจัดจ้าง ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:38:33
3,500,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61110004796

จ้างซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถโดยสาร บสพ. และ บพห. จำนวน 16 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:56:30
800,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004707

ซื้อโครงประธานขวาง CROSS BEAM (ด้านขวา) ที่ สรง.อด จำนวน 60 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:29:13
120,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004703

ซื้อกูบผ้าใบ ที่ สรง.อด จำนวน 180 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:28:02
700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004695

ซื้อชุดโครงประธานหน้าอุด HEAD STOCK ที่ สรง.อด 100 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:26:58
3,333,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004694

ซื้อ CHEEK CASTING ( R) ที่ สรง.ทส จำนวน 36 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:25:11
500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004692

ซื้อ CHEEK CASTING ( R) ที่ สรง.อด จำนวน 80 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:24:10
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004939

ซื้อ ตลับลูกปืน สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสารธรรมดา จำนวน 10 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:46:43
415,800.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004588

จ้างซ่อมรถจักร วาระต่างๆและงานอื่น ๆ ที่ สรพ.ชพ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:39:49
1,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004895

ซื้อ สปริงดันกระจก รถ บนท. (L+R) จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:19:17
915,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004838

ซื้ออะไหล่แคร่รถ บนอ.ป.Hyundaiและ รถ บนท.ป.ITR จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:18:38
910,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004766

จ้าง ซ่อม Yaw Damper รถ บนอ.ป. จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:19:19
560,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004884

ซื้อ คานรับเบาะ รถ บนท. จำนวน 400 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:18:22
438,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004950

ซื้อ เหล็กเหนียวแผ่น ขนาดกว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:46:18
6,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004792

จ้างซ่อมหนักเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถโดยสารธรรมดา ขนาด 2.1 Kw. ยี่ห้อ KAWASAKI จำนวน 18 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:55:43
432,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004788

จ้างซ่อมเบาะนั่ง พิงหลัง พิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท. จำนวน 11 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:54:51
231,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004843

ซื้อ AK-6 Emergency จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:19:47
350,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004951

ซื้อ เหล็กเหนียวแผ่น ขนาดกว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:44:40
5,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004770

จ้าง ซ่อม Upper Swing Bolster รถโดยสารทั่วไป จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:20:38
1,120,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004952

ซื้อ กลอนบานเกล็ดและบานกระจก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:47:48
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004852

ซื้อ เหล็ก Cross Bream ซ้าย - ขวา รถโดยสารทั่วไป จำนวน 180 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:22:05
1,143,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004774

จ้าง ติดตั้งบันไดขึ้น - ลงหลังคารถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:22:45
763,400.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004856

ซื้อ Automatic Coupler and Draft Gear สำหรับรถ Power Car 8 คัน จำนวน 16 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:23:20
4,976,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004804

จ้างซ่อมอุบัติเหตุ รถ บชส. 233 จำนวน 1 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:58:01
105,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004853

ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมโครงประธาน รถโดยสารทั่วไป จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:42:51
1,836,600.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004832

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ KHM-L,KW-20,PC-25,PC-24 จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:17:03
4,400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004894

ซื้อ รางรับเบาะนั่งเตียงล่าง Guide R+L ขนาด 3.0 มม.วัสดุ SUS304 จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:50:24
870,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004893

ซื้อ แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 1.5 มม. x 4 x 8 ฟุต จำนวน 100 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:49:31
218,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004883

ซื้อ ชุดครอบโครงเก้าอี้ รถ บนท. วัสดุ SUS304 จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:17:17
1,280,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004882

ซื้อ ขาต่อเก้าอี้ รถ บนท. วัสดุ SUS304 จำนวน 260 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:48:43
104,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004881

ซื้อ ก๊อกน้ำแบบกด ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:47:46
237,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004933

ซื้อ โคม Saloon Ceiling Light พร้อมหลอด LED 10W. 24V.DC. สำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน 1,200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:47:03
1,800,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004877

ซื้อ ปลายท่อ และฝาครอบท่อส้วม จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:46:58
548,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004868

ซื้อ แผ่นเหล็กเหนียว จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:46:07
960,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004714

ซื้อสี 2 K สำหรับปรับปรุงรถโดยสาร บชส. ที่ สรง.ทส. จำนวน 48 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:30:08
6,400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004860

ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมชานปะทะ รถโดยสารทั่วไป จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:43:41
1,978,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004973

ซื้อ บานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่างบานบน จำนวน 600 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:42:06
610,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004848

ซื้อ Air Compressor รถ บนท.ป.รุ่น 84 คัน และ บนอ.ป.Hyundai จำนวน 18 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:42:04
450,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004840

ซื้อ Special Pin, Special Bush และ โซ่เหล็ก แคร่รถโดยสาร จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:41:16
1,140,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004833

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ PC-26,26A,KH-56 จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:40:22
2,250,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004829

ซื้อ Side Bearer Spring รถโดยสารทั่วไป จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:39:08
468,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004626

จ้างซ่อมปรับปรุงภาพลักษณ์ จำนวน 6 คัน ที่ สรจ.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:44:50
5,400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004815

ซื้อ Oil Damper แคร่ PCB-36 จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:37:27
480,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004737

ซื้อ Journal Spring แคร่ KH-56 (ขดนอกไม่มีขดใน) จำนวน 320 ชิน ใช้งานที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:33:46
900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004731

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ KW-20 สำหรับใช้กับรถโดยสาร จำนวน 40 ชิน ใช้งานที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:32:58
1,900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004725

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ KHM-L สำหรับใช้กับรถโดยสาร จำนวน 40 ชิน ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:31:45
800,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004679

จ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. ที่ สรง.อด. จำนวน 14 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:17:42
2,700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004865

ซื้อ ถังน้ำเพดาน รถโดยสารธรรมดา จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:44:31
4,060,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005029

ซื้อโคมไฟหัวนอน (stainless) รถ บนท. จำนวน 500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:43:47
438,700.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004946

ซื้อ กระจกแผ่น ขนาดต่าง ๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:33:58
1,300,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004645

จ้างเย็บหุ้มเบาะรถโดยสาร รถ บนท. (สีน้ำเงินเข้ม) จำนวน 20 คัน ที่ สรง.อด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:34:32
4,700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004962

ซื้อ น้ำมันชักแห้งชนิดแร่ (ไฮอโรเมติกไวท์สปิริท) จำนวน 360 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:36:19
6,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004935

ซื้อ โคมไฟสัญญาณ สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:37:18
1,377,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004981

ซื้อ FRICTION SHOE จำนวน 1,500 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:37:44
1,700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004772

จ้างซ่อม Lower Swing Bolster ทรงสามเหลี่ยม จำนวน 180 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:46:53
1,584,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004977

ซื้อ TAPER ROLLER BEARING AAR.STANDARD CLASS C ขนาด 5"/9" จำนวน 1,000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:46:15
12,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004683

จ้าง Re-piping ท่อลมอัดรถ บชท. จำนวน 15 คัน ในสังกัด ศูนย์ลากเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:45:53
3,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004976

ซื้อ ตลับลูกกลิ้งคอเพลา No.23122 C/C 3 จำนวน 780 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:45:20
4,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004970

ซื้อ Lateral hydraulic damper จำนวน 150 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:42:37
3,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004975

ซื้อ CYLINDRICAL ROLLER BEARING No.2U110-CS (JC-1A) จำนวน 1,400 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:44:07
48,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004978

ซื้อ TAPER ROLLER BEARING AAR.STANDARD CLASS D ขนาด 5.1/2"*10" จำนวน 1,000 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:47:28
16,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004677

จ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. ที่ สรง.อด. จำนวน 14 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:43:11
2,700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004974

ซื้อ ด้ายดิบชนิดไม่มีแป้งปนลักษณะเป็นกลุ่ม ยาวเส้นละไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 6,000 กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:43:04
600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005007

ซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Switch Over Valve # 167252 จำนวน 70 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:42:14
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004964

ซื้อ Hard Board ชนิดเคลือบผิวหน้าแข็ง สีเขียวอ่อน ขนาด 4.5 มม x 4ฟุต x 8 ฟุต จำนวน 1,500 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:41:21
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005000

ซื้อ PISTON SLEEVE

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:40:46
2,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004663

จ้างปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าโรงซ่อม ที่ สรง.อด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:40:11
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004996

ซื้อ # DB 2635-5066 (2643U609) จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:39:25
700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004953

ซื้อ ดอกสว่านและดอกต๊าป ขนาดต่าง ๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:39:16
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004653

จ้างซ่อมปรับปรุงริ้วขบวนรถช่วยอันตราย จำนวน 1 คัน ที่ สรพ.ปพ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:39:03
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004989

ซื้อ OVERHAUL KIT ของเครื่องยนต์ PERKINS รุ่น 6.3544 (TW,TWA) จำนวน 35 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:38:41
2,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004682

จ้างตัดผุ , รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายใน ภายนอกรถ บชท. ทั้งคัน จำนวน 15 คัน ในสังกัดศูนย์ลากเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:44:53
9,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004775

จ้างซ่อม Brake Cylinder BC 8" รถควีนแลนด์ จำนวน 24 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:47:55
720,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004940

ซื้อ Motor และ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 10 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:38:17
364,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004866

ซื้อ บานพับสแตนเลส จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:25:46
578,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004784

จ้าง ซ่อมเบาะนั่ง พิงหลัง พิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบ รถ บนท.ป.รุ่น 84 คัน จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:26:01
300,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004876

ซื้อ Kick Plate Stainless จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:27:08
1,429,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004783

จ้างซ่อมเบาะเตียงนอนบน รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:53:36
175,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005011

ซื้อ Switch Valve ALE 10AR # I 86790 จำนวน 60 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:51:20
3,400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005004

ซื้อ ชุด Overhaul Kits ของ Adjustable Relay Valve (1 ชุด ประกอบด้วยอะไหล่ 11 รายการ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:50:18
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004994

ซื้อ Brake cylinder 10 #I47962/58502 จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:49:25
1,400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004993

ซื้อ Distributor valve KE 2 csL/A (G) #I 86513 จำนวน 40 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:48:24
3,300,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004992

ซื้อ Distributor valve KE 1 csL/A (G) #I 86515 จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:40:59
2,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004906

ซื้อ กรอบไม้สักบานกระจกหน้าต่าง จำนวน 9 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:32:59
3,315,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005003

ซื้อ ชุด Overhaul Kits สำหรับซ่อม Distributor Valve KE 1 CT (1 ชุด ประกอบด้วยอะไหล่ 42 รายการ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:39:57
1,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004636

จ้างทำความสะอาดรถจักรหนัก ภายใน และอื่นๆ และภายนอก รถจักร CSR หรือล้างรถจักรดีเซลชนิดอื่น ที่ สรพ.กค จำนวน 400 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:32:55
500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004912

ซื้อ ไม้เนื้อแข็งสำหรับทำพื้นราง-ลิ้น จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:28:44
2,225,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004892

ซื้อ ท่ออลูมิเนียมอาบผิว (Anodized) ขนาด Ø 7/8 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 750 ท่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:29:19
390,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004794

จ้าง ซ่อมหนักพัดลมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 16" 24V.DC. จำนวน 300 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:29:22
1,410,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004920

ซื้อ ฝาบนหีบแบตเตอรี่ +ฝาหน้าหีบแบตเตอรี่วัสดุไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 120 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:29:41
600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005019

ซื้อแหวนหุ้มยางบังคับ Air Spring แคร่ TR-217 ตามแผนผังเลขที่ AD36026 จำนวน 11 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:39:18
494,340.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004631

จ้างซ่อมดัดแปลงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำใช้ รถ บชส. ที่ สรง.ทส. จำนวน 24 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:30:41
2,400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004798

จ้าง ซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถโดยสาร บชท. จำนวน 16 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:30:56
1,168,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004905

ซื้อ แผ่นอลูมิเนียมบานเกล็ดหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:31:24
1,040,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004802

จ้าง ซ่อมหนัก ปรับปรุงภาพลักษณ์ ห้องน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ รถ บชส. จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:32:09
16,800,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004859

ซื้อ แหนบยันกูบ รถโดยสารทั่วไป จำนวน 46 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:24:30
1,978,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004890

ซื้อ ตัวครอบฝากั้นห้อง รถ บนท.วัสดุ SUS 304 จำนวน 530 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:28:12
503,500.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P 61110005025

ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/11/2561 8:22:37
420,082.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004809

ซื้อ S16 CM Governor รถ บนท.ป รุ่น 84 คัน จำนวน 8 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 11:03:13
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004740

ซื้อสปริง Bolster แคร่ Bolster Spring PC-25 จำนวน 160 ชิน ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 11:00:17
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004734

ซื้อสปริง Bolster แคร่ Bolster Spring PC-25 จำนวน 160 ชิน ใช้งานที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 10:58:59
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004728

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ TS-209 สำหรับใช้กับรถโดยสาร จำนวน 20 ชิน ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 10:57:43
1,400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004713

ซื้อชุดอุปกรณ์บันไดชานสูง ที่ สรง.รส. จำนวน 240 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 10:54:20
1,600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004710

ซื้อโถส้วมรถโดยสาร ชนิด บชส. ฝังตะวันออก และตะวันตก ที่ สรง.รส. อย่างละ 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 10:52:55
500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004698

ซื้อก้านยันชาน ที่ สรง.ทส จำนวน 96 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 10:51:04
700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004689

ซื้อ CHEEK CASTING ( L) ที่ สรง.รส จำนวน 36 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 10:48:47
500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004685

ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการกู้ภัยหน่วยงานใน สังกัด ศูนย์ลากเลื่อน.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 10:43:53
4,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004684

ซื้อเครื่องนอนประจำรันนิ่งรูม สังกัดศูนย์ลากเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 10:42:32
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005026

ซื้อ Voltage Regulator 70 A. with Box ผลิตภัณฑ์ Kawasaki หรือเทียบเท่า จำนวน 19 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 10:30:37
491,986.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004959

ซื้อ เลี่ยวโป๊วพลาสติก จุกระป๋องละ 4.5 กก.จำนวน 10,000 กระป๋อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:02:49
2,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110018348

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินที่สถานีต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคตะวันออกสังกัดกองจัดการเดินรถเขต 1 กับโรงรถดีเซลรางและย่านช่างกลกรุงเทพ จำนวน 17 แห่ง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 15/11/2561 17:43:47
3,931,410.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004844

ซื้อ หม้อสูบห้ามล้อลมอัด BC 140x160 มม. รถ JR-WEST จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 11:10:10
5,600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004805

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท. (1004 , 1010, 1015) จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:56:22
2,340,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004797

จ้างซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถโดยสาร บสส. จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:50:11
400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004789

จ้างซ่อมเบาะนั่ง, พิงหลัง, พิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบรถ บชส. จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:45:09
180,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004773

จ้าง Re-piping ท่อลมอัดรถ บชท. จำนวน 16 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:35:00
2,880,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004678

จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงรถโดยสารพร้อม ตรวจสอบรอยร้าวโดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ จำนวน 80 ตัว ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:32:28
3,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004675

จ้างตรวจสอบรอยร้าว Upper Bolster พร้อมซ่อม จำนวน 80 ตัว ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:30:09
2,600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004659

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:26:04
2,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004646

จ้างซ่อมเย็บหุ้มเบาะ ของรถโดยสาร แบบปรับภาพลักษณ์ทั้งคัน จำนวน 20 คัน ที่ สรง.อด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:18:52
3,250,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004632

จ้างตรวจสอบพร้อมซ่อม Bolster แคร่ Ride Control / T11 จำนวน 12 คัน (24 ตัว) ที่ สรพ.กค

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:14:51
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004628

จ้างซ่อมหนักรถโดยสาร บชส. สรง.ทส 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:12:20
17,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004627

จ้างซ่อมปรับปรุงภาพลักษณ์ จำนวน 6 คัน ที่ สรจ.รส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 17:09:37
5,400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004580

จ้างซ่อมรถจักร,รถดีเซลรางวาระต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่แขวงรถพ่วงแก่งคอย ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 16:05:45
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110018342

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินที่สถานีต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 4 และเขต 5 จำนวน 18 แห่ง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 15/11/2561 17:52:09
2,756,608.00
พฤศจิกายน - 2561    
     P61110004938

ซื้อ Fuse และชุดกล่องชุมสาย สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:28:03
391,500.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P 61110004584

ว่าจ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยวรถโดยสารปรับอากาศ และ วาระ 1 เดือน และวาระอื่นๆที่หน่วย 10 อุบลราชธานี ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/12/2561 10:09:54
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P 61110004587

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยวรถโดยสารปรับอากาศ และวาระ 1 เดือน และงานอื่น ๆ ที่บริเวณที่ทำการ น.10 เชียงใหม่ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/12/2561 10:09:35
1,900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004619

ว่าจ้างทำความสะอาดรถจักร และบริเวณพื้นที่แขวงรถจักรลำปาง และงานอื่นๆระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/12/2561 9:47:35
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004600

จ้างรักษาความปลอดภัย และอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณ ที่ทำการโรงรถจักร ลป (ลำปาง) ในระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/12/2561 14:11:18
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005014

ซื้อ แท่งห้ามล้อ ชนิด High Phosphorus (LV4-2058/1) สำหรับใช้กับรถดีเซลราง รถโดยสารและรถสินค้า จำนวน 120,000 แท่ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:47:09
60,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005012

ซื้อ เครื่องร่นห้ามล้ออัตโนมัติ (Slack Adjuster) รุ่น 450 จำนวน 250 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:45:47
12,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005010

ซื้อ Driver s Brake Valve FHD 4-1.4 # I 86547 จำนวน 60 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:44:39
2,700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
     P61110005009

ซื้อ EMERGENCY BRAKE VALVE NB11 P/N I 69411 จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:41:13
700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004999

ซื้อ CYLINDER BODY I 39317 จำนวน 60 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:39:04
900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004972

ซื้อ กรอบอลูมิเนียมบานกระจกหน้าต่างรถ บชส. จำนวน 700 กรอบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:34:15
850,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
     P61110004968

ซื้อ Babbitt Bearing Alloy ingot จำนวน 3,000 กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:33:05
3,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004957

ซื้อ กุญแจมือบิดประตูชาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:31:33
700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004818

ซื้อ Step bridge plate รถ บนอ.ป. วัสดุ SUS 304 จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 11:04:30
200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004944

ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุม A/C Control Box สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ รุ่น 84 คัน จำนวน 11 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:29:13
185,300.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004819

ซื้อ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 100 เส้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 11:06:19
230,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004932

ซื้อ หลอด Fluorescent, LED และ หลอดไส้ สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 8 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:27:03
1,356,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004925

ซื้อ Control connector jumper สำหรับรถโดยสาร รุ่น 115 คัน จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:25:50
5,600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004913

ซื้อ ไม้สักคิ้ว และขอบหน้าต่าง จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:23:24
1,384,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004903

ซื้อ ฮาร์ดบอร์ดชนิดเคลือบผิวแข็ง สีขาว ขนาด 4.0 มม. x 4 x 8 ฟุต จำนวน 1000 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:22:24
850,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004887

ซื้อ ฉากกันบานเกล็ด รถ บนท. (L+R) วัสดุ SUS304 จำนวน 400 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:20:11
156,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004879

ซื้อ Door Guide Rail ขนาดหนา 2.0 มม.วัสดุ SUS 304 จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:18:50
420,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004873

ซื้อ อลูมิเนียมชุบขาว (Anodized) จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:17:43
2,541,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004872

ซื้อ อลูมิเนียมแม่แบบ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:16:38
752,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004863

ซื้อ กุญแจประตู รถโดยสารทั่วไป 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 11:13:42
1,496,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
     P61110004857

ซื้อ Rubber Pad For Rubber Cushion Draft Gear จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 11:12:24
1,884,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
     P61110004850

ซื้อ รังผึ้งหม้อน้ำเครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB. และ รุ่น TW. รถ.บนท.ป.และ บนอ.ป. จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 11:11:22
600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004998

ซื้อ VALVE 40608 จำนวน 500 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:53:05
1,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004948

ซื้อ เหล็กเหนียวฉาก ขนาดต่าง ๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/11/2561 14:30:18
1,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004667

จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรต่างๆ ใน สังกัดศูนย์ลากเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:05:21
3,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005008

ซื้อ CHANGE OVER COCK R1 P/N 71950/1,2,3,4 จำนวน 70 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:54:31
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004709

ซื้อโครงประธานขวาง CROSS BEAM (ด้านขวา) ที่ สรง.ทส จำนวน 30 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:19:34
60,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004704

ซื้อโครงประธานขวาง CROSS BEAM (ด้านซ้าย) ที่ สรง.รส จำนวน 30 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:18:41
60,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004702

ซื้อกูบผ้าใบ ที่ สรง.รส จำนวน 96 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:17:41
373,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004697

ซื้อชุดโครงประธานหน้าอุด HEAD STOCK ที่ สรง.ทส 60 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:16:39
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004769

จ้าง ติดตั้งกูบยาง รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 60 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:14:03
7,680,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004767

จ้าง ซ่อม Lateral Hydraulic Damper แคร่ TKZ-3 จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:09:35
375,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005028

ซื้อสลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมพร้อมแป้นเกลียว ขนาด 7/8"x4" ชนิด High Tensile Grade 8.8 จำนวน 7,000 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:09:28
469,623.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005005

ซื้อ ชุด Overhaul Kits For TWO - Stage Relay DU111A2.2/3.8 จำนวน 150 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:08:46
900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004997

ซื้อ ANGLE COCK จำนวน 500 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:08:03
4,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004681

จ้างซ่อมประตูเหล็กม้วนจำนวน 15 บาน ที่แขวง สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:08:00
1,400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004995

ซื้อ PISTON # U5LL0014 จำนวน 150 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:06:59
800,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004727

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ KW-20 สำหรับใช้กับรถโดยสาร จำนวน 40 ชิน ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:24:38
1,900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004984

ซื้อ แหวนบังคับปลอกล้อรถพ่วง จำนวน 12,000 ปลอก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:05:31
14,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004733

ซื้อ Journal Spring แคร่ PC-24 จำนวน 320 ชิน ใช้งานที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:25:31
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004980

ซื้อ COIL SPRING ขดใน 56 MSZ .9-04-00-004 จำนวน 1,000 ขด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:04:37
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004668

จ้างซ่อมปรับปรุงชุดขับเคลื่อนสะพานเลื่อน ที่ สรง.ทส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:41:27
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004664

จ้างปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าโรงซ่อม ที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:06:23
2,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004867

ซื้อ แผ่นสแตนเลส (SUS304) จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:15:00
2,014,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004941

ซื้อ สลักเกลียวแขวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:01:03
453,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004937

ซื้อ อุปกรณ์ซ่อม Voltage Regulator & Lamp สำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:59:56
801,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004661

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรพ.กค + CSR

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:48:34
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004652

จ้างซ่อม ปรับปรุง ริ้วขบวนรถช่วยอันตราย จำนวน 2 คัน ที่ สรพ.ชพ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:57:48
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004930

ซื้อ Time Relay ปั้มน้ำรถโดยสาร 24V.DC. (Magnetic Pump) จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:57:03
320,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004918

ซื้อ ชุดรอกเลื่อนเบาะรถ บนท.ป. จำนวน 1200 ชิ้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:55:18
600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004910

ซื้อ แผ่น พลาสวูด จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:54:30
3,600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004907

ซื้อ กรอบอลูมิเนี่ยมพร้อมยานกระจกชนิดสุญญากาศ ขนาด 37 x 791 x 1201 มม. รถ บนท.ป.รุ่น 84 คัน จำนวน 40 บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:53:25
1,600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004988

ซื้อ REPAIR KIT สำหรับ INJECTION PUMP LUCAS CAV

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:06:14
3,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004878

ซื้อ ท่อเหล็กไร้สนิม จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:38:05
476,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004902

ซื้อ อุปกรณ์ยึดเบาะนั่ง รถ บชส. จำนวน 900 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 14:52:27
121,500.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004990

ซื้อ OVERHAUL KIT ของเครื่องยนต์ PERKINS รุ่น 1006 - 6 TG (YB) จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:52:23
2,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004982

ซื้อ เครื่องสูบน้ำชนิดโยกด้วยมือ เบอร์ 3 จำนวน 120 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:51:29
950,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004956

ซื้อ กุญแจประตูชานโค้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:49:04
1,400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004947

ซื้อ สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียว ขนาดต่าง ๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:48:17
950,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004943

ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สำหรับรถ บนอ.ป. และ รถ ITR จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:47:33
478,900.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004936

ซื้อ Starting Motor 24V.DC. Part No.5840172 สำหรับรถ บกข. จำนวน 15 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:46:52
448,500.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004931

ซื้อ โคม Saloon Ceiling Light สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:46:08
1,800,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004921

ซื้อ หีบแบตเตอรี่ (Battery Box Complete Set) จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:45:27
1,525,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004917

ซื้อ ขายันโต๊ะอาหารพร้อมยางรองขา ใช้สำหรับรถ บนท. และ บนท.ป. วัสดุ SUS304 จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:43:58
300,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004916

ซื้อ เหล็กสำหรับซ่อมประตูเลื่อน จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:42:52
480,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004901

ซื้อ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ขนาด 4.0 มม. x 4 x 8 ฟุต จำนวน 250 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:41:22
765,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004724

ซื้อโครงเก้าอี้สำหรับรถ บชส. 76 ที่นั่ง ที่ สรง.อด. จำนวน 12 คัน 252 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:23:35
2,300,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004885

ซื้อ เครื่องดึงประตูอัตโนมัติ (Door Closer) จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:39:07
162,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005006

ซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Relay Valve RH 4 # 181897 จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:53:51
2,900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004871

ซื้อ ยางอัดกระจก ของรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:37:17
622,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004870

ซื้อ ยางปูพื้น รถโดยสารธรรมดา จำนวน 60 ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:36:36
2,940,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004862

ซื้อ ลมออกซิเจน และ แก๊สอะซิติลีน จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:35:34
656,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004803

จ้าง ซ่อมหนักและดัดแปลงรถ บชส.จาก 96 ที่นั่งเป็น 76 ที่นั่ง จำนวน 20 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:35:09
16,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004855

ซื้อชุดรางน้ำรถโดยสารทั่วไป จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:34:35
1,713,600.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004799

จ้าง ซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถโดยสาร บนท. จำนวน 11 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:33:53
935,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004837

ซื้อ Brake Lever และ Brake Beam แคร่ PC-24,25,25A จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:32:19
2,375,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004827

ซื้อ Bolster Spring (Modified) แคร่ KW-75 จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:30:51
2,653,600.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004820

ซื้อชุดซ่อมอุปกรณ์ Air Supply จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:30:03
840,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004790

จ้าง ซ่อมเบาะนั่ง, พิงหลัง พร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบ รถ บชส.ควีนแลนด์ จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:29:40
290,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004817

ซื้อ ด้ามสูบโยกน้ำรถโดยสารทั่วไป จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:29:18
300,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004739

ซื้อ Journal Spring แคร่ PC-24 จำนวน 320 ชิน ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:26:26
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004886

ซื้อ โครงเก้าอี้ รถ บชส. วัสดุ SUS304 จำนวน 210 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:39:50
1,260,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090058877

งานซ่อมปรับปรุงรันนิ่งรูมฝ่ายการช่างกล และอื่นๆ หลังที่ 2 แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 12:06:50
650,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005545

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก พตร. เบอร์ 20/2 แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:56:20
817,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009293

งานปรับปรุงรถแคมป์คาร์เป็นที่ทำการหน่วย สบน.ตห. ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:30:51
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005543

งานซ่อมปรับปรุงรั้วบริเวณบ้านพักคนงานบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:54:15
652,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005537

งานซ่อมปรับปรุงสถานีห้วยมุด แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:51:57
536,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005533

งานซ่อมปรับปรุงที่ทำการ นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:49:51
823,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005525

งานซ่อมปรับปรุงที่หยุดรถสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:48:20
530,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009369

งานปรับปรุงหลังคาคลุมชานชาลาสถานีเชียงใหม่ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:42:23
1,253,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009378

งานปรับปรุงบ้านพัก พตร.ที่สถานีทาชมภู ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:44:30
725,500.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005509

งานซ่อมปรับปรุงสถานีคันธุลี แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:47:05
1,139,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005502

งานซ่อมปรับปรุงสถานีคลองขนาน แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:41:56
607,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P60110063208

จัดซื้อ Air Compressor รถ บนท.ป. รุ่น ๘๔ และ บนอ.ป Hyundai จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 13:16:58
506,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005475

งานจัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:35:58
11,430,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005566

งานซ่อมปรับปรุงบ้านรั้วบ้านพัก พนักงานย่านสถานีบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:01:10
1,190,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090058886

งานซ่อมปรับปรุงรั้วบ้านพัก สรพ.กค. และอื่นๆ แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 12:14:49
650,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090058895

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก สบท.ลำปลายมาศ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 12:23:30
800,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61100115713

น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 22/10/2561 10:35:42
3,200,181,628.61
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005709

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสถานี ระบบราง และอื่นๆ ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 2/11/2561 9:26:40
5,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110005887

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 จากสนามบินอู่ตะเภาผ่านจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 2/11/2561 9:45:44
199,980,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004686

ซื้ออุปกรณ์ PPE . ให้กับพนักงานหน่วยกู้ภัย สังกัด ศูนย์ลากเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:52:01
4,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004688

ซื้อสี เพื่อปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการ TPM จำนวน 5 รายการ ที่ กอง วกข.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:52:37
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004690

ซื้อ CHEEK CASTING ( R) ที่ สรง.รส จำนวน 36 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:52:57
500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004699

ซื้อก้านยันชาน ที่ สรง.อด จำนวน 160 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:53:31
1,166,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004701

ซื้อกูบผ้าใบ ที่ สรง.ทส จำนวน 96 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:54:04
373,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005488

งานจัดซื้อหินใหญ่ (สำรองฉุกเฉิน) แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:37:37
900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008679

งานจัดซื้อหินเจียรนัย (Grinding Wheel) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:02:26
3,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    M61080036795

งานบริการรักษาความสะอาด บริเวณระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 24/8/2561 8:32:45
131,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P๖๑๐๘๐๐๑๖๖๙๐

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ TOR และวางแนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ จัดทำแผนงานโครงการ กำกับดูแลการดำเนินการของผู้รับจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS)

ฝ่ายการเงินและการบัญชี - ประกาศวันที่ 26/11/2561 9:42:40
50,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005719

งานจัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:19:30
5,978,400.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005711

งานจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกันลื่นทางเดินเท้าข้างสะพาน แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:18:18
4,030,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005705

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ยธ. (ยธ.36) เลขที่ 149-154 แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:16:45
698,800.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005700

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักเสมียนสถานีทานพอ, ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ชก. 42 เลขที่ 58-59, ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ยธ. (ยธ.15) เลขที่ 136-141 แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:15:05
973,900.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005682

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก สส. (ส.14) เลขที่ 142-145, ซ่อมปรับปรุงบ้านพักเสมียนสถานีคลองจันดี, ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก พ.ปิด-เปิด คลองจันดี แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:13:00
793,400.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005605

งานซ่อมทาสีบ้านพัก สดร.ทส. (ดร.66) เลขที่ 189, ซ่อมปรับปรุงทาสีบ้านพัก สรง.ทส. เลขที่ 265, ซ่อมปรับปรุงทาสีบ้านพัก ผคร. เลขที่ 586 แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:09:34
597,300.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005599

งานซ่อมปรับปรุงทาสีที่ทำการนายตรวจทางทุ่งสง ยธ.7 เลขที่ 19, ซ่อมปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงไม้แขวงบำรุงทางทุ่งสง, ซ่อมปรับปรุงที่ทำการ พสถ.ทุ่งสง, ซ่อมปรับปรุงบ้านพักรันนิ่ง ดร.95 เลขที่ 211 และงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรันนิ่ง ดร.96 เลขที่ 210 แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:08:02
1,150,300.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005591

งานปรับปรุงชานชาลาคอนกรีตสถานีห้วยยอดและงานซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีตรัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:05:48
818,800.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009282

งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำรอบบ้านพักพนักงานฝ่ายการช่างโยธา ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:27:21
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008672

งานจัดซื้อใบมีดกัดมุมราง (ชนิด 4 คมตัด) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:00:56
4,950,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005554

งานซ่อมปรับปรุงบ้านรั้วบ้านพัก นตท.บ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:59:16
654,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008705

งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:06:47
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004676

จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงรถโดยสารพร้อม ตรวจสอบรอยร้าวโดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ จำนวน 80 ตัว ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:14:14
3,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008829

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ 1015 งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:23:26
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004969

ซื้อ VERTICAL OIL DAMPER ขนาด 90 KG./CM/SEC. จำนวน 1,400 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:42:15
11,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009209

งานจัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อดับเบิ้ลแคบ ใช้งานที่แขวงบำรุงทางอยุธยา จำนวน 1 คัน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:00:05
787,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009215

งานจัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อดับเบิ้ลแคบ ใช้งานที่แขวงบำรุงทางลำพูน จำนวน 1 คัน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:02:15
787,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009219

งานจัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ใช้งานที่งานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:04:34
688,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009229

งานปรับปรุงห้องน้ำรันนิ่งรูมพนักงานรถจักร จำนวน 6 หลัง ย่านสถานีอุตรดิตถ์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:08:41
1,650,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009233

งานปรับปรุงรันนิ่งรูมพนักงานรถจักรบางซื่อ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ย่านสถานีเชียงใหม่ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:09:59
997,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005584

งานซ่อมปรับปรุงชานชาลาทาง 2, 3 สถานีชุมทางทุ่งสงและงานซ่อมปรับปรุงรั้วตาข่ายอาคารสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:03:50
911,600.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090058878

งานซ่อมปรับปรุงรันนิ่งรูมฝ่ายการช่างกล และอื่นๆ หลังที่ 3 แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 12:08:07
650,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008668

งานจัดซื้อใบมีดกัดผิวเรียบ (ชนิด 8 คมตัด) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:59:50
5,850,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004743

ซื้อ Journal Spring แคร่ KH-56 (ขดนอกไม่มีขดใน) จำนวน 320 ชิน ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:57:31
9,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004623

จ้าง ทำความสะอาด พื้นที่บริเวณโรงรถจักร และโรงงานทุ่งสง และ งานอื่นๆ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:00:33
800,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004816

ซื้อ Clutch washer lock for Slack Adjuster รถโดยสารทั่วไป จำนวน 1000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:00:29
500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004864

ซื้อ ชั้นวางสัมภาระ และอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:58:16
590,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004706

ซื้อโครงประธานขวาง CROSS BEAM (ด้านซ้าย) ที่ สรง.อด จำนวน 60 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:59:49
120,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004813

ซื้อ รอกประตูเลื่อนตัวล่าง ซ้าย-ขวา รถโดยสารทั่วไป จำนวน 400 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:59:36
560,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004858

ซื้อ Huck Bolt พร้อม Collar จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:58:35
615,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004700

ซื้อก้านยันชาน ที่ สรง.รส จำนวน 96 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:58:45
700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004691

ซื้อ CHEEK CASTING ( L) ที่ สรง.อด จำนวน 80 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:55:23
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004851

ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมตัวรถ รถโดยสารทั่วไป จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:58:55
1,484,400.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004834

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ TR-217B,C,D จำนวน 8 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:02:29
400,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090058873

งานซ่อมปรับปรุงรันนิ่งรูมฝ่ายการช่างกล และอื่นๆ หลังที่ 1 แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 12:05:40
650,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004847

ซื้อ Air Compressor รถ บนท.ป.ITR จำนวน 7 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:59:12
5,040,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004705

ซื้อโครงประธานขวาง CROSS BEAM (ด้านขวา) ที่ สรง.รส จำนวน 30 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:54:31
60,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004842

ซื้อ โครงแคร่ KHM-L2M จำนวน 6 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:59:30
13,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004732

ซื้อสปริง Bolster แคร่ Bolster Spring PC-24 จำนวน 160 ชิน ใช้งานที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:55:08
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004726

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ PC-26 สำหรับใช้กับรถโดยสาร จำนวน 40 ชิน ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:53:59
900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004831

ซื้อ Upper Swing Bolster รถโดยสารทั่วไป จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 11:00:14
4,320,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004618

จ้าง ทำความสะอาดโรงรถจักรและพื้นที่บริเวณแขวงรถจักรและแขวงโรงงานอุตรดิตถ์ งานอื่นๆ ระยะเวลา12 เดือน และ รันนิ่งรูม ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:58:31
2,300,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004811

ซื้อ Scissors พร้อม freed plate รถโดยสารรุ่น 115 คัน จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:07:31
1,200,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004584

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยวรถโดยสารปรับอากาศ และวาระ 1 เดือน ที่หน่วย 10 อุบลราชธานี ระยะเวลา 12 เดือน (ปฏิบัติงานทุกวัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:14:12
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004854

ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมรถโดยสารทั่วไป จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:13:12
1,461,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004914

ซื้อ บานประตูไม้สัก จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:48:54
749,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004665

จ้างปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าโรงซ่อม ที่ สรง.ทส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:12:37
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004657

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:11:22
2,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004904

ซื้อชุด Vestibule และ อุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:49:19
1,115,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004845

ซื้อ Brake Pull Rod และ Brake Regulator Control Rod เครื่องห้ามล้อ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:10:50
600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004716

ซื้อสี 2 K สำหรับปรับปรุงรถโดยสาร บชส. สังกัด วกข.อด จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:01:05
1,600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004644

จ้าง Re-piping ท่อลมอัดรถ บนท.จำนวน 20 คัน ที่ สรง.อด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:09:53
4,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004874

ซื้อ อ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:57:31
1,839,600.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004891

ซื้อ โต๊ะอาหารติดข้างฝา รถ บนอ.ป วัสดุ SUS304 จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:56:38
360,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004742

ซื้อสปริง Bolster แคร่ Bolster Spring KH-56 (ขดนอกไม่มีขดใน) จำนวน 160 ชิ้น ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:06:18
700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004889

ซื้อ ชุดอุปกรณ์กันเตียงตก จำนวน 1680 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:56:58
1,596,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004736

ซื้อสปริง Bolster แคร่ Bolster Spring KH-56 (ขดนอกไม่มีขดใน) จำนวน 160 ชิ้น ใช้งานที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:04:59
700,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004875

ซื้อ อุปกรณ์รับตัวล๊อก และบ่ารับ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:57:13
2,380,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004730

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ PC-26 สำหรับใช้กับรถโดยสาร จำนวน 40 ชิ้น ใช้งานที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:03:46
900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004880

ซื้อ Material of Conner อุปกรณ์ฉากปิดห้องน้ำ วัสดุ SUS304 จำนวน 1000 เส้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:57:52
450,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004738

ซื้อสปริง Bolster แคร่ Bolster Spring PC-24 จำนวน 160 ชิน ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:56:10
1,100,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004899

ซื้อ แผ่นเหล็กรับเบาะพิงหลังรถโดยสารทั่วไป วัสดุ SS400 จำนวน 380 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:49:39
133,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004696

ซื้อชุดโครงประธานหน้าอุด HEAD STOCK ที่ สรง.รส 60 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:45:40
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004715

ซื้อสี 2 K สำหรับปรับปรุงรถโดยสาร บชส. ที่ สรพ.ชพ. จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:55:16
1,600,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004729

ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ KHM-L สำหรับใช้กับรถโดยสาร จำนวน 40 ชิน ใช้งานที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 11:01:16
800,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004735

ซื้อ Journal Spring แคร่ PC-25 จำนวน 320 ชิ้น ใช้งานที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 11:03:05
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004741

ซื้อ Journal Spring แคร่ PC-25 จำนวน 320 ชิ้น ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 11:02:33
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004748

ซื้อชุด Circuit Brake For Bogie 3 rd Class ที่ สรง.ทส. จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 11:02:05
500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004810

ซื้อ ชุดแกนเกลียว Slack Adjuster รถโดยสารทั่วไป จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 11:01:36
900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004587

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยวรถโดยสารปรับอากาศ และวาระ 1เดือน และงานอื่น ๆ ที่บริเวณที่ทำการ น.10 เชียงใหม่ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:44:46
1,900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004823

ซื้อ Journal Spring (Modified) แคร่ KW-75 จำนวน 80 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 11:00:40
1,968,800.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004693

ซื้อ CHEEK CASTING ( L) ที่ สรง.ทส จำนวน 36 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:57:18
500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004687

ซื้ออุปกรณ์ PPE (ป้องกันภัยส่วนบุคคล) สังกัด ศูนย์ลากเลื่อน.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:55:46
4,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61110004708

ซื้อโครงประธานขวาง CROSS BEAM (ด้านขวา) ที่ สรง.ทส จำนวน 30 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:47:14
60,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P60120035538

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยที่กม.856+630.00 ระหว่างสถานีบ้านต้นโดน – สถานีเขาชัยสน, กม.1017 + 324.00ระหว่างสถานีนาประดู่–สถานีวัดช้างให้, กม.1035 + 208.00 ระหว่างสถานีตาเซะ-สถานียะลา จำนวนรวม 3 แห่ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:33:25
4,812,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110024592

งานจัดซื้ออะไหล่รถเจียรราง (Milling) (ใบมีดกัดราง) กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:31:32
10,100,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110024613

งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาคลุมชานชาลา ที่สถานีแม่กลอง ของตอนพนักงานสถานที่เพชรบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:32:41
590,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110024615

งานจ้างปรับปรุงประตู, รั้วที่ทำการกองบำรุงทางเขตหัวหิน ที่ย่านสถานีหัวหิน ของตอนพนักงานสถานที่หัวหิน แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:33:50
520,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110024618

งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักวิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหัวหิน ที่ย่านสถานีหัวหิน ของตอนพนักงานสถานที่หัวหิน แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:35:06
850,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110039632

งานจัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบที่สถานียะลา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2561 13:16:53
4,251,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110024608

งานจ้างรื้อถอนทางผ่านฯ, งานก่อสร้างทางผ่านชั่วคราวพร้อมรื้อถอน งานติดตั้งรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ที่ กม.265+051 - กม.265+068 ระหว่างสถานีสามกระทาย - กุยบุรี แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:13:30
1,080,900.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110039670

งานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลฯ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) ที่ กม.404+747.95 - กม.404+787.95 (กม.404/11 - กม.404/16) ระหว่างสถานีบ้านตูน ถึง สถานีแควน้อย ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2561 13:19:32
1,060,800.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110024635

งานจ้างซ่อมปรับปรุงประตู, รั้วบ้านพักวิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหัวหิน ที่ย่านสถานีหัวหิน ของตอนพนักงานสถานที่หัวหิน แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:36:09
997,600.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035517

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงกล่องแสดงผลสถานะเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ(ข.1) แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:34:17
2,830,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110024583

งานจัดซื้ออะไหล่ระบบลม รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:24:53
1,800,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61120010484

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ (ข.1) ที่ กม.701/16-17 ระหว่างสถานีศาลาแม่ทา-สถานีหนองหล่ม

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 11/12/2561 9:57:55
1,591,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110039925

จ้างเหมาซ่อมและยกระดับเสาสายโทรเลขที่ทางผ่านเสมอระดับทางเครื่องกั้นถนนฯ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2561 13:34:27
3,600,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61120010691

งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงคลุม Lifting Jack สำหรับรถจักร CSR แขวง สรพ.กค. ที่ย่านสถานีชุมทางแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 11/12/2561 11:17:19
1,147,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61120013402

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินที่สถานีต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 4 และเขต5 จำนวน 18 แห่ง

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 24/12/2561 9:21:17
5,513,216.00
ธันวาคม - 2561    
    P61120022807

จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคารย่านสถานี ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูล และกำจัดแมลงรถโดยสาร ในเขตภาคเหนือ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 26/12/2561 11:54:47
1,528,200.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110024606

งานจ้างรื้อถอนทางผ่านฯ, งานก่อสร้างทางผ่านชั่วคราวพร้อมรื้อถอน, งานรื้อถอนซุ้มเครื่องกั้นถนน, งานติดตั้งรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ที่ กม.236+584 - กม.236+601 ระหว่างสถานีปราณบุรี - หนองคาง แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:12:07
962,900.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035375

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.143+470.40 ระหว่างสถานีจันตคาม-สถานีกบินทร์บุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:35:02
1,920,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035361

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.160+185 ระหว่างสถานีบ้านดงบัง-สถานีกบินทร์บุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:35:45
1,656,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035354

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ (ข.1)ที่ กม.86+952 ในระบบ CBI ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ – สถานีพานทอง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:36:25
1,836,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110054271

สำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 28/11/2561 15:57:33
3,000,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035710

จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก.1) ที่ กม.112+914 ระหว่างสถานีสระบุรี-สถานีชุมทางแก่งคอย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:28:40
1,821,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080003020

งานจ้างเหมาซ่อมแผ่นวงจรโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 11/12/2561 11:41:20
499,690.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080005401

งานซ่อมทาสีป้ายสัญญาณ, หลักปลอดภัย, หลักกิโลเมตร/หลักครึ่งกิโลมตร, ทาสีทางผ่าน แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:24:16
979,152.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080005412

งานซ่อมปรับปรุงเขียนเสาโทรเลข แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:28:12
799,138.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080005435

งานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:34:16
851,100.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120036184

จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 19 รายการ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:15:19
1,697,300.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120036178

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกสัมพันธ์ ของระบบเครื่องทางสะดวกชนิดสัมพันธ์และเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกระหว่างสถานีสุรนารายณ์ - สถานีลำนารายณ์ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:14:00
4,040,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120036168

จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนย้ายตู้อุปกรณ์วงจรไฟตอนและเครื่องทางสะดวกประเภท ก.4 ระหว่างสถานีบ้านช่องใต้ - สถานีหินซ้อน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:11:06
778,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120036011

จ้างเหมาปรับปรุงระบบวงจรไฟตอนที่สถานีหลังสวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:19:33
1,680,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035995

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงประกับรางชนิดฉนวนกาวขนาด 100 ปอนด์ A และอุปกรณ์ระบบวงจรไฟตอนในระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI ที่สถานีฉะเชิงเทรา แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:20:38
1,200,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035982

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกลูกตรา ของระบบเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตราและเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ระหว่างสถานีบาลอ-สถานีมะรือโบ รวมจำนวน 4 สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:21:29
5,510,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035934

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกของระบบเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตราและเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกชนิด ลูกตราระหว่างสถานีโคกคราม-สถานีนครศรีธรรมราชจำนวน 2สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:24:57
3,885,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035770

จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งสายเคเบิลเครื่องกั้นถนน (ข.1) ที่ กม.239+083 ระหว่างสถานีสูงเนิน – สถานีกุดจิก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:26:48
1,880,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110039704

งานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ บริเวณย่านบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2561 13:24:15
2,500,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035755

จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งสายเคเบิลเครื่องกั้นถนน (ข.1) ที่ กม.614+558.92 ระหว่างสถานีนาพู่ – สถานีนาทา (วงจรไฟตอน) แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:28:14
1,800,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110039679

งานปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในแฟลตย่านสถานีชุมทางแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2561 13:21:14
1,500,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035623

จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งสายเคเบิลเครื่องกั้นถนน (ข.1);ที่ กม.454+336 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ (ระบบนับล้อ) แขวงบำรุงรักษาอาณัติ -สัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:29:18
1,860,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008335

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/31-35 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 10:30:24
1,310,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110024569

งานจัดซื้อรถล้างหิน จำนวน 1 คัน ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:21:01
255,800,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110040024

จ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขในเส้นทางโค้งพร้อมเสาค้ำ พร้อมส่วนควบ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2561 13:44:33
1,700,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110040006

จ้างเหมาซ่อมและยกระดับเสาสายโทรเลขที่ทางผ่านเสมอระดับทางเครื่องกั้นถนนฯ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2561 13:42:25
4,800,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110039982

จ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขในเส้นทางโค้งพร้อมเสาค้ำ พร้อมส่วนควบ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2561 13:39:47
4,800,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035602

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.499+659.00 ระหว่างสถานีอุทุมพรพิสัย – สถานีบ้านเนียม แขวบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:31:19
1,856,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110039945

จ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่คด งอ และชำรุด พร้อมส่วนควบ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2561 13:36:47
7,200,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035589

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.282+227 ระหว่างสถานีชุมแสง – สถานีวังกร่าง แขวงบำรุงรักษาอาณัติ -สัญญาณนครสวรรค์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:32:09
1,806,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035580

จ้างเหมาเปลี่ยนสายส่งสัญญาณและปรับปรุงระบบแสดง ผลสถานะเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ(ข.1) ที่กม.362 +420, 462+407.75,;487+297.00, 491 + 941.00,600+457.00 และ614 + 558.92 จำนวน 6 แห่ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติ -สัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:32:46
1,423,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120036192

จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์สัญญาณ Blue Lamp และเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกอัตโนมัติ ระหว่างสถานีบ้านใหม่สำโรง - สถานีหนองน้ำขุ่น ของระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC แขวงบำรุง รักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:16:23
949,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110039784

จ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขในเส้นทางโค้งพร้อมเสาค้ำ พร้อมส่วนควบ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2561 13:29:03
3,400,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60120035761

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยที่ กม.603+066.75 แขวงบำรุง รักษาอาณัติสัญญาณลำปาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 14/11/2561 9:27:35
1,880,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008858

งานจัดซื้ออะไหล่รถ ตท.1, ตท.2 แผนเดือน ธ.ค.61 งานซ่อมบำรุงที่ 2 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:35:43
3,000,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058835

งานปรับปรุงที่ทำการกองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:28:07
2,726,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009244

งานก่อสร้างรั้วบ้านพักนายตรวจทางบ้านม้า ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:12:58
720,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008689

งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จากตัวแทนผู้ผลิตโดยตรง งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:04:10
25,000,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058833

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักนายตรวจทางท่าฉาง จำนวน 1 หลัง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:26:54
4,026,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058830

งานจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 195 ชุด ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:23:41
58,500,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008826

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ 1013 งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:22:26
1,800,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058829

งานจัดหารถผลักเบา จำนวน 322 คัน ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:21:20
12,880,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008647

งานจัดจ้างผลิตชุดรางลิ้นประแจ (ขนาด 100 ปอนด์) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:54:58
11,000,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058824

งานจัดหาอุปกรณ์เชื่อมเทอร์มิต จำนวน 12 ชุด ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:18:04
15,600,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008653

งานจัดจ้างผลิตชุดตะเฆ่ (ขนาด 100 ปอนด์) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 21/11/2561 14:38:13
13,399,975.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009610

จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงบำรุงทางตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:18:48
500,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009413

งานปรับปรุงบ้านพัก พนักงานเดินรถ 6 ห้อง ย่านสถานีเชียงใหม่ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:47:42
934,200.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009392

งานปรับปรุงบ้านพัก พนักงานฝ่ายการช่างโยธา, เดินรถย่านสถานีลำพูน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:46:17
1,277,500.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009312

งานปรับปรุงรางระบายน้ำฝนหลังคาคลุมชานชาลาสถานีอุตรดิตถ์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:33:31
854,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009275

งานปรับปรุงรั้วรอบบ้านพักพนักงานฝ่ายการช่างโยธา ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:25:42
1,800,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009264

งานปรับปรุงที่ทำการ ตรฟ.นว. ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:17:37
960,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009236

งานปรับปรุงเสริมขอบชานชาลาสถานีบางปะอิน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:11:00
1,698,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009240

งานปรับปรุงชานชาลาลอยที่ย่านสถานีลพบุรี ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:12:00
650,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058826

งานจัดหารถยนต์ราง จำนวน 195 คัน ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:19:24
48,750,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61100156292

งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าทดแทนของเดิมที่อาคารพัสดุ อาคารฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และอาคารกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงศ์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 30/10/2561 13:29:07
37,825,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61100156043

จัดซื้อ Rail Contact SK30H with 5.5m Cable

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 30/10/2561 13:55:04
2,800,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61100156009

จัดซื้อ Wheel Sensor frauscher Axel Counter

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 30/10/2561 13:53:50
5,572,125.00
ธันวาคม - 2561    
    P61100155990

จัดซื้อ Wheel Sensor Teiffenbach Axel Counter

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 30/10/2561 13:52:16
6,336,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61100156074

จัดซื้อ Rail Contact SK30H with 12m Cable

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 30/10/2561 13:57:05
1,200,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61100156496

งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญาณไร้สาย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 30/10/2561 13:38:49
96,179,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008663

งานจัดซื้อผงเชื่อมเทอร์มิต (ขนาด 80 และ 100 ปอนด์) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 21/11/2561 14:34:32
5,900,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008343

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/36-40 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 10:29:43
1,600,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61100156056

จัดซื้อ Rail Contact SK30H with 8m Cable

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 30/10/2561 13:56:02
1,200,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61100156389

งานพัฒนาฐานข้อมูลระบบอาณัติสัญญาณเพื่อวิเคราะห์และวางแผนซ่อมบำรุง ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 30/10/2561 13:35:04
38,927,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61100156404

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.254/5-260/6 ระหว่างสถานีอรัญประเทศ-สถานีคลองลึก ในเส้นทางสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 30/10/2561 13:36:10
5,732,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090064834

งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็กขนาด 1x110.00 เมตร (ที.ที.) จำนวน 1 แห่ง พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและ รื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา ที่กม.923+446.90 – 923+555.80 ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 25/9/2561 12:05:55
282,098,900.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058923

งานซ่อมปรับปรุงรั้วที่ทำการนายตรวจทางอุบลราชธานี ที่ย่านสถานีอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 12:32:21
500,700.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058921

งานซ่อมปรับปรุงรั้วที่ทำการพนักงานสถานที่ศรีสะเกษ ที่ย่านสถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 12:31:25
564,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058840

งานจัดหารถยนต์รางตรวจการณ์ขนาดหนัก จำนวน 5 คัน ใช้ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:32:14
1,620,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058839

งานจัดหาเครื่องตัดโลหะแผ่น CNC PLASMA CUTTING จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:31:04
5,513,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090058838

งานปรับปรุงถนนบ้านพักพนักงานย่านสถานีขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:29:56
2,294,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008642

งานจัดซื้อเครื่องรถยนต์รางเบา งานเครื่องกลบำรุงทาง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:52:29
750,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110024589

งานจัดซื้อเครื่องยึดเหนี่ยวหมอนคอนกรีตโมโนบล็อก (100 ปอนด์) กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:30:05
3,486,500.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008643

งานจ้างผลิตแม่แรงนิจิ 10 ตัน 150 ตัว งานเครื่องกลบำรุงทาง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 21/11/2561 14:36:02
2,000,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61110004634

จ้างตรวจสอบรอยร้าวและซ่อม โครงแคร่ รถ บนท. 40 โครงแคร่ (20 คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:46:12
3,500,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P61110004779

จ้าง ตรวจรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสารทั่วไป จำนวน 30 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:49:59
1,200,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P61030034110

งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 27/4/2561 9:54:00
56,901,600.00
พฤษภาคม - 2561    
    P61030034114

งานจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project – Airport Rail Link) ระหว่างสถานีพญาไท – สุวรรณภูมิ

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 27/4/2561 9:55:54
350,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    E61080036715

งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 24/8/2561 8:30:03
18,967,200.00
สิงหาคม - 2561    
    P61080041878

งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED สถานีปัตตานี, สถานียะลา และสถานีตันหยงมัส รวม 3 สถานี ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/8/2561 16:09:03
4,760,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P61080041924

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงนาฬิกาไฟฟ้า บนหอสถานีเชียงใหม่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/8/2561 16:13:10
493,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P61080041902

งานจัดหาแบตเตอรี่วิทยุรับ - ส่งชนิดมือถือ จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 20/8/2561 16:10:41
1,700,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P61090003195

จ้างกำจัดตัวเรือด แมลงสาบและแมลงทุกชนิด ในรถโดยสาร ที่สถานีกรุงเทพ สถานีชุมทางบางซื่อ พื้นที่ภายในบริเวณอาคารสถานีกรุงเทพ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 5/9/2561 13:05:32
1,123,760.00
กันยายน - 2561    
    P61090008809

งานจ้างเหมาซ่อมวาระเครื่องยนต์ DEUTZ งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:20:24
1,000,000.00
กันยายน - 2561    
    P61090009289

งานทำความสะอาดและงานบริเวณแฟลตย่านสถานีนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:29:38
720,000.00
กันยายน - 2561    
    P61080063812

งานจ้างซ่อมปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลโทรคมนาคมนครราชสีมา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 29/8/2561 13:48:17
3,918,000.00
กันยายน - 2561    
    P61080063837

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบสายดินของโทรคมนาคม ที่สถานีท่าแมงลัก, สถานีเกาะสะบ้า, สถานีเทพา, สถานีตาแปด, สถานีวัดช้างไห้, สถานีคลองทราย, สถานีตาเซะ, สถานีไม้แก่น, สถานีรามัน, สถานีบาลอ, สถานีรือเสาะ, สถานีลาโละ, สถานีมะรือโบ, สถานีป่าไผ่, สถานีเจาะไอร้อง, สถานีบูกิต และสถานีโต๊ะเด็ง จำนวน 17 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 29/8/2561 13:52:30
4,938,000.00
กันยายน - 2561    
    M61090003593

งานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกสะัน

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 4/9/2561 15:52:39
1,056,000.00
กันยายน - 2561    
    P61080003789

จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารคลังพัสดุ (ST1) สถานีรถไฟเชียงราก,โรงงานสื่อสาร,คลังพัสดุสื่อสารบางซื่อ,อาคารควบคุมระบบอาณัติสัญญาณทางไกล กม.11 และที่ทำการฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/8/2561 15:18:50
2,670,000.00
กันยายน - 2561    
    P61120038459

ซื้อ Friction Shoe KHM จำนวน 600 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:13:20
540,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038570

ซื้อ Gangway Complete ของรถโดยสาร 115 คันทั้งชุด จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:31:10
7,490,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038505

จ้างเย็บหุ้มเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 17:08:53
1,930,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038470

ซื้อ แผ่นรองกันสึก หัวคานห้ามล้อแคร่ Barber จำนวน 500 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:14:18
780,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038411

ซื้อ แผ่นรองกรอบเครื่องพ่วงขนาด 6 x 83 x 180 mm. จำนวน 830 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 8:57:01
160,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038471

ซื้อ แผ่นรองกันสึกซอก Bolster แคร่ Barber ขนาด 10 x 127 x 195 mm. จำนวน 700 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:15:46
330,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038480

ซื้อ Brake block hanger (หัวคานห้ามล้อ) แคร่ T-11 จำนวน 784 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:16:56
1,010,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038492

ซื้อ ยางรองเต้ากันโคลงแคร่ Bardken Australia

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:05:29
180,000.00
มกราคม - 2562    
    P60110019727

จัดซื้อคานห้ามล้อ (brake Shoe Holder) จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 10:13:00
814,622.00
มกราคม - 2562    
    P61120038562

ซื้อพร้อมติดตั้งบันไดเพื่อรองรับชานชาลาทางสูง จำนวน 40 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:28:58
1,284,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038442

ซื้อ Inner Coil Spring แคร่ Ride Control ClassC. จำนวน 360 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:10:27
1,110,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037124

ซื้อ BENTONITE จำนวน 15,000 กก.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:31:51
160,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038406

จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง Nattmall จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 16:55:56
3,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038513

ซื้อกุญแจมือปิดประตูเลื่อนใช้กับรถ บชส.,บนท. จำนวน 120 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:22:34
260,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038545

จ้างทำความสะอาดและขัดสแตนเลสตัวรถ ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 115 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:34:37
990,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038539

จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารวาระปานกลางรถ บชส. จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:22:36
4,238,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038561

จ้างซ่อมปั๊มน้ำ จำนวน 350 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:23:46
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038541

จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารวาระปานกลางรถ บนท.(ที่ สรพ.ธบ.) จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:24:07
6,300,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038550

จ้างเย็บหุ้มเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:25:53
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038514

จ้างปรับปรุงหลังคา ติดตั้งกันสาด ก่ออิฐสูงด้านข้าง อาคารโรงงานซ่อมรถพ่วง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:28:34
530,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038557

จ้างซ่อมหนักปั๊มน้ำรถโดยสาร ชนิดใช้ไฟ DC.24V ยี่ห้อ FUJI จำนวน 200 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:29:14
1,070,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037085

จ้างเหมาเก็บวัตถุดิบเข้าเตาหลอม จำนวน 1 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:29:21
1,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038533

จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถ บชส. ชนิดโถง พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้ภายใน จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:29:57
5,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038542

จ้างซ่อมวาระหนักรถ บสส. จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:31:43
14,200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038456

ซื้อ Friction Block แคร่ เกาหลี จำนวน 660 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:12:23
198,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037092

จ้างซ่อมเครื่องอัดนอน จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:34:16
230,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038448

ซื้อ Inner Coil Spring แคร่ Swing Motion จำนวน 1,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:11:20
2,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038551

จ้างเย็บหุ้มเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด 96 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:36:12
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038559

จ้างซ่อมพัดลม 16 นิ้ว จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:41:25
1,160,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037110

จ้างซ่อมบำรุงประตูปิดเปิดโรงงาน จำนวน 4 ประตู

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:44:20
250,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037116

จ้างซ่อมบำรุงวาระหนักเครื่องเม้มแหวน จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:52:51
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038414

ซื้อ สลักจานศูนย์กลางแคร่ Sumitomo Ride Control จำนวน 310 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:03:49
390,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038421

ซื้อ สลักหัวกลม ขนาด 3/4" ยึดความหนาระหว่าง 3/4" - 1 นิ้ว จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:04:42
120,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038431

ซื้อ แหวนยางอัดก้านลิ้นระบายลม จำนวน 830 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:07:04
170,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038437

ซื้อ Adapter Class B จำนวน 808 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:08:41
2,600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038592

ซื้อ Anti-Skid Valve GV12-3 ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:33:55
2,033,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037086

จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องทำแบบผลิตแท่งห้ามล้ออัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:32:21
12,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037134

ซื้อเหล็ก Die Stell Tool For Hot Working จำนวน 100 กก.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:40:21
287,500.00
มกราคม - 2562    
    P61120038422

ซื้อ สลักหัวเทเปอร์ขนาด 3/4" ยึดความหนาระหว่าง 3/4"-1.1/2" จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:04:33
125,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038624

ซื้อหลอด LED ขั้วเขี้ยว ขนาด 24 V.DC.10W จำนวน 1,200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:38:13
240,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037133

ซื้อ BRAKE SHOE ของรถจักร CSR จำนวน 1 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:38:33
1,250,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038625

ซื้อ TEMP LABLE จำนวน 10,000 ชิ้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:38:54
1,900,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010008074

งานซ่อมปรับปรุงรั้ว หลังคา หลังคาคลุมบันได ทาสีภายนอก-ภายใน บ้านพัก นสน.เก., ช.นสน.เก. แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:04:29
694,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038632

ซื้อ ANGLE COCK ขวา จำนวน 48 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:39:50
190,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038408

ซื้อ สลักปากขอพ่วงอัตโนมัติ แนทมอลล์ จำนวน 830 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:03:20
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038402

จ้างซ่อม Side Frame แคร่ T-11 จำนวน 20 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:52:19
214,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037126

ซื้อคอร์แท่งห้ามล้อชนิด LV4-2058 จำนวน 80,000 ก้อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:39:52
410,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038558

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้า จำนวน 48,000 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:22:09
4,700,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038638

ซื้อฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายครบชุด จำนวน 1,000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:40:45
210,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037158

ซื้อประเก็นหม้อเพลา PC-25 จำนวน 2,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:50:15
550,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037161

ซื้อล้อรีดทึบ รถจักร GEA 20 คัน จำนวน 240 ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:50:05
9,360,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038640

ซื้อท่อลมต่อขบวน จำนวน 500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:41:25
810,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037143

ซื้อ Cylinder Cover 12" จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:42:51
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037144

ซื้อแหวนล๊อค Cylinder Cover 10" จำนวน 5,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:43:57
400,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037152

ซื้อประเก็นหนัง ยี่ห้อ Klinger Oillit จำนวน 3 รายการ จำนวน 260 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:46:06
800,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010008089

งานจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างทางส่วนล่าง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:00:08
10,953,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038485

ซื้อ Brake Head Hanger L.260มม. จำนวน 1080 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:18:38
320,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038609

ซื้อ Lateral Damper ของ แคร่ DTP-18 จำนวน 46 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:37:18
400,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038577

ซื้อ Vacumm Toilet Complete Set ของรถโดยสาร115คันทั้งชุด จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:32:57
5,350,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037156

ซื้อ Locking Plate เพลาล้อ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:46:36
200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038398

จ้างซ่อม Bolster แคร่ Sumitomo RC. Class B จำนวน 20 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:25:50
670,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038395

จ้างซ่อมคานห้ามล้อแคร่ Barber จำนวน 320 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:21:32
1,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038593

ซื้อ Emergency Brake Valve NB11 ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:34:45
776,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038597

ซื้อ Pressure Reducing Valve DMV9-T จำนวน 5 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:35:38
420,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037112

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Heg.161 (PM) จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 9:55:56
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037122

ซื้อเหล็กถลุง จำนวน 243,000 กก.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:37:10
9,720,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038449

ซื้อ Outter Coil Spring แคร่ Ride Control KHM จำนวน 800 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:08:42
5,900,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038482

ซื้อ หัวคานห้ามล้อ (brake Shoe Holder) จำนวน 392 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:16:15
1,014,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038473

ซื้อ แผ่นรองกันสึก (Wear Plate) ขนาด 3 x 25 x 170 มม. จำนวน 1,600 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:15:03
840,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038461

ซื้อ คานห้ามล้อ (Brake Beam) แคร่ Ride control Class B จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:13:32
810,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010008053

งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่จัดเก็บรักษารถไฟพระที่นั่ง บริเวณโรงงานมักกะสัน ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:13:14
24,333,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038393

จ้างซ่อมคานห้ามล้อ (Brake Beam) แคร่ Ride control Class B จำนวน 400 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:12:45
400,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038389

จ้างซ่อมจานศูนย์กลางแคร่โบกี้อันบน (Upper Centre plate) จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:10:45
300,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038450

ซื้อ Inner Coil Spring แคร่ Ride Control KHM. จำนวน 360 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:10:20
1,300,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038575

ซื้อ Journal Spring รถ APVC ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:32:00
380,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038606

ซื้อ Yaw Damper ของ แคร่ Hyundai จำนวน 32 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:36:21
1,300,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090009333

งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงานสื่อสาร, เดินรถ ย่านสถานีลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:38:51
1,673,600.00
มกราคม - 2562    
    P61090058865

งานซ่อมปรับปรุงสถานีโนนสะอาด กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:56:32
666,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090009130

งานก่อสร้างแฟลตและที่ทำการพนักงานหน่วย 10 ฝ่ายการช่างกล ที่ย่านสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ในแขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:58:29
70,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090009224

งานก่อสร้างโรงคลุมบ่อตรวจรถจักรบริเวณโรงซ่อมรถจักรลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:26:41
13,456,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090009271

งานปรับปรุงพื้นที่ทำการแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:24:43
720,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110045881

งานปรับปรุงโรงฝึกงานอาคาร 8 (โรงฝึกหัดระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำลอง) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ สำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/11/2561 13:27:57
5,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110045904

งานปรับปรุงอาคาร 6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ที่ห้องอบรม 613 (ห้อง Civil) ห้อง 614 (ห้อง Signaling & Telecommunication) และห้อง 615 (ห้อง Lecture Room) สำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/11/2561 13:29:51
3,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110045920

งานปรับปรุงโรงฝึกงานอาคาร 7 เพื่อรองรับ Driving Sumulator สำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/11/2561 13:31:02
5,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090009125

งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสถานีชายแดนถาวร (BODER) ไทย-กัมพูชา ย่านสถานีขนส่งสินค้าชายแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:53:00
40,375,700.00
มกราคม - 2562    
    P61090009325

งานปรับปรุงบ้านพัก นสน.อด. ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:37:42
650,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004771

จ้าง ซ่อม Lower Swing Bolster ทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 15:15:52
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090009417

งานปรับปรุงบ้านพัก พนักงาน ยธ. 10 ห้อง ย่านสถานีเชียงใหม่ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:48:43
1,329,700.00
มกราคม - 2562    
    P61090009421

งานปรับปรุงบ้านพัก พนักงาน ดร. 10 ห้อง ย่านสถานีเชียงใหม่ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:51:28
1,025,700.00
มกราคม - 2562    
    P61090009636

จัดจ้างงานซ่อมทาสีรั้วความปลอดภัยชนิดคอนกรีตที่สถานีรามัน, รือเสาะ, ตันหยงมัส, สุไหงปาดี, และสุไหงโก-ลก แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:13:46
1,300,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090009632

จัดจ้างงานซ่อมทาสีรั้วความปลอดภัยชนิดเสารางเหล็กที่สถานีไม้แก่น, รามัน, บาลอ, ลาโละ, มะรือโบ, ป่าไผ่, เจาะไอร้อง, บูกิต, โต๊ะเด็ง, ที่หยุดรถบ้านปาแต, สโลว์บูกิ๊ตยือแร, กระแด๊ะ, ไอสะเตีย และโคกสยา แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:15:07
1,600,000.00
มกราคม - 2562    
     P61020029764

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะที่ 2

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 13/2/2562 11:17:15
27,262,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004614

จ้าง ทำความสะอาด พื้นที่บริเวณโรงรถพ่วงแก่งคอย และงานอื่นๆ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/1/2562 15:10:37
1,200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037113

จ้างซ่อมหนักเครื่องกลึงล้อ Heg.165 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 9:57:48
6,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090009315

งานปรับปรุง ทรส.ศล. เป็นที่ทำการ สสค.3 ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:36:28
750,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110024529

งานก่อสร้างโรงคลุมที่ย่านสถานีบ้านแหลม ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:10:23
20,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090008363

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/41-45 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:19:09
1,435,000.00
มกราคม - 2562    
    P61080068978

งานปรับปรุงโรงสูบน้ำ ย่านไอซีดี.ลาดกระบัง ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:54:06
1,277,000.00
มกราคม - 2562    
    P61080068204

งานปรับปรุงสถานีสามเสน ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:18:45
2,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090008376

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/46-50 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:20:34
1,435,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090008381

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/51-55 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:24:22
1,435,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090008402

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/56-61 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:25:29
1,805,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090008482

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักช่างก่อสร้างธนบุรี ตอนพนักงานสถานที่ธนบุรี งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:44:06
573,500.00
มกราคม - 2562    
    P61090009128

งานรักษาความปลอดภัยที่ทำการแขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา และที่ทำการกองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:57:31
751,400.00
มกราคม - 2562    
    P61090008633

งานจ้างทำตัวเรือนรถตรวจการณ์ขนาดเบา งานเครื่องกลบำรุงทาง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:50:02
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090058868

งานซ่อมปรับปรุงรั้วบ้านพัก นตท.น้ำพอง กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:58:13
781,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110024566

งานจัดหาสลักเกลียวแรงดึงสูงขนาดต่างๆ กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:18:37
198,480.00
มกราคม - 2562    
    P61090008830

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ 1015 งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:24:23
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090008840

งานจ้างซ่อม-ทำอะไหล่ รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:27:41
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090008851

งานจัดซื้ออะไหล่ชุดแท้มป์ปิ้งแบงค์รถอัดหิน รุ่น 07, 09 แผนเดือน ต.ค.61 งานซ่อมบำรุงที่ 2 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:33:05
5,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090008854

งานจัดซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้า แผนเดือน พ.ย.61 งานซ่อมบำรุงที่ 2 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:34:30
4,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090009064

งานซื้อรถยนต์ตรวจการ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้งานในแขวงบำรุงทางศรีราชา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:47:57
1,489,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090009094

งานดาดคอนกรีตท้องคลองสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง กม.185+670, 186+134 และ กม.194+155 ระหว่างสถานีเขาชีจรรย์ - มาบตาพุด ในแขวงบำรุงทางศรีราชา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:49:52
4,546,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090008484

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักช่างฝีมือ ป.4 ธนบุรี ตอนพนักงานสถานที่ธนบุรี งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:45:17
573,500.00
มกราคม - 2562    
    P61120038515

จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าโรงงานซ่อมรถพ่วง ระบบ 3 เฟส 380 V และ 220 V

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:16:16
2,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P61090058864

งานซ่อมปรับปรุงสถานีน้ำพอง กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:55:10
602,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038397

จ้างซ่อม Bolster แคร่ Barber DRG.No.1-7 BCF.2-003 จำนวน 20 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:10:04
730,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038403

จ้างซ่อมหม้อเพลา Y-25 ตามแผนผังเลขที่ MSZ9-04-10-001 จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:10:38
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038401

จ้างซ่อม Bolster แคร่ KHM. สำหรับรถ 8 ล้อ จำนวน 20 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:11:18
640,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038506

จ้างเย็บหุ้มเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด 96 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:12:36
1,770,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038516

จ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ในโรงซ่อมรถพ่วง 380 V และ 220 V

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:13:27
749,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038534

จ้างซ่อมปรับปรุงทำความสะอาดพ่นสีภายนอกรถปรับอากาศ บนท.ป.รุ่น 84 คัน จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:14:41
1,926,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038399

จ้างซ่อม Bolster แคร่ Sumitomo Class C จำนวน 10 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:08:16
320,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038535

จ้างซ่อมปรับปรุงทำความสะอาดพ่นสีภายนอกรถปรับอากาศ บนท.ป.รุ่น ITR จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:15:38
2,140,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037160

ซื้อล้อรีดทึบ รถจักร Alsthom 50 คัน จำนวน 240 ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:08:08
6,780,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038543

จ้างซ่อมวาระหนักรถ บสพ. จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:16:33
7,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038391

จ้างซ่อมปากขอพ่วงอัตโนมัติ (Knuckle) อเมริกา (Natmall) จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:17:01
440,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038519

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษา PM Overhead Crane ขนาด 3 ตันและ 5 ตัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:18:04
193,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038396

จ้างซ่อม แคร่จีน Y-25 จำนวน 20 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:19:48
980,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038548

เช่าโรงเก็บพัสดุชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ระยะเวลา 1 ปี

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:20:29
400,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038537

จ้างซ่อมดัดแปลงปรับปรุงระบบลมบน รถ บนท.ป.ITR จำนวน 4 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:20:40
1,070,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038552

จ้างเย็บหุ้มเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ รถ บนท. จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:21:26
1,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038511

จ้างซ่อมพัดลม 12 นิ้ว จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:14:44
193,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037091

จ้างซ่อมเครื่องเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 9:55:11
520,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110070551

จัดซื้ออะไหล่สำรอง สำหรับงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 27 สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 18/1/2562 12:21:49
24,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110073424

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของฝ่าย/สำนักงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 30/11/2561 15:25:04
39,620,000.00
มกราคม - 2562    
    P63320039462

งานจ้างสำรวจ รังวัดและจัดทำแผนที่ย่านสถานีมักกะสันและย่านสถานีศรีราชา

ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน - ประกาศวันที่ 24/12/2561 10:04:26
2,466,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038417

ซื้อ สลักจานศูนย์แคร่ Y-25 จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 8:58:00
180,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038524

ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมท้าวแขนล่างด้านหน้า จำนวน 102 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:26:18
110,000.00
มกราคม - 2562    
    P 60110014375

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 KVA 50 เฮิร์ท 1 เฟส และ 3 เฟส (230/400 โวลท์) แบบตู้ครอบพร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ ใช้งานที่ สบซ.บซ.2 (งทป.เลขที่ 18/2561) จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/1/2562 14:43:41
2,360,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037105

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยโรงงานมักกะสัน จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 9:23:08
14,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038392

จ้างซ่อมปากขอพ่วงอัตโนมัติ (Knuckle) อินเดีย (Bhartia) จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:08:54
170,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037087

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำลม ATLAS MODEL GA55 จำนวน 1 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 9:53:36
165,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038400

จ้างซ่อม Bolster สำหรับรถสินค้า 8 ล้อ แคร่ T-11 DRG..1-5 TG2-001 จำนวน 20 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:22:05
750,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037095

จ้างซ่อมเตาอบ จำนวน 2 เตา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 9:57:32
345,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037094

จ้างซ่อมและดัดแปลงเครื่องทดสอบสปริง จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 9:59:28
368,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037109

จ้างซ่อม Injection Pump ยีห้อ Delphi จำนวน 30 Set.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:00:44
660,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037129

ซื้ออิฐทนไฟแบบเค จำนวน 5,000 ก้อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:02:13
265,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038390

จ้าง ดัดแปลงเครื่องพ่วงอัตโนมัติชนิดปลดบนเป็นปลดล่าง (แนทมอลล์) จำนวน 50 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:03:46
480,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037108

จ้างซ่อม Injection Pump ยีห้อ Stranadyne จำนวน 30 Set.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:04:09
660,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038394

จ้างซ่อมคานห้ามล้อ (Brake Beam) แคร่ Ride control Class C จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:05:56
200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037093

จ้างซ่อมฆ้อนลม จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 9:48:14
460,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037289

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Compressor Knorr VV450/150-4 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA Crank Shaft P/N 8.273.0.140.710.7 จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/4/2562 15:03:49
2,750,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038682

ว่าจ้างซ่อม 1 ปี เครื่องปรับอากาศนอกตัวรถ ของรถโดยสารปรับอากาศที่โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 200 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/4/2562 13:53:13
1,091,400.00
มกราคม - 2562    
    P61120037408

ว่าจ้างซ่อม Crankshaft ของเครื่องยนต์ Cummins Model N855 รถดีเซลราง จำนวน 30 เส้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/4/2562 17:39:04
900,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038382

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงรถจักรดีเซลบางซื่อและหน่วยซ่อมศรีราชา จำนวน ๑๒ เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2562 14:08:09
2,700,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004594

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการของการรถไฟฯและบริเวณอื่น ๆ (สซร.สม./บ้านแหลม) ระยะเวลา ๑๒ เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/4/2562 13:27:44
1,900,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037538

ว่าจ้างซ่อม Recoil ด้าน Excite Rotor Traction Alternator Model 5GMG 200 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/4/2562 10:18:18
6,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037266

Piston Ring Assembly Set สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse รถจักรดีเซล ไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2562 10:41:36
1,159,452.00
มกราคม - 2562    
    P61110004510

จัดซื้อ Cardan Shaft 180.5 สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN ,NKF และ ATR จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/4/2562 10:15:54
1,874,640.00
มกราคม - 2562    
    P61120038683

ว่าจ้างซ่อมหนัก (Overhaul) พร้อมอะไหล่เครื่องยนต์ Perkins YB จำนวน 6 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/4/2562 13:07:13
1,958,999.96
มกราคม - 2562    
    P61120038446

ซื้อ Inner Coil Spring แคร่ Barber จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:21:00
750,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037256

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Compressor Westinghouse รถจักร ALSTHOM จำนวน 1 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/4/2562 15:04:11
315,650.00
มกราคม - 2562    
    P61120037423

จัดซื้อ Connection Oil Transfer เครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 60 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/4/2562 12:41:31
500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037173

ว่าจ้างซ่อม P/N 1769-2144270-01 Shoe Head , รุ่น 180-4-R & 180-4-L ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/4/2562 14:33:33
420,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110005015

จัดซื้อ แท่งห้ามล้อ ชนิด High Phosphorus (DP4-2600) สำหรับใช้กับรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinter, Daewoo และรถโดยสารปรับอากาศ ITR จำนวน 80,000 แท่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/4/2562 8:34:13
25,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039860

จัดซื้อ Complete Rectifier Blocks for Main Alternator Excitation สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/4/2562 17:22:26
1,998,764.28
มกราคม - 2562    
    P61120037391

ว่าจ้างซ่อม Air intercooler ของเครื่องยนต์ Pielstick สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 40 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/4/2562 14:56:58
680,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039841

จัดซื้อ Propeller Shaft Drg.No.0G100S 01 500 000 ใช้งานกับรถดีเซลราง THN จำนวน 20 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/3/2562 14:11:17
650,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039894

จัดซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Air Spring ใช้กับรถ THN , NKF , ATR (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 รายการ) จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/3/2562 13:43:41
1,960,240.00
มกราคม - 2562    
    P62010039869

จัดซื้อ ประตูเปิด-ปิดตู้ไฟฟ้า , ห้อง Rectifier รถจักร ALSTHOM (8 บาน/ชุด) จำนวน 14 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/3/2562 9:09:17
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004593

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยวและวาระ 1 เดือน รถโดยสารปรับอากาศและงานอื่นๆ ที่ สรจ.หใ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/3/2562 10:03:09
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039880

จ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอก และปรับปรุงภายในรถดีเซลรางปรับอากาศ ADR. เลขที่ 2535,2538,2539 จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2562 16:01:02
3,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037238

ว่าจ้างรื้อ-ประกอบ Cooling Fan สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/4/2562 10:55:12
921,334.20
มกราคม - 2562    
    P61110004447

จัดซื้อ ประตูขึ้น-ลงผู้โดยสารรถดีเซลราง Daewoo รุ่น 2 พร้อมติดตั้ง Complete Set จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2 บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/5/2562 16:46:45
5,810,100.00
มกราคม - 2562    
    P61120038354

ว่าจ้างซ่อมวาระ 4,000 ชั่วโมง ของเครื่องยนต์ Caterpillar รุ่น C175 – 16 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 24 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/5/2562 16:21:58
8,160,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037203

จัดซื้อ P/N1741074003 PacKing cup , Ref. 74 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 300 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/5/2562 15:37:55
1,017,570.00
มกราคม - 2562    
    P61120037593

ว่าจ้างถอดแยกชิ้นส่วน-ทำความสะอาด Reversing Drum สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/5/2562 13:17:11
49,755.00
มกราคม - 2562    
    P61120037592

จ้างถอดแยกชิ้นส่วน-ทำความสะอาด Reversing Drum สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/5/2562 13:15:14
49,755.00
มกราคม - 2562    
    P61120037603

จ้างซ่อม แผง Electronic Card VCD 11 (MVR.) รถจักร HID. จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/5/2562 15:48:58
2,400,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004588.

ว่าจ้างซ่อมรถจักร วาระต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ สรพ.ชพ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/5/2562 14:05:52
1,106,053.65
มกราคม - 2562    
    P61120037536

จ้างซ่อม Stator Re Coil ด้าน Main ของ Traction Alternator Model 5GMG200 สำหรับถจักร GEA จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/5/2562 14:03:16
6,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P 61120038379

จ้างซ่อม High Pressure Pump เครื่องยนต์ CAT C175-16 KWT ซึ่งติดตั้งใช้การบนรถจักร CSR จำนวน 13 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/5/2562 11:02:24
13,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038379

จ้างซ่อม High Pressure Pump เครื่องยนต์ CAT C๑๗๕-๑๖ KWT ซึ่งติดตั้งใช้การบนรถจักร CSR จำนวน ๑๕ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/5/2562 17:21:32
13,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039896

เครื่องมือพิเศษสำหรับ ถอด- เปลี่ยน Ring Gear เครื่องยนต์ MTU รุ่น 16 V 4000 R 41 R ใช้งานที่ สยจ. งทป.เลขที่105/2557 จำนวน 1 ชุด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/4/2562 10:18:31
3,146,858.53
มกราคม - 2562    
    P62010039876

ซื้อ Adapter Class-D ตามแผนผังเลขที่ 327-T จำนวน 800 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/5/2562 8:29:47
4,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038426

ซื้อ ตัวยกดานขัดแนทมอลล์ (ชนิดปลดล่าง) จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:03:56
148,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039893

จัดซื้อ Motor Wiper รถ THN. (#WP 50 Windshield Wiper Assembly) จำนวน 10 Sets. โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/4/2562 16:01:36
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    p61120037202

จัดซื้อ ถังทรายดัดแปลงล้อ ด้าน 1R,1L และ 6R,6L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/4/2562 14:10:36
530,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039881

ว่าจ้างเปลี่ยนหัวฉีดเครื่องยนต์ C175-16 ของรถจักร CSR พร้อมอะไหล่ จำนวน 288 หัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/4/2562 13:00:04
24,480,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004483

จัดซื้อ #H23.163210 Housing 196/30x70 สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN , NKF และ ATR จำนวน 15 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/4/2562 10:32:20
3,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039856

จัดซื้อ Half Bearing สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/4/2562 9:38:33
3,900,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037570

จัดซื้อ Power Diode P/N DNB 6542 ของ RE รถจักร GEA. จำนวน 100 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/4/2562 8:58:48
1,580,000.00
มกราคม - 2562    
    P 61120037372

เครื่องอะไหล่ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียว , แผ่นรองเหล็ก และแหวนแบน สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 288 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/4/2562 10:49:24
960,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038501

ซื้อ สลักเกลียวเหล็ก หห.ขนาด 3/4 "× 2 .1/2" จำนวน 8,500 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:21:24
552,500.00
มกราคม - 2562    
    P62010039847

ซื้อ Impulse Valve WIMHV 1/2 ZG R 1/4 นิ้ว ,24 V. Drg. C56316/1 , P/N II 16352/1024 จำนวน 18 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/3/2562 9:41:09
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037485

จัดซื้อ Cylinder Head Complete P/N EX52404100043 (X52404100043) อะไหล่เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (ใน 1 Set ประกอบด้วย 17 รายการ) จำนวน 32 Sets.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 3/5/2562 16:10:00
6,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038510

ซื้อ 2-Volt Maintenance-Free Type Battery จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:35:10
2,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038729

จัดซื้อ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2562 13:52:10
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038618

ซื้อ Battery 2-Volt Maintenance-Free Type จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:52:19
2,782,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038608

ซื้อ Vertical Damper ของ แคร่ DTD-09 จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:48:02
360,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038589

ซื้อ Brake disc ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 656 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:44:14
98,300,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038587

ซื้อ Air spring ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 26 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:42:59
1,900,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038586

ซื้อ Lateral damper ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 26 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:42:07
585,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038569

ซื้อ Observering window assembly ทั้งชุด ตามแผนผัง CCK311-65-05-100 จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:41:12
200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038565

ซื้อ Brake pad ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 2,040 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:40:20
11,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038529

ซื้อ กรอบขอบหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมชุดรางกระจกซ้าย-ขวา จำนวน 110 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:39:16
476,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038626

ซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:55:27
535,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038512

ซื้อกุญแจมือบิดประตูชาน รถ บชส.,บนท. จำนวน 240 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:36:20
390,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038631

ซื้อ ANGLE COCK ซ้าย จำนวน 48 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:56:19
190,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038509

ซื้อ Wear Plate แคร่รถโดยสารชุดสำเร็จรูป ชนิด 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ 3 รูข้าง ตามแผนผังเลขที่ P2-2462 จำนวน 800 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:34:18
1,070,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038500

ซื้อ สลักเกลียวเหล็ก หห.ขนาด 7/8 นิ้ว x 4.1/2 นิ้ว จำนวน 7,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:31:38
560,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038489

ซื้อ Brake Lever3 ตามแผนผัง MSZ9-03-14-00 จำนวน 140 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:30:04
165,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038481

ซื้อ ราวดึงห้ามล้อ (ราวร่นใต้แคร่) แคร่ T-11. จำนวน 196 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:29:01
940,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038479

ซื้อ Brake Lever แคร่ T-11 จำนวน 120 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:28:03
420,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038469

ซื้อ แผ่นรองกันสึกหัวคานห้ามล้อแคร่ Ride Control 1-7 BCF.2-011 (Sup.6) จำนวน 500 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:27:07
670,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038468

ซื้อ แผ่นรองกันสึก (Wear Plate) ขนาด 3 x 40 x 100 จำนวน 2,500 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:25:47
140,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038464

ซื้อ คานห้ามล้อแคร่ Swing Motion จำนวน 80 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:23:21
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038447

ซื้อ Outer Coil Spring แคร่ Swing motion จำนวน 1,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:22:04
3,320,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038523

ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมตัวยึดเก้าอี้ตัวกลาง จำนวน 192 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:38:07
381,000.00
มกราคม - 2562    
    P๖๑๑๒๐๐๓๗๖๐๗

จ้างซ่อม Electric Actuator สำหรับ รถจักร GEA. จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2562 14:31:08
570,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039892

จัดซื้อ Cooling Unit Assembly ของรถ Sprinter (ไม่รวมพัดลม) จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/5/2562 14:00:17
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038730

จัดซื้อ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Hitachi ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/3/2562 17:19:22
1,994,480.00
มกราคม - 2562    
    P61120038697

ว่าจ้างซ่อม Swing Component เครื่องยนต์ Cummins KTA-19 ของรถ บฟก.ป. ขบวนรถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/3/2562 16:14:12
1,414,500.00
มกราคม - 2562    
    P61120038383

ว่าจ้างปรับปรุงทำสีภายนอกรถจักร ALS.และ GEK. จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/3/2562 14:26:33
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038728

จัดซื้อ Compressor Motor Scroll Type เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/3/2562 16:25:29
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038695

ว่าจ้างซ่อมทำวาระอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมจัดหาพนักงานเทคนิคดูแลพร้อมอยู่ประจำรถ บฟก.ป. (Air condition power van with facilities compartment) จำนวน 9 คัน สำหรับชุดรถโดยสาร (Passenger Coach Set) จำนวน 8 ขบวน จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/3/2562 17:11:30
15,850,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037394

ว่าจ้างซ่อม Cylinder Head ของเครื่องยนต์ Pielstick วาระ 24,000 ชม. สำหรับรถจักร ALSTHOM จำนวน 80 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/3/2562 10:29:06
2,900,000.00
มกราคม - 2562    
    P 61120038452

จัดซื้อ Friction Spring แคร่ BARBER ตามแผนผงัเลขที่ 1-7BCF17-003 จำนวน 640 ขด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/3/2562 13:53:12
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61100015833

จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins KTA 50L จำนวน 5 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/3/2562 17:55:12
12,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038623

ซื้อหลอด LED ขั้วเขี้ยว ขนาด 24 V.DC.20W จำนวน 1,200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:54:23
300,000.00
มกราคม - 2562    
    P 61110004623

จ้างทำความสะอาด พื้นที่บริเวณโรงรถจักร และโรงงานทุ่งสง และ งานอื่นๆ 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2562 14:02:15
800,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039852

จัดซื้อ Flange และ Spider สำหรับใช้งานกับรถจักร CSR จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2562 13:43:28
600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004762

ซื้อ ฐานเก้าอี้นั่ง พขร.,ชค.พร้อมรางเลื่อนและอุปกรณ์ปรับระดับ รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 28 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/2/2562 9:26:12
1,300,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039871

จ้างซ่อมหนักระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รถ บชส. ดัดแปลงจาก 96 ที่นั่ง เป็น 76 ที่นั่ง จำนวน20 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/2/2562 13:08:42
1,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037607

จ้างซ่อม Electric Actuator สำหรับรถจักร GEA. จำนวน 15 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2562 15:13:17
570,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039877

ซื้อ Outer Coil Spring แคร่ Ride Control KHM ตามแผนผังเลขที่ 269 T จำนวน 528 ขด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2562 14:15:18
4,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037261

จัดซื้อ ตะแกรงกันพัดลม รถจักร Alsthom จำนวน 100 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/2/2562 15:28:56
180,000.00
มกราคม - 2562    
    P 61110004618

ว่าจ้างทำความสะอาดโรงรถจักรและพื้นที่บริเวณแขวงรถจักรและแขวงโรงงานอุตรดิตถ์ งานอื่นๆ และรันนิ่งรูม 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/2/2562 14:33:17
2,300,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037284

จัดซื้อ SEALING RING SET “KNORR” (ใน 1 Set. ประกอบด้วย 6 รายการ) จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/1/2562 15:31:35
739,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037415

ว่าจ้างรื้อ ล้าง เครื่องยนต์ Cummins KTA50L จำนวน 30 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/1/2562 9:15:06
1,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038637

ซื้อชุดสายฉีดชำระ ครบชุด ยี่ห้อ SUN จำนวน 2,000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:57:33
364,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004582

ว่าจ้างวาระประจำเที่ยว ซ่อมวาระ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือนและวาระ 1 ปี และซ่อมอุปกรณ์รถดีเซลราง, รถจักรและงานอื่นๆ ที่แขวง สรจ.รส. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/2/2562 13:34:11
2,600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037245

ว่าจ้างซ่อม Air Compressor Wabtec Type 2CB (วาระ 2 ปี) รถจักร ALSTHOM จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/8/2562 9:47:59
2,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038359

จ้างทำความสะอาดภายในห้องขับรถจักรดีเซล จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/7/2562 13:56:32
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038644

จ้างฉีดล้างทำความสะอาด เก็บขยะ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ ย่านน้ำมันและย่านฝ่ายการช่างกล (พื้นชานชาลาที่ 12) เป็นระยะเวลา 360 วัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/8/2562 14:54:45
1,950,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037575

จ้างซ่อม Actuator STG 30-01 Heinzmann รถจักร ALS จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/8/2562 10:53:56
3,400,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037605

ว่าจ้างซ่อมแผง Electronic Card OS๗๓๙ (EXP.) Oscillator Card ใช้ในรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/8/2562 10:37:12
2,400,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038357

ว่าจ้างซ่อมวาระ 20,000 ชั่วโมง (Top End Overhaul) เครื่องยนต์ CAT. รุ่น 3516B-HD ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 7 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/8/2562 10:15:24
38,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037351

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำนักติดตั้งเสาแขวน TM. ใช้วัสดุเหล็ก SC480 สำหรับซ่อมแคร่รถจักรดีเซล ไฟฟ้า ALS จำนวน 210 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/8/2562 9:24:09
1,700,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037527

จ้างซ่อมเปลี่ยนเพลา Armature ของ Traction Motor Model TA671 A3/D3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/8/2562 13:37:54
1,200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037241

ว่าจ้างซ่อม Suction Valve และ Delivery Valve ของ Air Compressor Knorr VV450/150-3 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/8/2562 13:26:44
3,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037281

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Compressor Westinghouse (Oil pump 18 Items./Set) จำนวน 20 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2562 14:53:25
1,583,600.00
มกราคม - 2562    
    P62010039890

จ้างดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2562 14:32:35
600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038366

ว่าจ้างเก็บตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2562 10:45:06
1,644,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037292

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Bevel gear (Oil pump Complete 4 Items./Set) จำนวน 20 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/8/2562 8:42:09
600,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039854

จัดซื้อ # AP 55101 B14 (AP 55101 B03) AIR SPRING ASSEMBLY SIZE 550 จำนวน 167 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/8/2562 16:57:50
13,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037225

ว่าจ้างซ่อมโครงรถจักรอุบัติเหตุเพื่อสำรองใช้งาน จำนวน ๒ คัน ( ๒ โครง) รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom (ALS.)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/8/2562 15:59:26
800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037584

จัดซื้อ Bus Bar ชุด Power Diode ของรถจักร ALSTHOM รุ่น 1 จำนวน 7 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/8/2562 14:35:04
1,900,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004482

จัดซื้อ # H29.269250 Selector Mechanism สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/8/2562 9:59:10
5,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004579

ว่าจ้างซ่อมวาระรถดีเซลราง และงานอื่นๆ ที่ สซร.สม. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/7/2562 12:30:22
750,544.22
มกราคม - 2562    
    P61120037179

จัดซื้อ Hex Bolt M10-1.5x36 mm. with Nut Lock สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1,500 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/7/2562 10:34:34
97,500.00
มกราคม - 2562    
    P61120037217

ว่าจ้างซ่อมและตัดต่อท่อลม รถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/7/2562 16:08:25
850,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037232

จ้างซ่อมรังผึ้งสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/7/2562 12:45:54
229,996.50
มกราคม - 2562    
    P61120037577

ว่าจ้างซ่อม Statodyne Circuit Excitation (STE) ของรถจักร ALS จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/5/2562 16:50:45
12,600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038360

ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน น้ำมันเชื้อเพลิง และทราย จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/8/2562 13:29:29
1,512,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004276

จ้างซ่อมแผง Control Relay Box สำหรับรถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน ๒๐ แผง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/8/2562 17:01:12
1,300,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037230

จัดซื้อ ยางขอบกระจก, ยางขอบประตู รถจักร ALS, HID, GEA จำนวน 6 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/8/2562 16:14:18
600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038721

จัดซื้อ Carbon Brush # 5.8311.10/09 (for Transmitter) ของรถดีเซลราง THN, NKF, ADR, ASR จำนวน 1,500 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/8/2562 15:50:15
2,550,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038719

จัดซื้อ Collector Comb 24V. # 5.8312.101 ของรถดีเซลราง THN, NKF, ADR, ASR จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/8/2562 15:37:26
1,950,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038671

จ้างปรับปรุงภายนอก-ภายในห้องโดยสาร ห้องสุขา พื้นรถ พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้โดยสารรถดีเซลราง ATR จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/8/2562 8:44:13
5,400,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004520

จัดซื้อ Axle Shaft สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13/18 รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 6 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/8/2562 8:30:22
4,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038347

จ้างซ่อมเครื่องยนต์ MTU วาระ 10,000 ชม. (วาระ D) ซึ่งติดตั้งบนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/8/2562 15:44:11
2,940,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037300

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Cooling Fan รถจักร Alsthom (Housing of Cooling Fan) จำนวน 15 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/8/2562 8:53:30
1,605,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037435

จัดซื้อ ท่อน้ำเข้าท่อไอเสีย เครื่องยนต์ Cummins จำนวน 60 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/8/2562 15:16:55
800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037629

ว่าจ้างซ่อม Electronic Card For Motor Temperature Panel (MTP) 4 Card/Set. จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/8/2562 12:47:33
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039873

จ้างติดตั้งระบบห้ามล้อ Power Car จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2562 14:29:19
3,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037330

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Brake ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM , HID , GEA จำนวน 1 โครงการ (ประกอบด้วย 5 รายการ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/8/2562 8:49:50
2,540,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004753

จัดซื้อ ท่อไอเสีย ท่อตั้ง (วัสดุ SUS304) รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 14 ท่อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/7/2562 9:50:48
700,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037280

จัดซื้อ Air Filter Complete (๑๐ Item/Set) จำนวน ๒๐ Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/8/2562 8:56:53
991,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037544

จ้างซ่อมเปลี่ยนเพลา Armature ของ Traction Motor Model 5GE792 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/8/2562 9:59:49
1,392,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037233

จ้างซ่อม HUB FAN สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/8/2562 15:12:58
428,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037322

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/8/2562 10:35:17
540,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039834

จัดซื้อ Radiator Element 1 และ 2 ของรถดีเซลราง THN จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/8/2562 8:29:38
4,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037239

ว่าจ้างรื้อประกอบ TM. Blower สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 12:56:49
619,530.00
มกราคม - 2562    
    P61120037492

จัดซื้อ Alternator Drive Shaft CAT 3516BHD (ล็อต 2) จำนวน 4 Sets พร้อมบริการติดตั้ง สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 4 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 10:29:15
4,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037434

จัดซื้อ Manifold Intake L-R เครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักร GEA จำนวน 120 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 9:53:49
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037571

ว่าจ้างซ่อมแผง Electronic Card PAT 24 (MVR) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า Hitachi จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/8/2562 11:29:07
941,600.00
มกราคม - 2562    
    P61110004765

จัดซื้อ Vigilance & Dead Man control Box รถดีเซลราง Hitachi พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 20 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/8/2562 9:15:19
8,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037319

จัดซื้อ Jockey Pulley TM. Blower จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/5/2562 13:17:20
205,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004356

จ้างซ่อม Air Dryer SALEM ๙๗๖-๔๒๔. รถดีเซลรางสปริ้นเตอร์ จำนวน ๘ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/7/2562 15:09:59
359,520.00
มกราคม - 2562    
    P61120037211

จัดซื้อ Yaw damper,DISPEN 9138-40 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 40 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/6/2562 9:05:30
3,424,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037209

จัดซื้อ The primary vertical damper, DISPEN 9135-40 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 80 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/6/2562 15:22:26
4,710,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038651

ว่าจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 4,000 คัน ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/6/2562 9:55:38
1,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038650

ว่าจ้างดูแล Battery รถดีเซลราง ระยะเวลา ๑๒ เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/6/2562 8:45:42
1,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037210

จัดซื้อ Lateral Oil Damper , DISPEN 9136-40 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 40 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/6/2562 15:37:36
2,354,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038693

ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 เดือน ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศของรถโดยสารปรับอากาศ ที่สถานีกรุงเทพ จำนวน 1,500 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 31/5/2562 16:37:25
1,875,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037371

จัดซื้อ Secondary Suspension (2 Pcs./Set) สำหรับซ่อมโครงแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 150 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/5/2562 17:18:36
1,605,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037576

ว่าจ้างซ่อม Control Hand Wheels ของรถจักร ALS. จำนวน ๒๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/5/2562 17:04:46
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038648

จ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins ๔ สูบ รถดีเซลราง ATR จำนวน ๔ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/6/2562 17:39:42
960,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038384

จัดซื้อ SAL-NANO MODULE 3,4 (Ziet.3 และ Ziet4.) ใช้สำหรับเครื่องยนต์ CATTERPILLAR ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/5/2562 13:39:07
2,520,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004578

จ้างซ่อมวาระรถจักร และงานอื่น ๆ ที่ สรจ.ธบ. ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/6/2562 9:05:21
1,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037310

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Fan Impeller สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 50 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/5/2562 10:48:07
632,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037182

จัดซื้อ ถังทรายสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/5/2562 10:44:38
1,910,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004495

จัดซื้อ #H90.590010 Plunger สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN , NKF และ ATR จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/5/2562 10:40:23
3,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037338

ว่าจ้างซ่อมล้อพร้อมเพลาของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/5/2562 16:25:42
3,642,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039848

จัดซื้อ Axle Spring (Axle Rubber Spring) สำหรับรถดีเซลราง Daewoo ตามแผนผังเลขที่ DP2-2606/1 จำนวน 352 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/5/2562 12:45:33
12,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039830

จัดซื้อ # I/81897/A Relay Valve RH4 สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 17 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/5/2562 13:32:04
7,600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037189

จัดซื้อ สักหลาดใช้ทำซีล Gear Case รถจักร HID ขนาด 7 X 17 X 800 mm. ชนิดเส้นใยหนาแน่น จำนวน 1,000 เส้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/5/2562 14:20:02
134,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004680

ว่าจ้างซ่อมปรับปรุง Electric Hoist ขนาดรับน้ำหนัก 3 ตัน พร้อมปรับปรุงโครงสร้างคานเครน ที่ สรจ.ลป. จำนวน 1 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/5/2562 14:48:38
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039861

ว่าจ้างซ่อมล้อพร้อมเพลาชนิดล้อรีดทึบของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 24 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/4/2562 10:53:27
30,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037598

จัดซื้อ ฝาปิด Terminal Box traction Motor ของรถจักร ALS. จำนวน 400 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/5/2562 16:14:59
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037437

จัดซื้อ ท่อน้ำ Housing Rocker สแตนเลส รถจักร GEA. จำนวน 600 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/6/2562 10:10:20
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004285

จ้างซ่อม Overhaul ABB AC Motor . สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/7/2562 13:56:15
4,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004763

จัดซื้อ Bolster Spring รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 80 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/7/2562 10:27:18
1,750,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004760

จัดซื้อ Cardan Shaft (เพลาขับ) รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 20 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/7/2562 10:28:15
2,330,000.00
มกราคม - 2562    
    P611200038645

ว่าจ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ส่วนบนรถดีเซลราง จำนวน 1,500 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/7/2562 14:38:47
1,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039831

จัดซื้อ BRAKE CONTROL UNIT # AB 697-T16/ANF (4000218-09) จำนวน 7 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/7/2562 9:34:24
12,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004485

จัดซื้อ Bearing 709 ACD/P4A สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN , NKF และ ATR จำนวน 100 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/7/2562 8:59:16
800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037253

จัดซื้อ Gasket Set of Compressor (16 Items./Set) จำนวน 150 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/7/2562 15:24:55
765,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038727

จัดซื้อ Battery ชนิด Free Maintenance LP12-1200 (12V 200AH) จำนวน 120 ลูก.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/7/2562 10:53:41
2,200,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039837

จัดซื้อ Shaft Sealing Ring สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/7/2562 15:05:56
1,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037582

จัดซื้อ Control Units (Zeit 3) (Zeit 4) for Caterpillar Engine รวม 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/6/2562 10:18:52
1,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039851

จัดซื้อ น้ำมัน Gear Case ยี่ห้อ Mobil SHC 634 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 5 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/6/2562 11:06:03
700,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037542

ว่าจ้างซ่อม Armature Re Coil เปลี่ยน Commutator พร้อมเปลี่ยนเพลาของ Traction Motor Model 5GE792 รถจักร GEA จำนวน 12 ลูก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/5/2562 17:03:51
9,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P61100015827

จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit สำหรับซ่อมวาระ 2 ปี รถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR (จำนวน 2 คัน ประกอบด้วย สิ่งของ 22 กลุ่ม รวม 589 รายการ) จำนวน 22 กลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/6/2562 15:11:50
49,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010039868

ว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์ห้ามล้อรถจักร (Tread Brake Unit) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 72 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/6/2562 8:22:30
6,200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038349

ว่าจ้างซ่อมหัวฉีดของเครื่องยนต์ MTU.16V 4000 R41R รถจักร ALSTHOM จำนวน 96 หัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/6/2562 11:40:44
8,160,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037208

จัดซื้อ The primary longitudinal damper, DISPEN 9137-40 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 80 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/6/2562 17:24:19
5,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004671

จ้างซ่อมวงเวียนกลับรถ โรงรถจักรนครราชสีมา แขวงรถจักรนครราชสีมา จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/6/2562 9:10:58
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038684

ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 ปี และปรับปรุงเครื่องปรับอากาศพร้อมอะไหล่ของรถนั่งโดยสารปรับอากาศสำหรับคนพิการ(บชท.ป) จำนวน 7 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/6/2562 14:37:21
1,537,532.22
มกราคม - 2562    
    P62050030881

จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins N855 ของรถดีเซลราง จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/6/2562 13:39:35
2,700,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004642

ว่าจ้างซ่อมวาระปานกลางรถ บชส. จำนวน 12 คัน ที่แขวงรถจักรอุตรดิตถ์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/6/2562 12:31:51
4,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038670

ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงภายนอก-ภายในห้องโดยสาร ห้องขับ ห้องสุขา พื้นรถ พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ DEAWOO จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/6/2562 12:09:55
6,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037380

จัดซื้อ ลวดสลิงสำหรับร้อยหม้อเพลาล้อของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 216 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/7/2562 9:31:07
420,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038612

ซื้อ Wear Plate แคร่รถโดยสาร ชนิด 4 รูใหญ่ 13 รูย้ำ จำนวน 1,200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 10:17:45
1,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038573

ซื้อ ชุดสลักใช้กับขอพ่วงรถโดยสารรุ่น 115 คัน จำนวน 910 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:07:04
1,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037151

ซื้อ Turbocharger เครื่องยนต์ Perkin รุ่น YB จำนวน 10 Set.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 8:35:34
1,200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038518

ซื้อสายเครื่องเชื่อม 600 sq.mm. 700 เส้น จำนวน 100 เมตร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 9:35:23
129,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038578

ซื้อ End door ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 10:12:05
5,600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038574

ซื้อ Journal Spring รถ ANF,ANS,ANSF,ARC ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:07:44
642,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037169

ซื้อ Cassette No69 393 186 10L จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 10:59:01
410,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038579

ซื้อ Partition door ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:11:28
6,955,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038504

ซื้อกรอบเครื่องพ่วงอัตโนมัติ รุ่น 2 (รูสลักแคบ) จำนวน 250 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 10:11:30
520,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037157

ซื้อประเก็นหม้อเพลา PC-24 จำนวน 2,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 10:46:11
600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61100015830

อะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ Cummins KT38L จำนวน 26 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 14:03:32
12,400,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038600

ซื้อ Wheel Slide Control MGS2 จำนวน 5 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 10:15:35
3,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038521

ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมท้าวแขวบนด้านหลัง จำนวน 102 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 8:56:17
110,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038583

ซื้อ Different valve ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 26 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 9:49:20
390,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038412

ซื้อ แผ่นรองกันสึก (Wear Plate) ขนาด 6 x 115 x 280 mm. จำนวน 830 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 9:16:10
331,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038627

ซื้อเบาะนั่ง 37" จำนวน 120 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 10:20:54
270,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038582

ซื้อ Hand Brake caliper unit ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:12:13
3,900,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038594

ซื้อ Drain Valve EW6 ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:12:50
433,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038633

ซื้อ SEALING RING จำนวน 2,000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 10:24:29
135,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038603

ซื้อ Conical Rubber Spring ของ แคร่ DTD-09 จำนวน 84 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:17:15
2,600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037142

ซื้อ Cylinder Cover 10" จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 15:48:31
800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037136

ซื้อสปริงก้านยันชานปะทะรถโดยสารง จำนวน 300 ขด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 15:47:46
750,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038453

ซื้อ Friction Spring แคร่ Ride control Sumitomo จำนวน 1,216 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 15:47:34
1,600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037149

ซื้อ Crank shaft เครื่องยนต์ Perkin รุ่น YB จำนวน 3 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 10:45:25
300,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038410

ซื้อ แผ่นรองคอเครื่องพ่วงขนาด 6 x 130 x 150 mm. จำนวน 830 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 14:49:40
195,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038452

ซื้อ Friction Spring แคร่ BARBER จำนวน 640 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 15:42:07
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038436

ซื้อ เครื่องแสดงแรงลมอัด จำนวน 50 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 15:24:13
270,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038433

ซื้อ ประกำรัดท่อยางลมดูดต่อขบวน จำนวน 830 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 15:17:51
150,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038425

ซื้อ ดานขัดขอพ่วงแนทมอลล์ (ชนิดปลดล่าง) จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 15:16:40
140,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038571

ซื้อ Semi Permanent Coupler ของรถโดยสาร 115 คันทั้งชุด จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 9:45:20
13,910,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038564

ซื้อ Bogie Complete Set ชนิดรถ ANS ของรถโดยสาร 115 คันทั้งชุด จำนวน 6 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 9:44:17
45,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037090

ซื้อใบมีดตัดเหล็ก จำนวน 2 คู่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 8:29:00
90,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038477

ซื้อ ราวดึงห้ามล้อ (ราวร่นใต้แคร่) แคร่ Daewoo จำนวน 160 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 8:59:50
771,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038563

ซื้อ Air Spring Complete Set ตามแผนผังเลขที่ 1-4 ANF-014 สำหรับ รถ บนอ.ป.1001-1022 จำนวน 8 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 9:43:02
1,970,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038423

ซื้อ จานศูนย์กลางแคร่โบกี้อันบน แคร่ T.11 จำนวน 190 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 15:14:54
1,230,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038567

ซื้อ Fixed Window assembly ทั้งชุด ตามแผนผัง CCK311-65-03-100 จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:06:21
200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037127

ซื้อคอร์แท่งห้ามล้อชนิด แดวู จำนวน 108,000 ก้อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 8:30:46
540,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038527

ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมรางเก้าอี้ด้านซ้าย จำนวน 192 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:05:39
381,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038531

ซื้อ บานเกล็ดพร้อมมุ้งลวดบน-ล่างและกลอนล็อค จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 9:37:46
450,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038409

ซื้อ แผ่นรองรับเครื่องฉุดลาก ขนาด 16 x 200 x 510 mm. จำนวน 830 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 14:42:05
760,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010017885

ประเมินมูลค่าที่ดิน ทรัพย์สิน จัดทำระบบฐานข้อมูลในที่ดิน Non-Core Business และสัญญาเช่าของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 15/1/2562 14:28:51
30,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P62010000438

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานี บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Teminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 15/1/2562 13:29:32
18,967,200.00
มกราคม - 2562    
    P61120038525

ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมตัวยู จำนวน 102 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 9:36:21
170,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037145

ซื้อแหวนล๊อค Cylinder Cover 12" จำนวน 5,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 8:33:42
500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038496

ซื้อ จุกอุดจาระบี Class D จำนวน 1,200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 8:57:39
292,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038490

ซื้อ ลูกยาง Column แคร่ TAE YANG

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 9:29:36
700,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038503

ซื้อ Temperature Indicator Label (แถบวัดอุณหภูมิเพลาล้อ) จำนวน 5,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 8:57:19
1,050,000.00
มกราคม - 2562    
    P61100015829

อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1 และ N855-R2 จำนวน 31 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 14:00:46
7,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038416

ซื้อ สลักจานศูนย์แคร่เกาหลี (BARBER ) จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/1/2562 15:06:45
126,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038494

ซื้อ จุกอุดจาระบี Class B จำนวน 800 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 9:31:30
195,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038445

ซื้อ Outer Coil Spring แคร่ Barber จำนวน 1,114 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:03:00
6,700,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038642

ซื้อสปริงดันกระจก Sash Balance ของรถ บชส.จำนวน 400 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 10:25:06
1,360,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038614

ซื้อ Wear Plate แคร่รถโดยสารปรับอากาศชุดสำเร็จรูป ชนิด 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ 4 รูข้าง ตามแผนผังเลขที่ 1-9BNS2-014 จำนวน 800 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:19:16
1,242,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038620

ซื้อกรอบโป๊ะสแตนเลสของโคมไฟหัวนอน รถ บนท. จำนวน 384 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:19:52
270,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038444

ซื้อ Inner Coil Spring T-11 จำนวน 784 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:02:06
2,200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038440

ซื้อ Adapter Class D (Special )แคร่ Swing Motion จำนวน 500 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:01:18
1,605,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038435

ซื้อ เครื่องแสดงแรงลมดูดรถ พห.0-75cm/hg หน้าปัด จำนวน 20 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 9:53:06
118,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038427

ซื้อ คันต่อตัวยกดานขัดขอพ่วงแนทมอลล์ (ชนิดปลดล่าง) จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 9:19:42
140,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038424

ซื้อ ปากขอพ่วงอัตโนมัติชนิด แนทมอลล์ จำนวน 50 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 9:18:51
855,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037125

ซื้อ SEA-COAL จำนวน 20,000 กก.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 14:55:18
395,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038415

ซื้อ สลักจานศูนย์กลางแคร่ T-11 จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 9:17:10
195,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038467

ซื้อ คานห้ามล้อ (Brake Beam) แคร่ T-11 จำนวน 120 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:05:55
780,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038629

ซื้อกุญแจมือบิดประตูชาน รถ บชส.,บนท. จำนวน 240 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:20:34
390,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038635

ซื้อ DISC VALVE (ชุดใบมีด บนอ.ป.) จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:21:06
220,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038580

ซื้อ Wheel & Axle Set Complete ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 52 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 9:48:09
47,294,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038517

จ้างปรับปรุงทาสีพื้น โรงงานซ่อมรถพ่วง สังกัดศูนย์ซ่อมบำรุง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 10:46:49
535,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038536

จ้างซ่อมปรับปรุงทำความสะอาดพ่นสีภายนอกรถปรับอากาศ บนอ.ป. จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 10:57:30
1,070,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038441

ซื้อ Outer Coil Spring แคร่ Ride Control Class C. จำนวน 360 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:19:26
1,600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038538

จ้างซ่อมดัดแปลงปรับปรุงระบบลมบน รถ บนท.ป.รุ่น 84 คัน จำนวน 4 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 14:02:47
3,424,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038540

จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารวาระปานกลาง รถ บชส.(ที่ สรพ.ธบ.) จำนวน 48 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 14:05:14
17,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038547

จ้างซ่อมทำวาระ 1 เดือนและทำความสะอาดถังเก็บสิ่งปฏิกูลสำหรับรถโดยสารชุดใหม่จำนวน 1,272 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 14:09:56
1,650,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038555

จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและท้าวแขน รถ บนท.ป. รุ่น ITR จำนวน 8 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 14:18:57
1,100,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038418

ซื้อ แผ่นเสริมจานแคร่ 9 มม. จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 9:18:00
421,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038528

ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมท้าวแขนบนด้านหน้า จำนวน 102 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:33:26
110,000.00
มกราคม - 2562    
    P61100015831

จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ Cummins KT-38L และ KTA-50L จำนวน 16 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 13:58:13
12,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038604

ซื้อ Lateral Damper ของ แคร่ Hyundai จำนวน 16 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:17:59
460,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038636

ซื้อ Brake Pull Rod Ass'y แคร่ TS-836, DTP-18 จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:41:44
125,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038630

ซื้อกุญแจมือปิดประตูเลื่อนใช้กับรถ บชส.,บนท. จำนวน 120 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:41:19
260,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038621

ซื้อกรอบอลูมิเนียมสแตนเลสของไฟท้ายรถโดยสาร (ฝาปิด) จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:40:43
129,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038619

ซื้อชุดหลอดไฟ LED ชนิดฝัง ขนาด 24 V.DC. 20 วัตต์ จำนวน 450 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:39:33
1,541,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038617

ซื้อพัดลมรถโดยสารชนิดส่ายรอบตัว ขนาดใบพัด 16 นิ้ว แบบไม่มีแปรงถ่าน (Brushless DC motor) จำนวน 200 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:38:30
2,800,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038607

ซื้อ Lateral Damper ของ แคร่ DTD-09 จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:37:15
200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038588

ซื้อ Torsion Bar Assembly ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 28 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:36:07
3,600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038585

ซื้อ Yaw damper ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 26 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:35:30
1,300,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038463

ซื้อ คานห้ามล้อ (Brake Bream)แคร่ Barber จำนวน 320 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:04:19
1,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038568

ซื้อ Fixed Window assembly ทั้งชุด ตามแผนผัง CCK311-65-04-100 จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:34:08
200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038466

ซื้อ คานห้ามล้อ แคร่ KHM. Ride Control Class D ตามแผนผัง 238 T จำนวน 80 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:05:08
380,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038522

ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมท้าวแขนล่างด้านล่าง จำนวน 102 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:32:47
110,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038610

ซื้อชุดยูนิฟอร์ม (เสื้อ SHOP รวมกางเกง) จำนวน 360 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:18:40
771,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038502

ซื้อ Automatic Load Brake Device Assembly จำนวน 100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:20:25
2,200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038498

ซื้อ เหล็กขวางหม้อเพลาแคร่Y-25 จำนวน 640 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:19:38
224,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038641

ซื้อก้านยันชานปะทะ จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 10:24:45
856,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038497

ซื้อ Twist Lock จำนวน 500 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:10:03
523,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038488

ซื้อ Brake Lever2 ตามแผนผัง MSZ9-03-05-00 จำนวน 410 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:08:46
272,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038478

ซื้อ DEAD LEVER GUIDE Mark 6 ตามแผนผังเลขที่ 1-4TG4-003 จำนวน 304 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:07:55
750,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038476

ซื้อ Brake Lever Support แคร่ BARBER จำนวน 160 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:06:43
126,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038487

ซื้อ Brake Lever1 ตามแผนผัง MSZ9-03-0-3-00 จำนวน 270 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 8:59:39
151,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038584

ซื้อ Vertical damper ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 26 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/1/2562 10:34:46
640,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038628

ซื้อเบาะนั่ง 46.3/4",47" จำนวน 120 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 15:10:42
340,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038475

ซื้อ แผ่นรองกันสึกขนาด 3 x 170 x 180 มม. จำนวน 784 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 9:40:00
880,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038486

ซื้อ Brake Head Hanger L.120มม. จำนวน 850 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 9:44:26
246,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038491

ซื้อ ยางรองเต้ากันโคลงแคร่ Swing Motion จำนวน 1,400 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 9:53:54
660,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038591

ซื้อ Pole Wheel ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 15:05:31
482,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038499

ซื้อ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) สังกัด วซค.บซ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 10:05:32
1,000,000.00
มกราคม - 2562    
     P61120037128

ซื้ออิฐทนไฟแบบวาย จำนวน 5,000 ก้อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:04:48
332,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004605

จ้างรักษาความปลอดภัยและอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการโรงรถจักร(สรจ.หใ.) ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 15:16:19
1,900,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038605

ซื้อ Vertical Damper ของ แคร่ Hyundai จำนวน 32 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 15:08:17
650,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038474

ซื้อ แผ่นรองกันสึกซอก Bolster แคร่ T-11ขนาด 3 x 125 x 180 มม. จำนวน 400 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:00:26
110,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038576

ซื้อ Part อะไหล่วาระ A2 รถโดยสารชุด 115 คันทั้งชุด จำนวน 115 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 14:46:40
12,305,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037146

ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ Perkin รุ่น YB (14 รายการ ต่อ ชุด) จำนวน 5 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:07:34
750,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038616

ซื้อกูบยาง เฉพาะยางส่วนบน จำนวน 20 ชิ้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 15:10:05
350,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038602

ซื้อ Air Spring ตามแผนผังเลขที่ TR740014 จำนวน 20 ชุด สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ DAEWOO

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 15:07:10
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    p61120038495

ซื้อ จุกอุดจาระบี Class-C (จัดซื้อ) จำนวน 1,100 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 10:04:41
136,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037416

จ้างถอด ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน ติดตั้ง เครื่องยนต์ Cummins และ Pielstick ที่งานซ่อมเครื่องยนต์รถจักร จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 12:58:39
2,000,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038572

ซื้อ Axle Box รถโดยสารรุ่น 115 คัน จำนวน 32 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 14:43:17
1,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P 60110014376

รถ Fork Lift Truck ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 5 ตัน ใช้งานที่ สรง.รส. (งทป.เลขที่ 019/2561) จำนวน 1 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/1/2562 14:43:01
1,709,860.00
มกราคม - 2562    
    P61120038520

ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมรางเก้าอี้ด้านขวา จำนวน 192 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 10:07:32
360,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038526

ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมเสากั้นห้อง จำนวน 96 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 10:45:07
155,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038566

ซื้อ Fixed Window assembly ทั้งชุด ตามแผนผัง CCK310-65-01-100 จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 10:54:22
321,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038532

ซื้อ แผ่นพล้าสวู้ด รุ่น มอก. ขนาด 4 มม. จำนวน 1,400 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 10:53:32
870,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004963

จัดซื้อ น้ำมันชะล้าง (ไวท์สปิริท) จำนวน 200 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 17/1/2562 14:55:04
3,200,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038634

ซื้อ Temperature Indicator Label (วัดอุณหภูมิหม้อเพลา) จำนวน 2,000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 15:11:39
396,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038613

ซื้อ Wear Plate แคร่รถโดยสารชุดสำเร็จรูป ชนิด 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ 3 รูข้าง ตามแผนผังเลขที่ P2-2462 จำนวน 800 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 15:09:16
1,070,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038413

ซื้อ แผ่นรองกันสึก รองถาดรองรับ ขนาด 6 x 180 x 190 mm. จำนวน 830 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:14:17
350,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038428

ซื้อ SIRIKING CASTING (แผนผัง 331T) จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:16:55
2,250,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038455

ซื้อ Friction Wedge Spring แคร่ Swing จำนวน 800 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:01:09
4,400,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038451

ซื้อ Outer Coil Spring แคร่ Y-25 จำนวน 1,280 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:02:55
8,600,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038443

ซื้อ Outer Coil Spring แคร่ T-11 จำนวน 784 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:03:05
3,500,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038458

ซื้อ Dumper Fitting T-11 จำนวน 400 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 9:25:04
370,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038462

ซื้อ คานห้ามล้อ (Brake Beam) แคร่ Ride control Class C. (1-7BCF2-016) จำนวน 200 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 9:36:39
820,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038581

ซื้อ Brake caliper unit ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 14:58:43
5,160,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038419

ซื้อ สลักหัวกลมขนาด 3/4 นิ้ว ยึดความหนาระหว่าง 1.นิ้ว-1.1/4 นิ้ว จำนวน 1,500 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:15:42
480,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038611

ซื้อรองเท้า เซฟตี้ จำนวน 360 คู่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/1/2562 10:16:46
470,000.00
มกราคม - 2562    
    P61110004586

ว่าจ้างซ่อมวาระรถจักร,รถดีเซลรางวาระต่างๆ และงานอื่น ๆ ที่แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 15:16:38
1,900,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038434

ซื้อ แหวนยางปากท่อลมดูด จำนวน 830 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:03:24
110,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038472

ซื้อ แผ่นรองกันสึก (Wear Plate) ขนาด 3 x 85 x 120 มม. จำนวน 700 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/1/2562 9:38:07
240,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120037162

ซื้อล้อรีดทึบ รถสินค้า Class D จำนวน 1,000 ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:10:09
35,310,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038430

ซื้อ ท่อยางลมอัดต่อขบวน จำนวน 830 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/1/2562 9:04:05
1,012,000.00
มกราคม - 2562    
    P61120038429

ซื้อ สลักเกลียวตั้งระยะ A จำนวน 415 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/1/2562 15:18:04
110,000.00
มกราคม - 2562    
    P61100015828

จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1 และ N855-R2 จำนวน 35 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/1/2562 14:46:19
5,000,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62070006963

จ้างซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 26/7/2562 9:52:57
1,692,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P61080068989

งานจ้างเหมาทาสีบ้านพัก ย่านสถานีคลองหลวงแพ่ง ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:57:52
1,320,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    D62010529185

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 31/1/2562 12:46:42
15,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068994

งานจ้างเหมาทาสีแฟลตหัวตะเข้ ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:59:11
1,131,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068173

งานปรับปรุง สน.นพวงศ์ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 10:32:00
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010011023

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขและระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมรถไฟ ตั้งแต่ กม.40+716 - กม.41+869 (กม.40/9 - กม.41/16) ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง - สถานีเปรง ในเส้นทางตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 9/1/2562 14:13:48
2,586,600.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010039536

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 31/1/2562 12:30:02
36,700,900.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010039872

ว่าจ้าง Re-piping ท่อลมอัด รถโดยสารทั่วไป จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/2/2562 15:23:03
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068876

งานทาสีแฟลต, ทาวน์เฮ้าส์ มักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:55:21
1,159,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068836

งานเปลี่ยนหลังคาบ้านพักนิคมมักกะสัน เลขที่ 786/1-8 เขต 4, 841/1-8 เขต 6, บ้านเลขที่ 838/25-332 เขต 7 ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:53:51
1,388,600.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61110040404

จ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 31/1/2562 12:49:06
145,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    D62020199386

งานบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานีรถไฟฟ้า ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจก ที่สูงเกินกว่า ๔ เมตร ในระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 13/2/2562 9:37:59
4,122,200.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080069032

งานจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณถนนในเขตบ้านพักรถไฟ ศูนย์ฝึกฯ ตอนพนักงานสถานที่ กม.11 งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:14:22
1,119,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010011018

งานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย รื้อย้ายกลับเข้าแนวเดิม (งานถาวรครั้งที่ 2) ที่ กม.373+187.50 - กม.373+250.00 (กม.373/2 - กม.173/7) ระหว่างสถานีบ้านหนองตาด ถึง สถานีบุรีรัมย์ ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 9/1/2562 14:12:51
398,860.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068956

งานปรับปรุงถนนทางเข้าย่าน สขบ., พตร.ไอซีดี.ลาดกระบัง ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:01:02
1,136,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020005089

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 6/2/2562 10:35:59
11,660,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020005148

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธาสำหรับช่วง ดอนเมือง - นวนคร

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 6/2/2562 10:36:35
10,918,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020005167

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-3 งานโยธาสำหรับช่วง นวนคร - บ้านโพ

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 6/2/2562 10:37:39
13,294,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010029368

ซื้อแหนบทองคำที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 25 ปี จำนวน 252 อัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 6/2/2562 11:55:23
4,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61100015832

จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins KTA-50L จำนวน 10 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/2/2562 13:47:44
12,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068818

งานปรับปรุงชานชาลาที่หยุดรถพญาไท ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:48:23
576,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010017522

งานปรับปรุงทางย่านโรงงานมักกะสัน เพื่อจัดเก็บรถพระที่นั่งให้สมพระเกียรติ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/1/2562 13:24:34
17,739,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020005030

เครื่องอะไหล่แอร์เบรคสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom. จำนวน 1 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 21/5/2562 14:35:11
660,600.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068987

งานจ้างเหมาทาสีบ้านพัก ย่านสถานีหัวตะเข้ ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:56:44
1,320,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61110024563

งานจัดหาเครื่องยึดเหนี่ยวแพนดรอล พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 12/11/2561 14:17:16
1,515,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068963

งานปรับปรุงทางเดินเท้า ย่านสถานีหัวตะเข้ ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:02:27
2,080,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010039956

ว่าจ้างดัดแปลงปรับปรุงรถ JR-HOKKAIDO จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/2/2562 16:26:14
120,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068968

งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ย่านไอซีดี.ลาดกระบัง (อาคาร สนง.กลาง 1 แห่ง) ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:03:50
3,943,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068810

งานปรับปรุงชานชาลาสถานีมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:47:10
987,500.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010010813

งานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย รื้อย้ายกลับเข้าแนวเดิม (งานถาวรครั้งที่ 2) ที่ กม.130+760.39 - กม.130+820.39 (กม.130/9 - กม.130/14) ระหว่างสถานีบ้านช่องใต้ ถึงสถานีหินซ้อน ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 9/1/2562 14:11:38
424,100.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068186

งานปรับปรุงตึกพัสดุ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:16:17
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020005070

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 6/2/2562 10:35:21
11,387,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010013112

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถโดยสาร (เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม) และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของการรถไฟฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 10/1/2562 14:59:23
2,330,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020028832

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาตามวาระเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สายเหนือ จำนวน 68 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:16:18
727,600.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61110041938

จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินและเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บริเวณถนนรัชดาภิเษก แปลงที่ 101-108 (พื้นที่เช่า บริษัทไทยวิวัฒน์เคหะ จำกัด)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 18/2/2562 9:53:16
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020028931

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาตามวาระเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 37 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:19:38
395,900.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61120037283

ซื้อ GASKET และ SEAL SET FOR KNORR COMPRESSOR 450/150-3 จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/2/2562 9:06:29
598,500.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090008429

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/94-99 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:36:53
1,805,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020028941

จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่กองการเงิน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:22:46
376,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090009585

จัดจ้างงานจัดทำ และติดตั้งสติ๊กเกอร์ตัวเลขบอก กม. และลำดับ สทล.ที่รางเหล็ก สทล. ตั้งแต่ กม.934-1040 แขวงบำรุงทางเทพา กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:20:00
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020028949

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการแขวงบำรุงทางบ้านส้อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:23:39
106,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020028926

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาตามวาระเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สายใต้ จำนวน 80 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:18:00
856,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010013099

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model) และแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับการให้บริการขบวนรถโดยสารของการรถไฟฯ

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 10/1/2562 14:57:21
13,753,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61120012790

จัดซื้อ Battery 12Vdc 100Ahx2 Unit จำนวน 13 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2561 11:09:02
292,500.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61120012676

จัดซื้ออุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI จำนวน 6 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2561 11:02:03
2,863,555.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010011027

FIBER OPTIC TRANSCEIVER 3NSS005864 - 01 จำนวน 70 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 9/1/2562 14:14:44
5,628,740.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61120012667

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ (ข1) Thales จำนวน 11 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2561 11:00:37
6,476,175.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61120012655

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ (ข1) Frauscher จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2561 10:58:41
6,302,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61120012646

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ (ข1) Teiffencach จำนวน 11 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 12/12/2561 10:57:20
9,009,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62010017517

งานปรับปรุงพื้นทาง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 15/1/2562 13:27:04
43,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090008418

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/82-87 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:28:44
1,805,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090008408

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/70-75 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:26:29
1,805,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61110004611

ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน และตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/2/2562 14:41:01
1,100,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020028935

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาตามวาระเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ภาคกลางและสายตะวันออก จำนวน 35 เครื่อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:21:49
374,500.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020023958

งานจ้างเหมาเปลี่ยนรางเชื่อมยาวชำรุดขนาด 100 ปอนด์ หลังโค้งทางรถไฟฯ สายใต้ ระหว่างสถานีแสงแดด - ละแม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 21/2/2562 16:16:53
2,090,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020028820

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสร้างลมเย็น สถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:15:15
267,500.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090008414

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/76-81 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:27:33
1,805,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61080068895

งาน overlay ถนนรอบโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:58:56
6,736,300.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090009654

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงรั้วที่ทำการนายตรวจทางสุไหงโก-ลก แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:12:46
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090008423

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/88-93 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:29:44
1,805,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090009663

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงสถานีสุไหงปาดี แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:11:39
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020028762

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (CHILLER) และ VRV สถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:11:34
2,140,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020028776

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอก สถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:12:50
267,500.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090009678

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงสถานีมะรือโบ แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:10:28
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P62020028815

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาพัดลมไอน้ำ สถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:13:58
214,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090058863

งานซ่อมปรับปรุงพื้นและเปลี่ยนหลังคาพร้อมโครงหลังคาที่ทำการแขวงบำรุงทางเขตขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 24/9/2561 11:53:56
950,000.00
กุมภาพันธ์ - 2562    
    P61090008472

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงพัสดุ สกค. ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:41:55
1,448,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090008777

งานจัดซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:15:13
800,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090008803

งานจัดซื้ออะไหล่ประเภทกรอง รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:19:25
800,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090008745

งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:08:45
1,500,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090009488

จัดจ้างงานผลิตและติดตั้ง ป้ายเตือน, ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว, ป้าย ว., ป้ายจำกัดความเร็ว, ป้ายอนุญาตให้ใช้ความเร็วผ่านประแจ, ป้ายพิกัดความเร็วสูงสุดในทางประธาน, แผ่นป้ายเตือนพิกัดความเร็วสูงสุดในทางประธาน, แผ่นป้ายเตือนพิกัดสูงสุดในทางประธาน ด้วยแผ่นอลูมิเนียมติดด้วยสติ๊กเกอร์ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:55:30
1,250,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039911

จัดซื้อ เครื่องมือถอดตลับลูกปืนแบบไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้งานที่ สจฟ. งทป.เลขที่ 08/2562 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/8/2562 9:06:04
57,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090008437

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงซ่อมรถ รบน. (สกค.) ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:40:43
1,448,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039914

จัดซื้อ รถยกกึ่งไฟฟ้า Semi Electric Stacker ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,500 kg. ยกสูงไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ใช้งานที่ สอค. งทป.เลขที่ 11/2562 จำนวน 1 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/8/2562 8:50:02
290,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090008432

งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 526/100-105 ตอนพนักงานสถานที่บางซื่อ งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:38:33
1,805,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090009509

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีเขาชัยสน แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:58:13
1,800,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039936

จัดหาพร้อมติดตั้ง Air Compressor Screw Type อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร/นาที แรงดันไม่ต่ำกว่า 13 Bar ใช้งานที่ สซร.สม. งทป.เลขที่ 33/2562 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/8/2562 8:57:41
324,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039897

จัดซื้อ Forklift Truck ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ใช้งานที่ ศค.มส. , ศจ.มส. , หน่วย 10 พล , สรจ.ธบ. และ สรง.รส. งทป.เลขที่ 17/2561 จำนวน 6 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/6/2562 17:02:25
6,252,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090008636

งานจัดซื้อเครื่องยนต์รถแกงคาร์ งานเครื่องกลบำรุงทาง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:51:09
2,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62030008906

งานก่อสร้างป้ายที่ทำการกองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 8/3/2562 16:21:30
644,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039949

ซื้อ Inverter Air Plasma Cutting Machine พร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบ ครบชุด จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่ สอด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2562 13:44:05
279,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61110005811

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสถานี ระบบราง และอื่นๆ ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 2/11/2561 9:25:32
130,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039898

จัดซื้อ Gantry Crane ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 ตัน สูง 10 เมตร Span 10 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเสาโครงสร้างรองรับ ใช้งานที่ สรพ.กค. งทป.เลขที่ 20/2561 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 13:27:07
4,668,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010008057

งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก และรถตรวจสภาพทาง งานซ่อมบำรุงที่ 2 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 7/1/2562 15:11:55
2,300,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039913

จัดซื้อ เครื่องทดสอบฉนวนสมรรถนะสูง ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้งานที่ สจฟ. งทป.เลขที่ 10/2562 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/8/2562 9:12:48
74,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039946

เครื่อง MIG (Metal inert gas) Welder พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ใช้งานที่ สบป.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:22:19
1,782,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039951

ซื้อหม้อแปลงฟ้า ขนาด 400 KVA สำหรับโรงซ่อมแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ สปอ.กท.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/2/2562 15:23:06
1,159,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039940

ซื้อเครื่องพับไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/3/2562 8:23:27
2,940,000.00
มีนาคม - 2562    
    D62030035632

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วง พระแก้ว - สระบุรี

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 4/3/2562 12:31:04
11,251,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039885

จัดซื้อ Control , Air Preparation , Actuator With Accessories for Hitachi Diesel Engine Train Door Control IMI NORGERN (รวม 12 รายการ) จำนวน 1 โครงการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/3/2562 9:13:37
2,800,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61110074259

งานบริการขนส่ง ตรวจนับเงินรายได้ และนำเข้าบัญชีเงินฝาก ในระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 26/12/2561 13:28:27
25,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039935

จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องทดสอบระบบห้ามล้อ Air Brake พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานที่ สรพ.ปพ. , สรจ.หใ. , สรจ.ลป. และ สรง.ทส. งทป.เลขที่ 32/2561 จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/8/2562 10:54:15
2,271,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62030008904

งานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรศรีราชา และหน่วย 10 ICD ลาดกระบัง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 8/3/2562 16:20:24
359,870,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62020028342

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ GM6V-92T งานซ่อมบำรุงที่ 1 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 26/2/2562 14:49:43
3,370,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62030008907

งานปรับปรุงก่อสร้างเทพื้นและทางเข้าราง 1-12 ภายในโรงรถจักรนครราชสีมา แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 8/3/2562 16:23:01
18,856,000.00
มีนาคม - 2562    
    M62010007642

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 9/1/2562 15:35:14
2,094,846.00
มีนาคม - 2562    
    P61120037645

ว่าจ้างล้างทำความสะอาดโครงรถจักรและอุปกรณ์รถจักร จำนวน 11 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/3/2562 17:37:08
1,500,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62030008909

จัดจ้างผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรที่แก่งคอย

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 8/3/2562 16:24:20
67,456,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039904

จัดซื้อ Electric Hoist ขนาดรับน้ำหนัก 5 ตัน พร้อมติดตั้ง ใช้งานที่ สรจ.ธบ. งทป.เลขที่ 143/2557 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/3/2562 14:06:46
856,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62030017303

จ้างซัก อบ รีดผ้า ของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 21/3/2562 9:53:04
1,200,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61110004316

ว่าจ้างตรวจและซ่อมโครงแคร่ของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 8 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/3/2562 14:27:17
1,541,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61110004310

ว่าจ้างซ่อมบานประตู ขึ้น - ลง ห้องผู้โดยสาร (Entrance Door) สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 18 บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2562 14:27:49
4,500,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61110004621

ว่าจ้างทำความสะอาดรถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณหน่วย 10 พิษณุโลก จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2562 14:20:48
1,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039899

เครื่องตัดโลหะ Inverter Air Plasma Cutter (Max. Cutting Thinkness 25 mm.) พร้อมเครื่องทำลมอัด ใช้งานที่ สรด.กท. งทป.เลขที่ 28/2561 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/3/2562 13:41:25
243,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62030018999

งานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าจ่ายที่ทำการ พตร. จ่ายโรงน้ำมันหล่อลื่น บริเวณย่านสถานีนครราชสีมา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/3/2562 11:55:49
180,600.00
มีนาคม - 2562    
    P61110004481

จัดซื้อ Spring Coupling สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN , NKF และ ATR จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/3/2562 10:29:51
6,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090008835

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ 1015 งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:25:23
2,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61080068825

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงพื้นชานชาลาสถานีมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:50:16
3,627,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090009526

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงที่ทำการและหลังคาคลุมชาน ทรส.หาดใหญ่ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:00:34
1,800,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090009532

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพัก สบน.หาดใหญ่ เลขที่ 169 แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:01:50
650,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090009536

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพัก ช.สรจ.หาดใหญ่ เลขที่ 58 แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:02:53
1,250,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61080068474

งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักนายตรวจทางกรุงเทพ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:37:28
1,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61080068469

งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักรถไฟจิตรลดา เลขที่ 76 ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:36:01
1,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61080068459

งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักรถไฟจิตรลดา เลขที่ 69 ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:34:46
1,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61080068433

งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักรถไฟจิตรลดา เลขที่ 66 ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:27:19
1,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039941

ซื้ออุปกรณ์ยกย้ายถัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 เครื่อง ใช้งานที่ สรพ.ชพ., สรจ.รส., สรพ.กค.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2562 13:43:00
133,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61080068358

งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักรถไฟจิตรลดา เลขที่ 62 ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:25:13
1,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62030019013

งานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย รื้อย้ายกลับเข้าแนวเดิม (งานถาวรครั้งที่ 2) ที่ กม.557+784.00 - กม.557+998.00 ( กม.557/13 - กม.558/1) ระหว่างสถานีห้วยขยุง ถึง สถานีบุ่งหวาย ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/3/2562 11:56:50
598,190.00
มีนาคม - 2562    
    P62020030100

โครงการจ้างจัดทำธรรมาภิบาลช้อมูล (Data Governance) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 27/2/2562 14:44:06
11,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61080068180

งานปรับปรุงที่ทำการ พสถ.กท. ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:14:41
730,400.00
มีนาคม - 2562    
    P61090009522

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีบ้านเกาะใหญ่ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:59:46
1,200,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039954

ซื้อชั้นวางสิ่งของและอุปกรณ์เสริมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2562 14:17:44
12,457,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039945

ซื้อเครื่องพ่นทราย พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและจัดทำห้องพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ใช้งานที่ สรง.ทส.,สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2562 16:07:38
8,968,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039952

ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหตุอันตราย (Re-railing Equipment) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2562 16:08:43
63,570,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090009547

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพัก จดข.หาดใหญ่ เลขที่ 80 แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:04:15
750,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090009691

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงรั้วบ้านพักคนงานบำรุงทาง 4 หลัง ย่านสุไหงโก-ลก แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:06:31
1,000,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090009688

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงานสถานที่ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:07:46
800,000.00
มีนาคม - 2562    
    P61090009684

จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงบ้านพักคนงานบำรุงทาง 4 หลัง ย่านสุไหง-โกลก แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:09:01
600,000.00
มีนาคม - 2562    
     P62010039901

ซื้อและติดตั้งป้ายแสดงข้อมูล LED Dual Color ขนาด 2.49 ม. x 4.25 ม. พร้อม Software จำนวน 3 จุด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/2/2562 9:39:19
2,601,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62020028322

งานจัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) จำนวน 3 คัน กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 26/2/2562 14:40:15
818,800,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62020028339

งานจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ใช้งานที่งานเครื่องกลบำรุงทางหนักหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 26/2/2562 14:47:39
688,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62010039942

ซื้อสว่านแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่ สรพ.ชพ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2562 14:16:36
164,000.00
มีนาคม - 2562    
    P62040010001

งานจ้างซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี CBI จำนวน 7 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 10/4/2562 14:13:58
3,499,340.00
เมษายน - 2562    
    P61090008844

งานจ้างซ่อม-ทำอะไหล่ รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:28:48
1,000,000.00
เมษายน - 2562    
    P61120038370

ว่าจ้างเติมน้ำมันหล่อลื่น ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/4/2562 15:23:01
1,600,000.00
เมษายน - 2562    
    P62030035519

งานจัดซื้ออุปกรณ์เสาสาย จำนวน 2 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/4/2562 11:24:18
1,840,000.00
เมษายน - 2562    
     P62030035533

งานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 12 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/4/2562 11:29:11
156,100.00
เมษายน - 2562    
    P62030035539

งานจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/4/2562 11:38:37
1,578,000.00
เมษายน - 2562    
    P62030035560

งานจัดซื้อชุดควบคุมการทำงานแท่นเครื่องกั้นถนนฯ จำนวน 3 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/4/2562 11:47:12
2,610,000.00
เมษายน - 2562    
    P62030035566

งานจ้างทำชุดแปลงสัญญาณเสียงทางตอนสะดวกระหว่างสถานีรถไฟ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/4/2562 11:49:04
1,748,000.00
เมษายน - 2562    
    P62030035573

งานจัดซื้ออุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี CBI-BT จำนวน 11 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/4/2562 11:56:42
2,990,000.00
เมษายน - 2562    
    P62030035577

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ จำนวน 6 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/4/2562 12:19:27
2,721,010.00
เมษายน - 2562    
     P62030035622

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารหน่วยบริการจำหน่ายตั๋วรถไฟสงขลา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/4/2562 13:04:08
133,100.00
เมษายน - 2562    
    P61120037271

จัดซื้อ Washer Complete Set สำหรับซ่อม Compressor Knorr รถจักร ALS. จำนวน 100 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/4/2562 13:38:27
250,000.00
เมษายน - 2562    
    P61110004553

จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ #1532-8004754-01 (K6620) Emergency Piston Assembly จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/4/2562 15:03:24
1,500,000.00
เมษายน - 2562    
    P61090009500

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:56:44
650,000.00
เมษายน - 2562    
    P61110004607

ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน และตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรดีเซลและรถดีเซลราง ที่สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ระยะเวลา 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/4/2562 15:28:13
800,000.00
เมษายน - 2562    
    P62040010003

งานจ้างซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI จำนวน 13 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 10/4/2562 14:12:44
2,040,660.00
เมษายน - 2562    
    P62040009990

งานซ่อมเปลี่ยนสายและอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านพักรันนิ่งรูม ที่สถานีนครราชสีมา, ชุมทางบัวใหญ่ และสถานีหนองคาย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 10/4/2562 14:14:46
130,800.00
เมษายน - 2562    
    P61120038694

ว่าจ้างซ่อมวาระ 4 เดือน เครื่องปรับอากาศนอกตัวรถ ของรถโดยสารปรับอากาศที่โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 500 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/4/2562 16:25:24
1,970,000.00
เมษายน - 2562    
    P61120037429

จัดซื้อ Hose Drain ปล่องท่อไอเสีย รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA สำหรับเครื่องยนต์ Cummins จำนวน 80 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/4/2562 8:32:42
200,000.00
เมษายน - 2562    
    P62030010820

โครงการออกแบบรายละเอียดสถานีอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 18/4/2562 13:50:35
11,454,573.00
เมษายน - 2562    
    P62040014786

จ้างจัดพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และพิธีส่งมอบรถดีเซลราง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 19/4/2562 14:29:28
3,800,000.00
เมษายน - 2562    
    P62010039833

จัดซื้อ AFTERCOOLER # AB 829- T1 สำหรับรถดีเซลราง Sprinter จำนวน 12 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/4/2562 16:18:52
1,200,000.00
เมษายน - 2562    
    P61110004492

จัดซื้อ # H21.888211 Lever Governor 153 x 63 x 18 สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN , NKF และ ATR จำนวน 50 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 4/4/2562 13:34:29
2,000,000.00
เมษายน - 2562    
    P62050030632

จ้างซ่อมหนักและปรับปรุงภาพลักษณ์ รถโดยสารโบกี้ชั้นที่ 3 (พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ) ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 9:50:49
20,700,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037442

จัดซื้อฉนวนผ้าหุ้ม Turbo เครื่องยนต์ Cummins จำนวน 80 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/8/2562 14:17:56
500,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030701

ว่าจ้างซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ MTU.16V4000R41R รถจักร ALSTHOM หมายเลข 4101 จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/8/2562 16:58:03
3,210,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030661

ซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อม Regulator จำนวน 10 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 15:35:16
459,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030652

ซื้อ Journal Box แคร่ TKZ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 15:34:13
478,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030641

ซื้อ ท่ออลูมิเนียมและท่อเหล็ก จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 15:33:17
240,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030640

ซื้อ อ่างล้างชามเหล็กไร้สนิม (ใหญ่) จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 15:32:11
67,500.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61110004460

ซื้อ Pipe Bracket เครื่องอะไหล่แอร์เบรก THN และ KNF # 1272-6062524-01 สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF และ ATR จำนวน 12 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 11/7/2562 14:43:28
1,797,600.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030644

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถ บนท.ป.1002 จำนวน 1 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 10:10:20
780,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030665

ซื้อ กรอบไม้สักพร้อมลวดตาข่าย ประตูรถ บพห. จำนวน 250 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 10:09:57
500,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030655

ซื้อ Box & Cover ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 10:09:05
440,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030647

ซื้อ Brake Rod (2) แคร่ PC-26, 26A จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 10:07:25
350,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030637

ซื้อ ราวท่อสแตนเลสดัดโค้งระหว่างที่นั่งเบาะ พร้อมสำนักยึด จำนวน 100 ท่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 10:04:40
160,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030638

ซื้อ ข้อต่อทองเหลือง จำนวน 3 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 15:30:58
288,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030634

จ้างซ่อมหนักดัดแปลงรถโบกี้ขายอาหาร จำนวน 9 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 9:54:42
4,050,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61090008782

งานจัดซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:16:39
700,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030643

จ้างฉีด ขูด ล้าง ทำความสะอาดใต้ท้องรถ บนท.ป. Stainless จำนวน 13 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/8/2562 8:57:36
546,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030629

จ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถ บชส.96 ที่นั่ง เป็น 76 ที่นั่ง ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/8/2562 8:55:43
9,550,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030628

จ้างซ่อมประตูเหล็กม้วน แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 13 บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/8/2562 8:53:24
1,200,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030667

ซื้อ กรอบอลูมิเนียมพร้อมบานกระจกชนิดสูญญากาศ รถ บนท. ขอนแก่น ขนาด ๑๘ มม.x ๔๗๕ มม.x๑,๑๖๕ มม. จำนวน ๖๐ บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2562 15:05:27
2,700,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030663

ซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2562 15:02:31
304,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030658

ซื้อ Magnetic Pickup และ Connector with Cable จำนวน ๒ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2562 15:01:10
340,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030649

ซื้อ Striking Casting จำนวน ๒๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2562 14:58:44
1,111,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030639

ซื้อ อลูมิเนียมแม่แบบ จำนวน ๖ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2562 14:56:33
289,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030636

จ้างรื้อ ประกอบ ทำสี 2K ภายในทำวาระ สีภายนอกบางส่วน รถ บนท.ป.1201-1220 จำนวน 6 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2562 14:42:01
3,900,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030630

จ้างซ่อมหนักและปรับปรุงภาพลักษณ์รถโดยสารโบกี้ชั้นที่ 3 ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2562 14:38:03
19,200,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030788

จัดซื้อ Control Governor LCC 103 สำหรับซ่อม Engine Control Module รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/8/2562 10:49:28
7,500,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037141

ซื้อยางแท่น (BLOCK RUBBER) Grade TTR-5L (ss) จำนวน 300 ก.ก.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:45:09
23,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037137

ซื้ออุปกรณ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส จำนวน 32 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 14:41:27
350,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050030635

จ้างซ่อมหนักรถ บชท. ทั้งคัน จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/8/2562 10:04:22
1,050,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62040021198

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop และ Street Light ประหยัดพลังงานภายในสถานีรถไฟ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 7/5/2562 16:05:52
25,000,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037602

ว่าจ้างซ่อมแผง Electronic Card PSC 8 (MVR.) รถจักร HID จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 26/4/2562 15:32:59
2,400,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050005398

งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขอุปกรณ์และระบบจัดทำตารางเวลาเดินรถและแผนผังกำหนดเวลาเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Time Tabling and Train Diagram CTD)

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 17/5/2562 11:00:01
3,000,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037121

จ้างซ่อมล้อรีดทึบ (Re-Discing) (ทุกชนิดรถ) จำนวน 300 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:11:02
5,971,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120038679

ซ่อมปรับปรุงกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่างรถดีเซลราง DEAWOO รุ่น 1 ชนิดไม่มีห้องขับ จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/5/2562 15:19:53
1,850,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120038678

ซ่อมปรับปรุงกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่างรถดีเซลราง DEAWOO รุ่น 1 ชนิดมีห้องขับ จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 15/5/2562 15:18:49
1,700,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61080001274

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 107 เครื่อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 15/5/2562 14:35:01
35,130,240.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61090032628

แปรงถ่านสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า "GEA , GE" 2 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 23/5/2562 9:27:03
6,788,700.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037244

ว่าจ้างซ่อม Radiator Compressor Knorr Type VV450/150-3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 10/5/2562 10:01:07
1,305,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050020781

จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 23/5/2562 14:40:07
1,198,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61110004778

จ้าง ซ่อมชานปะทะรถโดยสาร จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 10:24:37
450,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037167

ซื้อ Seal หม้อเพลา PC-25 (1 ชิ้นต่อชุด) จำนวน 500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:09:02
150,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    M62050002137

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 3/5/2562 8:48:40
18,967,200.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037155

ซื้อ Screw Plug p/n 4B21552 จำนวน 1,000 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:06:54
300,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037120

จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class D จำนวน 500 ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:04:46
2,727,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037140

ซื้อเม็ดพลาสติก POLY-PROPYLENE (สีขาวใส) จำนวน 375 ก.ก.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/1/2562 10:04:33
28,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61110004711

ซื้อโถส้วมรถโดยสาร ชนิด บชส. ฝังตะวันออก และตะวันตก ที่ สรง.อด. อย่างละ 24 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:49:42
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050009832

จัดซื้อเครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ดีเซล " Cummins " โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบ Open End Contract

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 15/5/2562 14:20:34
300,000,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P62050031603

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ที่อาคารสำนักงานกลางไอซีดี ลาดกระบัง จำนวน 1 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 30/5/2562 15:05:51
380,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61110004718

ซื้อท่อยางลมอัด สำหรับรถโดยสาร ในสังกัดศูนย์ลากเลื่อน จำนวน 350 ท่อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:51:30
2,100,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61110004719

ซื้อผ้ายางปูพื้น Floor Covering รถโดยสาร ที่ สรง.รส. จำนวน 42 ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:52:57
1,800,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61120037440

จัดซื้อ Manifold S Shape พร้อมหน้าแปลน, Clamp , Drain Hose เครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 72 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 7/6/2562 13:59:07
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2562    
    P61110004745

ซื้อ ถังน้ำเพดาน รถ บนท. จำนวน 20 ใบ ใช้งานที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/11/2561 9:58:40
800,000.00
พฤษภาคม - 2562