ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รฟท.

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563


สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ

| ค้นหา แผน งบประมาณปี 2563 เดือน :
| ค้นหา ฝ่าย/สำนักงาน :
รหัสโครงการ EGP
ชื่อโครงการ : ฝ่าย/สำนักงาน
เงินงบประมาณ
ดาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    P62090018205

งานรักษาความสะอาดตึกบัญชาการ, พัสดุ, สื่อสารฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:58:28
5,943,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018235

งานทำความสะอาดถนน รอบย่าน ไอซีดี ลาดกระบัง ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:11:34
1,997,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018230

งานรักษาความสะอาดตึกอำนวยการ ฯลฯ ภายในโรงงานมักะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:10:30
1,813,700.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018227

งานบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:09:23
578,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018225

งานเก็บขยะบริเวณบ้านพักนิคมมักกะสันเขต 1-8, ที่แฟลตหัวหมาก, แฟลตมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:07:56
1,633,900.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018221

งานบำบัดน้ำเสีย ภายใน รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:06:55
578,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018215

งานรักษาความสะอาดตึกอายุรกรรม, ตึกเสรีเริงฤทธิ์ รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:05:52
5,269,300.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018213

งานทำความสะอาดบ้านพักรถไฟจิตรลดา ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:02:32
672,300.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028014

งานจ้างเหมาปรับปรุงชุดควบคุมสื่อสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่ สถานีโยทะกา, สถานีบ้านสร้าง, สถานีบ้านปากพลี, สถานีปราจีนบุรี, สถานีโคกมะกอก, สถานีประจันตคาม, สถานีบ้านดงบัง, สถานีกบินทร์บุรี, สถานีหนองสัง, สถานีสระแก้ว, สถานีวัฒนานคร และสถานีอรัญประเทศ จำนวน 12 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:08:22
5,989,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018208

งานรักษาความปลอดภัยตึกบัญชาการฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:59:41
3,297,100.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043780

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเสาโทรเลข เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.1/1 - กม.34/16 ระหว่างสถานีบ้านแหลม - สถานีแม่กลอง ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:14:57
11,100,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043814

จัดซื้อเครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงสายเคเบิลโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:21:30
3,203,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043804

งานจัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ เขตควบคุมสายใต้ (นครปฐม - น้ำตก, หนองปลาดุก - สุพรรณบุรี)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:20:16
57,363,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043797

งานจัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ เขตควบคุมสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางฉะเชิงเทรา - ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางคลองสิบเก้า - อรัญประเทศ)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:18:41
130,281,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043788

จัดหาเครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบดิจิตอลย่านความถี่ VHF ชนิดมือถือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:17:17
38,520,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080043775

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเสาโทรเลข เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.130/11 (1) - 141/16 ระหว่างสถานีชุมทางศรีราชา - สถานีแหลมฉบัง ในเส้นทางสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 2/9/2562 11:13:48
11,700,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080022492

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบำรุงทางเขตหัวหิน (อาคาร คสล. ๒ชั้น) ที่ย่านสถานีหัวหิน กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:31:51
6,631,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080022488

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:28:08
6,000,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090018211

งานทำความสะอาดแฟลตวัดดวงแข ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 15:00:49
574,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62100081569

จ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกี้สัมภาระ(บพห.) จำนวน 27 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/10/2562 14:08:27
67,234,000.00
ตุลาคม - 2562    
    M62100002627

บริหารการเดินรถไฟฟ้า ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvanabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 2/10/2562 14:23:15
50,000,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028052

จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล (CTC-ST1) จำนวน 7 วงจร

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:13:01
11,800,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090028060

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน และสถานีบางบำหรุ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:13:51
23,408,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62090032204

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาท ภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 18/9/2562 8:57:31
11,100,000.00
ตุลาคม - 2562    
    P62080040100

งานจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างทางส่วนล่าง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 10:09:51
17,453,500.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090044994

งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีท่าม่วง บ้านพักนายสถานี จำนวน 1 หลัง, บ้านพักผู้ช่วยนายสถานีและเสมียนแบบแบ่งห้องพัก 2 ห้อง จำนวน 1 หลัง, บ้านพักพนักงานคุมประแจและบ้านพักรันนิ่งรูมที่ย่านสถานีท่าม่วง แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 15:02:11
11,196,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090045018

งานจัดหาหินโรยทางพร้อมขนบรรทุกขึ้นตู้รถไฟ ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:47:29
3,239,600.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080040098

งานซ่อมหนักด้วยรถอัดหินสายแยกกันตัง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 10:07:47
12,813,200.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080040088

งานปรับปรุงรถแคมป์คาร์เพื่อใช้ในหน่วยงานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน ที่กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ จำนวน 2 คัน และที่กองบำรุงทางเขตลำปาง จำนวน 3 คัน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:54:11
10,618,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090045024

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก นตท.ลำปลายมาศ กม.345+882.00 แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:39:30
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090044999

งานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักรันนิ่งรูม ชก. พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 หลัง ที่ย่านสถานีเพชรบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:57:28
4,981,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090045063

งานจัดหาหินโรยทางพร้อมขนบรรทุกขึ้นตู้รถไฟ ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:36:58
12,698,357.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080040084

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักนายตรวจทางดอนเมือง พร้อมบ้านพักพนักงานบำรุงทางแบบ Row House 6 ห้อง ที่ย่านสถานีคลองรังสิต ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:50:40
10,489,700.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62090032207

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า ของการรถไฟฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ - ประกาศวันที่ 18/9/2562 9:05:59
3,610,000.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62100081438

จัดซื้อรองเท้านิรภัยสำหรับงานบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 16/10/2562 12:27:04
651,700.00
พฤศจิกายน - 2562    
    P62080040086

งานก่อสร้างโรงงานซ่อมบำรุงเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:52:27
23,186,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080022496

งานปรับปรุงพื้นทางแขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:36:23
8,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080022479

งานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา (ส่วนกลาง) ที่ตึกบัญชาการชั้น ๑-๓ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:00:55
2,940,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080022497

งานปรับปรุงพื้นทางแขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:37:18
6,000,000.00
ธันวาคม - 2562    
    P62080006759

งานบริการที่ปรึกษาเพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 6/8/2562 9:53:38
5,000,000.00
สิงหาคม - 2562    
    P62080022486

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:23:51
36,919,000.00
สิงหาคม - 2562    
    P62080022487

งานปรับปรุงพื้นทางในพื้นที่แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:26:53
6,081,000.00
สิงหาคม - 2562    
    P62080022489

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหินและปรับปรุงพื้นทาง ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:29:17
77,000,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080040080

งานจัดหาเครื่องถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:46:02
950,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039209

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.255/2-กม.261/4 ระหว่างสถานีสามร้อยยอด - สถานีสามกระทาย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:46:50
2,612,300.00
กันยายน - 2562    
    P62080039215

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบควบคุมโทรคมนาคมรถไฟและสายเคเบิลย่านสถานีมักกะสันถึงโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:42:16
4,786,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039218

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลส่งสัญญาณโทรคมนาคม รถไฟแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:41:08
4,982,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039362

งานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์แปลงสัญญาณ และชุดควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่,สถานีนาม่วง,สถานีวัดควนมีด,สถานีจะนะ,สถานีท่าแมงลัก,สถานีเกาะสะบ้า,สถานีเทพา,สถานีตาแปด,สถานีปัตตานี,สถานีนาประดู่ สถานีวัดช้างให้ และสถานีคลองทราย จำนวน 12 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:39:35
5,529,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080036101

งานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 28/8/2562 8:40:53
1,056,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080022500

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ต่างๆ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางเทพา กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:41:10
619,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090045070

งานก่อสร้างซ่อมบำรุงทางรถไฟ และอื่นๆ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:30:55
40,064,500.00
กันยายน - 2562    
    P62080039202

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.595/11 - กม.683/3 ระหว่างสถานีปางป๋วย - สถานีขุนตาน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:50:18
12,200,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090027992

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณประจำที่ จำนวน 29 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:05:34
8,900,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039201

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:51:27
5,700,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028003

งานจัดหาควบคุมและสั่งการระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI - BT จำนวน 8 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:07:10
6,000,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080022484

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางนครปฐม ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:21:04
12,500,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080022483

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:20:04
10,400,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080022482

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:18:49
22,300,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080022481

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหินและอื่นๆ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ และในพื้นที่แขวงบำรุงทางนครปฐม ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:17:25
20,000,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028041

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) เส้นทางสายเหนือ งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ จำนวน 5 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:10:52
9,500,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028049

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม (ก.1) BAIMER เส้นทางสายแม่น้ำ - โรงกลั่น งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ จำนวน 6 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:11:56
11,400,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090028026

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) (Frauscher) แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี จำนวน 13 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 17/9/2562 14:09:54
19,700,000.00
กันยายน - 2562    
    M6209000854

งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 6/9/2562 16:09:58
18,967,200.00
กันยายน - 2562    
    P62090018193

งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารตึกบัญชาการ, อาคารบริหารทรัพย์สิน และตึกพัสดุ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:53:13
33,078,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080040090

งานจ้างทำความสะอาดบริเวณแฟลตย่าน นว. 2 หลัง แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:56:55
750,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039207

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.395/1 - กม.401/1 ระหว่างสถานีบ้านเต็งหนาม - ย่านสถานีบ้านตูม แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:48:54
2,900,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090018198

งานจัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี พร้อมกระบะเหล็ก จำนวน 3 คัน ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 11/9/2562 14:55:27
3,051,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090045014

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟ และอื่นๆ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:48:50
24,933,000.00
กันยายน - 2562    
    P62090045033

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟ และอื่นๆ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:38:15
32,594,270.00
กันยายน - 2562    
    P62080038783

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณโทรคมนาคมรถไฟ จากงานสถานที่ กรุงเทพถึงหอสัญญาณกรุงเทพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:58:13
698,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080038906

งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนับล้อเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:57:38
1,305,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080038917

งานซ่อมชุดรับและส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกระหว่างสถานีระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 18 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:56:56
1,309,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039180

งานจ้างซ่อมเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ แขวงบำรุงรักษาธนบุรี จำนวน 5 แห่ง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:54:45
7,683,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039196

งานซ่อมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI (LSIS CO.,LTD) จำนวน 15 รายการ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:53:47
1,642,400.00
กันยายน - 2562    
    P62080039198

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโครงข่ายเครื่องทวนสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล ในเขตควบคุม CTC

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:53:03
15,054,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080039199

งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 28/8/2562 14:52:14
12,200,000.00
กันยายน - 2562    
    P62080040094

งานปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ สถานีรถไฟศิลาอาสน์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 9:59:17
550,000.00
มกราคม - 2563    
    p62100086941

แผนงานจัดซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกะบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน (ระยะเวลา 1 ปี)

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 17/10/2562 19:23:12
1,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62080022490

งานซ่อมปรับปรุงแคมป์คาร์ บบท.๒, กซข.ป.๑๑๐ ของงานเครื่องกลบำรุงทางหนักกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/8/2562 16:30:43
4,000,000.00
มกราคม - 2563    
    P62090045064

งานจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วสถานีบำเหน็จณรงค์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 23/9/2562 14:34:25
597,400.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040095

งานจ้างเหมาเชื่อมพอกแผลสันราง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 10:01:27
12,387,900.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040096

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 10:02:59
18,456,240.00
กุมภาพันธ์ - 2563    
    P62080040097

งานจัดซื้อหินโรยทาง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 29/8/2562 10:05:24
6,210,900.00
กุมภาพันธ์ - 2563