ประกาศเชิญชวน

:: 25 ประกาศ |
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1702/5/403/2562
15 กรกฎาคม 2562
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.บส.1000/906/2562
12 กรกฎาคม 2562
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.บส.1000/779/2562
28 มิถุนายน 2562
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/778/2562
28 มิถุนายน 2562
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000/777/2562
28 มิถุนายน 2562
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.บส.1000/776/2562
28 มิถุนายน 2562
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.บส.1000/775/2562
28 มิถุนายน 2562
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/773/2562
28 มิถุนายน 2562
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/772/2562
28 มิถุนายน 2562
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/770/2562
28 มิถุนายน 2562
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.สค.3320/95/2562
20 มิถุนายน 2562
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/726/2562
19 มิถุนายน 2562
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.บส.1000/712/2562
18 มิถุนายน 2562
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
202
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ดร.1000/563/2562
14 มิถุนายน 2562
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ดร.1000/564/2562
14 มิถุนายน 2562
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.บส.1000/672/2562
13 มิถุนายน 2562
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.บส.1000/671/2562
13 มิถุนายน 2562
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.บส.1000/538/2562
12 มิถุนายน 2562
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.บส.1000/337/2562
12 มิถุนายน 2562
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.บส.1000/637/2562
11 มิถุนายน 2562
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.บส.1000/636/2562
11 มิถุนายน 2562
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.บส.1000/645/2562
7 มิถุนายน 2562
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.บส.1000/640/2562
7 มิถุนายน 2562
161
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
299
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 25 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ