ประกาศเชิญชวน

:: 18 ประกาศ |
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.บส.1000/1969/2562
15 พฤศจิกายน 2562
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1734/7/1924/2562
12 พฤศจิกายน 2562
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ยธ.๑๗๓๒/๗/๑๖๖/๒๕๖๒
11 พฤศจิกายน 2562
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ดร.1000/1147/2562
30 ตุลาคม 2562
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.1000/1146/2562
30 ตุลาคม 2562
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/1081/2562
18 ตุลาคม 2562
200
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดร.1000/1080/2562
18 ตุลาคม 2562
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/1598/2562
15 ตุลาคม 2562
186
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.1000/1027/2562
9 ตุลาคม 2562
1027
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/1402/2562
7 ตุลาคม 2562
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/1196/2562
4 ตุลาคม 2562
296
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/1310/2562
3 ตุลาคม 2562
245
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.บส.1000/1377/2562
1 ตุลาคม 2562
218
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.บส.1000/1374/2562
1 ตุลาคม 2562
237
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.บส.1000/1134/2562
23 สิงหาคม 2562
261
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/1011/2562
21 สิงหาคม 2562
357
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
529
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
589
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 18 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ