ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 18 ประกาศ |
วันที่ 1 เมษายน 2563
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.1000/404/2563
26 มีนาคม 2563
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1000/ 390/2563
26 มีนาคม 2563
7
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/360/2563
23 มีนาคม 2563
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/466/2563
20 มีนาคม 2563
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000/131/2563
20 มีนาคม 2563
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.บส.1000/114/2563
20 มีนาคม 2563
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.บส.1000/463/2563
18 มีนาคม 2563
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/462/2563
18 มีนาคม 2563
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/138/2563
18 มีนาคม 2563
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/575/2563
18 มีนาคม 2563
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ดร.1000/319/2563
13 มีนาคม 2563
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ดร.1000/318/2563
13 มีนาคม 2563
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ดร.1000/313/2563
13 มีนาคม 2563
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ดร.1000/304/2563
11 มีนาคม 2563
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ดร.1000/ 305/2563
11 มีนาคม 2563
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ดร.1000/272/2563
5 มีนาคม 2563
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
862
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
903
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 18 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ