ประกาศเชิญชวน

:: 16 ประกาศ |
วันที่ 16 มิถุนายน 2562
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1000/563/2562
14 มิถุนายน 2562
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/564/2562
14 มิถุนายน 2562
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/672/2562
13 มิถุนายน 2562
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000/671/2562
13 มิถุนายน 2562
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.บส.1000/538/2562
12 มิถุนายน 2562
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.บส.1000/337/2562
12 มิถุนายน 2562
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/637/2562
11 มิถุนายน 2562
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/636/2562
11 มิถุนายน 2562
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/645/2562
7 มิถุนายน 2562
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/640/2562
7 มิถุนายน 2562
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/638/2562
7 มิถุนายน 2562
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ดร.1000/534/2562
5 มิถุนายน 2562
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
เลขที่ บส.1167/ 2562
21 พฤษภาคม 2562
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
217
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/171/2562
4 มีนาคม 2562
264
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 16 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ