ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 23 ประกาศ |
วันที่ 23 กันยายน 2563
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.1000/1120/2563
22 กันยายน 2563
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1000/1119/2563
22 กันยายน 2563
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
บส.61/5964/2563
22 กันยายน 2563
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ดร.1000/1113/2563
21 กันยายน 2563
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1734/5/1663/2563
18 กันยายน 2563
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.สค.3320/71/2563
16 กันยายน 2563
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1702/7/196/2563
15 กันยายน 2563
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ดร.1000/1082/2563
11 กันยายน 2563
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.1000/ 1084 /2563
11 กันยายน 2563
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ดร.1000/ 1080 /2563
11 กันยายน 2563
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
บส.4433/2563
9 กันยายน 2563
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
บส.4439/2563
9 กันยายน 2563
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ดร.1000/1050/2563
8 กันยายน 2563
40
ยกเลิกประกาศ
จำนวนแก้ไขประกาศ
14
รฟ.ดร.1000/981/2563
23 สิงหาคม 2563
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.บส.1000/1497/2563
19 สิงหาคม 2563
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/1508/2563
18 สิงหาคม 2563
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ดร.1000/ 949 /2563
11 สิงหาคม 2563
75
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ดร.1000/ 942 /2563
11 สิงหาคม 2563
68
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.บส.1000/1074/2563
17 มิถุนายน 2563
273
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.บส.1000/1067/2563
15 มิถุนายน 2563
492
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.บส.1000/969/2563
9 มิถุนายน 2563
303
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.บส.1000/968/2563
9 มิถุนายน 2563
249
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.บส.1000/1036/2563
9 มิถุนายน 2563
414
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 22 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 3 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ