ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 16 ประกาศ |
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.1000/1234/2563
15 ตุลาคม 2563
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
บส.4704 /2563
14 ตุลาคม 2563
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
บส.7093/2563
9 ตุลาคม 2563
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ดร.1000/ 1201 /2563
6 ตุลาคม 2563
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.1000/1155/2563
1 ตุลาคม 2563
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/1120/2563
22 กันยายน 2563
65
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดร.1000/1119/2563
22 กันยายน 2563
53
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
บส.61/5964/2563
22 กันยายน 2563
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.1000/1113/2563
21 กันยายน 2563
184
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.สค.3320/71/2563
16 กันยายน 2563
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ดร.1000/1082/2563
11 กันยายน 2563
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ดร.1000/ 1084 /2563
11 กันยายน 2563
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ดร.1000/ 1080 /2563
11 กันยายน 2563
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ดร.1000/ 949 /2563
11 สิงหาคม 2563
119
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ดร.1000/ 942 /2563
11 สิงหาคม 2563
109
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/1067/2563
15 มิถุนายน 2563
600
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 16 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 4 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ