ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 10 ประกาศ |
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
บส.3216/2563
19 พฤษภาคม 2563
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.บส.1000/813/2563
15 เมษายน 2563
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.บส.1000/466/2563
20 มีนาคม 2563
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/131/2563
20 มีนาคม 2563
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000/114/2563
20 มีนาคม 2563
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.บส.1000/463/2563
18 มีนาคม 2563
157
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.บส.1000/462/2563
18 มีนาคม 2563
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/138/2563
18 มีนาคม 2563
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/575/2563
18 มีนาคม 2563
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
929
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 10 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ