ประกาศเชิญชวน

:: 4 ประกาศ |
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.1000/109/2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1300/82/2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.บส.1000/84/2562
29 มกราคม 2562
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/35/2562
15 มกราคม 2562
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 4 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ