ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 11 ประกาศ |
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
บส.986/2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.บส.1000/338/2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/168/2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ดร.1000/169/2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.1000/72/2563
19 มกราคม 2563
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/71/2563
19 มกราคม 2563
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดร.1000/70/2563
19 มกราคม 2563
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ดร.1000/64/2563
16 มกราคม 2563
130
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/2096/2562
13 ธันวาคม 2562
308
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
771
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
811
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 11 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 2 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ