ประกาศเชิญชวน

:: 9 ประกาศ |
วันที่ 13 ธันวาคม 2562
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
บส.7792/2562
6 ธันวาคม 2562
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1000/1241/2562
3 ธันวาคม 2562
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/1227/2562
25 พฤศจิกายน 2562
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ดร.1000/1209/2562
19 พฤศจิกายน 2562
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000/1969/2562
15 พฤศจิกายน 2562
261
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.บส.1000/1377/2562
1 ตุลาคม 2562
287
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.บส.1000/1374/2562
1 ตุลาคม 2562
327
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
605
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
656
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 9 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ