ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 18 ประกาศ |
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.1000/941/2563
11 สิงหาคม 2563
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1000/ 949 /2563
11 สิงหาคม 2563
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/ 942 /2563
11 สิงหาคม 2563
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1725/7/311/2563
10 สิงหาคม 2563
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.1000/944/2563
10 สิงหาคม 2563
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/919 /2563
6 สิงหาคม 2563
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดร.1000/918 /2563
6 สิงหาคม 2563
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ดร.1000/917/2563
6 สิงหาคม 2563
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.1000/888/2563
22 กรกฎาคม 2563
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ดร.1000/875/2563
21 กรกฎาคม 2563
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ดร.1000/873/2563
21 กรกฎาคม 2563
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ดร.1000/869/2563
20 กรกฎาคม 2563
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
บส.4704/2563
20 กรกฎาคม 2563
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.บส.1000/1074/2563
17 มิถุนายน 2563
189
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.บส.1000/1067/2563
15 มิถุนายน 2563
357
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/969/2563
9 มิถุนายน 2563
216
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.บส.1000/968/2563
9 มิถุนายน 2563
184
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.บส.1000/1036/2563
9 มิถุนายน 2563
318
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 18 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ