ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ยกเลิก

ประกาศ  53  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
28 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62
24,997,000.00    
36
ยกเลิก
2
26 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
1,610,000.00    
105
ยกเลิก
3
12 ต.ค. 61
27 พ.ย. 61
6,562,500,000.00    
35
ยกเลิก
4
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
128
ยกเลิก
5
12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61
54,257,000.00    
60
ยกเลิก
6
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
15
ยกเลิก
7
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,237,000.00    
44
ยกเลิก
8
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
23
ยกเลิก
9
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
23
ยกเลิก
10
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
18
ยกเลิก
11
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
21
ยกเลิก
12
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
3063
ยกเลิก
13
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 2560
7,340,470,000.00    
158
ยกเลิก
14
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
17,612,200.00    
219
ยกเลิก
15
9 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
98,429,300.00    
259
ยกเลิก
16
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
33
ยกเลิก
17
23 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
79,046,250.00    
44
ยกเลิก
18
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
44
ยกเลิก
19
19 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
35,845,000.00    
23
ยกเลิก
20
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
21
ยกเลิก
21
27 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59
30,833,268.00    
31
ยกเลิก
22
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
10,801,000.00    
131
ยกเลิก
23
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
3,387,100.00    
87
ยกเลิก
24
14 ก.ย. 58
16 ก.ย. 58
38,965,000.00    
99
ยกเลิก
25
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
46,056,700.00    
104
ยกเลิก
26
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
621,063,070.00    
283
ยกเลิก
27
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
10,183,702,194.00    
413
ยกเลิก
28
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
13,585,000.00    
81
ยกเลิก
29
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
105
ยกเลิก
30
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
526
ยกเลิก
31
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
1,890,000.00    
132
ยกเลิก
32
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
326
ยกเลิก
33
13 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
6,037,500,000.00    
475
ยกเลิก
34
31 ม.ค. 56
5 ก.พ. 56
2,286,700.00    
98
ยกเลิก
35
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
173
ยกเลิก
36
18 ก.ย. 55
21 ก.ย. 55
38,000,000.00    
194
ยกเลิก
37
11 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
2,869,000.00    
158
ยกเลิก
38
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
684,000,000.00    
211
ยกเลิก
39
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
227,500,000.00    
199
ยกเลิก
40
21 มิ.ย. 55
27 มิ.ย. 55
10,566,000.00    
117
ยกเลิก
41
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
91
ยกเลิก
42
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
79
ยกเลิก
43
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
154
ยกเลิก
44
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
121
ยกเลิก
45
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
75
ยกเลิก
46
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
2,555,040.00    
134
ยกเลิก
47
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
9,978,700.00    
175
ยกเลิก
48
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
2,555,040.00    
130
ยกเลิก
49
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
9,978,700.00    
118
ยกเลิก
50
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
5,580,000.00    
120
ยกเลิก
51
16 ม.ค. 55
18 ม.ค. 55
12,946,662.00    
286
ยกเลิก
52
2 พ.ย. 54
7 พ.ย. 54
109,592,971.66    
166
ยกเลิก
53
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
42,000,000.00    
114
ยกเลิก