ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับปรับปรุง

ประกาศ  226  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
21/09/2563
18,000,000.00    
6
ฉบับปรับปรุง
2
26/08/2563
9,202,000.00    
96
ฉบับปรับปรุง
3
20/08/2563
777,000,000.00    
1162
ฉบับปรับปรุง
4
31/07/2563
18,100,000.00    
289
ฉบับปรับปรุง
5
30/07/2563
11,999,974.00    
306
ฉบับปรับปรุง
6
22/07/2563
15,000,000.00    
274
ฉบับปรับปรุง
7
30/06/2563
8,220,000.00    
225
ฉบับปรับปรุง
8
25/05/2563
3,598,000.00    
252
ฉบับปรับปรุง
9
12/05/2563
56,430,000.00    
287
ฉบับปรับปรุง
10
30/04/2563
25,000,000.00    
235
ฉบับปรับปรุง
11
09/04/2563
24,150,000.00    
193
ฉบับปรับปรุง
12
09/04/2563
15,300,000.00    
146
ฉบับปรับปรุง
13
09/04/2563
14,576,800.00    
120
ฉบับปรับปรุง
14
08/04/2563
23,437,000.00    
255
ฉบับปรับปรุง
15
02/04/2563
617,170,000.00    
565
ฉบับปรับปรุง
16
30/03/2563
303,895,000.00    
118
ฉบับปรับปรุง
17
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/03/2563
7,664,629,000.00    
1349
ฉบับปรับปรุง
18
26/02/2563
12,457,000.00    
76
ฉบับปรับปรุง
19
21/02/2563
63,570,000.00    
188
ฉบับปรับปรุง
20
06/01/2563
2,782,000.00    
129
ฉบับปรับปรุง
21
02/12/2562
303,895,000.00    
269
ฉบับปรับปรุง
22
22/11/2562
23,824,600.00    
434
ฉบับปรับปรุง
23
21/10/2562
47,000,000.00    
562
ฉบับปรับปรุง
24
10/09/2562
18,679,000.00    
245
ฉบับปรับปรุง
25
14/08/2562
9,720,000.00    
150
ฉบับปรับปรุง
26
14/08/2562
1,650,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
27
13/08/2562
48,600,000.00    
261
ฉบับปรับปรุง
28
02/08/2562
9,343,000.00    
103
ฉบับปรับปรุง
29
30/07/2562
35,130,240.00    
197
ฉบับปรับปรุง
30
26/07/2562
94,500,000.00    
471
ฉบับปรับปรุง
31
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2562
10,421,014,000.00    
1484
ฉบับปรับปรุง
32
19/07/2562
6,562,500,000.00    
2601
ฉบับปรับปรุง
33
12/07/2562
13,000,000.00    
118
ฉบับปรับปรุง
34
20/06/2562
7,843,000.00    
86
ฉบับปรับปรุง
35
04/06/2562
498,485,000.00    
1164
ฉบับปรับปรุง
36
31/05/2562
6,860,840.00    
133
ฉบับปรับปรุง
37
16/05/2562
39,418,562.57    
191
ฉบับปรับปรุง
38
03/05/2562
17,750,000.00    
147
ฉบับปรับปรุง
39
30/04/2562
2,782,843,000.00    
1588
ฉบับปรับปรุง
40
29/04/2562
2,460,638,000.00    
1598
ฉบับปรับปรุง
41
29/04/2562
25,000,000.00    
224
ฉบับปรับปรุง
42
29/04/2562
6,250,650,000.00    
2906
ฉบับปรับปรุง
43
23/04/2562
931,100,000.00    
1066
ฉบับปรับปรุง
44
18/04/2562
6,562,500,000.00    
3583
ฉบับปรับปรุง
45
21/03/2562
11,250,976,000.00    
522
ฉบับปรับปรุง
46
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,386,711,000.00    
1660
ฉบับปรับปรุง
47
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,659,163,000.00    
1490
ฉบับปรับปรุง
48
08/01/2562
41,860,000.00    
263
ฉบับปรับปรุง
49
25/12/2561
212,455,000.00    
244
ฉบับปรับปรุง
50
25/12/2561
27,206,000.00    
125
ฉบับปรับปรุง
51
24/12/2561
232,362,000.00    
119
ฉบับปรับปรุง
52
24/12/2561
176,087,000.00    
115
ฉบับปรับปรุง
53
19/12/2561
77,963,000.00    
393
ฉบับปรับปรุง
54
17/12/2561
82,069,000.00    
691
ฉบับปรับปรุง
55
12/12/2561
5,744,990.50    
106
ฉบับปรับปรุง
56
11/12/2561
94,500,000.00    
582
ฉบับปรับปรุง
57
29/11/2561
151,680,000.00    
750
ฉบับปรับปรุง
58
19/11/2561
7,300,000.00    
109
ฉบับปรับปรุง
59
19/11/2561
22,427,275.20    
249
ฉบับปรับปรุง
60
16/10/2561
11,556,000.00    
130
ฉบับปรับปรุง
61
17/09/2561
10,939,462.00    
284
ฉบับปรับปรุง
62
01/08/2561
18,210,300.00    
224
ฉบับปรับปรุง
63
24/07/2561
23,527,000.00    
80
ฉบับปรับปรุง
64
19/07/2561
8,739,760.00    
277
ฉบับปรับปรุง
65
13/06/2561
54,257,000.00    
231
ฉบับปรับปรุง
66
05/03/2561
2,496,000.00    
66
ฉบับปรับปรุง
67
06/02/2561
35,107,000.00    
301
ฉบับปรับปรุง
68
05/02/2561
9,590,000.00    
214
ฉบับปรับปรุง
69
22/01/2561
9,658,000.00    
221
ฉบับปรับปรุง
70
18/01/2561
9,709,000.00    
221
ฉบับปรับปรุง
71
17/01/2561
9,716,000.00    
220
ฉบับปรับปรุง
72
08/11/2560
37,343,000.00    
659
ฉบับปรับปรุง
73
02/08/2560
3,959,000.00    
82
ฉบับปรับปรุง
74
18/07/2560
30,193,000.00    
320
ฉบับปรับปรุง
75
18/07/2560
35,039,000.00    
215
ฉบับปรับปรุง
76
18/07/2560
9,528,000.00    
255
ฉบับปรับปรุง
77
21/06/2560
10,091,730,000.00    
1601
ฉบับปรับปรุง
78
21/06/2560
9,326,830,000.00    
1908
ฉบับปรับปรุง
79
14/06/2560
8,786,860,000.00    
1303
ฉบับปรับปรุง
80
14/06/2560
6,869,610,000.00    
815
ฉบับปรับปรุง
81
14/06/2560
7,373,600,000.00    
912
ฉบับปรับปรุง
82
14/06/2560
6,066,300,000.00    
1285
ฉบับปรับปรุง
83
14/06/2560
6,575,640,000.00    
1385
ฉบับปรับปรุง
84
14/06/2560
98,429,300.00    
275
ฉบับปรับปรุง
85
14/06/2560
16,448,000.00    
353
ฉบับปรับปรุง
86
22/05/2560
7,384,750,000.00    
1531
ฉบับปรับปรุง
87
22/05/2560
8,465,430,000.00    
2761
ฉบับปรับปรุง
88
16/05/2560
24,451,000.00    
432
ฉบับปรับปรุง
89
16/05/2560
26,120,000.00    
202
ฉบับปรับปรุง
90
16/05/2560
37,055,000.00    
203
ฉบับปรับปรุง
91
16/05/2560
6,199,000.00    
504
ฉบับปรับปรุง
92
16/05/2560
31,163,000.00    
261
ฉบับปรับปรุง
93
16/05/2560
14,740,000.00    
140
ฉบับปรับปรุง
94
16/05/2560
24,124,000.00    
285
ฉบับปรับปรุง
95
08/05/2560
7,305,260,000.00    
1633
ฉบับปรับปรุง
96
16/02/2560
44,417,768.00    
129
ฉบับปรับปรุง
97
20/01/2560
79,046,250.00    
564
ฉบับปรับปรุง
98
23/12/2559
13,344,042,437.00    
2389
ฉบับปรับปรุง
99
13/12/2559
37,271,000.00    
387
ฉบับปรับปรุง
100
01/12/2559
9,886,345,000.00    
2042
ฉบับปรับปรุง
101
01/12/2559
23,920,880,000.00    
1209
ฉบับปรับปรุง
102
01/12/2559
28,104,310,000.00    
1230
ฉบับปรับปรุง
103
01/12/2559
15,628,000,000.00    
2045
ฉบับปรับปรุง
104
01/12/2559
19,269,865,000.00    
1167
ฉบับปรับปรุง
105
17/11/2559
28,500,000,000.00    
1585
ฉบับปรับปรุง
106
17/11/2559
23,900,000,000.00    
1428
ฉบับปรับปรุง
107
16/11/2559
19,270,000,000.00    
1539
ฉบับปรับปรุง
108
16/11/2559
9,990,000,000.00    
1272
ฉบับปรับปรุง
109
11/11/2559
16,500,000,000.00    
1935
ฉบับปรับปรุง
110
05/10/2559
245,000,000.00    
654
ฉบับปรับปรุง
111
27/09/2559
30,833,268.00    
244
ฉบับปรับปรุง
112
23/08/2559
17,479,520.00    
317
ฉบับปรับปรุง
113
25/07/2559
810,846,000.00    
808
ฉบับปรับปรุง
114
12/07/2559
16,530,000,000.00    
4827
ฉบับปรับปรุง
115
27/05/2559
83,295,000.00    
323
ฉบับปรับปรุง
116
23/05/2559
-29,999,400.00    
256
ฉบับปรับปรุง
117
08/04/2559
21,571,200.00    
391
ฉบับปรับปรุง
118
21/03/2559
163,800,000.00    
916
ฉบับปรับปรุง
119
09/02/2559
491,000,000.00    
1239
ฉบับปรับปรุง
120
09/02/2559
492,000,000.00    
1249
ฉบับปรับปรุง
121
08/01/2559
11,341,800.00    
111
ฉบับปรับปรุง
122
06/01/2559
813,000,000.00    
1784
ฉบับปรับปรุง
123
28/10/2558
6,151,000,000.00    
3910
ฉบับปรับปรุง
124
16/10/2558
38,965,000.00    
210
ฉบับปรับปรุง
125
29/09/2558
24,000,000,000.00    
2882
ฉบับปรับปรุง
126
22/09/2558
34,240,000.00    
351
ฉบับปรับปรุง
127
22/09/2558
133,120,000.00    
582
ฉบับปรับปรุง
128
21/09/2558
149,800,000.00    
1049
ฉบับปรับปรุง
129
10/09/2558
28,199,850.00    
773
ฉบับปรับปรุง
130
20/08/2558
598,602,000.00    
1512
ฉบับปรับปรุง
131
20/08/2558
9,926,288,000.00    
2624
ฉบับปรับปรุง
132
07/08/2558
29,580,000.00    
919
ฉบับปรับปรุง
133
07/08/2558
50,275,000.00    
687
ฉบับปรับปรุง
134
07/08/2558
36,000,000.00    
546
ฉบับปรับปรุง
135
07/08/2558
188,097,630.00    
656
ฉบับปรับปรุง
136
07/08/2558
45,341,000.00    
744
ฉบับปรับปรุง
137
07/08/2558
33,581,000.00    
535
ฉบับปรับปรุง
138
08/07/2558
178,732,800.00    
174
ฉบับปรับปรุง
139
07/07/2558
3,864,000.00    
100
ฉบับปรับปรุง
140
07/07/2558
8,664,000.00    
126
ฉบับปรับปรุง
141
01/07/2558
32,100,000.00    
290
ฉบับปรับปรุง
142
26/06/2558
171,619,200.00    
163
ฉบับปรับปรุง
143
11/06/2558
34,775,000.00    
399
ฉบับปรับปรุง
144
04/06/2558
61,713,600.00    
179
ฉบับปรับปรุง
145
02/06/2558
14,766,000.00    
579
ฉบับปรับปรุง
146
02/06/2558
10,682,900.00    
200
ฉบับปรับปรุง
147
19/05/2558
4,413,108,000.00    
2791
ฉบับปรับปรุง
148
27/03/2558
87,000,000.00    
467
ฉบับปรับปรุง
149
03/03/2558
58,000,000.00    
646
ฉบับปรับปรุง
150
03/02/2558
19,217,200.00    
387
ฉบับปรับปรุง
151
15/01/2558
131,000,000.00    
714
ฉบับปรับปรุง
152
29/12/2557
99,647,600.00    
167
ฉบับปรับปรุง
153
23/12/2557
13,150,600.00    
348
ฉบับปรับปรุง
154
23/12/2557
231,238,651.20    
804
ฉบับปรับปรุง
155
19/12/2557
22,395,100.00    
285
ฉบับปรับปรุง
156
15/12/2557
4,413,108,000.00    
1803
ฉบับปรับปรุง
157
11/12/2557
19,408,352.00    
248
ฉบับปรับปรุง
158
03/12/2557
87,199,537.63    
452
ฉบับปรับปรุง
159
03/12/2557
64,774,210.85    
298
ฉบับปรับปรุง
160
03/12/2557
96,881,520.58    
259
ฉบับปรับปรุง
161
03/12/2557
96,138,717.10    
266
ฉบับปรับปรุง
162
03/12/2557
58,441,986.17    
350
ฉบับปรับปรุง
163
15/10/2557
34,000,000.00    
295
ฉบับปรับปรุง
164
13/10/2557
105,673,200.00    
427
ฉบับปรับปรุง
165
09/10/2557
34,186,000.00    
518
ฉบับปรับปรุง
166
06/10/2557
493,000,000.00    
782
ฉบับปรับปรุง
167
26/09/2557
7,439,000.00    
432
ฉบับปรับปรุง
168
26/08/2557
17,334,000.00    
492
ฉบับปรับปรุง
169
30/07/2557
16,692,000.00    
256
ฉบับปรับปรุง
170
15/07/2557
15,022,800.00    
239
ฉบับปรับปรุง
171
03/07/2557
75,000,000.00    
919
ฉบับปรับปรุง
172
13/06/2557
3,299,000.00    
158
ฉบับปรับปรุง
173
08/05/2557
23,750,000.00    
342
ฉบับปรับปรุง
174
30/04/2557
5,750,000,000.00    
1526
ฉบับปรับปรุง
175
30/04/2557
251,985,000.00    
321
ฉบับปรับปรุง
176
25/04/2557
12,850,000.00    
120
ฉบับปรับปรุง
177
25/04/2557
17,456,300.00    
224
ฉบับปรับปรุง
178
13/03/2557
15,022,800.00    
414
ฉบับปรับปรุง
179
28/01/2557
10,183,702,194.00    
1619
ฉบับปรับปรุง
180
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
14/10/2556
37,500,000.00    
516
ฉบับปรับปรุง
181
26/09/2556
621,063,070.00    
1878
ฉบับปรับปรุง
182
26/09/2556
10,183,702,194.00    
1888
ฉบับปรับปรุง
183
12/09/2556
145,064,000.00    
458
ฉบับปรับปรุง
184
10/09/2556
22,950,200.00    
299
ฉบับปรับปรุง
185
17/07/2556
7,000,000.00    
223
ฉบับปรับปรุง
186
27/05/2556
5,750,000,000.00    
1338
ฉบับปรับปรุง
187
15/05/2556
75,946,000.00    
506
ฉบับปรับปรุง
188
26/02/2556
26,604,780.00    
222
ฉบับปรับปรุง
189
22/02/2556
527,001,600.00    
421
ฉบับปรับปรุง
190
22/02/2556
2,818,691,300.00    
872
ฉบับปรับปรุง
191
14/02/2556
684,000,000.00    
464
ฉบับปรับปรุง
192
08/02/2556
232,000,000.00    
321
ฉบับปรับปรุง
193
19/11/2555
57,587,400.00    
267
ฉบับปรับปรุง
194
16/08/2555
684,000,000.00    
511
ฉบับปรับปรุง
195
16/08/2555
227,500,000.00    
341
ฉบับปรับปรุง
196
07/08/2555
4,918,050,000.00    
3452
ฉบับปรับปรุง
197
26/07/2555
6,562,500,000.00    
2068
ฉบับปรับปรุง
198
04/07/2555
21,785,200.00    
261
ฉบับปรับปรุง
199
07/06/2555
150,000,000.00    
539
ฉบับปรับปรุง
200
17/05/2555
8,170,520.00    
297
ฉบับปรับปรุง
201
14/05/2555
252,466,500.00    
464
ฉบับปรับปรุง
202
28/03/2555
9,116,000.00    
399
ฉบับปรับปรุง
203
06/02/2555
21,710,300.00    
458
ฉบับปรับปรุง
204
25/01/2555
109,592,971.66    
311
ฉบับปรับปรุง
205
26/12/2554
20,121,900.00    
345
ฉบับปรับปรุง
206
13/12/2554
14,968,783.20    
400
ฉบับปรับปรุง
207
30/11/2554
109,592,971.66    
358
ฉบับปรับปรุง
208
21/09/2554
20,267,283.51    
260
ฉบับปรับปรุง
209
20/09/2554
12,660,771.12    
211
ฉบับปรับปรุง
210
16/08/2554
39,809,910.00    
239
ฉบับปรับปรุง
211
16/08/2554
31,223,500.00    
207
ฉบับปรับปรุง
212
16/08/2554
39,853,651.00    
183
ฉบับปรับปรุง
213
16/08/2554
48,296,128.00    
212
ฉบับปรับปรุง
214
16/08/2554
34,450,112.00    
162
ฉบับปรับปรุง
215
16/08/2554
40,797,642.00    
156
ฉบับปรับปรุง
216
16/08/2554
34,090,642.00    
147
ฉบับปรับปรุง
217
16/08/2554
42,626,962.00    
217
ฉบับปรับปรุง
218
16/08/2554
26,801,173.00    
222
ฉบับปรับปรุง
219
20/07/2554
34,359,000.00    
168
ฉบับปรับปรุง
220
20/07/2554
49,473,000.00    
96
ฉบับปรับปรุง
221
20/07/2554
42,853,000.00    
142
ฉบับปรับปรุง
222
05/07/2554
32,673,000.00    
145
ฉบับปรับปรุง
223
05/07/2554
25,294,000.00    
135
ฉบับปรับปรุง
224
04/07/2554
75,000,000.00    
565
ฉบับปรับปรุง
225
14/06/2554
42,000,000.00    
304
ฉบับปรับปรุง
226
23/05/2554
20,000,000.00    
515
ฉบับปรับปรุง