ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับปรับปรุง

ประกาศ  192  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
04/06/2562
498,485,000.00    
475
ฉบับปรับปรุง
2
31/05/2562
6,860,840.00    
103
ฉบับปรับปรุง
3
16/05/2562
39,418,562.57    
150
ฉบับปรับปรุง
4
03/05/2562
17,750,000.00    
119
ฉบับปรับปรุง
5
30/04/2562
2,782,843,000.00    
947
ฉบับปรับปรุง
6
29/04/2562
2,460,638,000.00    
974
ฉบับปรับปรุง
7
29/04/2562
25,000,000.00    
151
ฉบับปรับปรุง
8
29/04/2562
6,250,650,000.00    
2156
ฉบับปรับปรุง
9
23/04/2562
931,100,000.00    
628
ฉบับปรับปรุง
10
18/04/2562
6,562,500,000.00    
3498
ฉบับปรับปรุง
11
21/03/2562
11,250,976,000.00    
418
ฉบับปรับปรุง
12
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,386,711,000.00    
939
ฉบับปรับปรุง
13
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,659,163,000.00    
646
ฉบับปรับปรุง
14
08/01/2562
41,860,000.00    
192
ฉบับปรับปรุง
15
25/12/2561
212,455,000.00    
186
ฉบับปรับปรุง
16
25/12/2561
27,206,000.00    
108
ฉบับปรับปรุง
17
24/12/2561
232,362,000.00    
103
ฉบับปรับปรุง
18
24/12/2561
176,087,000.00    
102
ฉบับปรับปรุง
19
19/12/2561
77,963,000.00    
358
ฉบับปรับปรุง
20
17/12/2561
82,069,000.00    
615
ฉบับปรับปรุง
21
12/12/2561
5,744,990.50    
91
ฉบับปรับปรุง
22
11/12/2561
94,500,000.00    
558
ฉบับปรับปรุง
23
29/11/2561
151,680,000.00    
688
ฉบับปรับปรุง
24
19/11/2561
7,300,000.00    
99
ฉบับปรับปรุง
25
19/11/2561
22,427,275.20    
238
ฉบับปรับปรุง
26
16/10/2561
11,556,000.00    
122
ฉบับปรับปรุง
27
17/09/2561
10,939,462.00    
278
ฉบับปรับปรุง
28
01/08/2561
18,210,300.00    
220
ฉบับปรับปรุง
29
24/07/2561
23,527,000.00    
76
ฉบับปรับปรุง
30
19/07/2561
8,739,760.00    
261
ฉบับปรับปรุง
31
13/06/2561
54,257,000.00    
225
ฉบับปรับปรุง
32
05/03/2561
2,496,000.00    
60
ฉบับปรับปรุง
33
06/02/2561
35,107,000.00    
266
ฉบับปรับปรุง
34
05/02/2561
9,590,000.00    
200
ฉบับปรับปรุง
35
22/01/2561
9,658,000.00    
208
ฉบับปรับปรุง
36
18/01/2561
9,709,000.00    
211
ฉบับปรับปรุง
37
17/01/2561
9,716,000.00    
204
ฉบับปรับปรุง
38
08/11/2560
37,343,000.00    
652
ฉบับปรับปรุง
39
02/08/2560
3,959,000.00    
80
ฉบับปรับปรุง
40
18/07/2560
30,193,000.00    
317
ฉบับปรับปรุง
41
18/07/2560
35,039,000.00    
211
ฉบับปรับปรุง
42
18/07/2560
9,528,000.00    
244
ฉบับปรับปรุง
43
21/06/2560
10,091,730,000.00    
1515
ฉบับปรับปรุง
44
21/06/2560
9,326,830,000.00    
1861
ฉบับปรับปรุง
45
14/06/2560
8,786,860,000.00    
1254
ฉบับปรับปรุง
46
14/06/2560
6,869,610,000.00    
773
ฉบับปรับปรุง
47
14/06/2560
7,373,600,000.00    
879
ฉบับปรับปรุง
48
14/06/2560
6,066,300,000.00    
1267
ฉบับปรับปรุง
49
14/06/2560
6,575,640,000.00    
1359
ฉบับปรับปรุง
50
14/06/2560
98,429,300.00    
265
ฉบับปรับปรุง
51
14/06/2560
16,448,000.00    
342
ฉบับปรับปรุง
52
22/05/2560
7,384,750,000.00    
1497
ฉบับปรับปรุง
53
22/05/2560
8,465,430,000.00    
2696
ฉบับปรับปรุง
54
16/05/2560
24,451,000.00    
423
ฉบับปรับปรุง
55
16/05/2560
26,120,000.00    
199
ฉบับปรับปรุง
56
16/05/2560
37,055,000.00    
199
ฉบับปรับปรุง
57
16/05/2560
6,199,000.00    
501
ฉบับปรับปรุง
58
16/05/2560
31,163,000.00    
256
ฉบับปรับปรุง
59
16/05/2560
14,740,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
60
16/05/2560
24,124,000.00    
278
ฉบับปรับปรุง
61
08/05/2560
7,305,260,000.00    
1614
ฉบับปรับปรุง
62
16/02/2560
44,417,768.00    
127
ฉบับปรับปรุง
63
20/01/2560
79,046,250.00    
554
ฉบับปรับปรุง
64
23/12/2559
13,344,042,437.00    
2378
ฉบับปรับปรุง
65
13/12/2559
37,271,000.00    
382
ฉบับปรับปรุง
66
01/12/2559
9,886,345,000.00    
2012
ฉบับปรับปรุง
67
01/12/2559
23,920,880,000.00    
1197
ฉบับปรับปรุง
68
01/12/2559
28,104,310,000.00    
1207
ฉบับปรับปรุง
69
01/12/2559
15,628,000,000.00    
2036
ฉบับปรับปรุง
70
01/12/2559
19,269,865,000.00    
1152
ฉบับปรับปรุง
71
17/11/2559
28,500,000,000.00    
1571
ฉบับปรับปรุง
72
17/11/2559
23,900,000,000.00    
1420
ฉบับปรับปรุง
73
16/11/2559
19,270,000,000.00    
1532
ฉบับปรับปรุง
74
16/11/2559
9,990,000,000.00    
1265
ฉบับปรับปรุง
75
11/11/2559
16,500,000,000.00    
1926
ฉบับปรับปรุง
76
05/10/2559
245,000,000.00    
629
ฉบับปรับปรุง
77
27/09/2559
30,833,268.00    
239
ฉบับปรับปรุง
78
23/08/2559
17,479,520.00    
313
ฉบับปรับปรุง
79
25/07/2559
810,846,000.00    
745
ฉบับปรับปรุง
80
12/07/2559
16,530,000,000.00    
4817
ฉบับปรับปรุง
81
27/05/2559
83,295,000.00    
320
ฉบับปรับปรุง
82
23/05/2559
-29,999,400.00    
252
ฉบับปรับปรุง
83
08/04/2559
21,571,200.00    
386
ฉบับปรับปรุง
84
21/03/2559
163,800,000.00    
909
ฉบับปรับปรุง
85
09/02/2559
491,000,000.00    
1228
ฉบับปรับปรุง
86
09/02/2559
492,000,000.00    
1239
ฉบับปรับปรุง
87
08/01/2559
11,341,800.00    
109
ฉบับปรับปรุง
88
06/01/2559
813,000,000.00    
1751
ฉบับปรับปรุง
89
28/10/2558
6,151,000,000.00    
3900
ฉบับปรับปรุง
90
16/10/2558
38,965,000.00    
205
ฉบับปรับปรุง
91
29/09/2558
24,000,000,000.00    
2865
ฉบับปรับปรุง
92
22/09/2558
34,240,000.00    
347
ฉบับปรับปรุง
93
22/09/2558
133,120,000.00    
551
ฉบับปรับปรุง
94
21/09/2558
149,800,000.00    
1033
ฉบับปรับปรุง
95
10/09/2558
28,199,850.00    
759
ฉบับปรับปรุง
96
20/08/2558
598,602,000.00    
1502
ฉบับปรับปรุง
97
20/08/2558
9,926,288,000.00    
2601
ฉบับปรับปรุง
98
07/08/2558
29,580,000.00    
902
ฉบับปรับปรุง
99
07/08/2558
50,275,000.00    
679
ฉบับปรับปรุง
100
07/08/2558
36,000,000.00    
542
ฉบับปรับปรุง
101
07/08/2558
188,097,630.00    
638
ฉบับปรับปรุง
102
07/08/2558
45,341,000.00    
740
ฉบับปรับปรุง
103
07/08/2558
33,581,000.00    
532
ฉบับปรับปรุง
104
08/07/2558
178,732,800.00    
171
ฉบับปรับปรุง
105
07/07/2558
3,864,000.00    
98
ฉบับปรับปรุง
106
07/07/2558
8,664,000.00    
119
ฉบับปรับปรุง
107
01/07/2558
32,100,000.00    
285
ฉบับปรับปรุง
108
26/06/2558
171,619,200.00    
147
ฉบับปรับปรุง
109
11/06/2558
34,775,000.00    
388
ฉบับปรับปรุง
110
04/06/2558
61,713,600.00    
177
ฉบับปรับปรุง
111
02/06/2558
14,766,000.00    
575
ฉบับปรับปรุง
112
02/06/2558
10,682,900.00    
198
ฉบับปรับปรุง
113
19/05/2558
4,413,108,000.00    
2780
ฉบับปรับปรุง
114
27/03/2558
87,000,000.00    
458
ฉบับปรับปรุง
115
03/03/2558
58,000,000.00    
638
ฉบับปรับปรุง
116
03/02/2558
19,217,200.00    
379
ฉบับปรับปรุง
117
15/01/2558
131,000,000.00    
709
ฉบับปรับปรุง
118
29/12/2557
99,647,600.00    
165
ฉบับปรับปรุง
119
23/12/2557
13,150,600.00    
345
ฉบับปรับปรุง
120
23/12/2557
231,238,651.20    
782
ฉบับปรับปรุง
121
19/12/2557
22,395,100.00    
279
ฉบับปรับปรุง
122
15/12/2557
4,413,108,000.00    
1799
ฉบับปรับปรุง
123
11/12/2557
19,408,352.00    
244
ฉบับปรับปรุง
124
03/12/2557
87,199,537.63    
434
ฉบับปรับปรุง
125
03/12/2557
64,774,210.85    
287
ฉบับปรับปรุง
126
03/12/2557
96,881,520.58    
240
ฉบับปรับปรุง
127
03/12/2557
96,138,717.10    
254
ฉบับปรับปรุง
128
03/12/2557
58,441,986.17    
343
ฉบับปรับปรุง
129
15/10/2557
34,000,000.00    
289
ฉบับปรับปรุง
130
13/10/2557
105,673,200.00    
422
ฉบับปรับปรุง
131
09/10/2557
34,186,000.00    
516
ฉบับปรับปรุง
132
06/10/2557
493,000,000.00    
757
ฉบับปรับปรุง
133
26/09/2557
7,439,000.00    
429
ฉบับปรับปรุง
134
26/08/2557
17,334,000.00    
488
ฉบับปรับปรุง
135
30/07/2557
16,692,000.00    
251
ฉบับปรับปรุง
136
15/07/2557
15,022,800.00    
236
ฉบับปรับปรุง
137
03/07/2557
75,000,000.00    
912
ฉบับปรับปรุง
138
13/06/2557
3,299,000.00    
154
ฉบับปรับปรุง
139
08/05/2557
23,750,000.00    
334
ฉบับปรับปรุง
140
30/04/2557
5,750,000,000.00    
1517
ฉบับปรับปรุง
141
30/04/2557
251,985,000.00    
319
ฉบับปรับปรุง
142
25/04/2557
12,850,000.00    
119
ฉบับปรับปรุง
143
25/04/2557
17,456,300.00    
221
ฉบับปรับปรุง
144
13/03/2557
15,022,800.00    
410
ฉบับปรับปรุง
145
28/01/2557
10,183,702,194.00    
1602
ฉบับปรับปรุง
146
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
14/10/2556
37,500,000.00    
514
ฉบับปรับปรุง
147
26/09/2556
621,063,070.00    
1867
ฉบับปรับปรุง
148
26/09/2556
10,183,702,194.00    
1868
ฉบับปรับปรุง
149
12/09/2556
145,064,000.00    
455
ฉบับปรับปรุง
150
10/09/2556
22,950,200.00    
297
ฉบับปรับปรุง
151
17/07/2556
7,000,000.00    
220
ฉบับปรับปรุง
152
27/05/2556
5,750,000,000.00    
1330
ฉบับปรับปรุง
153
15/05/2556
75,946,000.00    
504
ฉบับปรับปรุง
154
26/02/2556
26,604,780.00    
216
ฉบับปรับปรุง
155
22/02/2556
527,001,600.00    
414
ฉบับปรับปรุง
156
22/02/2556
2,818,691,300.00    
863
ฉบับปรับปรุง
157
14/02/2556
684,000,000.00    
459
ฉบับปรับปรุง
158
08/02/2556
232,000,000.00    
312
ฉบับปรับปรุง
159
19/11/2555
57,587,400.00    
265
ฉบับปรับปรุง
160
16/08/2555
684,000,000.00    
507
ฉบับปรับปรุง
161
16/08/2555
227,500,000.00    
331
ฉบับปรับปรุง
162
07/08/2555
4,918,050,000.00    
3440
ฉบับปรับปรุง
163
26/07/2555
6,562,500,000.00    
2057
ฉบับปรับปรุง
164
04/07/2555
21,785,200.00    
259
ฉบับปรับปรุง
165
07/06/2555
150,000,000.00    
535
ฉบับปรับปรุง
166
17/05/2555
8,170,520.00    
295
ฉบับปรับปรุง
167
14/05/2555
252,466,500.00    
462
ฉบับปรับปรุง
168
28/03/2555
9,116,000.00    
397
ฉบับปรับปรุง
169
06/02/2555
21,710,300.00    
454
ฉบับปรับปรุง
170
25/01/2555
109,592,971.66    
309
ฉบับปรับปรุง
171
26/12/2554
20,121,900.00    
340
ฉบับปรับปรุง
172
13/12/2554
14,968,783.20    
398
ฉบับปรับปรุง
173
30/11/2554
109,592,971.66    
343
ฉบับปรับปรุง
174
21/09/2554
20,267,283.51    
253
ฉบับปรับปรุง
175
20/09/2554
12,660,771.12    
209
ฉบับปรับปรุง
176
16/08/2554
39,809,910.00    
230
ฉบับปรับปรุง
177
16/08/2554
31,223,500.00    
204
ฉบับปรับปรุง
178
16/08/2554
39,853,651.00    
177
ฉบับปรับปรุง
179
16/08/2554
48,296,128.00    
210
ฉบับปรับปรุง
180
16/08/2554
34,450,112.00    
149
ฉบับปรับปรุง
181
16/08/2554
40,797,642.00    
152
ฉบับปรับปรุง
182
16/08/2554
34,090,642.00    
144
ฉบับปรับปรุง
183
16/08/2554
42,626,962.00    
214
ฉบับปรับปรุง
184
16/08/2554
26,801,173.00    
218
ฉบับปรับปรุง
185
20/07/2554
34,359,000.00    
165
ฉบับปรับปรุง
186
20/07/2554
49,473,000.00    
93
ฉบับปรับปรุง
187
20/07/2554
42,853,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
188
05/07/2554
32,673,000.00    
143
ฉบับปรับปรุง
189
05/07/2554
25,294,000.00    
133
ฉบับปรับปรุง
190
04/07/2554
75,000,000.00    
552
ฉบับปรับปรุง
191
14/06/2554
42,000,000.00    
292
ฉบับปรับปรุง
192
23/05/2554
20,000,000.00    
509
ฉบับปรับปรุง