ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับปรับปรุง

ประกาศ  203  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
10/09/2562
18,679,000.00    
175
ฉบับปรับปรุง
2
14/08/2562
9,720,000.00    
135
ฉบับปรับปรุง
3
14/08/2562
1,650,000.00    
129
ฉบับปรับปรุง
4
13/08/2562
48,600,000.00    
233
ฉบับปรับปรุง
5
02/08/2562
9,343,000.00    
78
ฉบับปรับปรุง
6
30/07/2562
35,130,240.00    
181
ฉบับปรับปรุง
7
26/07/2562
94,500,000.00    
398
ฉบับปรับปรุง
8
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2562
10,421,014,000.00    
803
ฉบับปรับปรุง
9
19/07/2562
6,562,500,000.00    
2048
ฉบับปรับปรุง
10
12/07/2562
13,000,000.00    
109
ฉบับปรับปรุง
11
20/06/2562
7,843,000.00    
70
ฉบับปรับปรุง
12
04/06/2562
498,485,000.00    
982
ฉบับปรับปรุง
13
31/05/2562
6,860,840.00    
121
ฉบับปรับปรุง
14
16/05/2562
39,418,562.57    
184
ฉบับปรับปรุง
15
03/05/2562
17,750,000.00    
130
ฉบับปรับปรุง
16
30/04/2562
2,782,843,000.00    
1210
ฉบับปรับปรุง
17
29/04/2562
2,460,638,000.00    
1259
ฉบับปรับปรุง
18
29/04/2562
25,000,000.00    
184
ฉบับปรับปรุง
19
29/04/2562
6,250,650,000.00    
2514
ฉบับปรับปรุง
20
23/04/2562
931,100,000.00    
886
ฉบับปรับปรุง
21
18/04/2562
6,562,500,000.00    
3545
ฉบับปรับปรุง
22
21/03/2562
11,250,976,000.00    
470
ฉบับปรับปรุง
23
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,386,711,000.00    
1083
ฉบับปรับปรุง
24
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,659,163,000.00    
771
ฉบับปรับปรุง
25
08/01/2562
41,860,000.00    
213
ฉบับปรับปรุง
26
25/12/2561
212,455,000.00    
215
ฉบับปรับปรุง
27
25/12/2561
27,206,000.00    
114
ฉบับปรับปรุง
28
24/12/2561
232,362,000.00    
106
ฉบับปรับปรุง
29
24/12/2561
176,087,000.00    
110
ฉบับปรับปรุง
30
19/12/2561
77,963,000.00    
362
ฉบับปรับปรุง
31
17/12/2561
82,069,000.00    
676
ฉบับปรับปรุง
32
12/12/2561
5,744,990.50    
93
ฉบับปรับปรุง
33
11/12/2561
94,500,000.00    
573
ฉบับปรับปรุง
34
29/11/2561
151,680,000.00    
717
ฉบับปรับปรุง
35
19/11/2561
7,300,000.00    
102
ฉบับปรับปรุง
36
19/11/2561
22,427,275.20    
242
ฉบับปรับปรุง
37
16/10/2561
11,556,000.00    
123
ฉบับปรับปรุง
38
17/09/2561
10,939,462.00    
279
ฉบับปรับปรุง
39
01/08/2561
18,210,300.00    
221
ฉบับปรับปรุง
40
24/07/2561
23,527,000.00    
78
ฉบับปรับปรุง
41
19/07/2561
8,739,760.00    
266
ฉบับปรับปรุง
42
13/06/2561
54,257,000.00    
225
ฉบับปรับปรุง
43
05/03/2561
2,496,000.00    
64
ฉบับปรับปรุง
44
06/02/2561
35,107,000.00    
269
ฉบับปรับปรุง
45
05/02/2561
9,590,000.00    
201
ฉบับปรับปรุง
46
22/01/2561
9,658,000.00    
209
ฉบับปรับปรุง
47
18/01/2561
9,709,000.00    
212
ฉบับปรับปรุง
48
17/01/2561
9,716,000.00    
204
ฉบับปรับปรุง
49
08/11/2560
37,343,000.00    
652
ฉบับปรับปรุง
50
02/08/2560
3,959,000.00    
80
ฉบับปรับปรุง
51
18/07/2560
30,193,000.00    
317
ฉบับปรับปรุง
52
18/07/2560
35,039,000.00    
212
ฉบับปรับปรุง
53
18/07/2560
9,528,000.00    
245
ฉบับปรับปรุง
54
21/06/2560
10,091,730,000.00    
1540
ฉบับปรับปรุง
55
21/06/2560
9,326,830,000.00    
1874
ฉบับปรับปรุง
56
14/06/2560
8,786,860,000.00    
1267
ฉบับปรับปรุง
57
14/06/2560
6,869,610,000.00    
797
ฉบับปรับปรุง
58
14/06/2560
7,373,600,000.00    
901
ฉบับปรับปรุง
59
14/06/2560
6,066,300,000.00    
1273
ฉบับปรับปรุง
60
14/06/2560
6,575,640,000.00    
1370
ฉบับปรับปรุง
61
14/06/2560
98,429,300.00    
266
ฉบับปรับปรุง
62
14/06/2560
16,448,000.00    
343
ฉบับปรับปรุง
63
22/05/2560
7,384,750,000.00    
1511
ฉบับปรับปรุง
64
22/05/2560
8,465,430,000.00    
2729
ฉบับปรับปรุง
65
16/05/2560
24,451,000.00    
426
ฉบับปรับปรุง
66
16/05/2560
26,120,000.00    
200
ฉบับปรับปรุง
67
16/05/2560
37,055,000.00    
199
ฉบับปรับปรุง
68
16/05/2560
6,199,000.00    
501
ฉบับปรับปรุง
69
16/05/2560
31,163,000.00    
257
ฉบับปรับปรุง
70
16/05/2560
14,740,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
71
16/05/2560
24,124,000.00    
279
ฉบับปรับปรุง
72
08/05/2560
7,305,260,000.00    
1620
ฉบับปรับปรุง
73
16/02/2560
44,417,768.00    
127
ฉบับปรับปรุง
74
20/01/2560
79,046,250.00    
556
ฉบับปรับปรุง
75
23/12/2559
13,344,042,437.00    
2379
ฉบับปรับปรุง
76
13/12/2559
37,271,000.00    
384
ฉบับปรับปรุง
77
01/12/2559
9,886,345,000.00    
2019
ฉบับปรับปรุง
78
01/12/2559
23,920,880,000.00    
1201
ฉบับปรับปรุง
79
01/12/2559
28,104,310,000.00    
1216
ฉบับปรับปรุง
80
01/12/2559
15,628,000,000.00    
2037
ฉบับปรับปรุง
81
01/12/2559
19,269,865,000.00    
1154
ฉบับปรับปรุง
82
17/11/2559
28,500,000,000.00    
1577
ฉบับปรับปรุง
83
17/11/2559
23,900,000,000.00    
1422
ฉบับปรับปรุง
84
16/11/2559
19,270,000,000.00    
1533
ฉบับปรับปรุง
85
16/11/2559
9,990,000,000.00    
1266
ฉบับปรับปรุง
86
11/11/2559
16,500,000,000.00    
1928
ฉบับปรับปรุง
87
05/10/2559
245,000,000.00    
633
ฉบับปรับปรุง
88
27/09/2559
30,833,268.00    
239
ฉบับปรับปรุง
89
23/08/2559
17,479,520.00    
313
ฉบับปรับปรุง
90
25/07/2559
810,846,000.00    
753
ฉบับปรับปรุง
91
12/07/2559
16,530,000,000.00    
4818
ฉบับปรับปรุง
92
27/05/2559
83,295,000.00    
320
ฉบับปรับปรุง
93
23/05/2559
-29,999,400.00    
252
ฉบับปรับปรุง
94
08/04/2559
21,571,200.00    
388
ฉบับปรับปรุง
95
21/03/2559
163,800,000.00    
912
ฉบับปรับปรุง
96
09/02/2559
491,000,000.00    
1230
ฉบับปรับปรุง
97
09/02/2559
492,000,000.00    
1241
ฉบับปรับปรุง
98
08/01/2559
11,341,800.00    
109
ฉบับปรับปรุง
99
06/01/2559
813,000,000.00    
1756
ฉบับปรับปรุง
100
28/10/2558
6,151,000,000.00    
3902
ฉบับปรับปรุง
101
16/10/2558
38,965,000.00    
205
ฉบับปรับปรุง
102
29/09/2558
24,000,000,000.00    
2866
ฉบับปรับปรุง
103
22/09/2558
34,240,000.00    
347
ฉบับปรับปรุง
104
22/09/2558
133,120,000.00    
565
ฉบับปรับปรุง
105
21/09/2558
149,800,000.00    
1037
ฉบับปรับปรุง
106
10/09/2558
28,199,850.00    
762
ฉบับปรับปรุง
107
20/08/2558
598,602,000.00    
1506
ฉบับปรับปรุง
108
20/08/2558
9,926,288,000.00    
2606
ฉบับปรับปรุง
109
07/08/2558
29,580,000.00    
904
ฉบับปรับปรุง
110
07/08/2558
50,275,000.00    
679
ฉบับปรับปรุง
111
07/08/2558
36,000,000.00    
542
ฉบับปรับปรุง
112
07/08/2558
188,097,630.00    
641
ฉบับปรับปรุง
113
07/08/2558
45,341,000.00    
740
ฉบับปรับปรุง
114
07/08/2558
33,581,000.00    
532
ฉบับปรับปรุง
115
08/07/2558
178,732,800.00    
171
ฉบับปรับปรุง
116
07/07/2558
3,864,000.00    
98
ฉบับปรับปรุง
117
07/07/2558
8,664,000.00    
120
ฉบับปรับปรุง
118
01/07/2558
32,100,000.00    
285
ฉบับปรับปรุง
119
26/06/2558
171,619,200.00    
157
ฉบับปรับปรุง
120
11/06/2558
34,775,000.00    
390
ฉบับปรับปรุง
121
04/06/2558
61,713,600.00    
177
ฉบับปรับปรุง
122
02/06/2558
14,766,000.00    
577
ฉบับปรับปรุง
123
02/06/2558
10,682,900.00    
198
ฉบับปรับปรุง
124
19/05/2558
4,413,108,000.00    
2780
ฉบับปรับปรุง
125
27/03/2558
87,000,000.00    
460
ฉบับปรับปรุง
126
03/03/2558
58,000,000.00    
638
ฉบับปรับปรุง
127
03/02/2558
19,217,200.00    
381
ฉบับปรับปรุง
128
15/01/2558
131,000,000.00    
709
ฉบับปรับปรุง
129
29/12/2557
99,647,600.00    
165
ฉบับปรับปรุง
130
23/12/2557
13,150,600.00    
345
ฉบับปรับปรุง
131
23/12/2557
231,238,651.20    
790
ฉบับปรับปรุง
132
19/12/2557
22,395,100.00    
281
ฉบับปรับปรุง
133
15/12/2557
4,413,108,000.00    
1800
ฉบับปรับปรุง
134
11/12/2557
19,408,352.00    
245
ฉบับปรับปรุง
135
03/12/2557
87,199,537.63    
435
ฉบับปรับปรุง
136
03/12/2557
64,774,210.85    
288
ฉบับปรับปรุง
137
03/12/2557
96,881,520.58    
242
ฉบับปรับปรุง
138
03/12/2557
96,138,717.10    
254
ฉบับปรับปรุง
139
03/12/2557
58,441,986.17    
343
ฉบับปรับปรุง
140
15/10/2557
34,000,000.00    
289
ฉบับปรับปรุง
141
13/10/2557
105,673,200.00    
424
ฉบับปรับปรุง
142
09/10/2557
34,186,000.00    
516
ฉบับปรับปรุง
143
06/10/2557
493,000,000.00    
771
ฉบับปรับปรุง
144
26/09/2557
7,439,000.00    
429
ฉบับปรับปรุง
145
26/08/2557
17,334,000.00    
489
ฉบับปรับปรุง
146
30/07/2557
16,692,000.00    
251
ฉบับปรับปรุง
147
15/07/2557
15,022,800.00    
236
ฉบับปรับปรุง
148
03/07/2557
75,000,000.00    
912
ฉบับปรับปรุง
149
13/06/2557
3,299,000.00    
154
ฉบับปรับปรุง
150
08/05/2557
23,750,000.00    
337
ฉบับปรับปรุง
151
30/04/2557
5,750,000,000.00    
1519
ฉบับปรับปรุง
152
30/04/2557
251,985,000.00    
319
ฉบับปรับปรุง
153
25/04/2557
12,850,000.00    
119
ฉบับปรับปรุง
154
25/04/2557
17,456,300.00    
221
ฉบับปรับปรุง
155
13/03/2557
15,022,800.00    
411
ฉบับปรับปรุง
156
28/01/2557
10,183,702,194.00    
1605
ฉบับปรับปรุง
157
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
14/10/2556
37,500,000.00    
514
ฉบับปรับปรุง
158
26/09/2556
621,063,070.00    
1869
ฉบับปรับปรุง
159
26/09/2556
10,183,702,194.00    
1874
ฉบับปรับปรุง
160
12/09/2556
145,064,000.00    
455
ฉบับปรับปรุง
161
10/09/2556
22,950,200.00    
297
ฉบับปรับปรุง
162
17/07/2556
7,000,000.00    
220
ฉบับปรับปรุง
163
27/05/2556
5,750,000,000.00    
1333
ฉบับปรับปรุง
164
15/05/2556
75,946,000.00    
504
ฉบับปรับปรุง
165
26/02/2556
26,604,780.00    
217
ฉบับปรับปรุง
166
22/02/2556
527,001,600.00    
415
ฉบับปรับปรุง
167
22/02/2556
2,818,691,300.00    
864
ฉบับปรับปรุง
168
14/02/2556
684,000,000.00    
459
ฉบับปรับปรุง
169
08/02/2556
232,000,000.00    
314
ฉบับปรับปรุง
170
19/11/2555
57,587,400.00    
265
ฉบับปรับปรุง
171
16/08/2555
684,000,000.00    
507
ฉบับปรับปรุง
172
16/08/2555
227,500,000.00    
332
ฉบับปรับปรุง
173
07/08/2555
4,918,050,000.00    
3444
ฉบับปรับปรุง
174
26/07/2555
6,562,500,000.00    
2063
ฉบับปรับปรุง
175
04/07/2555
21,785,200.00    
259
ฉบับปรับปรุง
176
07/06/2555
150,000,000.00    
535
ฉบับปรับปรุง
177
17/05/2555
8,170,520.00    
295
ฉบับปรับปรุง
178
14/05/2555
252,466,500.00    
462
ฉบับปรับปรุง
179
28/03/2555
9,116,000.00    
397
ฉบับปรับปรุง
180
06/02/2555
21,710,300.00    
454
ฉบับปรับปรุง
181
25/01/2555
109,592,971.66    
309
ฉบับปรับปรุง
182
26/12/2554
20,121,900.00    
340
ฉบับปรับปรุง
183
13/12/2554
14,968,783.20    
398
ฉบับปรับปรุง
184
30/11/2554
109,592,971.66    
344
ฉบับปรับปรุง
185
21/09/2554
20,267,283.51    
253
ฉบับปรับปรุง
186
20/09/2554
12,660,771.12    
209
ฉบับปรับปรุง
187
16/08/2554
39,809,910.00    
230
ฉบับปรับปรุง
188
16/08/2554
31,223,500.00    
204
ฉบับปรับปรุง
189
16/08/2554
39,853,651.00    
178
ฉบับปรับปรุง
190
16/08/2554
48,296,128.00    
210
ฉบับปรับปรุง
191
16/08/2554
34,450,112.00    
154
ฉบับปรับปรุง
192
16/08/2554
40,797,642.00    
152
ฉบับปรับปรุง
193
16/08/2554
34,090,642.00    
145
ฉบับปรับปรุง
194
16/08/2554
42,626,962.00    
215
ฉบับปรับปรุง
195
16/08/2554
26,801,173.00    
218
ฉบับปรับปรุง
196
20/07/2554
34,359,000.00    
165
ฉบับปรับปรุง
197
20/07/2554
49,473,000.00    
94
ฉบับปรับปรุง
198
20/07/2554
42,853,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
199
05/07/2554
32,673,000.00    
143
ฉบับปรับปรุง
200
05/07/2554
25,294,000.00    
133
ฉบับปรับปรุง
201
04/07/2554
75,000,000.00    
555
ฉบับปรับปรุง
202
14/06/2554
42,000,000.00    
293
ฉบับปรับปรุง
203
23/05/2554
20,000,000.00    
509
ฉบับปรับปรุง