ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับปรับปรุง

ประกาศ  211  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
30/03/2563
303,895,000.00    
66
ฉบับปรับปรุง
2
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/03/2563
7,664,629,000.00    
712
ฉบับปรับปรุง
3
26/02/2563
12,457,000.00    
68
ฉบับปรับปรุง
4
21/02/2563
63,570,000.00    
166
ฉบับปรับปรุง
5
06/01/2563
2,782,000.00    
124
ฉบับปรับปรุง
6
02/12/2562
303,895,000.00    
250
ฉบับปรับปรุง
7
22/11/2562
23,824,600.00    
399
ฉบับปรับปรุง
8
21/10/2562
47,000,000.00    
534
ฉบับปรับปรุง
9
10/09/2562
18,679,000.00    
222
ฉบับปรับปรุง
10
14/08/2562
9,720,000.00    
146
ฉบับปรับปรุง
11
14/08/2562
1,650,000.00    
133
ฉบับปรับปรุง
12
13/08/2562
48,600,000.00    
253
ฉบับปรับปรุง
13
02/08/2562
9,343,000.00    
93
ฉบับปรับปรุง
14
30/07/2562
35,130,240.00    
191
ฉบับปรับปรุง
15
26/07/2562
94,500,000.00    
441
ฉบับปรับปรุง
16
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2562
10,421,014,000.00    
1175
ฉบับปรับปรุง
17
19/07/2562
6,562,500,000.00    
2306
ฉบับปรับปรุง
18
12/07/2562
13,000,000.00    
113
ฉบับปรับปรุง
19
20/06/2562
7,843,000.00    
82
ฉบับปรับปรุง
20
04/06/2562
498,485,000.00    
1113
ฉบับปรับปรุง
21
31/05/2562
6,860,840.00    
123
ฉบับปรับปรุง
22
16/05/2562
39,418,562.57    
189
ฉบับปรับปรุง
23
03/05/2562
17,750,000.00    
135
ฉบับปรับปรุง
24
30/04/2562
2,782,843,000.00    
1413
ฉบับปรับปรุง
25
29/04/2562
2,460,638,000.00    
1430
ฉบับปรับปรุง
26
29/04/2562
25,000,000.00    
208
ฉบับปรับปรุง
27
29/04/2562
6,250,650,000.00    
2688
ฉบับปรับปรุง
28
23/04/2562
931,100,000.00    
999
ฉบับปรับปรุง
29
18/04/2562
6,562,500,000.00    
3564
ฉบับปรับปรุง
30
21/03/2562
11,250,976,000.00    
494
ฉบับปรับปรุง
31
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,386,711,000.00    
1402
ฉบับปรับปรุง
32
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,659,163,000.00    
1080
ฉบับปรับปรุง
33
08/01/2562
41,860,000.00    
234
ฉบับปรับปรุง
34
25/12/2561
212,455,000.00    
231
ฉบับปรับปรุง
35
25/12/2561
27,206,000.00    
118
ฉบับปรับปรุง
36
24/12/2561
232,362,000.00    
112
ฉบับปรับปรุง
37
24/12/2561
176,087,000.00    
111
ฉบับปรับปรุง
38
19/12/2561
77,963,000.00    
384
ฉบับปรับปรุง
39
17/12/2561
82,069,000.00    
685
ฉบับปรับปรุง
40
12/12/2561
5,744,990.50    
99
ฉบับปรับปรุง
41
11/12/2561
94,500,000.00    
576
ฉบับปรับปรุง
42
29/11/2561
151,680,000.00    
734
ฉบับปรับปรุง
43
19/11/2561
7,300,000.00    
103
ฉบับปรับปรุง
44
19/11/2561
22,427,275.20    
242
ฉบับปรับปรุง
45
16/10/2561
11,556,000.00    
126
ฉบับปรับปรุง
46
17/09/2561
10,939,462.00    
280
ฉบับปรับปรุง
47
01/08/2561
18,210,300.00    
221
ฉบับปรับปรุง
48
24/07/2561
23,527,000.00    
78
ฉบับปรับปรุง
49
19/07/2561
8,739,760.00    
271
ฉบับปรับปรุง
50
13/06/2561
54,257,000.00    
228
ฉบับปรับปรุง
51
05/03/2561
2,496,000.00    
64
ฉบับปรับปรุง
52
06/02/2561
35,107,000.00    
287
ฉบับปรับปรุง
53
05/02/2561
9,590,000.00    
208
ฉบับปรับปรุง
54
22/01/2561
9,658,000.00    
213
ฉบับปรับปรุง
55
18/01/2561
9,709,000.00    
215
ฉบับปรับปรุง
56
17/01/2561
9,716,000.00    
208
ฉบับปรับปรุง
57
08/11/2560
37,343,000.00    
656
ฉบับปรับปรุง
58
02/08/2560
3,959,000.00    
80
ฉบับปรับปรุง
59
18/07/2560
30,193,000.00    
318
ฉบับปรับปรุง
60
18/07/2560
35,039,000.00    
212
ฉบับปรับปรุง
61
18/07/2560
9,528,000.00    
250
ฉบับปรับปรุง
62
21/06/2560
10,091,730,000.00    
1577
ฉบับปรับปรุง
63
21/06/2560
9,326,830,000.00    
1887
ฉบับปรับปรุง
64
14/06/2560
8,786,860,000.00    
1283
ฉบับปรับปรุง
65
14/06/2560
6,869,610,000.00    
807
ฉบับปรับปรุง
66
14/06/2560
7,373,600,000.00    
908
ฉบับปรับปรุง
67
14/06/2560
6,066,300,000.00    
1279
ฉบับปรับปรุง
68
14/06/2560
6,575,640,000.00    
1379
ฉบับปรับปรุง
69
14/06/2560
98,429,300.00    
271
ฉบับปรับปรุง
70
14/06/2560
16,448,000.00    
349
ฉบับปรับปรุง
71
22/05/2560
7,384,750,000.00    
1524
ฉบับปรับปรุง
72
22/05/2560
8,465,430,000.00    
2751
ฉบับปรับปรุง
73
16/05/2560
24,451,000.00    
427
ฉบับปรับปรุง
74
16/05/2560
26,120,000.00    
200
ฉบับปรับปรุง
75
16/05/2560
37,055,000.00    
201
ฉบับปรับปรุง
76
16/05/2560
6,199,000.00    
502
ฉบับปรับปรุง
77
16/05/2560
31,163,000.00    
257
ฉบับปรับปรุง
78
16/05/2560
14,740,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
79
16/05/2560
24,124,000.00    
280
ฉบับปรับปรุง
80
08/05/2560
7,305,260,000.00    
1625
ฉบับปรับปรุง
81
16/02/2560
44,417,768.00    
127
ฉบับปรับปรุง
82
20/01/2560
79,046,250.00    
558
ฉบับปรับปรุง
83
23/12/2559
13,344,042,437.00    
2379
ฉบับปรับปรุง
84
13/12/2559
37,271,000.00    
384
ฉบับปรับปรุง
85
01/12/2559
9,886,345,000.00    
2027
ฉบับปรับปรุง
86
01/12/2559
23,920,880,000.00    
1204
ฉบับปรับปรุง
87
01/12/2559
28,104,310,000.00    
1226
ฉบับปรับปรุง
88
01/12/2559
15,628,000,000.00    
2039
ฉบับปรับปรุง
89
01/12/2559
19,269,865,000.00    
1158
ฉบับปรับปรุง
90
17/11/2559
28,500,000,000.00    
1579
ฉบับปรับปรุง
91
17/11/2559
23,900,000,000.00    
1423
ฉบับปรับปรุง
92
16/11/2559
19,270,000,000.00    
1534
ฉบับปรับปรุง
93
16/11/2559
9,990,000,000.00    
1268
ฉบับปรับปรุง
94
11/11/2559
16,500,000,000.00    
1929
ฉบับปรับปรุง
95
05/10/2559
245,000,000.00    
646
ฉบับปรับปรุง
96
27/09/2559
30,833,268.00    
241
ฉบับปรับปรุง
97
23/08/2559
17,479,520.00    
314
ฉบับปรับปรุง
98
25/07/2559
810,846,000.00    
775
ฉบับปรับปรุง
99
12/07/2559
16,530,000,000.00    
4821
ฉบับปรับปรุง
100
27/05/2559
83,295,000.00    
320
ฉบับปรับปรุง
101
23/05/2559
-29,999,400.00    
252
ฉบับปรับปรุง
102
08/04/2559
21,571,200.00    
388
ฉบับปรับปรุง
103
21/03/2559
163,800,000.00    
912
ฉบับปรับปรุง
104
09/02/2559
491,000,000.00    
1236
ฉบับปรับปรุง
105
09/02/2559
492,000,000.00    
1241
ฉบับปรับปรุง
106
08/01/2559
11,341,800.00    
109
ฉบับปรับปรุง
107
06/01/2559
813,000,000.00    
1769
ฉบับปรับปรุง
108
28/10/2558
6,151,000,000.00    
3902
ฉบับปรับปรุง
109
16/10/2558
38,965,000.00    
207
ฉบับปรับปรุง
110
29/09/2558
24,000,000,000.00    
2870
ฉบับปรับปรุง
111
22/09/2558
34,240,000.00    
348
ฉบับปรับปรุง
112
22/09/2558
133,120,000.00    
567
ฉบับปรับปรุง
113
21/09/2558
149,800,000.00    
1044
ฉบับปรับปรุง
114
10/09/2558
28,199,850.00    
764
ฉบับปรับปรุง
115
20/08/2558
598,602,000.00    
1510
ฉบับปรับปรุง
116
20/08/2558
9,926,288,000.00    
2619
ฉบับปรับปรุง
117
07/08/2558
29,580,000.00    
917
ฉบับปรับปรุง
118
07/08/2558
50,275,000.00    
685
ฉบับปรับปรุง
119
07/08/2558
36,000,000.00    
544
ฉบับปรับปรุง
120
07/08/2558
188,097,630.00    
649
ฉบับปรับปรุง
121
07/08/2558
45,341,000.00    
742
ฉบับปรับปรุง
122
07/08/2558
33,581,000.00    
533
ฉบับปรับปรุง
123
08/07/2558
178,732,800.00    
172
ฉบับปรับปรุง
124
07/07/2558
3,864,000.00    
98
ฉบับปรับปรุง
125
07/07/2558
8,664,000.00    
123
ฉบับปรับปรุง
126
01/07/2558
32,100,000.00    
287
ฉบับปรับปรุง
127
26/06/2558
171,619,200.00    
159
ฉบับปรับปรุง
128
11/06/2558
34,775,000.00    
397
ฉบับปรับปรุง
129
04/06/2558
61,713,600.00    
177
ฉบับปรับปรุง
130
02/06/2558
14,766,000.00    
577
ฉบับปรับปรุง
131
02/06/2558
10,682,900.00    
198
ฉบับปรับปรุง
132
19/05/2558
4,413,108,000.00    
2782
ฉบับปรับปรุง
133
27/03/2558
87,000,000.00    
461
ฉบับปรับปรุง
134
03/03/2558
58,000,000.00    
638
ฉบับปรับปรุง
135
03/02/2558
19,217,200.00    
382
ฉบับปรับปรุง
136
15/01/2558
131,000,000.00    
712
ฉบับปรับปรุง
137
29/12/2557
99,647,600.00    
165
ฉบับปรับปรุง
138
23/12/2557
13,150,600.00    
346
ฉบับปรับปรุง
139
23/12/2557
231,238,651.20    
794
ฉบับปรับปรุง
140
19/12/2557
22,395,100.00    
282
ฉบับปรับปรุง
141
15/12/2557
4,413,108,000.00    
1800
ฉบับปรับปรุง
142
11/12/2557
19,408,352.00    
245
ฉบับปรับปรุง
143
03/12/2557
87,199,537.63    
444
ฉบับปรับปรุง
144
03/12/2557
64,774,210.85    
291
ฉบับปรับปรุง
145
03/12/2557
96,881,520.58    
249
ฉบับปรับปรุง
146
03/12/2557
96,138,717.10    
258
ฉบับปรับปรุง
147
03/12/2557
58,441,986.17    
348
ฉบับปรับปรุง
148
15/10/2557
34,000,000.00    
291
ฉบับปรับปรุง
149
13/10/2557
105,673,200.00    
424
ฉบับปรับปรุง
150
09/10/2557
34,186,000.00    
516
ฉบับปรับปรุง
151
06/10/2557
493,000,000.00    
778
ฉบับปรับปรุง
152
26/09/2557
7,439,000.00    
429
ฉบับปรับปรุง
153
26/08/2557
17,334,000.00    
490
ฉบับปรับปรุง
154
30/07/2557
16,692,000.00    
251
ฉบับปรับปรุง
155
15/07/2557
15,022,800.00    
237
ฉบับปรับปรุง
156
03/07/2557
75,000,000.00    
914
ฉบับปรับปรุง
157
13/06/2557
3,299,000.00    
155
ฉบับปรับปรุง
158
08/05/2557
23,750,000.00    
339
ฉบับปรับปรุง
159
30/04/2557
5,750,000,000.00    
1519
ฉบับปรับปรุง
160
30/04/2557
251,985,000.00    
319
ฉบับปรับปรุง
161
25/04/2557
12,850,000.00    
119
ฉบับปรับปรุง
162
25/04/2557
17,456,300.00    
222
ฉบับปรับปรุง
163
13/03/2557
15,022,800.00    
411
ฉบับปรับปรุง
164
28/01/2557
10,183,702,194.00    
1610
ฉบับปรับปรุง
165
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
14/10/2556
37,500,000.00    
514
ฉบับปรับปรุง
166
26/09/2556
621,063,070.00    
1871
ฉบับปรับปรุง
167
26/09/2556
10,183,702,194.00    
1882
ฉบับปรับปรุง
168
12/09/2556
145,064,000.00    
457
ฉบับปรับปรุง
169
10/09/2556
22,950,200.00    
297
ฉบับปรับปรุง
170
17/07/2556
7,000,000.00    
221
ฉบับปรับปรุง
171
27/05/2556
5,750,000,000.00    
1335
ฉบับปรับปรุง
172
15/05/2556
75,946,000.00    
504
ฉบับปรับปรุง
173
26/02/2556
26,604,780.00    
218
ฉบับปรับปรุง
174
22/02/2556
527,001,600.00    
416
ฉบับปรับปรุง
175
22/02/2556
2,818,691,300.00    
865
ฉบับปรับปรุง
176
14/02/2556
684,000,000.00    
461
ฉบับปรับปรุง
177
08/02/2556
232,000,000.00    
315
ฉบับปรับปรุง
178
19/11/2555
57,587,400.00    
265
ฉบับปรับปรุง
179
16/08/2555
684,000,000.00    
507
ฉบับปรับปรุง
180
16/08/2555
227,500,000.00    
332
ฉบับปรับปรุง
181
07/08/2555
4,918,050,000.00    
3445
ฉบับปรับปรุง
182
26/07/2555
6,562,500,000.00    
2063
ฉบับปรับปรุง
183
04/07/2555
21,785,200.00    
259
ฉบับปรับปรุง
184
07/06/2555
150,000,000.00    
536
ฉบับปรับปรุง
185
17/05/2555
8,170,520.00    
295
ฉบับปรับปรุง
186
14/05/2555
252,466,500.00    
462
ฉบับปรับปรุง
187
28/03/2555
9,116,000.00    
397
ฉบับปรับปรุง
188
06/02/2555
21,710,300.00    
454
ฉบับปรับปรุง
189
25/01/2555
109,592,971.66    
309
ฉบับปรับปรุง
190
26/12/2554
20,121,900.00    
343
ฉบับปรับปรุง
191
13/12/2554
14,968,783.20    
398
ฉบับปรับปรุง
192
30/11/2554
109,592,971.66    
351
ฉบับปรับปรุง
193
21/09/2554
20,267,283.51    
256
ฉบับปรับปรุง
194
20/09/2554
12,660,771.12    
209
ฉบับปรับปรุง
195
16/08/2554
39,809,910.00    
234
ฉบับปรับปรุง
196
16/08/2554
31,223,500.00    
205
ฉบับปรับปรุง
197
16/08/2554
39,853,651.00    
180
ฉบับปรับปรุง
198
16/08/2554
48,296,128.00    
211
ฉบับปรับปรุง
199
16/08/2554
34,450,112.00    
158
ฉบับปรับปรุง
200
16/08/2554
40,797,642.00    
153
ฉบับปรับปรุง
201
16/08/2554
34,090,642.00    
145
ฉบับปรับปรุง
202
16/08/2554
42,626,962.00    
215
ฉบับปรับปรุง
203
16/08/2554
26,801,173.00    
218
ฉบับปรับปรุง
204
20/07/2554
34,359,000.00    
165
ฉบับปรับปรุง
205
20/07/2554
49,473,000.00    
94
ฉบับปรับปรุง
206
20/07/2554
42,853,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
207
05/07/2554
32,673,000.00    
143
ฉบับปรับปรุง
208
05/07/2554
25,294,000.00    
133
ฉบับปรับปรุง
209
04/07/2554
75,000,000.00    
556
ฉบับปรับปรุง
210
14/06/2554
42,000,000.00    
294
ฉบับปรับปรุง
211
23/05/2554
20,000,000.00    
509
ฉบับปรับปรุง