ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับปรับปรุง

ประกาศ  179  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
37,343,000.00    
619
ฉบับปรับปรุง
2
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,451,000.00    
414
ฉบับปรับปรุง
3
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
26,120,000.00    
198
ฉบับปรับปรุง
4
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
37,055,000.00    
197
ฉบับปรับปรุง
5
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
6,199,000.00    
499
ฉบับปรับปรุง
6
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
31,163,000.00    
256
ฉบับปรับปรุง
7
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
14,740,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
8
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,124,000.00    
277
ฉบับปรับปรุง
9
25 พ.ย. 59
09 ธ.ค. 59
79,046,250.00    
548
ฉบับปรับปรุง
10
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
37,271,000.00    
374
ฉบับปรับปรุง
11
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
17,479,520.00    
293
ฉบับปรับปรุง
12
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
810,846,000.00    
727
ฉบับปรับปรุง
13
9 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
11,341,800.00    
108
ฉบับปรับปรุง
14
1 ส.ค. 57
5 ส.ค. 57
34,186,000.00    
515
ฉบับปรับปรุง
15
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
7,439,000.00    
426
ฉบับปรับปรุง
16
18 พ.ย. 56
22 พ.ย. 56
75,000,000.00    
895
ฉบับปรับปรุง
17
25 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
41,860,000.00    
174
ฉบับปรับปรุง
18
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
212,455,000.00    
169
ฉบับปรับปรุง
19
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
27,206,000.00    
99
ฉบับปรับปรุง
20
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
232,362,000.00    
97
ฉบับปรับปรุง
21
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
176,087,000.00    
84
ฉบับปรับปรุง
22
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
77,963,000.00    
342
ฉบับปรับปรุง
23
14 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61
82,069,000.00    
413
ฉบับปรับปรุง
24
22 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61
5,744,990.50    
90
ฉบับปรับปรุง
25
3 ส.ค. 61
20 ส.ค. 61
94,500,000.00    
491
ฉบับปรับปรุง
26
11 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
151,680,000.00    
621
ฉบับปรับปรุง
27
15 ส.ค. 61
20 ส.ค. 61
7,300,000.00    
98
ฉบับปรับปรุง
28
12 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61
22,427,275.20    
231
ฉบับปรับปรุง
29
28 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61
11,556,000.00    
118
ฉบับปรับปรุง
30
8 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
10,939,462.00    
276
ฉบับปรับปรุง
31
7 พ.ค. 61
17 พ.ค. 2561
18,210,300.00    
218
ฉบับปรับปรุง
32
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
23,527,000.00    
75
ฉบับปรับปรุง
33
27 เม.ย. 61
08 พ.ค. 2561
8,739,760.00    
255
ฉบับปรับปรุง
34
7 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
54,257,000.00    
224
ฉบับปรับปรุง
35
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
2,496,000.00    
60
ฉบับปรับปรุง
36
15 ม.ค. 61
18 ม.ค. 61
35,107,000.00    
264
ฉบับปรับปรุง
37
18 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
9,590,000.00    
199
ฉบับปรับปรุง
38
8 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
9,658,000.00    
208
ฉบับปรับปรุง
39
8 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
9,709,000.00    
211
ฉบับปรับปรุง
40
4 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9,716,000.00    
204
ฉบับปรับปรุง
41
12 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,959,000.00    
80
ฉบับปรับปรุง
42
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
30,193,000.00    
317
ฉบับปรับปรุง
43
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
35,039,000.00    
211
ฉบับปรับปรุง
44
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
9,528,000.00    
243
ฉบับปรับปรุง
45
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
10,091,730,000.00    
1507
ฉบับปรับปรุง
46
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
9,326,830,000.00    
1855
ฉบับปรับปรุง
47
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
8,786,860,000.00    
1250
ฉบับปรับปรุง
48
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,869,610,000.00    
770
ฉบับปรับปรุง
49
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
7,373,600,000.00    
873
ฉบับปรับปรุง
50
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,066,300,000.00    
1251
ฉบับปรับปรุง
51
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,575,640,000.00    
1346
ฉบับปรับปรุง
52
21 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
98,429,300.00    
262
ฉบับปรับปรุง
53
8 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
16,448,000.00    
338
ฉบับปรับปรุง
54
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
7,384,750,000.00    
1485
ฉบับปรับปรุง
55
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
8,465,430,000.00    
2681
ฉบับปรับปรุง
56
2 พ.ค. 60
5 พ.ค. 60
7,305,260,000.00    
1610
ฉบับปรับปรุง
57
24 ม.ค. 60
27 ม.ค. 60
44,417,768.00    
127
ฉบับปรับปรุง
58
28 ก.ย. 59
31 ต.ค. 59
13,344,042,437.00    
2371
ฉบับปรับปรุง
59
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,886,345,000.00    
2012
ฉบับปรับปรุง
60
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
23,920,880,000.00    
1196
ฉบับปรับปรุง
61
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
28,104,310,000.00    
1205
ฉบับปรับปรุง
62
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
15,628,000,000.00    
2035
ฉบับปรับปรุง
63
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
19,269,865,000.00    
1152
ฉบับปรับปรุง
64
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
28,500,000,000.00    
1571
ฉบับปรับปรุง
65
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
23,900,000,000.00    
1420
ฉบับปรับปรุง
66
3 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
19,270,000,000.00    
1532
ฉบับปรับปรุง
67
3 พ.ย. 59
8 พ.ย. 59
9,990,000,000.00    
1254
ฉบับปรับปรุง
68
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
16,500,000,000.00    
1925
ฉบับปรับปรุง
69
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
245,000,000.00    
629
ฉบับปรับปรุง
70
27 ก.ค. 59
2 ส.ค. 59
30,833,268.00    
238
ฉบับปรับปรุง
71
1 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
16,530,000,000.00    
4817
ฉบับปรับปรุง
72
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
83,295,000.00    
319
ฉบับปรับปรุง
73
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
-29,999,400.00    
251
ฉบับปรับปรุง
74
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
21,571,200.00    
386
ฉบับปรับปรุง
75
21 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
163,800,000.00    
907
ฉบับปรับปรุง
76
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
491,000,000.00    
1227
ฉบับปรับปรุง
77
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
492,000,000.00    
1236
ฉบับปรับปรุง
78
16 ก.ย. 58
21 ก.ย. 58
813,000,000.00    
1749
ฉบับปรับปรุง
79
8 ธ.ค. 57
19 ธ.ค. 57
6,151,000,000.00    
3896
ฉบับปรับปรุง
80
18 ก.ย. 58
22 ก.ย. 58
38,965,000.00    
204
ฉบับปรับปรุง
81
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
24,000,000,000.00    
2863
ฉบับปรับปรุง
82
22 ก.ค. 58
27 ก.ค. 58
34,240,000.00    
347
ฉบับปรับปรุง
83
12 พ.ค. 58
19 พ.ค. 58
133,120,000.00    
551
ฉบับปรับปรุง
84
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
149,800,000.00    
1029
ฉบับปรับปรุง
85
1 ก.ค. 58
6 ก.ค. 58
28,199,850.00    
758
ฉบับปรับปรุง
86
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
598,602,000.00    
1498
ฉบับปรับปรุง
87
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
9,926,288,000.00    
2598
ฉบับปรับปรุง
88
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
29,580,000.00    
897
ฉบับปรับปรุง
89
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
50,275,000.00    
679
ฉบับปรับปรุง
90
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
36,000,000.00    
542
ฉบับปรับปรุง
91
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
188,097,630.00    
638
ฉบับปรับปรุง
92
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
45,341,000.00    
740
ฉบับปรับปรุง
93
4 มิ.ย. 58
9 มิ.ย. 58
33,581,000.00    
532
ฉบับปรับปรุง
94
25 มิ.ย. 58
30 มิ.ย. 58
178,732,800.00    
169
ฉบับปรับปรุง
95
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
3,864,000.00    
96
ฉบับปรับปรุง
96
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
8,664,000.00    
118
ฉบับปรับปรุง
97
21 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
32,100,000.00    
285
ฉบับปรับปรุง
98
9 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
171,619,200.00    
146
ฉบับปรับปรุง
99
9 เม.ย. 58
16 เม.ย. 58
34,775,000.00    
387
ฉบับปรับปรุง
100
8 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
61,713,600.00    
177
ฉบับปรับปรุง
101
11 มี.ค. 58
16 มี.ค. 58
14,766,000.00    
575
ฉบับปรับปรุง
102
10 ก.พ. 58
13 ก.พ. 58
10,682,900.00    
196
ฉบับปรับปรุง
103
14 ม.ค. 58
28 ม.ค. 58
4,413,108,000.00    
2779
ฉบับปรับปรุง
104
8 ก.ย. 57
11 ก.ย. 57
87,000,000.00    
455
ฉบับปรับปรุง
105
9 ก.พ. 58
12 ก.พ. 58
58,000,000.00    
637
ฉบับปรับปรุง
106
13 ต.ค. 57
16 ต.ค. 57
19,217,200.00    
377
ฉบับปรับปรุง
107
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
131,000,000.00    
709
ฉบับปรับปรุง
108
6 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
99,647,600.00    
165
ฉบับปรับปรุง
109
5 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
13,150,600.00    
345
ฉบับปรับปรุง
110
26 พ.ย. 57
1 ธ.ค. 57
231,238,651.20    
780
ฉบับปรับปรุง
111
16 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
22,395,100.00    
277
ฉบับปรับปรุง
112
5 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
4,413,108,000.00    
1798
ฉบับปรับปรุง
113
3 พ.ย. 57
6 พ.ย. 57
19,408,352.00    
244
ฉบับปรับปรุง
114
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
87,199,537.63    
434
ฉบับปรับปรุง
115
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
64,774,210.85    
287
ฉบับปรับปรุง
116
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,881,520.58    
238
ฉบับปรับปรุง
117
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,138,717.10    
253
ฉบับปรับปรุง
118
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
58,441,986.17    
343
ฉบับปรับปรุง
119
2 ต.ค. 57
06 ต.ค. 57
34,000,000.00    
289
ฉบับปรับปรุง
120
21 ก.ค. 57
25 ก.ค. 57
105,673,200.00    
422
ฉบับปรับปรุง
121
28 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
493,000,000.00    
751
ฉบับปรับปรุง
122
2 มิ.ย. 57
6 มิ.ย. 57
17,334,000.00    
488
ฉบับปรับปรุง
123
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
16,692,000.00    
251
ฉบับปรับปรุง
124
21 พ.ค. 57
27 พ.ค. 57
15,022,800.00    
236
ฉบับปรับปรุง
125
2 มิ.ย. 57
5 มิ.ย. 57
3,299,000.00    
154
ฉบับปรับปรุง
126
19 ก.พ. 57
24 ก.พ. 57
23,750,000.00    
333
ฉบับปรับปรุง
127
21 ก.พ. 57
6 มี.ค. 57
5,750,000,000.00    
1515
ฉบับปรับปรุง
128
24 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
251,985,000.00    
319
ฉบับปรับปรุง
129
9 เม.ย. 57
11 เม.ย. 57
12,850,000.00    
119
ฉบับปรับปรุง
130
12 พ.ย. 56
19 พ.ย. 56
17,456,300.00    
221
ฉบับปรับปรุง
131
12 ธ.ค. 56
19 ธ.ค. 56
15,022,800.00    
405
ฉบับปรับปรุง
132
2 ม.ค. 57
7 ม.ค. 57
10,183,702,194.00    
1601
ฉบับปรับปรุง
133
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
13 ส.ค. 56
22 ส.ค. 56
37,500,000.00    
512
ฉบับปรับปรุง
134
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
621,063,070.00    
1867
ฉบับปรับปรุง
135
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
10,183,702,194.00    
1868
ฉบับปรับปรุง
136
11 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
145,064,000.00    
455
ฉบับปรับปรุง
137
19 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
22,950,200.00    
297
ฉบับปรับปรุง
138
20 พ.ค. 56
23 พ.ค. 56
7,000,000.00    
220
ฉบับปรับปรุง
139
14 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
5,750,000,000.00    
1330
ฉบับปรับปรุง
140
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
503
ฉบับปรับปรุง
141
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
26,604,780.00    
213
ฉบับปรับปรุง
142
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
527,001,600.00    
414
ฉบับปรับปรุง
143
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
2,818,691,300.00    
863
ฉบับปรับปรุง
144
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
684,000,000.00    
459
ฉบับปรับปรุง
145
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
232,000,000.00    
310
ฉบับปรับปรุง
146
2 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
57,587,400.00    
265
ฉบับปรับปรุง
147
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
684,000,000.00    
507
ฉบับปรับปรุง
148
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
227,500,000.00    
331
ฉบับปรับปรุง
149
12 มิ.ย. 55
8 ก.ค. 55
4,918,050,000.00    
3440
ฉบับปรับปรุง
150
15 พ.ค. 55
8 มิ.ย. 55
6,562,500,000.00    
2055
ฉบับปรับปรุง
151
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
21,785,200.00    
259
ฉบับปรับปรุง
152
27 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
150,000,000.00    
535
ฉบับปรับปรุง
153
1 ก.พ. 55
7 ก.พ. 55
8,170,520.00    
295
ฉบับปรับปรุง
154
30 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
252,466,500.00    
462
ฉบับปรับปรุง
155
11 ม.ค. 55
17 ม.ค. 55
9,116,000.00    
397
ฉบับปรับปรุง
156
14 พ.ย. 54
18 พ.ย. 54
21,710,300.00    
454
ฉบับปรับปรุง
157
5 ม.ค. 55
11 ม.ค. 55
109,592,971.66    
309
ฉบับปรับปรุง
158
20 ก.ย. 54
23 ก.ย. 54
20,121,900.00    
339
ฉบับปรับปรุง
159
28 ก.ย. 54
3 ต.ค. 54
14,968,783.20    
398
ฉบับปรับปรุง
160
2 พ.ย. 54
9 พ.ย. 54
109,592,971.66    
341
ฉบับปรับปรุง
161
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
20,267,283.51    
253
ฉบับปรับปรุง
162
20 มิ.ย. 54
23 มิ.ย. 54
12,660,771.12    
209
ฉบับปรับปรุง
163
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,809,910.00    
230
ฉบับปรับปรุง
164
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
31,223,500.00    
204
ฉบับปรับปรุง
165
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,853,651.00    
177
ฉบับปรับปรุง
166
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
48,296,128.00    
209
ฉบับปรับปรุง
167
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,450,112.00    
145
ฉบับปรับปรุง
168
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
40,797,642.00    
152
ฉบับปรับปรุง
169
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,090,642.00    
144
ฉบับปรับปรุง
170
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
42,626,962.00    
214
ฉบับปรับปรุง
171
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
26,801,173.00    
218
ฉบับปรับปรุง
172
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
34,359,000.00    
163
ฉบับปรับปรุง
173
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
49,473,000.00    
93
ฉบับปรับปรุง
174
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
42,853,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
175
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
32,673,000.00    
143
ฉบับปรับปรุง
176
23 ก.พ. 54
28 ก.พ. 54
25,294,000.00    
133
ฉบับปรับปรุง
177
24 มี.ค. 54
30 มี.ค. 54
75,000,000.00    
551
ฉบับปรับปรุง
178
31 มี.ค. 54
8 เม.ย. 54
42,000,000.00    
287
ฉบับปรับปรุง
179
01 มี.ค. 54
4 มี.ค. 54
20,000,000.00    
508
ฉบับปรับปรุง