ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  854  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
16
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
5 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
47,000,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
29 พ.ค. 62
3 มิ.ย. 62
13,000,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
6,252,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
21 พ.ค. 62
05 มิ.ย. 62
35,130,240.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
541
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
24 เม.ย. 62
03 พ.ค. 62
94,500,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
9 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
6,562,500,000.00    
1178
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
719
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
717
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1238
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
510
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
524
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
509
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2584
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
447
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
443
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
496
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2404
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
548
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
647
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1435
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
706
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
622
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
584
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
435
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
547
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
466
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
520
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
602
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
481
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
735
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
784
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
748
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
646
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
644
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
713
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
442
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
538
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
504
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
699
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1087
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
548
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
679
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
803
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
497
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
976
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
463
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1274
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1078
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
690
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2113
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
673
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
680
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
716
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
577
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
608
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
930
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
661
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
452
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
530
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
638
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
647
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1948
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
718
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
426
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
495
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
507
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
865
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
698
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
661
ระหว่าง
ดำเนินการ