ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  852  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
15 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
5,510,000.00    
10
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
14 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
5,500,000.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วง พระแก้ว - สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
11,170,855,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-3 งานโยธาสำหรับช่วง นวนคร - บ้านโพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
13,293,375,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธาสำหรับช่วง ดอนเมือง - นวนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
10,917,478,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
11,659,163,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
11,386,711,000.00    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
7 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62
24,997,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
5 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62
29,530,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
15 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62
9,361,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
22 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61
26,990,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
53,989,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
8,514,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
19,787,000.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
54,789,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
12 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
273,552,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
12 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
42,706,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
9 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61
32,000,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
29,530,000.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
40,135,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
7 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
29,999,800.00    
32
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
7 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
40,774,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61
24,997,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61
24,897,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
12 ต.ค. 61
27 พ.ย. 61
6,562,500,000.00    
3309
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1035
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
17 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
27,820,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
4 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
1,713,634,000.00    
1118
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
29 มิ.ย. 61
13 ก.ค. 61
36,500,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
16 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61
3,900,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
59,869,116.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
496
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
495
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2578
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
444
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
488
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2368
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
646
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1411
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
703
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
618
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
576
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
430
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
537
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
533
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
463
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
480
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
532
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
518
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
599
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
479
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
733
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
779
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
747
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
644
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
449
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
471
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
640
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
710
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
502
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
454
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
691
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1084
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
543
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
676
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
800
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
514
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
496
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
974
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
430
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1264
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1069
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
688
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2083
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
669
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
678
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
468
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
715
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
575
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
607
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
929
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
656
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
528
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
637
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
511
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
446
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
542
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
644
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1945
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
716
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
488
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
502
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
455
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
850
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
697
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
657
ระหว่าง
ดำเนินการ