ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  246  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
17 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63
11,050,900.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
15 ต.ค. 63
27 ต.ค. 63
70,250,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
15 ต.ค. 63
20 ต.ค. 63
7,463,090.20    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
6 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63
5,743,878.88    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
17
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
1 ต.ค. 63
06 ต.ค. 63
14,700,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
1 ต.ค. 63
6 ต.ค. 63
21,670,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
30 ก.ย. 63
5 ต.ค. 63
17,775,800.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
30 ก.ย. 63
6 ต.ค. 63
11,121,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
23 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63
21,670,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
23 ก.ย. 63
29 ก.ย. 2563
27,022,400.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
22 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
71,633,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
14 ก.ย. 63
23 ก.ย. 63
2,021,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
2 ก.ย. 63
7 ก.ย. 63
12,358,500.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
31 ส.ค. 63
3 ก.ย. 63
5,943,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
3 ส.ค. 63
6 ส.ค. 63
2,535,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
29 ก.ค. 63
3 ส.ค. 63
56,430,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
13 ก.ค. 63
14 ส.ค. 63
195,000,000.00    
1161
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
15,300,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
24,150,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
17,550,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
23 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63
2,500,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
8,881,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
18,446,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
16 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63
10,077,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
12 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
9,554,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
9 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63
12,251,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
26,000,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
25,000,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
22 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
667,276,600.00    
1061
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
21 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
12,493,320.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
24,560,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
9,554,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
3,349,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
2,145,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
28 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63
18,446,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
10,940,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
119,999,532.40    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
21 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
17,250,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
20 เม.ย. 63
12 พ.ค. 2563
1,670,400,000.00    
1184
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
20 เม.ย. 63
05 มิ.ย. 63
491,853,000.00    
561
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
20 เม.ย. 63
05 มิ.ย. 63
4,400,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
15 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
10,092,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
3 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63
11,012,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
2 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63
182,326,000.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
13,330,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
10,503,000.00    
533
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
17,988,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
8,000,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
8,331,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
9 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
7,939,400.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
10,595,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
11,562,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
6,000,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
19 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
119,999,532.40    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
5,880,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63
10,000,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
38,520,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
57,363,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,946,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,496,804.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
7,980,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
130,281,000.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
3 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
6,000,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
8,365,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
5,521,200.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
12,000,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
11,700,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
29 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
16,740,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
49,956,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
513
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
535
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
528
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
626
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
541
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
1078
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
868
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1764
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
842
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1310
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
1036
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
1089
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1683
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
545
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ