ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  864  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
19 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62
18,679,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
577
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
5 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
47,000,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
464
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
919
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
773
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
815
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1322
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
524
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
531
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2594
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
548
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
496
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2465
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
427
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
553
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
654
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1442
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
708
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
657
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
603
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
435
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
551
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
468
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
537
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
521
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
604
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
481
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
737
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
785
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
748
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
646
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
645
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
715
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
442
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
538
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
504
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
700
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1091
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
549
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
681
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
805
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
497
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
976
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
463
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1287
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1080
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
692
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2125
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
677
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
680
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
718
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
580
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
609
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
934
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
665
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
453
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
531
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
639
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
648
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1951
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
720
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
426
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
495
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
507
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
868
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
699
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
665
ระหว่าง
ดำเนินการ