ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  923  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
23
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
6 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63
12,457,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
24,150,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
8 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62
15,300,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
7 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
63,570,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
479
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
938
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
606
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1157
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
670
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1116
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
849
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
944
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1512
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
531
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
540
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
520
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2620
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
464
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
470
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
601
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
505
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2616
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
563
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
659
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
782
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1511
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
719
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
445
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
666
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
610
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
565
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
540
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
486
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
527
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
447
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
610
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
485
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
752
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
798
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
756
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
654
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
653
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
722
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
447
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
542
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
429
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
508
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
461
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
709
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1107
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
556
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
692
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
810
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
520
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
501
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
403
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
981
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
467
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1300
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1090
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
696
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2138
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
681
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
692
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
722
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
584
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
613
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
941
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
671
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
535
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
643
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
452
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
548
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
652
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1958
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
724
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
442
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
867
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
868
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
869
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
870
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
871
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
872
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
873
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
874
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
875