ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  944  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
11,562,000.00    
8
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
6,000,000.00    
20
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
7,664,629,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
19 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
119,999,532.40    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
5,880,000.00    
22
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63
10,000,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
38,520,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
57,363,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,946,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
11 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
14,576,800.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,496,804.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
7,980,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
5 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
23,437,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
130,281,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
3 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
6,000,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
8,365,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
5,521,200.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
12,000,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
11,700,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
29 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
16,740,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
8,220,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
49,956,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
6 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63
12,457,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
24,150,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
8 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62
15,300,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
453
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
496
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
972
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
628
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1290
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
689
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1133
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
865
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
952
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1561
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
532
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
540
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
520
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2620
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
467
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
470
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
608
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
505
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2632
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
564
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
659
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
782
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1515
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
719
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
445
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
666
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
610
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
565
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
540
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
489
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
547
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
528
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
447
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
611
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
485
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
753
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
798
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
756
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
654
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
657
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
722
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
447
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
542
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
429
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
508
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
461
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
709
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1114
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
556
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
692
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
810
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
521
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
501
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
982
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
467
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1301
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1090
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
697
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2140
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
682
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
693
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
722
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
584
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
613
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
941
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
671
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
535
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
643
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
452
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
548
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
652
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1963
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
724
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
867
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
868
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
869
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
870
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
871
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
872
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
873
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00