ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  964  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
22 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
667,276,600.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
21 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
12,493,320.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
24,560,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
9,554,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
3,349,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
2,145,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
28 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63
18,446,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
28 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63
11,999,974.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
10,940,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
119,999,532.40    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
21 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
17,250,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
20 เม.ย. 63
12 พ.ค. 2563
1,670,400,000.00    
764
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
20 เม.ย. 63
05 มิ.ย. 63
491,853,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
20 เม.ย. 63
05 มิ.ย. 63
4,400,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
15 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
10,092,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
10 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
18,100,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
3 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63
11,012,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
2 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63
182,326,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
13,330,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
10,503,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
17,988,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
8,000,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
11 มี.ค. 63
9 เม.ย. 63
777,000,000.00    
594
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
8,331,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
9 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
7,939,400.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
10,595,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
11,562,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
6,000,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
19 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
119,999,532.40    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
5,880,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63
10,000,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
38,520,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
57,363,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,946,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,496,804.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
7,980,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
130,281,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
3 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
6,000,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
8,365,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
5,521,200.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
12,000,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
11,700,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
29 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
16,740,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
8,220,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
49,956,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
494
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
466
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
498
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
515
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
1031
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
761
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1540
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
740
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1206
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
943
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
1001
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1615
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
549
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
526
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2628
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
614
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
470
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
508
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2679
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
566
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
661
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
784
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1539
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
723
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
449
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
449
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
671
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
612
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
441
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
567
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
542
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
474
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
491
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
549
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
530
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
449
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
613
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
487
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
755
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
800
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
758
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
656
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
460
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
484
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
660
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
421
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
464
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
726
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
449
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
510
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
403
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
463
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
715
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1133
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
560
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
427
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
479
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
693
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
812
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
522
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
502
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
990
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
468
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1305
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1093
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
700
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2148
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
421
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
403
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
683
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
703
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
475
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
723
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
585
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
614
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
943
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
673
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
460
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
644
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
517
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
421
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
455
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
549
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
660
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1969
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
867
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
868
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
869
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
870
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
871
15