ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  954  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
13,330,000.00    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
19 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
23,172,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
10,503,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
17 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63
56,430,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
13 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63
25,000,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
17,988,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
8,000,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
11 มี.ค. 63
9 เม.ย. 63
777,000,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
8,331,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
9 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
7,939,400.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
3 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63
617,170,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
10,595,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
11,562,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
6,000,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
19 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
119,999,532.40    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
5,880,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63
10,000,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
38,520,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
57,363,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,946,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
11 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
14,576,800.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,496,804.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
7,980,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
5 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
23,437,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
130,281,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
3 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
6,000,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
8,365,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
5,521,200.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
12,000,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
11,700,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
29 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
16,740,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
8,220,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
49,956,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
24,150,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
8 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62
15,300,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
446
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
433
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
505
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
1007
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
670
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1405
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
702
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1150
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
887
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
971
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1573
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
533
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
541
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
520
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2620
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
467
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
470
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
609
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
505
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2653
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
434
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
564
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
659
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
782
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1520
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
719
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
445
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
668
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
610
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
565
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
540
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
489
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
547
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
528
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
447
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
611
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
485
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
753
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
798
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
756
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
654
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
657
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
722
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
447
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
542
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
429
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
508
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
461
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
711
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1114
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
556
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
692
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
811
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
521
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
501
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
985
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
467
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1303
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1091
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
697
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2143
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
682
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
700
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
722
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
584
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
613
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
942
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
672
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
535
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
643
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
452
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
548
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
652
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1965
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
724
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
867
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
868
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
869
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
870
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
871
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
872