ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  264  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
26 พ.ย. 63
1 ธ.ค. 63
8,205,000.00    
6
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
26 พ.ย. 63
1 ธ.ค. 63
6,689,000.00    
6
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
26 พ.ย. 63
1 ธ.ค. 63
7,570,000.00    
6
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
26 พ.ย. 63
1 ธ.ค. 63
8,897,000.00    
6
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
25 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
9,535,000.00    
25
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
25 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
7,432,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
25 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
8,296,000.00    
22
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
25 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
11,000,000.00    
10
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
24 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
14,939,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
24 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
14,990,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
16 พ.ย. 63
23 พ.ย. 2563
11,050,900.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
13 พ.ย. 63
18 พ.ย. 63
224,100,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
13 พ.ย. 63
18 พ.ย. 63
59,822,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
12 พ.ย. 63
17 พ.ย. 63
30,624,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
5 พ.ย. 63
10 พ.ย. 63
65,682,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
3 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63
6,939,159.72    
32
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
29 ต.ค. 63
3 พ.ย. 63
17,160,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
27 ต.ค. 63
05 พ.ย. 2563
51,297,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
27 ต.ค. 63
30 ต.ค. 63
8,853,562.53    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
22 ต.ค. 63
28 ต.ค. 63
10,198,300.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
21 ต.ค. 63
27 ต.ค. 63
17,550,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
17 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63
11,050,900.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
15 ต.ค. 63
27 ต.ค. 63
70,250,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
15 ต.ค. 63
20 ต.ค. 63
7,463,090.20    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
6 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63
5,743,878.88    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
1 ต.ค. 63
06 ต.ค. 63
14,700,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
1 ต.ค. 63
6 ต.ค. 63
21,670,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
30 ก.ย. 63
5 ต.ค. 63
17,775,800.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
30 ก.ย. 63
6 ต.ค. 63
11,121,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
23 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63
21,670,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
23 ก.ย. 63
29 ก.ย. 2563
27,022,400.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
22 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
71,633,200.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
14 ก.ย. 63
23 ก.ย. 63
2,021,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
2 ก.ย. 63
7 ก.ย. 63
12,358,500.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
31 ส.ค. 63
3 ก.ย. 63
5,943,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
3 ส.ค. 63
6 ส.ค. 63
2,535,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
29 ก.ค. 63
3 ส.ค. 63
56,430,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
13 ก.ค. 63
14 ส.ค. 63
195,000,000.00    
1239
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
15,300,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
24,150,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
17,550,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
23 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63
2,500,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
8,881,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
18,446,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
16 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63
10,077,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
12 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
9,554,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
9 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63
12,251,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
26,000,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
25,000,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
22 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
667,276,600.00    
1138
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
21 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
12,493,320.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
24,560,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
9,554,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
3,349,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
2,145,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
28 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63
18,446,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
10,940,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
119,999,532.40    
421
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
21 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
17,250,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
15 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
10,092,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
3 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63
11,012,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
2 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63
182,326,000.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
13,330,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
10,503,000.00    
555
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
17,988,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
8,000,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
8,331,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
9 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
7,939,400.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
10,595,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
11,562,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
6,000,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
19 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
119,999,532.40    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
5,880,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63
10,000,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
38,520,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
57,363,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,946,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,496,804.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
7,980,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
130,281,000.00    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
3 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
6,000,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
8,365,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
5,521,200.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
12,000,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
11,700,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
29 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
16,740,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
49,956,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
529
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
546
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
635
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
487
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
1082
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
882
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1794
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
435
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
859
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1337
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
1045
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
1130
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1695
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
552
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ