ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  877  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
24 เม.ย. 62
03 พ.ค. 62
94,500,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
23 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62
4,284,000.00    
5
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
19 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
38,000,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
17 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
498,485,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
9 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
6,562,500,000.00    
854
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
3,468,000.00    
16
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
39,418,562.57    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
26 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62
6,960,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
15 มี.ค. 62
20 มี.ค. 62
6,860,840.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
11 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62
12,000,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
11 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62
25,000,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
8 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62
6,179,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
6 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62
2,460,638,000.00    
630
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
6 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62
2,782,843,000.00    
607
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
6,250,650,000.00    
1551
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
17,750,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
15 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
5,510,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
14 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
5,500,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
7 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62
24,997,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
5 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62
29,530,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
628
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
637
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
15 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62
9,361,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
22 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61
26,990,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
53,989,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
8,514,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
19,787,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
54,789,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
12 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
273,552,000.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
12 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
42,706,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
9 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61
32,000,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
29,530,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
40,135,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
7 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
29,999,800.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
7 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
40,774,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61
24,997,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61
24,897,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1151
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
17 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
27,820,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
4 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
1,713,634,000.00    
1217
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
29 มิ.ย. 61
13 ก.ค. 61
36,500,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
16 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61
3,900,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
501
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
523
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
505
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2582
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
443
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
542
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
494
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2387
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
547
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
647
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1434
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
706
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
421
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
622
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
581
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
433
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
546
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
466
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
535
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
520
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
601
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
481
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
735
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
782
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
748
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
646
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
644
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
712
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
538
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
504
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
698
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1085
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
548
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
679
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
803
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
497
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
976
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
463
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1268
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1074
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
690
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2089
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
672
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
680
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
716
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
577
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
608
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
930
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
659
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
530
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
638
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
645
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1947
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
718
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
426
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
494
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
506
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
862
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
698
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
867
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
868
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
869
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
870
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
871
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
872
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
873
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
874
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
875
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
876
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
877
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
659
ระหว่าง
ดำเนินการ