ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  975  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
3 ส.ค. 63
6 ส.ค. 63
2,535,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
29 ก.ค. 63
3 ส.ค. 63
56,430,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
13 ก.ค. 63
14 ส.ค. 63
195,000,000.00    
815
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
15,300,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
24,150,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
17,550,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
23 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63
2,500,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
8,881,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
18,446,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
16 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63
10,077,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
12 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
9,554,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
9 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63
12,251,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
26,000,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
25,000,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
22 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
667,276,600.00    
804
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
21 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
12,493,320.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
24,560,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
9,554,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
3,349,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
2,145,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
28 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63
18,446,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
10,940,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
119,999,532.40    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
21 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
17,250,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
20 เม.ย. 63
12 พ.ค. 2563
1,670,400,000.00    
1060
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
20 เม.ย. 63
05 มิ.ย. 63
491,853,000.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
20 เม.ย. 63
05 มิ.ย. 63
4,400,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
15 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
10,092,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
3 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63
11,012,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
2 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63
182,326,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
13,330,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
10,503,000.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
17,988,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
8,000,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
11 มี.ค. 63
9 เม.ย. 63
777,000,000.00    
850
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
8,331,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
9 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
7,939,400.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
10,595,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
11,562,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
6,000,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
19 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
119,999,532.40    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
5,880,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63
10,000,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
38,520,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
57,363,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,946,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,496,804.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
7,980,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
130,281,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
3 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
6,000,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
8,365,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
5,521,200.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
12,000,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
11,700,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
29 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
16,740,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
49,956,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
464
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
514
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
499
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
575
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
533
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
1050
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
831
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1708
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
813
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1254
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
983
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
1038
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1654
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
540
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
554
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
530
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2632
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
474
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
475
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
639
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
509
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2715
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
569
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
665
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
785
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1551
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
728
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
452
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
672
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
613
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
442
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
571
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
545
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
477
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
492
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
550
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
532
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
614
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
488
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
756
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
803
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
759
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
657
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
461
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
486
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
663
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
465
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
729
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
545
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
464
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
717
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1135
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
566
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
428
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
480
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
695
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
813
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
525
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
503
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
991
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1319
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1095
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
733
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2152
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
685
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
707
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
476
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
726
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
586
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
615
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
945
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
674
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
464
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
537
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
645
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
518
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
867
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
868
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
550
ระหว่าง
ดำเนินการ
869
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
870