ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  866  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
15 ก.ค. 62
23 ก.ค. 62
1,650,000.00    
7
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
3 ก.ค. 62
8 ก.ค. 62
4,351,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
3 ก.ค. 62
8 ก.ค. 62
9,343,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
24
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
27 มิ.ย. 62
2 ก.ค. 62
9,720,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
10,421,014,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
5 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
47,000,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
21 พ.ค. 62
05 มิ.ย. 62
35,130,240.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
796
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
24 เม.ย. 62
03 พ.ค. 62
94,500,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
9 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
6,562,500,000.00    
1332
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
744
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
751
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1261
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
514
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
528
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
511
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2589
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
546
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
444
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
496
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2418
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
549
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
649
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1440
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
708
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
622
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
584
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
435
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
549
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
468
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
520
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
604
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
481
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
735
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
784
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
748
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
646
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
645
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
714
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
442
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
538
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
504
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
700
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1088
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
549
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
679
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
803
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
497
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
976
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
463
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1286
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1080
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
690
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2121
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
676
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
680
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
717
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
580
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
609
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
934
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
665
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
453
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
531
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
639
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
647
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1950
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
720
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
426
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
495
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
507
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
865
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
699
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
662
ระหว่าง
ดำเนินการ