ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 6 ประกาศ |
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จด.2/198/63
11 สิงหาคม 2563
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จด.2/176/63
10 สิงหาคม 2563
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2/377/63
6 สิงหาคม 2563
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จด.2/160/63
6 สิงหาคม 2563
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จซ.2/562/63
5 สิงหาคม 2563
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ปจ.630060
30 กรกฎาคม 2563
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 6 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ