ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 8 ประกาศ |
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1900/7/หใ.92/2563
20 ตุลาคม 2563
7
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1400/7/497/2563
19 ตุลาคม 2563
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2จ./563/63
16 ตุลาคม 2563
53
ยกเลิกประกาศ
4
รฟ.พซ./จซ.1/023/63
16 ตุลาคม 2563
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จด.2/229/63
14 ตุลาคม 2563
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จด.2/239/63
14 ตุลาคม 2563
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1021/5/ท.50/2563
14 ตุลาคม 2563
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1022/7/อ.10/2563
ประกวดงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีท่าม่วง บ้านพักนายสถานี จำนวน 1 หลัง, บ้านพักผู้ช่วยนายสถานีและเสมียนแบบแบ่งห้องพัก 2 ห้อง จำนวน 1 หลัง, บ้านพักพนักงานคุมประแจและบ้านพักรันนิ่งรูมที่ย่านสถานีท่าม่วง แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
7 ตุลาคม 2563
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 7 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ