ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 47 ประกาศ |
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1733/5/712/2562
26 สิงหาคม 2562
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1733/5/711/2562
26 สิงหาคม 2562
7
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2/443/2561
26 สิงหาคม 2562
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.2/468/62
26 สิงหาคม 2562
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000/1134/2562
23 สิงหาคม 2562
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1022/7/อ.42/2562
23 สิงหาคม 2562
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
เลขที่ ครข./ปข. 09/2562
23 สิงหาคม 2562
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1022/7/อ.40/2562
23 สิงหาคม 2562
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1022/7/อ.41/2562
23 สิงหาคม 2562
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.พซ./จซ.2/422/62
22 สิงหาคม 2562
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จซ.2/421/62
22 สิงหาคม 2562
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จซ.2/420/62
22 สิงหาคม 2562
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.พซ./จซ.2/442/62
22 สิงหาคม 2562
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.พซ./จซ.2/419/62
21 สิงหาคม 2562
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.บส.1000/1011/2562
21 สิงหาคม 2562
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.พซ./จซ.2/397/62
21 สิงหาคม 2562
56
ยกเลิกประกาศ
17
รฟ.พซ./จซ.2/305/62
20 สิงหาคม 2562
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ดร.1000/826/2562
20 สิงหาคม 2562
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ดร.1000/827/2562
20 สิงหาคม 2562
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ยธ.1021/5/ท.45/2562
20 สิงหาคม 2562
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
สส./ผจจ./ป.81/2562
20 สิงหาคม 2562
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.พซ./จซ.2/352/62
20 สิงหาคม 2562
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.พซ./จซ.2/413/62
20 สิงหาคม 2562
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
สส./ผจจ./ป.80/2562
19 สิงหาคม 2562
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ปจ.620134
19 สิงหาคม 2562
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.พซ./จซ.2/384/62
19 สิงหาคม 2562
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.พซ./จซ.2/396/62
19 สิงหาคม 2562
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ดร.1000/806/2562
16 สิงหาคม 2562
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ดร.1000/805/2562
16 สิงหาคม 2562
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.ยธ.1022/7/อ.39/2562
16 สิงหาคม 2562
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.ยธ.1022/7/อ.38/2562
16 สิงหาคม 2562
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.ยธ.1022/7/อ.37/2562
16 สิงหาคม 2562
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ยธ.1022/7/อ.36/2562
16 สิงหาคม 2562
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.พซ./จด.1/034/62
15 สิงหาคม 2562
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.บส.1000/1070/2562
13 สิงหาคม 2562
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
กส.13/ปก./2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย
13 สิงหาคม 2562
288
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1022/7/อ.35/2562
9 สิงหาคม 2562
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
กส.14/ปก./2562
9 สิงหาคม 2562
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.ดร.1000/776/2562
9 สิงหาคม 2562
178
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.ดร.1000/773/2562
8 สิงหาคม 2562
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.บส.1000/1022/2562
5 สิงหาคม 2562
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.บส.1000/1019/2562
5 สิงหาคม 2562
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
รฟ.ดร.1000/737/2562
5 สิงหาคม 2562
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ดร.1000/739/2562
5 สิงหาคม 2562
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.บส.1000/906/2562
12 กรกฎาคม 2562
178
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
311
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
389
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 46 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ