ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 28 ประกาศ |
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จซ.2/222/63
24 กุมภาพันธ์ 2563
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1800/7/134/2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
สส./ผจจ./ป.10/2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.2/242/63
24 กุมภาพันธ์ 2563
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จซ.2/244/63
24 กุมภาพันธ์ 2563
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จซ.2/219/63
24 กุมภาพันธ์ 2563
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./จซ.2/225/63
20 กุมภาพันธ์ 2563
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.พซ./จซ.2/070/63
19 กุมภาพันธ์ 2563
63
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.พซ./จซ.1/005/63
19 กุมภาพันธ์ 2563
38
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
สส./ผจจ./ป.09/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ เขตควบคุมสายตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางฉะเชิงเทรา - ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางคลองสิบเก้า - อรัญประเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กุมภาพันธ์ 2563
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จซ.1/006/63
18 กุมภาพันธ์ 2563
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ปซ.(น.)630015
18 กุมภาพันธ์ 2563
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.พซ./จซ.2/223/63
18 กุมภาพันธ์ 2563
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.พซ./จซ.2/110/63
18 กุมภาพันธ์ 2563
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
สส./ผจจ./ป.08/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลฯ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1 ) ที่ กม.617+073.42- กม.617+092.87 (กม.616/16 - กม.617/5) ระหว่างสถานีท่าฉาง - สถานีคลองไทร ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กุมภาพันธ์ 2563
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.พซ./จซ.2/218/63
18 กุมภาพันธ์ 2563
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1021/5/ท.23/2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1021/5/ท.22/2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.พซ./จซ.2/189/63
17 กุมภาพันธ์ 2563
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.พซ./จซ.2/214/63
17 กุมภาพันธ์ 2563
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.พซ./จด.1/005/63
14 กุมภาพันธ์ 2563
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ปจ.630015
14 กุมภาพันธ์ 2563
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1022/7/อ.03/2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
164
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ดร.1002/9/2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1700/5/83/2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ยธ.1023/6/พ.3/2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.ยธ.1021/5/ท.20/2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
95
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ยธ.1022/7/อ.02/2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
252
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 28 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 3 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ