ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 37 ประกาศ |
วันที่ 24 มกราคม 2563
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.สค.1130/1/2563
24 มกราคม 2563
0
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จซ.2/156/63
24 มกราคม 2563
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.1/009/63
23 มกราคม 2563
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จด.1ค./006/63
22 มกราคม 2563
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.1000/108/2563
22 มกราคม 2563
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จซ.2/086/63
21 มกราคม 2563
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดร.1000/101/2563
21 มกราคม 2563
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1724/7/22/2563
21 มกราคม 2563
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.1000/107/2563
21 มกราคม 2563
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ปจ.630005
21 มกราคม 2563
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จซ.2/149/63
20 มกราคม 2563
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จซ.2/118/63
20 มกราคม 2563
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ดร.1000/72/2563
19 มกราคม 2563
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ดร.1000/71/2563
19 มกราคม 2563
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ดร.1000/70/2563
19 มกราคม 2563
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.พซ./จซ.2/153/63
17 มกราคม 2563
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.พซ./จซ.1/003/63
17 มกราคม 2563
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ดร.1000/78/2563
16 มกราคม 2563
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ดร.1000/77/2563
16 มกราคม 2563
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
สส./ผจจ./ป.01/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.595/11 - กม.683/3 ระหว่างสถานีปางป๋วย - สถานีขุนตาน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง ในเส้นทางสายเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2563
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.พซ./จซ.2/570/62
16 มกราคม 2563
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ดร.1000/64/2563
16 มกราคม 2563
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.พซ./จด.1/009/63
16 มกราคม 2563
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.พซ./จซ.2/148/63
16 มกราคม 2563
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.พซ./จซ.1/002/63
16 มกราคม 2563
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ดร.1000/52/2563
14 มกราคม 2563
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.พซ./จด.1/006/63
14 มกราคม 2563
59
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ทส.01/2563
10 มกราคม 2563
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ดร.1000/1330/2562
9 มกราคม 2563
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.ดร.1000/13/2563
5 มกราคม 2563
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.ดร.1000/12/2563
4 มกราคม 2563
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.ดร.1000/1331/2562
27 ธันวาคม 2562
250
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ดร.1000/1329/2562
27 ธันวาคม 2562
347
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.บส.1000/2130/2562
24 ธันวาคม 2562
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.บส.1000/2096/2562
13 ธันวาคม 2562
213
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
714
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
766
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 37 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 1 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ