ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 41 ประกาศ |
วันที่ 26 เมษายน 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จซ.2/225/62
25 เมษายน 2562
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
สส./ผจจ./ป.51/2562
25 เมษายน 2562
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จด.1/023/62
24 เมษายน 2562
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1022/7/อ.22/2562
24 เมษายน 2562
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1022/7/อ.21/2562
24 เมษายน 2562
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1022/7/อ.20/2562
24 เมษายน 2562
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1021/5/ท.33/2562
23 เมษายน 2562
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.๑๗๒๒/๕/๑๗๔/๒๕๖๒
23 เมษายน 2562
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
สส./ผจจ./ป.50/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา และเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา ระหว่างสถานีพรุพรี - สถานีบ้านส้อง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2562
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1640/7/221/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักวิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหัวหิน ที่ย่านสถานีหัวหิน ของตอนพนักงานสถานที่หัวหิน แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2562
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จด.1/018/62
19 เมษายน 2562
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จด.2/094/62
18 เมษายน 2562
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.พซ./จด.2/096/62
18 เมษายน 2562
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.พซ./จซ.1/021/62
9 เมษายน 2562
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1023/6/พ.34/2562
4 เมษายน 2562
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1023/6/พ.33/2562
4 เมษายน 2562
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1023/6/พ.32/2562
4 เมษายน 2562
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1023/6/พ.31/2562
4 เมษายน 2562
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ยธ.1023/6/พ.30/2562
4 เมษายน 2562
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ยธ.1023/6/พ.29/2562
4 เมษายน 2562
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ยธ.1023/6/พ.28/2562
4 เมษายน 2562
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1023/6/พ.27/2562
4 เมษายน 2562
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ยธ.1023/6/พ.26/2562
4 เมษายน 2562
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ทส.01/2562
4 เมษายน 2562
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ยธ.1023/6/พ.25/2562
4 เมษายน 2562
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.ยธ.1023/6/พ.24/2562
4 เมษายน 2562
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ยธ.1023/6/พ.23/2562
4 เมษายน 2562
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ยธ.1023/6/พ.22/2562
4 เมษายน 2562
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.ยธ.1023/6/พ.21/2562
4 เมษายน 2562
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.พซ./จซ.1/016/62
4 เมษายน 2562
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.พซ./จซ.2/066/62
4 เมษายน 2562
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
กส.06/ปก./2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วง พระแก้ว - สระบุรี
28 มีนาคม 2562
324
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
กส.05/ปก./2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด
28 มีนาคม 2562
245
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
กส.04/ปก./2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า
28 มีนาคม 2562
287
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.บส.1000/253/2562
15 มีนาคม 2562
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.บส.1000/173/2562
4 มีนาคม 2562
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.บส.1000/172/2562
4 มีนาคม 2562
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.บส.1000/171/2562
4 มีนาคม 2562
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.บส.1000/170/2562
4 มีนาคม 2562
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.บส.1000/159/2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
292
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 41 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ