ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 9 ประกาศ |
วันที่ 24 กันยายน 2563
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จด.2/240/63
23 กันยายน 2563
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จซ.2/665/63
22 กันยายน 2563
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2/664/63
22 กันยายน 2563
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.2/658/63
22 กันยายน 2563
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จซ.2/673/63
22 กันยายน 2563
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
สส./ผจจ./ป.33/2563
21 กันยายน 2563
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./จด.2ค./217/63
21 กันยายน 2563
34
ยกเลิกประกาศ
8
รฟ.ยธ.1724/7/541/2563
14 กันยายน 2563
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.๑๐๐๐/๑๐๖๓/๒๕๖๓
9 กันยายน 2563
177
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 8 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ