ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 49 ประกาศ |
วันที่ 16 มิถุนายน 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1800/7/645/2562
14 มิถุนายน 2562
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
สส./ผจจ./ป.61/2562
14 มิถุนายน 2562
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1800/7/640/2562
14 มิถุนายน 2562
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.1000/563/2562
14 มิถุนายน 2562
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/564/2562
14 มิถุนายน 2562
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./จซ.1/033/62
14 มิถุนายน 2562
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.พซ./จซ.1/036/62
14 มิถุนายน 2562
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/672/2562
13 มิถุนายน 2562
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/671/2562
13 มิถุนายน 2562
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จซ.2/275/62
13 มิถุนายน 2562
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จซ.2/271/62
13 มิถุนายน 2562
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.พซ./จซ.2/272/62
12 มิถุนายน 2562
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1021/5/ท.35/2562
12 มิถุนายน 2562
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1021/5/ท.36/2562
12 มิถุนายน 2562
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1021/5/ท.37/2562
12 มิถุนายน 2562
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1021/5/ท.38/2562
12 มิถุนายน 2562
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1021/5/ท.39/2562
12 มิถุนายน 2562
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1021/5/ท.40/2562
12 มิถุนายน 2562
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.บส.1000/538/2562
12 มิถุนายน 2562
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.บส.1000/337/2562
12 มิถุนายน 2562
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ยธ.1900/7/หใ.10/2562
11 มิถุนายน 2562
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.พซ./จซ.2/285/62
11 มิถุนายน 2562
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.บส.1000/637/2562
11 มิถุนายน 2562
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.บส.1000/636/2562
11 มิถุนายน 2562
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ยธ.1900/7/หใ.01/2562
11 มิถุนายน 2562
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.พซ./จซ.2/236/62
10 มิถุนายน 2562
51
ยกเลิกประกาศ
28
สส./ผจจ./ป.60/2562
10 มิถุนายน 2562
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.พซ./จด.1/030/62
10 มิถุนายน 2562
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.บส.1000/645/2562
7 มิถุนายน 2562
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.บส.1000/640/2562
7 มิถุนายน 2562
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.บส.1000/638/2562
7 มิถุนายน 2562
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ยธ.1022/7/อ.26/2562
7 มิถุนายน 2562
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.ยธ.1022/7/อ.25/2562
7 มิถุนายน 2562
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.ยธ.1901/7/812/2562
6 มิถุนายน 2562
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ดร.1000/534/2562
5 มิถุนายน 2562
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1023/6/พ.36/2562
5 มิถุนายน 2562
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ปซ.620066
4 มิถุนายน 2562
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ปซ.620075
30 พฤษภาคม 2562
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
สส./ผจจ./ป.57/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วง สถานีโยทะกา (รวมงาานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤษภาคม 2562
291
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.พซ./จซ.2/145/62
28 พฤษภาคม 2562
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.ดร.๑๐๐๐/๔๘๒/๒๕๖๒
22 พฤษภาคม 2562
261
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
เลขที่ บส.1167/ 2562
21 พฤษภาคม 2562
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1023/6/พ.35/2562
ประกวดราคาจ้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x60.00 เมตร (ที.ที.) จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินและดาดคอนกรีตคลองชลประทาน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ กม.492/7 – 10 ระหว่างสถานีศิลาอาสน์ กับ สถานีบ้านด่าน ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤษภาคม 2562
177
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
สส./พ./ป.3/2562
21 พฤษภาคม 2562
392
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
สส./พ./ป.2/2562
21 พฤษภาคม 2562
326
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
สส./พ./ป.1/2562
21 พฤษภาคม 2562
428
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
217
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
รฟ.บส.1000/171/2562
4 มีนาคม 2562
264
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 48 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ