ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 40 ประกาศ |
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จซ.2/497/62
18 พฤศจิกายน 2562
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1700/7/751/2562
18 พฤศจิกายน 2562
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2/478/62
18 พฤศจิกายน 2562
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1021/5/ท.06/2563
18 พฤศจิกายน 2562
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1021/5/ท.05/2563
18 พฤศจิกายน 2562
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จซ.2/580/62
18 พฤศจิกายน 2562
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
พด./ปช.620167
18 พฤศจิกายน 2562
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1021/5/ท.04/2563
18 พฤศจิกายน 2562
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/1969/2562
15 พฤศจิกายน 2562
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.พซ./จด.2/016/63
15 พฤศจิกายน 2562
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จซ.2/619/62
15 พฤศจิกายน 2562
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จซ.1/058/62
15 พฤศจิกายน 2562
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.พซ./จซ.2/045/63
15 พฤศจิกายน 2562
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.พซ./จด.2/015/63
15 พฤศจิกายน 2562
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.พซ./จด.2/013/63
14 พฤศจิกายน 2562
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.พซ./จด.2/010/63
13 พฤศจิกายน 2562
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.พซ./จด.2/013/63
13 พฤศจิกายน 2562
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.พซ./จด.2/014/63
13 พฤศจิกายน 2562
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.พซ./จซ.2/010/63
12 พฤศจิกายน 2562
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.พซ./จซ.2/013/63
12 พฤศจิกายน 2562
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ยธ.1734/7/1924/2562
12 พฤศจิกายน 2562
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ยธ.๑๗๓๒/๗/๑๖๖/๒๕๖๒
11 พฤศจิกายน 2562
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1022/7/อ.46/2562
8 พฤศจิกายน 2562
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.พซ./จซ.2/620/62
8 พฤศจิกายน 2562
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
สส./ผจจ./ป.93/2562
6 พฤศจิกายน 2562
143
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ดร.1000/1147/2562
30 ตุลาคม 2562
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.ดร.1000/1146/2562
30 ตุลาคม 2562
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ดร.1000/1081/2562
18 ตุลาคม 2562
200
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ดร.1000/1080/2562
18 ตุลาคม 2562
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.บส.1000/1598/2562
15 ตุลาคม 2562
186
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.ดร.1000/1027/2562
9 ตุลาคม 2562
1027
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.บส.1000/1402/2562
7 ตุลาคม 2562
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.บส.1000/1196/2562
4 ตุลาคม 2562
296
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.บส.1000/1310/2562
3 ตุลาคม 2562
245
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.บส.1000/1377/2562
1 ตุลาคม 2562
218
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.บส.1000/1374/2562
1 ตุลาคม 2562
237
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.บส.1000/1134/2562
23 สิงหาคม 2562
261
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.บส.1000/1011/2562
21 สิงหาคม 2562
357
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
529
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
589
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 40 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ