ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 13 ประกาศ |
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
15 กุมภาพันธ์ 2562
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
15 กุมภาพันธ์ 2562
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
13 กุมภาพันธ์ 2562
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
12 กุมภาพันธ์ 2562
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
8 กุมภาพันธ์ 2562
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
8 กุมภาพันธ์ 2562
155
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
7 กุมภาพันธ์ 2562
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
6 กุมภาพันธ์ 2562
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
6 กุมภาพันธ์ 2562
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
4 กุมภาพันธ์ 2562
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
1 กุมภาพันธ์ 2562
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
29 มกราคม 2562
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
15 มกราคม 2562
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 13 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ