ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 26 ประกาศ |
วันที่ 13 ธันวาคม 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จด.1/003/63
11 ธันวาคม 2562
42
ยกเลิกประกาศ
2
พด./ปซ.620183
9 ธันวาคม 2562
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2/079/63
6 ธันวาคม 2562
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.2/078/63
6 ธันวาคม 2562
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จซ.2/077/63
6 ธันวาคม 2562
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จซ.2/076/63
6 ธันวาคม 2562
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
บส.7792/2562
6 ธันวาคม 2562
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1022/7/อ..48/2562
4 ธันวาคม 2562
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.1000/1241/2562
3 ธันวาคม 2562
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
สส./ผจจ./ป.96/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธันวาคม 2562
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ดส.2510/416/2562
3 ธันวาคม 2562
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1021/5/ท.10/2563
3 ธันวาคม 2562
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
พด./ปซ.620178
2 ธันวาคม 2562
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1022/7/อ.48/2562
2 ธันวาคม 2562
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1021/5/ท.11/2563
2 ธันวาคม 2562
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1021/5/ท.12/2563
2 ธันวาคม 2562
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1021/5/ท.13/2563
28 พฤศจิกายน 2562
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1021/5/ท.14/2563
28 พฤศจิกายน 2562
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ดร.1000/1227/2562
25 พฤศจิกายน 2562
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ดร.1000/1209/2562
19 พฤศจิกายน 2562
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ดส.2510/397/2562
19 พฤศจิกายน 2562
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.บส.1000/1969/2562
15 พฤศจิกายน 2562
261
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.บส.1000/1377/2562
1 ตุลาคม 2562
287
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.บส.1000/1374/2562
1 ตุลาคม 2562
327
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
605
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
656
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 25 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ