ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 22 ประกาศ |
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
สส./ผจจ./ป.30/2563
10 กรกฎาคม 2563
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จด.1/026/63
8 กรกฎาคม 2563
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2/243/63
3 กรกฎาคม 2563
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.2/493/63
3 กรกฎาคม 2563
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จซ.1/019/63
3 กรกฎาคม 2563
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จด.2/118/63
3 กรกฎาคม 2563
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./จซ.2/497/63
3 กรกฎาคม 2563
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1800/5/532/2563
2 กรกฎาคม 2563
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1800/5/519/2563
2 กรกฎาคม 2563
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1800/5/538/2563
2 กรกฎาคม 2563
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1800/5/526/2563
2 กรกฎาคม 2563
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1800/5/541/2563
2 กรกฎาคม 2563
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1800/5/529/2563
2 กรกฎาคม 2563
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1800/5/535/2563
2 กรกฎาคม 2563
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1900/7/หใ.50/2563
2 กรกฎาคม 2563
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1800/5/523/2563
2 กรกฎาคม 2563
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1730/7/459/2563
1 กรกฎาคม 2563
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1021/5/ท.45/2563
1 กรกฎาคม 2563
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1021/5/ท.44/2563
30 มิถุนายน 2563
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.พซ./จซ.2/142/63
23 มิถุนายน 2563
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
สส./ผจจ./ป.28/2563
16 มิถุนายน 2563
354
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
สส./ผจจ./ป.26/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออกช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2563
404
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 22 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ