ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 10 ประกาศ |
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1730/7/365/2563
27 พฤษภาคม 2563
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
สส./ผจจ./ป.24/2563
26 พฤษภาคม 2563
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.1ค./066/63
25 พฤษภาคม 2563
58
ยกเลิกประกาศ
4
รฟ.พซ./จด.1/023/63
22 พฤษภาคม 2563
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1900/7/287/2563
21 พฤษภาคม 2563
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จด.2/120/63
21 พฤษภาคม 2563
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./จซ.2/390/63
21 พฤษภาคม 2563
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.พซ./จซ.2/378/63
20 พฤษภาคม 2563
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.พซ./จซ.2/408/63
20 พฤษภาคม 2563
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
พด./ปซ.630038
13 พฤษภาคม 2563
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 9 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ